سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸ - Tuesday 26 March 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

عليه حمله نظامی، عليه رژيم استبدادی

بيانيه فدائيان خلق ايران (اکثريت): جامعه جهانی از فعاليت های هسته ای رژيم ايران بيمناک است. اغلب کشورهای عرب و همسايگان ايران نيز از فعاليت های اتمی ايران ابراز نگرانی کرده اند. با اين همه سران رژيم نسبت به نگرانی جامعه جهانی و همسايگان ايران بی توجه بوده و با سياست های تنش‌زا، سخنان تحريک‌آميز، تداوم برنامه هسته ای و سرباز زدن از پاسخ به خواست شورای امنيت سازمان ملل، زمينه را برای حمله نظامی آماده می کند. رژيم استبدادی مسئول اصلی پيدائى اين وضعيت و عواقب آن است. ما نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهديد مى‌کند، هشدار داده و سران رژيم را به خاتمه دادن به بازی با سرنوشت کشور و مردم فرامی‌خوانیم.

iran-emrooz.net | Fri, 11.11.2011, 16:55

يانيه هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
حمله نظامی پيآمدهای فاجعه بار برای صلح جهانی، منطقه و کشور ما خواهد داشت!
عليه حمله نظامی، عليه رژيم استبدادی


موجی از نگرانی، جامعه  بين المللی و نيروهای مدافع صلح را فراگرفته است. نگرانی از خطر حمله نظامی به ايران و پيآمدهای فاجعه بار آن برای صلح جهانی، منطقه خاورميانه و کشور ايران.

دولت اسرائيل بر طبل جنگ می کوبد. وزير دفاع اسرائیل می گويد: "هر روزی که می گذرد به حمله به ایران نزدیک تر می شویم." ارتش اسرائيل و تعدادی از کشورهای عضو ناتو چند روز قبل در منطقه "ساردنيای" ايتاليا مانور مشترک برگزار نموده و اشکال مختلف حمله نظامی به ايران را تمرين کردند. وزير امور خارجه بريتانيا می گويد ما در حال ورود به مرحله خطرناکی هستيم. به نوشته روزنامه گاردین، نیروهای مسلح بریتانیا برنامه ریزی خود را برای یک حمله احتمالی به مراکز اتمی ایران افزایش داده اند. دولت امريکا و فرانسه بر تشديد فشار عليه جمهوری اسلامی پای می‮فشارند.

اين هفته گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی منتشر شد. در گزارش به "ابعاد نظامی" برنامه هسته ای جمهوری اسلامی پرداخته شده است. از جمله: "تدارک مخفيانه تجهيزات و اطلاعات مربوط به طراحی مورد نياز برای سلاح هسته ای، آزمايش مواد انفجاری قوی و توسعه چاشنی برای تنظيم کردن خرج هسته ای، طراحی کامپيوتری و مدل سازی هسته اصلی يک کلاهک هسته ای، انجام کارهای مقدماتی برای آزمايش سلاح های هسته ای و توسعه و کار بر روی انتقال مواد بر روی کلاهک موشک های شهاب ۳". اسرائيل و دول غربی با استناد به اين گزارش، به تهديدات نظامی عليه ايران مشروعيت می بخشند.

همزمان سه پرونده عليه رژيم ايران در نهادهای بين المللی روی ميز قرار گرفته است: اتهام ترور سفیر عربستان در امريکا و نقش سپاه قدس در اين ترور، گزارش دوره ای کمیته حقوق بشر سازمان ملل و گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی پيرامون "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ايران. گرچه پرونده نقض حقوق بشر متفاوت از دو پرونده ديگر است، با اين وجود طرح همزمانی سه پرونده و ارائه اسناد در مورد "ابعاد نظامی" برنامه اتمی ایران وضعيت جديدی را به وجود آورده، موضع نيروهائی را که از حمله نظامی دفاع می کنند، تقويت کرده، موضع نيروهائی را که بر راه حل سياسی در ارتباط با برنامه هسته ای ايران تاکيد دارند، تضعيف نموده و زمينه را برای پذيرش افکار عمومی جهان به تشديد تحريم ها و انتخاب گزينه نظامی آماده خواهد ساخت.

غرب و اسرائيل تاکيد می کنند که اجازه نخواهند داد رژيم ايران به سلاح هسته ای مجهز شود. آن ها در تهديدات خود عليه رژيم ايران جدی هستند. اين تهديدات می تواند به تشديد تحريم ها ـ فشردن گلوی جمهوری اسلامی از جمله تحريم بانک مرکزی ـ و يا به حمله نظامی بيانجامد. به نظر نمی رسد که حمله نظامی در هفته های آتی در دستور قرار گيرد. دول غربی و اسرائيل در حمله نظامی به تاسيسات هسته ای ايران با مشکلات جدی روبروند. سایت های مستحکم و زير زمينی، پراکندگی، فراوانی و مکان های مخفی تاسیسات اتمی، موانع قابل توجهی بر سر راه یک حمله موفقیت آمیز هستند.

در حال حاضر تهديدها بيشتر جنبه جنگ روانی دارد و برای اعمال فشار جهت عقب نشاندن حکومت ايران و زمينه سازی برای تشديد تحريم ها است. خطر حمله نظامی فوری نيست اما در حال افزايش است و با تشديد فضای جنگی، اين احتمال وجود دارد که با توسل به دستاويزهای مختلف، تهديدها و جنگ روانی به جنگ واقعی تبديل شود.

غرب و اسرائيل از جنگ محدود و کنترل شده صحبت می کند. اما در واقعيت جنگ به صورت محدود و کنترل شده باقی نخواهند ماند. حمله نظامی به ايران می تواند منطقه را به آشوب کشد، دامنه آن به کشورهای همسايه گسترش يابد، پای کشورهای ديگر بميان کشيده شود و به تقويت تروريسم در منطقه منجر گردد. جنگ وقتی آغاز شد ديگر قابل کنترل نيست و با واکنش های زيادی روبرو خواهد شد. پيآمدهای حمله نظامی به ايران غیر قابل پیش بینی است و می تواند به پویش دموکراسی در خاورمیانه لطمه زده و بنیادگرائی را کسترش بخشد.

ما از موضع انساندوستانه، صلح جويانه و مخالفت با کشتار انسان ها و از موضع منافع ملی با حمله نظامی و تحريم اقتصادی مخالفيم و جنگ را راه حل بحران هسته ای نمی دانيم. به باور ما هر دولتی که شعله جنگ برافروزد، دولتی است جنگ طلب و متجاوز. ما همراه با نيروهای صلح طلب، دولت های جنگ افروز را قاطعانه محکوم خواهيم کرد. جمهوری اسلامی همچنان در مقابل جامعه جهانی ايستاده و پذيرای تصميمات شورای امنيت نيست. ما جمهورى اسلامى را مسئول اصلی پيدائى اين وضعيت و عواقب آن مى‌شناسيم و نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهديد مى‌کند هشدار مى‌دهيم.

به يقين ميتوان گفت که جنگ پيامدهای فاجعه باری برای کشور ما خواهد داشت. بسياری از ايرانيان جان خود را در جنگ از دست خواهند داد، زيرساخت های کشور صدمه جدی خواهد ديد، استخراج و صدور نفت متوقف و درآمد نفت قطع خواهد شد، توليدات کشور بخاطر شرايط جنگی و نبود مواد اوليه کاهش خواهد يافت، بيکاری باز هم گسترش پيدا خواهد کرد، تورم بطور سرسام آوری بالا خواهد رفت و زندگی گروه های کم درآمد جامعه به فلاکت باز هم بيشتری کشانده خواهد شد. بار اصلی جنگ بيش از همه بر دوش کارگران، کارمندان و ديگر زحمتکشان جامعه انتقال خواهد يافت. جمهوری اسلامی می تواند جنگ را دستاويز قرار دهد و به سرکوب باز هم گسترده تر متوسل شود. جنگ به جنبش اعتراضی ضربه خواهد زد.

جمهوری اسلامی تا کنون در پيشبرد برنامه هسته ای از ناسيوناليسم بيشترين بهره را گرفته است. جنگ می تواند دستاویزی شود در دست رژیم که بر اساس آن ناسيوناليسم را در کشور تقويت کند، گروه هائی از مردم را به حمايت از رژيم حاکم سوق دهد، بخشی از نيروهای اپوزيسيون را به همراهی با جمهوری اسلامی بکشاند.

جامعه جهانی از فعاليت های هسته ای رژيم ايران بيمناک است. اغلب کشورهای عرب و همسايگان ايران نيز از فعاليت های اتمی ايران ابراز نگرانی کرده اند. با اين همه سران رژيم نسبت به نگرانی جامعه جهانی و همسايگان ايران بی توجه بوده و با سياست های تنش زا، سخنان تحريک آميز، تداوم برنامه هسته ای و سرباز زدن از پاسخ به خواست شورای امنيت سازمان ملل، زمينه را برای حمله نظامی آماده می کند.

ما از موضع انساندوستانه، صلح جويانه و مخالفت با کشتار انسان ها و از موضع منافع ملی با حمله نظامی به ايران مخالفيم و جنگ را راه حل بحران هسته ای نمی دانيم. به باور ما هر دولتی که شعله جنگ برافروزد، دولتی است جنگ طلب و متجاوز. ما همراه با نيروهای صلح دوست، دولت های جنگ افروز را قاطعانه محکوم خواهيم کرد.

رژيم استبدادی ايران به رهبری خامنه ای برمواضع نابخردانه خود پای می فشارد و حاضر به تعامل با جامعه جهانی و پذيرای تصميمات شورای امنيت نيست. رژيم استبدادی مسئول اصلی پيدائى اين وضعيت و عواقب آن است. ما نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهديد مى‌کند، هشدار داده و سران رژيم را به خاتمه دادن به بازی با سرنوشت کشور و مردم فرامی خوانیم.

سياست تهاجمی و تنش زای رژيم ايران در مقابل تهديدات نظامی، به تشديد فضای جنگی کمک می کند. سران رژيم با کنار گذاشتن سياست تهاجمی و تنش زا، تعامل و گفتگو با اتحاديه اروپا، شفاف سازی برنامه پروژه هسته ای و جلب اعتماد جامعه جهانی، می توانند خطر حمله نظامی به کشور ما را برطرف سازند. در موقعيت کنونی جمهوری اسلامی مسئوليت سنگينی برای پيش گيری از جنگ برعهده دارد. کشيده شدن وضع فعلی به جنگ، اعم از اين که آغاز کننده آن که باشد، اين مسئوليت را منتفی نمی کند.

ضرورت دارد نيروهاى صلح طلب و به ويژه نيروهای اپوزيسيون پيام مخالفت خود با حمله نظامی به ايران را به گوش جهانيان برسانند و جامعه جهانی را آگاه سازند که اپوزيسيون ايران مخالف حمله نظامی است. اين مخالفت با حمله نظامی اما به معنی قرار گرفتن در کنار رژيم استبداد مذهبی نيست. اپوزيسيون لازم است متحدانه عليه سياست‌هاى خانمان‌برانداز رژيم استبدادی بايستد و برای برطرف کردن خطر حمله نظامی به آن فشار وارد آورد.

برآمد نيروهای اپوزيسيون، همکاری و اقدام مشترک آنها عليه حمله نظامی و عليه رژيم استبدادی، تلاش برای شکل دادن جنبش صلح در شرايط کنونی امری است مبرم و ضرور. لازم است مردم ايران را فراخواند که به انحای مختلف رژيم حاکم بر کشور را تحت فشار بگذارند تا از سياست تش زا و ماجراجويانه که پيآمدهای فاجعه بار برای کشور دارد، دست بردارد.

گروه های وسيعی از مردم ایران در روزهای اوج گیری جنبش سبز نشان دادند که با رويکرد به مبارزه مسالمت اميز و مدنی، مصمم اند که به سلطه ديکتاتوری پايان دهند و راه را برای استقرار دمکراسی در کشور بگشايند. در کشور ما زمينه های مساعدی برای تحول دمکراتيک و پايان دادن به ديکتاتوری وجود دارد. جنگ می تواند به اين فرآيند آسيب رساند.

سازمان ما اميدوار است که نيروهای صلح طلب و آزاديخواه جهان به مقابله با کاربرد گزينه نظامی برای حل بحران هسته ای برخيزند و از مبارزه مردم ايران عليه ديکتاتوری و برای آزادی زندانيان سياسی، تامين آزادی های سياسی و اجتماعی و برگزاری انتخابات آزاد حمايت کنند. دولت برآمده از انتخابات آزاد برای تامين منافع ملی، نه به پروژه هسته ای بحران زا و سياست‮های ماجراجويانه، بلکه به تعامل با جامعه جهانی روی خواهد آورد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
٢٠ آبان ١٣٩٠ (١١ نوامبر ٢٠١١)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.