يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - Sunday 21 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه جبهه ملی ایران

انتخاباتی که گذشت و آینده‌ای که پیش روست

جبهه ملی ایران امیدوار است دولت جدید پیش از آن که صدمات جبران ناپذیر بر کیان ملی ایران وارد شود با در پیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه و آشتی جویانه و احترام به آزادی‌ها و حقوق ملت ، زمینه‌ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه و تامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید. آحاد ملت ایران نه تنها حق دارند بلکه مکلفند از کسی که به او رای داده‌اند همواره خواست های بر حقشان را مطالبه نمایند.

iran-emrooz.net | Tue, 13.08.2013, 13:52

به نام خداوند جان وخرد

ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ ساز با همه اختناق و دل آزردگی و رنجدیدگی از حاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن‌داری و خردورزی، راهی را برای برون رفت از تنگناها جستجو می‌کند. در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان و خودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی قابل توجه در انتخابات شرکت نکردند و گروهی دیگر که روش شرکت در انتخابات را به مصلحت دیدند با اکثریت قاطع نامزدی را برگزیدند که در آخرین روزها مورد حمایت و تایید بخش مهمی از سردمداران جنبش اصلاح طلبان درون حکومتی قرارگرفت.

تمام آمارها و شواهد حاکی از آنست که رئیس جمهور کنونی تا پیش از این حمایت ها اقبال چنین بردی را نداشت. اما آنان که در انتخابات شرکت کردند درعین نا امیدی ، سرشار از شوق و ذوق به پای صندوق های رای شتافتند تا شاید رئیس جمهور آینده تحت تاثیر این شور و هیجان خودرا وجدانا موظف به برآوردن خواسته های ملت بداند و دراین راه با هرمانع و محظوری پنجه درافکند. دراین گیرودار دولت دهم در وضعی به پایان رسید که:

۱- شکاف های طبقاتی، اقتصادی، عقیدتی و تربیتی به گونه‌ای بحرانی تهدیدگر سلامت روانی و آرامش جامعه است.

۲- هر چند دولت دهم از ثروتمندترین دولتهای تاریخ ایران به شمار می‌رود اما میراثی جز فقر و فساد روزافزون و کاهش توان اقتصادی و معیشتی مردم وافت چشمگیر ارزش ریال نداشته است.

۳- اگرچه این دولت در شعاردادن گوی سبقت را در دوران معاصر از همه ربوده بود و برای توجیه خود و جلب نظر مردم از ارزش های عقیدتی و حاتم بخشی های ابلهانه استفاده می‌کرد، اما امروز ما را با افزایش شدید آسیب های اجتماعی و سقوط ارزش های اخلاقی مواجه ساخته است.

۴- وضع اسفبار بهداشت و درمان درحیطه پزشکی و روان شناختی و بحران های رفاهی، خانوادگی در این دولت به اوج خود رسیده است.

۵- اوضاع فرهنگی در این دروه فاجعه بار بوده است. انبوه سازی غیرتخصصی از مدارک تحصیلی، گزینش های نابخردانه درمحیط علمی ، اعمال سانسورهای تنگ نظرانه و غیرکارشناسانه در قلمرو علمی، فرهنگی و هنری تا ناامنی شغلی برای فعالان نشر و مطبوعات و بازنشسته کردن وزنه‌های دانشگاهی همه و همه دراین دوره شدت یافته است.

۶- اعمال خشونت نسبت به دگراندیشان و زندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا و برقراری جو امنیتی و اختناق وعدم رعایت حقوق بشر در این دولت بیش ازپیش مشاهده شده است.

۷- بحران دیپلوماسی در زمینه های مختلف هرروز وخیم ترگردیده و منافع ملی را مورد خطر قرار داده است. در این مدت ایران نه تنها در منطقه تاثیرگذار نبوده، که همواره به انزوا و حالت دفاعی و انفعالی بیشتر از قبل کشانده شده است.

حال درچنین شرایطی دولت یازدهم می خواهد کار خودرا آغاز کند در حالی که آحاد ملت چشم امیدواری به او دوخته اند. ما دراین جا به حکم وظیفه ملی و تاریخی واجب می دانیم مطالبی را به ریاست جمهوری دولت یازدهم یادآور شویم.

الف – تاکید ایشان بر فراجناحی بودن دولت در جهان امروز منطبق برنگاهی کارشناسانه و سیاستمدارانه نیست. زیرا ایشان آرای خودرا به پشتوانی چهره های اصلاح طلب و ناراضیان از شیوه های نابخردانه‌ی سال های اخیر به دست آورده‌اند و باید پاسخگوی مردمی باشند که مشتاقانه به ایشان رای داده اند.

ب – آقای رئیس جمهوری نبایدفراموش کنندکه درصد قابل توجهی از آرایشان مربوط به هم میهنان ما در اطراف و اکناف کشور و مرزهای ایران زمین است. هم میهنان گرانقدر ما در بلوچستان و کردستان و خوزستان همواره مرزبانان امین کشور بوده اند و برعهده‌ی ریاست جمهور است که در این استان ها امکانات رفاهی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با تمام نیرو فراهم آورند. اقبال به شعارهای مردم سالارانه نشان داده که ایرانی با هر قومیتش حل مشکل خود را در نیل به دموکراسی می‌جوید.

پ – در این هشت سال بیش از پیش به وجهه‌ی بین المللی ایران لطمه وارد آمده است. بنابراین تنش زدائی و تجدید جایگاه ایران و ایرانی به عنوان کشور و ملتی صلح دوست و تکثرگرا و آشتی طلب و اهل گفت و شنود با همه فرهنگ ها باید در صدر اولویت دیپلوماسی قرارگیرد و با تعیین چنین جایگاهی می‌توان طیفی از مسائل اقتصادی و سیاسی راحل کرد.

ت – ایران به عنوان امضا کننده‌ی کنوانسیون حقوق بشر، موظف به رعایت موازین آن است در حالیکه متاسفانه فاجعه های حقوق بشری بسیار در سراسر ایران به وقوع پیوسته است و همچنان هم ادامه دارد. برای پایان بخشیدن به این گونه فجایع و بی‌عدالتی ها اقدامات عملی بدون تامل بایدانجام پذیرد. زیرا کارنامه‌ی قوه قضائیه باتوجه به انبوه مشکلات قضایی و عدم اهتمام جدی برای احقاق حقوق مظلومان و جلوگیری از تجاوز متعدیان به حقوق فردی و اجتماعی به  هیچ روی امیدوارکننده نیست. به این جهت بسیاری از فرهیختگان از محقق و وکیل دعاوی ، روزنامه‌نگار و فعال دانشگاهی طی سال های گذشته و به ویژه از چهارسال پیش به مهاجرت وجلای وطن مجبور گردیده‌اند. بازگردانیدن آنان و اشتغال به کار تخصصی‌شان از وظایف دولت یازدهم است.

ث – برنامه ریزی هدفمند و علمی و معطوف به انجام، برای زمینه سازی انتخابات آزاد از ضروری ترین کارهایی است که باید انجام شود تا با آزادی احزاب و جمعیت هاو مطبوعات امکان حضور افکار و نظرات گوناگون در اداره جامعه فراهم گردد.

ج – حمایت نکردن از تولید کنندگان داخلی چه در عرصه صنعت وچه در زمینه های کشاورزی ودامداری موجب شده است تا کالاهای کم ارزش چینی افزایش یابد وتوان تولید کاهش گیرد.بیشترصنعتگران وکشاورزان ودامداران به علت زیان های هنگفت ناشی ازسوء مدیریت کار خودرا رها کرده اند ودرعوض مشاغل کاذب دلالانه جذابیت اقتصادی یافته است.ازین روسیاست های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بسیارضروری به نظرمیرسد.

جبهه ملی ایران امیدواراست دولت جدیدپیش ازآنکه صدمات جبران ناپذیر بر کیان ملی ایران وارد شود با در پیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه و آشتی جویانه و احترام به آزادی‌ها و حقوق ملت ، زمینه‌ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه و تامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید.

آحاد ملت ایران نه تنهاحق دارند بلکه مکلفند از کسی که به او رای داده‌اند همواره خواست های برحقشان را مطالبه نمایند.

تهران – جبـهه ملـی ایـران
۲۲ مردادماه ۱۳۹۲
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.