سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Tuesday 23 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

با اسامی جدید امضاءکنندگان

یادمان پنجاهمین سال پایه‌گذاری کنفدراسیون

کمیته متشکل از مسؤولان و کوشندگان «کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی» با حمایت چندین تن از دبیران پیشینِ آن سازمان دست به ابتکار تدارک جشن یادبود پنجاهمین تأسیس آن سازمان بی‌نظیر زده‌اند و تا کنون اقداماتی برای برگذاری جشنی فرهنگی- تاریخی به آن مناسبت انجام گرفته است. با شرکت خود در این مراسم (پنجم ژانویه ۲۰۱۳) در فرانکفورت خاطره ی شکوهمند مبارزات کنفدراسیون را زنده کنیم. / پیام شادباش زندانیان سیاسی سابق به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون (با اسامی جدید)

iran-emrooz.net | Thu, 27.12.2012, 7:30

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
اطلاعیه
21 مهرماه 1391/13 اکتبر 2012

یادمان پایه گذاری کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ی ملی) را گرامی داریم!

دوستان، اعضاء و کوشندگان کنفدراسیون جهانی،

پنجاه سال پیش کوشش‌های چند ساله‌ی دانشجویان ایرانی در اروپا و ایالات متحده، سرانجام به ثمر رسید و دانشجویان ایران با تأسیس کنفدراسیون جهانی در شهر پاریس، با شرکت اتحادیه دانشجویان دانشگاه تهران، به اتحادیه‌ی ملی خود چون وسیله‌ی مبارزه اجتماعی و فرهنگی دست یافتند. چنانکه می‌دانید، امسال ما پنجاهمین سال پایه‌گذاری کنفدراسیون جهانی (اتحادیه‌ی ملی) را از سر می‌گذرانیم. از همین رو، کمیته متشکل از مسؤولان و کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما با حمایت چندین تن از دبیران پیشینِ آن سازمان دست به ابتکار تدارک جشن یادبود تأسیس آن سازمان بی‌نظیر زده‌اند و تا کنون اقداماتی برای برگذاری جشنی فرهنگی- تاریخی به آن مناسبت انجام گرفته است.

اما موفقیت این جشن در گرو شرکت هرچه بیشتر یک یکِ کوشندگان کنفدراسیون جهانی ماست، کسانی که طی آن دو دهه‌ی پر درد و اِلَم میهن‌مان همگی، دست اندر دست، در راه استقرار آزادی، دموکراسی، و حقوق بشر می‌کوشیدیم. همه می‌دانید که کنفدراسیون جهانی ما، از همان آغاز تأسیس، وظیفه‌ی خود دانست که به دفاع از آزادی‌های دموکراتیک در کشورِ کودتا زده و بلادیده‌ی ایران برخیزد. با توجه به اساسنامه‌ی دموکراتیک خود، کنفدراسیون جهانی ما به دفاع از همه‌ی زندانیان سیاسی، از هر گرایش و عقیده‌ای که بودند، بر می‌خاست.

به جرأت می‌توان گفت که کنفدراسیون جهانی ما در زمینه‌ی مناسبات درونی خود، برغم برخوردهای طبیعی که در هر اجتماعی هست، از نظر دموکراسی یکتا بود. هیچ کشور یا سازمان اجتماعی را، حتی در غرب، نمی‌توان یافت که مانند کنفدراسیون جهانی ما در سلسله مراتب تشکیلاتی خود برای اقلیت حق شرکت در دستگاه‌های رهبری، از واحد محلی گرفته تا هیئت دبیران، برقرار کرده باشد. شگفت اینجاست که جوانانی که از تجربه تلخ 28 مرداد گذر کرده و زخم روحی برداشته بودند آموخته بودند که برای پایان دادن به دیکتاتوری، نفوذ گسترده‌ی امپریالیسم، و احقاق حق مردم بلادیده‌ی میهن هیچ راهی جز راه دموکراتیک و استقرار آزادی، و حقوق بشر وجود ندارد؛ بویژه، هرگاه زلزله‌ای زندگی ناچیز مردم فقیر کشور را ویران تر می‌کرد، کوشندگان کنفدراسیون جهانی ما همواره آماده بودند سخت‌کوشانه با جمع آوری کمک‌های مالی و جز آن به یاری هم‌میهنان خود بشتابند، و حتی در مواردی با ارسال دارو و پزشکان هموطنان خود را تنها نگذارند.

آنان از آن تجربه‌ی دردناک آموخته بودند که برای تأمین دموکراسی در هر سطحی حق اقلیت در اداره‌ی امور رعایت شود و همکاری چنان باشد که همه‌ی اعضا و کوشندگان از جان و دل برای متحقق ساختن مصوبات کنگره و دستور العمل‌های هیئت دبیران به فعالیت بپردازند.

ما اعضای کنفدراسیون جهانی می‌توانیم به خود ببالیم که نخستین سازمان اجتماعی در دنیا هستیم که با اتخاذ چنین روشی امر دموکراسی سازمانی را، برغم گرایش‌های طبیعی گوناگون در هر سازمان اجتماعی، رعایت می‌کردیم و بویژه علیرغم گرایش مرسوم در میان ایرانیان به فردگرایی مطلق، همگی مصوبات کنگره‌ها و دستورالعمل‌های دبیران را به مورد اجرا درمی‌آوردیم. ما باید این ابتکار بی‌پیشینه در تاریخ دموکراسی را قدر نهیم و بخاطر آن مُحقانه به خود ببالیم.
کنفدراسیون جهانی ما یکی از نادرترین، ورنه نادرترین، اتحادیه‌های ملی دانشجویی بود که در زمینه‌ی عملی با شوق و پشتکار، نه فقط از همه‌ی مبارزان داخل کشور، که همچنین از مبارزات خلق‌های دربند و ستمدیده، که برای رهایی خود از چنگ استعمار می‌رزمیدند، صمیمانه همدردی و پشتیبانی می‌کرد. برای نمونه، شایسته‌ی یادآوری است که کنفدراسیون جهانی ما، برغم امکانات محدود خویش، از کمک‌های عملی به ملت‌های ویتنام و فلسطین دریغ نمی‌کرد. نمایندگان کنفدراسیون جهانی ما در تمام کنگره‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی همواره حداکثر کوشش خود را به کار می‌بستند تا در برابر گرایش‌های نادرست و ارتجاعی قطعنامه‌های مؤثر در دفاع از مبارزات فلسطینیان و ویتنامیان به تصویب برسانند.

نمایندگان همین کنفدراسیون جهانی ما مداوماً می‌کوشیدند تا با روشنگری گسترده پیرامون دیکتاتوری نظامی پهلویان در کنگره‌های بین‌المللی قطعنامه‌های مؤثری، بویژه علیه کمک‌های نظامی از جانب دول بزرگ به آن حکومت به تصویب برساند و آن‌ها را در جوامع بین‌المللی تبلیغ کنند.

بویژه کنفدراسیون جهانی ما سخت‌کوشانه توانست چهره‌ی پلید و دست‌های خونین ساواک را بر مردم جهان بشناساند.
برخلاف تبلیغات سودجویانی که بر موج انقلاب سوار شدند، هیچ گروه یا هیچ فردی به اندازه‌ی کنفدراسیون جهانی ما در شناساندن ماهیت ضد ملی و وابسته‌ی پهلوی به مردم ایران و جهان کوشا و مؤثر نبود. 

شما می‌دانید و اسیران رژیم پهلوی، که کنفدراسیون جهانی ما از آنان دفاع می‌کرد، شهادت می‌دهند که مبارزات کنفدراسیون جهانی ما برای دفاع از آنان و رهایی ایشان از حکم اعدام، شکنجه، و بند زندان سخت کوشا بود. کنفدراسیون جهانی ما با اعزام وکلای مدافع، وکلای پارلمان‌های اروپایی و برخی روزنامه‌نگاران مترقی، نه تنها به دفاع از اسیران چنگ رژیم مشغول بود و با اعتصاب غذاهای طولانی، نمایش‌های خیابانی گسترده و مکرر اجازه نمی‌داد دستگاه ساواک رژیم پهلویان بتواند هرآنچه می‌خواست انجام دهد؛ بلکه همچنین توانست از اجرای احکام اعدام جلوگیرد؛ شکنجه‌ها را تقلیل دهد یا قطع کند، و برخی زندانیان را آزاد سازد، و بدین وسیله خانواده‌های اسیران دستگاه سَبُع شاه پهلوی را بر تخت شادی بنشاند.

کنفدراسیون جهانی ما با بردن آگاهی‌های اجتماعی به میان چند نسل از دانشجویان ایرانی تغییری کیفی در تقویت خواست دمکراسی در میان ملت ایران پدید آورد، و این دستآورد بس بزرگی است که باید آن را قدر شناخت.

با شرکت خود در این مراسم (پنجم ژانویه 2013) در فرانکفورت خاطره ی شکوهمند مبارزات کنفدراسیون را زنده کنیم.

امضاء کنندگان:
1. حمید آزادی دبیر پیشین فدراسیون آلمان
2. گیل آوایی
3. رشید آوخ
4. باقر ابراهیم زاد
5. ابوتراب ابوترابی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
6. یوسف اردلان
7. کمال ارس
8. دکتر عبدالعظیم اعتصامی 
9. فریدون اعلم دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
10. بهروز اسدی
11. نادر اسکوئی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
12. سهیلا اشکان
13. اکبر اغراقی
14. کورش افطسی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
15. منصور افروخته
16. دکتر محمد اقتداری
17. احمد امانی
18. الهه امانی
19. شاهین انزلی
20. اسفندیار اهورائی
21. جمشید اهورائیان
22. علی بابا خان
23. مهراد باباعلی
24. سعید باقری
25. رویا بخشی
26. شهره بدیعی
27. خلیل برومندی
28. تیمور بزرگی
29. سوسن بنیانی
30. حسین بهادری
31. محمد بهبودی
32. میترا بهراد
33. ژاله بهروزی
34. سعید بهنام
35. امین بیات
36. دکتر بهروز بیات
37. هوشنگ بیات
38. دکتر منصور بیات زاده دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
39. فرامرز بیانی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
40. بیت اله بی نیاز
41. بهرام بیگدلی
42. پروفسور سیروس بینا ــ فدراسیون آمریکا
43. دکتر یونس پارسا بناب
44. تورج پاشائی
45. محمد پژهام
46. مسعود پلاسید
47. دکتر هوشنگ پورخان بابا
48. پروفسور دکتر غلامعلی تاریوردیان
49. احمد تقوائی
50. نصرت تیمورزاده
51. فریبا ثابت
52. بهداد ثابت آزاد – پاريس
53. دکتر منوچهر ثابتیان دبیر پیشین کنفدراسیون اروپائی
54. کیومرث ثریا
55. احمد ثوابی
56. حسن جداری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
57. ناهید جعفر پور
58. فریبرز جعفرپور
59. هادی جفرودی
60. مهری جعفری
61. رضا جعفریان
62. دکتر مسعود جلالی
63. ناصر چگینی
64. ابوالحسن(مسعود)حاتمی دبیر فدراسیون ایتالیا
65. نوشیروان حاتمی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
66. علی حاجی
67. عبدالحسن حسینیان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
68. کامروز حقگو
69. بهزاد حقیقی
70. جواد خادم
71. مهدی خرازی
72. تیمور خسروی
73. رضا خسروی
74. رحمان دادخواهی
75. طاهر دادخواهی
76. بیژن دادگری
77. داود دانائی
78. بهروز داودی
79. فرامرز داودی
80. دکتر پرویز داورپناه
81. دکتر مهرداد درویش پور
82. رضا دکنما
83. رضا دل قوی
84. دکتر کامبیز دولتشاهی (ایتالیا)
85. ایرج دهدار
86. اکبر ذکاوتی
87. قاسم ذولفقاری
88. مهدی ذولفقاری
89. دکتر علی راسخ افشار
90. محمود راسخ افشار دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
91. احمد رافت دبیر پیشین فدراسیون ایتالیا
92. ارسلان رحمانی تهرانی
93. بیژن رستگار
94. جلال رستمی
95. حسین رضائی دبیر پیشین فدراسیون آلمان
96. محسن رضوانی دبیر پیشین کنفدراسیون اروپائی
97. پری رفیع
98. محمود رفیع دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
99. احمد رناسی
100. شریفه زربخش
101. جمال سالم
102. علی ستاری
103. بهروز ستوده
104. بیژن سعیدپور
105. حسن سعیدی
106. خسرو سلطانی
107. یزدان سیدالشهدایی
108. دکتر بیژن سینا
109. علی شاکری-زند
110. پروفسور(بازنشسته) خسرو شاکری دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
111. گلنار شاه حسینی
112. اسماعیل شبان
113. مصطفی شریفی
114. الهه شکرائی
115. حسن شمس
116. سوسن شهبازی کلن آلمان
117. ابراهیم شیری
118. دکتر علاءالدین شهشهانی
119. حماد شیبانی
120. ناصر شیرازی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
121. داریوش شیروانی
122. دکتر علی صادقی
123. منوچهر صالحی
124. جعفر صدیق دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
125. مهدی صدودی
126. علی صفرزاده
127. نبی صمیمی
128. سعید ضرابیان
129. مجتبی طالقانی
130. مصطفی طاهری
131. دکتر احمد طهماسبی
132. دکتر اسداﷲ طیورچی دبیر پیشین فدراسیون آلمان.
133. بهروز عارفی
134. احمد عبادالهی
135. دکتر کریم عبدیان 
136. دکتر سیاوش عبقری-آمریکا
137.  دکتر شهلا عبقری- آمریکا
138. کریم عرب زاده
139. محمد عظیمی
140. زری عظیمی
141. رضا علوی
142. نظیر علیزاده
143. سرور علیمحمدی
144. پروفسور داود غلام آزاد دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
145. محمد فارسی
146. مسعود فتحی
147. محمود فرازنده
148. بهروز فراهانی
149. علی فراهت
150. علی فردوسیان
151. نادر فروزی
152. شاپور فلاحت
153. رستم فلاحت
154. کامبیز قائم مقام دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
155. دکتر محسن قائم مقام
156. رضا قرشی
157. محمود قوامی
158. دکتر دکتر مصطفی قهرمانی
159. سعید کاظمی
160. مقصود کاسب
161. عطا کرم زاده
162. عبدﷲ کریم آبادی
163. بهزاد کریمی
164. منوچهر کشاورزی
165. آذر کلانتر
166. فریدون کلانتر
167. کیومرث کلانتر
168. صادق کمالی
169. حمید کوثری
170. مینو گلبهار
171. اردشیر گوارس
172. دکتر علی گوشه
173. بهمن مبشری
174. نادر مجیدزاده
175. دکتر کامبیز مجیدیان
176. نادر مجیدیان
177. اکبر محبتی زاده
178. دکتر مرتضی محیط
179. بهروز مرادی
180. باقر مرتضوی
181. فریبا مرزبان- انگلستان
182. احمد مزارعی
183. تراب مستوفی- وین فدراسیون اتریش
184. پروفسور محسن مسرت
185. مجید مسرور
186. زمان مسعودی
187. احمد مشعوف
188. امیر معیری
189. دکتر بهمن مقدم
190. حسین مقدم
191. محمد ملایری
192. فریدون منتقمی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
193. امید منعم
194. اسفندیار منفرد زاده
195. حسن موم پسگیر
196. سیامک مؤید زاده دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
197. حسین مهینی
198. رضا مهاجر
199. حمید مهدی پور
200. بابک مهرکام
201. بهرنگ مهرکام
202. عادل مهرکام
203. محسن میرحسینی
204. انور میر ستاری بلژیک
205. مهران میرفخرائی
206. سعید میرهادی دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
207. دکتر رضا نادری
208. شهین نراقی دبیر پیشین فدراسیون آمریکا
209. شیریندخت نراقی دبیر پیشین فدراسیون ایتالیا
210. اصغر نصرتی
211. هاسمیک نظریان
212. پرویز نعمان دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
213. ابوالحسن نقیبی دبیر پیشین فدراسیون اتریش
214. شهین نوائی
215. حمید نوذری
216. آرام نوزاد
217. نوید مومن زاده
218. پرویز نویدی
219. دکتر بهمن نیرومند دبیر پیشین کنفدراسیون جهانی
220. منوچهر ولائی
221. رضا هادی زاده
222. آنت هوانسیان
223. ترانه هوشنگ پور
224. محمد رضا هوشنگی


****
نشانی تماس برای افزودن اسامی به تومار بالا به
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
****
مراسم يادمان پنجاهمين سالگشت پايه‌گذاری كنفدراسيون جهانی ( اتحاديه‌ی ملی)
شنبه 5 ژانويه 2013 برابر شانزدهم ديماه 1391 از ساعت 13

Haus der Jugend
Deutschherrnufer 12
60594 Frankfurt
Tel.:  +49(0) 89 350 048 10
+49(0) 151 /53 59 4000
Mail:  .(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.cisnu.orgپیام شادباش به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس
کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور!

دوستان گرامی، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون را به شما تبریک می گوئیم. نام کنفدراسیون جهانی دانشجویان ما را به سال های پیش از انقلاب ۵۷ می کشاند، زمانی که زندانی رژیم شاه بودیم. همه ما در بیدادگاه هایی حضور می یافتیم که احکام آن از پیش معلوم شده بود. بسیاری از همراهان و همگام های ما زنده نماندند تا سقوط آن رژیم را شاهد باشند، بسیاری دیگر در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی دگربار به بند گرفتار آمده و اعدام شدند،که البته در میان آنان عده ای از اعضای کنفدراسیون نیز دیده می شد. و سرانجام عده ای هم چون ما زندگی در تبعید را به جان خریدیم.

دوستان گرامی!
ما زندانیان سیاسی آن دوران، پشتیبانی گسترده شما را از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه رژیم شاه و دفاع بیدریغ شما را از آزادی خلقهای جهان از یاد نخواهیم برد. در خاطره ما کارزار بین المللی شما برای آزادی زندانیان سیاسی همواره زنده است.
ما از یاد نخواهیم برد اعتصاب غذاهایی را که در دفاع از ما برگزار کردید و مارش های اعتراضی را که به راه انداختید.
از یاد نخواهیم برد، کوشش های بیدریغ شما را در اعزام وکلای بین المللی برای حضور در دادگاه های ما.
از یاد نخواهیم برد، کوشش های شما را در دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.
چنان چه تاریخ از یاد نخواهد برد.

دوستان گرامی!
در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، در شادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون، برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

• ابراهیم آوخ
• احمد پورمندی
• ارسلان پورقباد
• احمد محمدی
• افسر (سهیلا) ستاری
• اژدر بهنام
• اسفندیار کریمی
• اسماعیل ختائی
• اشرف میرهاشمی
• اصغر خرسند
• اکبر دوستدار
• اکبر سوری
• اکبر سیف
• امیر ممبینی
• ایرج تقی زاده
• ایرج نیری
• باقر ابراهیم زاده
• باقر قلیائی
• بهروز حقی
• بهروز مطلبی
• بهزاد کریمی
• بیت‌اله بی‌نیاز
• بهروز خلیق
• بهروز ستوده
• پرویز مختاری
• پرویز نویدی
• تقی تام
• جمشید طاهری‌پور
• حسن آزادفر
• حسن گلشاهی
• حسن جعفری
• حسن حسام
• حسین انورحقیقی
• حسین بهبودی
• حسن فخاری
• حسین سازور
• حسین مولودی صفا
• حمزه فراهتی
• حمید حسینی
• رضا جوشنی
• رضا علامه‌زاده
• رسول آذرنوش
• رضا اکرمی
• روبن مارکاریان
• سارا جوشنی
• سیف الدین حاتملوئی
• ضرغام (اسد) محمودی
• عاطفه جعفری
• عباس هاشمی
• عباس انورحقیقی
• علی صادقی
• علی برزوئی
• علی پورنقوی
• غلام دوستدار
• فرج آلیاری
• فرهمند رکنی (اخوی)
• فردوس جمشیدی
• فرزاد کریمی
• فریدون احمدی
• قدرت قلی زاده
• ماسیس عزیزخانیان
• ماشاءالله رزمی
• محسن یلفانی
• مجید عبدالرحیم‌پور
• محمدرضا شالگونی
• محمد آزادگر
• محمد حدادپور
• محمدرضا اردبیلی
• محمدرضا کاویانی
• محمد رنجبر لاتاری
• مسعود فتحی
• مسعود مولازاده
• منوچهر مختاری
• مهدی جباری
• مهدی فتاپور
• مهران پاینده
• مهرانگیز معماریان
• نادر عصاره
• ناصر آذرافروز
• ناهید ناظمی
• نسیم خاکسار
• نقی حمیدیان
• هدایت سلطان زاده
• هوشنگ حجتی
• همت علی نوروزپور
• وجیه قاسمی
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.