يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Sunday 21 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه شورای تهران دفتر تحكيم بمناسبت روز دانشجو

١٦ آذر و ١٨ تير نمونه‌هائی از برخورد سبعانه مستبدين با جريان حق طلب دانشجوئی است. كسانی كه حاضر نيستند از منافع خود چشم پوشی كنند فرزندان ملت را به مسلخ كشيدند تا هشدار دهند كه هر آنكه بخواهد حق خود را بگيرد سرنوشتی اين چنين خواهد داشت.

iran-emrooz.net | Wed, 07.12.2005, 9:18

تاريخ ١٦/٩/١٣٨٤
بسمه تعالی
دفتر تحكيم وحدت

بيانيه شورای تهران دفتر تحكيم وحدت به مناسبت روز دانشجو

١٦ آذر هرسال يادآور بيش از نيم قرن رشادت و جانفشانی دانشجويانی است كه صادقانه برای اعتلای ميهن خويش تلاش كردند و در اين راه از هيچ چيزی حتی جان خود فروگذار نكردند.
در كشورهای استبداد زده‌ای كه مسير دشواری را برای رسيدن به دموكراسی در پيش دارند به خاطر به عدم وجود نهادهای مدنی و احزاب قوی و كارآمد وظيفه دانشجويان و جنبش دانشجوئی صد چندان می شود چراكه بايد باری بيش از تحملش را به دوش كشد. كشور ما نيز كه پس از يك قرن از انقلاب مشروطه هنوز اندر خم يك كوچه است از اين قضيه مستثنی نيست. در طول ساليان گذشيه چه پيش و چه پس از انقلاب دانشجويان اين مرز وبوم هزينه های فراوانی را برای تحقق آزادی و عدالت پرداخته اند.
١٦ آذر و ١٨ تير نمونه‌هائی از برخورد سبعانه مستبدين با جريان حق طلب دانشجوئی است. كسانی كه حاضر نيستند از منافع خود چشم پوشی كنند فرزندان ملت را به مسلخ كشيدند تا هشدار دهند كه هر آنكه بخواهد حق خود را بگيرد سرنوشتی اين چنين خواهد داشت. اما با تمام اين فشارها و برخوردها هنوز جنبش دانشجوئی ايران زنده است و سركوب و ارعاب و بازداشت و زندان و محروميت های تحصيلی نتوانسته است فرزندان ايران را از پيگيری مطالبات بر حق خود باز دارد.
انجمنهای اسلامی به عنوان بخشی از جنبش دانشجوئی ايران همواره به عنوان نيروئی منتقد، صادق و بی غرض در عرصه سياست و اجتماع فعاليت كرده اندو در اين مسير هزينه های بسياری را متحمل گرديده اند. تماميت خواهان كه جنبش دانشجوئی را سدی در برابر خواسته های خود می بينند از تمامی روشها استفاده كردند تا صدای اعتراض مردم ايران را كه در فريادهای دانشجويان طنين افكن می شود خفه كنند. اكنون كه پروژه سركوب و فشار مستقيم بر جنبش دانشجوئی و بازداشت و زندانی كردن فعالين اين جنبش برای از ميان بردن آن با شكست مواجه شده است ، تماميت خواهان شيوه جديدی را برای حذف اين نيروی عظيم منتقد و معترض در پيش گرفته اند.
اكنون كه تغيير عجولانه و نابخردانه مديران كشور دانشگاهها را هم فراگرفته است پروژه جديد برخورد با انجمنهای اسلامی آغاز گرديده است. مديران جديد دانشگاهها كه عمدتا تناسبی با جامعه دانشگاهی ندارند به انحاء مختلف انجمنهای اسلامی را تحت فشار قرار می دهند.
عدم اعطا مجوز به برنامه های انجمنها به دلايل واهی ، لغو مجوزهای اخذ شده قبل از برگزاری مراسم ، فشاربی دليل و روزافزون حراست، احضار اعضای انجمن اسلامی دانشجويان به دادگاه و كميته های انضباطی و مورد اخير آن ممانعت از برگزاری برنامه مراسم روز دانشجو توسط انجمنهای اسلامی گوشه هائی از مشكلاتی است كه در چندماه گذشته دامنگير انجمنهای اسلامی شده است. اين در حالی است كه نهادهای نظامی وشبه نظامی ای كه با پوشش به ظاهر فرهنگی در دانشگاهها فعاليت می كنند با رديف بودجه كلان برنامه های گسترده ای را برگزار می كنند تا در غياب انديشه رقيب و مخالف خود ايدئولوژی حاكميت را در فضای تك صدائی تبليغ كنند و به خورد دانشجويان بدهند.
تماميت خواهان می خواهند كه با كمرنگ كردن انجمنهای اسلامی (كه اعضا آن مستقيما با آراء دانشجويان انتخاب می شوند) در عرصه دانشگاه و جعل نيروهای شبه نظامی دانشگاهی (كه مسئولانش منصوب نظاميان خارج از دانشگاه هستند) به عنوان جنبش به اصطلاح دانشجوئی، اين جريان حق طلب را از مسير اصلی و واقعی خود خارج كنند و با منحرف كردن اين جنبش اصيل و ريشه دار اجتماعی آنرا تبديل به قسمتی از گروه فشار خود نمايند تا حرف حاكميت را به عنوان دانشجو فرياد زنند.
اينان از اين نكته غافلند كه جنبش اعتراضی مردم ايران مانند گذشته تحت هر شرايطی مسير خود را ادامه می دهد و در هنگام مسدود شدن راهش با تغيير مسير راه خود را به سمت سر منزل مقصود در پيش می گيرد.


به اميد جامعه ای آزاد و برابر
شورای تهران دفتر تحكيم وحدت
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.