چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Wednesday 24 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«برای حل مساله دریاچه ارومیه هیات مستقل تشکیل دهید»

بیش از صد و بیست نفر از نمایندگان و مسئولان سابق استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و کردستان، در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بازداشت شدگان راهپیمایی اخیر در آذربایجان شده‌ و نوشته‌اند: حق قانونی شهروندان آگاهی از وضعیت زیست بوم و اظهارنظز آزادانه در حوزه مشکلات آن است. لذا مصرانه درخواست می کنیم به حکم دوراندیشی ازهرگونه برخورد پلیسی وامنیتی بامردم نگران منطقه درقبال اظهارنظروحساسیتهای محلی به شدت اجتناب شود ودستگیرشدگان اعتراضات اخیر بفوریت آزادومورد دلجوئی قرار گیرند.

iran-emrooz.net | Wed, 14.09.2011, 7:45

بیش از صد و بیست نفر از نمایندگان و مسئولان سابق استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان و کردستان، در نامه‌ای سرگشاده خواستار آزادی بازداشت شدگان راهپیمایی اخیر در آذربایجان شده‌ و نوشته‌اند: حق قانونی شهروندان آگاهی از وضعیت زیست بوم و اظهارنظز آزادانه در حوزه مشکلات آن است. لذا مصرانه درخواست می کنیم به حکم دوراندیشی ازهرگونه برخورد پلیسی وامنیتی بامردم نگران منطقه درقبال اظهارنظروحساسیتهای محلی به شدت اجتناب شود ودستگیرشدگان اعتراضات اخیر بفوریت آزادومورد دلجوئی قرار گیرند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکترلاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

رد دو فوریت طرح افزایش اعتبار پروژه تامین آب ورودی دریاچه ارومیه درمجلس شورای اسلامی وخصوصا استدلالهای نادرست وغیرمنطقی بعضی ازمخالفان این طرح ،موجی ازتاثر و نگرانی رادرمنطقه آذربایجان فراهم نمود.بلحاظ اهمیت حیاتی این مساله درعرصه ملی واستانهای آذربایجان غربی وشرقی ، اردبیل ،زنجان وکردستان وبمنظور تقویت اراده ملی وعطف توجه بدنه کارشناسی وتصمیم گیری نظام اجرائی وتقنینی کشوروتشریک مساعی جامعه مدنی ، اینجانبان امضا کنندگان ذیل بعنوان بخشی ازجامعه کارشناسی ومدیریتی کشور وشهروندان این مرز وبوم توجه جنابعالی را به موارد ذیل معطوف می داریم:

جنابعالی مستحضرید که نگاه تک بعدی به امرتوسعه وضعف توجه به توسعه پایدار علیرغم تصریحات قانون اساسی وتاکیدات اسناد بالادستی ، بیماری مزمنی است که دهه هاست درنظام برنامه ریزی ومدیریتی واقتصادتک محصولی ونفتی ماریشه دوانیده وطبیعت سرزمینی واعماق جامعه مارا قرین تحولات وتاثیرات ساختاری وفزاینده خودقرارداده است . تحولاتی که قهر وعصیان طبیعت وخشکسالی های اقلیمی نیز برویرانگری وامواج تخریبی آن افزوده، ومحیط زیست مردم مارادرکانون بحران ونابودی جای داده است .

باید اذعان نمود بخش اعظمی ازمعضلاتی مانند پیشروی کویر، افزایش باد وطوفان ریزگردها وشن های روان ، فرسایش مخرب مراتع وچراگاهها ، فرسایش شدید ونابودی جنگلهای کشور ، آلودگی هوا وافزایش نگران کننده دی اکسید کربن ، آلودگی خاکها ومعضل دفع پسماند، سیل های بنیان کن ، خشک شدن زیستگاهها وتالابها ودریاچه ها ، وامروز مرگ دریاچه ارومیه که روزی نگین آبی ایران بشمارمی رفت ازثمرات این دیدگاه غافل ازتوسعه پایدارومحیط زیست است . موضوعاتیکه درنظامهای دانائی محور بعنوان اولویتهای اساسی وزیربنائی مورد اهتمام وتوجه عمیق قرارمی گیرند وفدای هیچ مصلحتی نمی شوند وبلکه دریک ساختارعلمی وعقلانی وبامشارکت انجمنهاونهادهای مردمی وحمایت دولت مرتبا مورد دیده بانی و مطالعه وبرنامه ریزی وسرمایه گذاری وسیع قرارمی گیرند .

آقای لاریجانی؛ اگرامروز درکشور چین باسرمایه گذاریهای گسترده ،سالیانه صدهاهزارهکتارجنگل کاشته می شود ویا اژدهایی به نام رودخانه زردچین آنهم عمدتا با آبخیزداری وتثبیت خاک درسرشاخه ها ومسیرآن مهار وسیلابهای بنیانکن آن متوقف می گردد ،و اگر دولتهای اروپائی با صرفنظر نمودن از درآمدهای خویش ،توسعه صنایع آلاینده ای مانند سیمان وفولاد وآلومینیوم و … را در خاک خود متوقف می نمایند ،حاصل سالیان تجربه طولانی ومدیدی است که دربسترزمان آموخته اند که حفاظت محیط زیست وتوسعه پایدار بالاترین مصلحت اجتماعی است .

ریاست محترم؛ اگر درگذشته مشکلاتی نظیر جنگ تحمیلی وبازسازی خرابیهای آن ویا کاهش شدید قیمت نفت عامل عمده بازدارنده سرمایه گذاری برای حل این معضلات محسوب می شد باپایان جنگ وبازسازی زیربناهای کشور ودرآمدهای عظیم نفتی سالهای اخیر ،مطالبه توجه به این امور اساسی و یا افزایش اعتبار برای تامین آب ورودی بیشتر به دریاچه درحال احتضارارومیه توقعی کاملا منطقی و بحقی است که باید بفوریت ودرایت اداشود وهرگونه غفلت وبی توجهی از آن می تواند منطقه مارا بافاجعه عظیم وخانمان براندازی روبرو نماید . لذا مصرا درخواست می کنیم کارگروهی کارشناسی ،اعم از دولت ومجلس و کارشناسان مستقل ،موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه را زیر نظر گرفته وباجمع بندی وتکمیل مطالعات و احصا دلایل بروز وضعیت امروز اعم از خشکسالیها وتقلیل نزولات جوی وکاهش ورودی رودخانه ها وتاثیر سدهای احداث شده ویا برداشتهای بی رویه ازمنابع آبهای زیرزمینی حاشیه این دریاچه ودیگرعوامل موثر ، تصمیمی جامع وکارشناسی برای احیا وحفظ این سرمایه ملی به قید فوریت اتخاذ گردد. وباتوجه به زمانبری مطالعات وبرنامه ریزی ، ولزوم اقدامی آنی برای افزایش آب ورودی دریاچه با ملحوظ نمودن درآمدهای سرشارنفتی امروزدولت، قویا خواستار افزایش تامین اعتبارات برای انتقال آب ازدیگرسرشاخه ها به این دریاچه بوده وهشدارمی دهیم درصورت بی توجهی به این مطالبه حیاتی باخشک شدن دریاچه میلیاردهاتن نمک باباد وطوفان بمانند ریزگردهایی که ازعراق وعربستان واردمی شوند کشوررا تحت تاثیر مخرب خودقرارخواهدداد ،فاجعه ای که تصورآن نیزدهشتناک وهراس آوراست .

آفای لاریجانی؛ درجهان امروز بحث محیط زیست از حقوق گوهرین انسانی محسوب می شود بطوریکه دولتها برای فرهنگ سازی زیست محیطی وتشویق مردم به تشکیل گروههای حامی محیط زیست هزینه های مالی معتنابهی نیز متحمل می شوند واظهارنظر دراین حوزه همگانی ، آزاد وازشفافیت ومصونیت کافی برخورداراست .

بنظرما امنیتی کردن طرح مشکلات دریاچه ارومیه وسرکوب فعالان وحامیان زیست محیطی ویا استفاده ابزاری وسیاسی ازاین بلیه حادث شده هیچ مشکلی راحل نمی کند وصرفا گرهی برگره های موجود می افزاید ، حق قانونی شهروندان آگاهی ازوضعیت زیست بوم واظهارنظز آزادانه درحوزه مشکلات آن است . لذا مصرانه درخواست می کنیم به حکم دوراندیشی ازهرگونه برخورد پلیسی وامنیتی بامردم نگران منطقه درقبال اظهارنظروحساسیتهای محلی به شدت اجتناب شود ودستگیرشدگان اعتراضات اخیر بفوریت آزادومورد دلجوئی قرار گیرند .

ما پیشنهاد می کنیم موضوع خشک شدن دریاچه ارومیه ودلایل وپی آمدهای آن وراههای برون رفت ازاین بحران کم نظیر بلحاظ اهمیت موضوع وحساسیت مردم بصورت ویژه ای دررسانه ملی و مراکز استانی ذیربط صدا و سیما با حضورکارشناسان مستقل ونمایندگان مجلس ومقامات مسئول موردبحث وبررسی جامع قرارگیرد و جوانب مختلف مشکلات و راهکارهای برون رفت ازاین بحران تحلیل وتبیین گردد تا با بازگویی وشفافیت روش های علمی وعملی ممکن، اعتماد عمومی دراین مورد بازسازی گردد.

آفای لاریجانی؛ انذارها وهشدارها درمورد وضعیت امروز دریاچه ارومیه سالهاست که اززبان کارشناسان دوراندیش ومقامات دلسوز واصحاب جامعه مدنی ومطبوعات وعلاقمندان محیط زیست بیان می گردد ونزاری ورنجوری امروز آن ونگرانی واضطراب مردم منطقه نتیجه تغافل وتجاهل به هشدارهای ماضی است ویقینا فردا بسیار دیر است وفاجعه نزدیک .

وبقول استادسخن شیخ اجل سعدی علیه الرحمه:
سرچشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد نشاید گرفتن به پیل

امضاکنندگان:
نمایندگان دوره هشتم وادوارقبلی مجلس شورای اسلامی، وزرا ، استانداران ، فرمانداران و مدیران کل سنوات گذشته ، اساتید دانشگاه وکارشناسان

استان آذربایجان غربی
کامل عابدین زاده نماینده مردم خوی ادوار سوم ، چهارم وپنجم
دکترجلال رسولی نماینده مردم میاندوآب وشاهیندژ وتکاب دوره چهارم
محسن راثی نماینده مردم میاندوآب وشاهیندژ وتکاب دوره های اول دوم و چهارم
حاصل داسه نماینده مردم پیرانشهر دوره ششم
رحمان بهمنش نماینده مردم مهاباد دوره ششم
مسعوداعظمی نماینده مردم اشنویه ونقده دوره ششم
کریم فتاح پور نماینده مردم ارومیه دوره ششم
میرمحمود یکانلی نماینده مردم ارومیه دوره ششم
قاسم مهرزاد صدقیانی نماینده مردم سلماس دوره دوم سوم و پنجم
شهربانوامانی نماینده مردم ارومیه دوره پنجم وششم
دکترعلی تقی زاده نماینده مردم خوی دوره ششم
محمود میرلوحی استاندار آذربایجان غربی
سیاووش قهوه چیان معاون سیاسی وامنیتی استانداری
عباس خورشیدی معاون سیاسی وامنیتی استانداری
حسین محمودزاده مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران
گودرز صادقی رئیس دانشگاه ارومیه
اسماعیل میرزائی فرماندار اشنویه
سیروس صادقی رئیس سازمان آموزش وپرورش استان
دکتر عزیز نالوسی رئیس سازمان ملی جوانان استان
مهندس محمد سبحانی فرماندار ماکو
محسن رفیعی فرماندار سردشت
حمید صداقت پیشه مدیرعامل سازمان همیاری
محسن رحیمیان مدیرکل سیاسی استانداری

استان آذربایجانشرقی
عباس دوزدوزانی وزیرفرهنگ وارشاد کابینه شهید رجائی ونماینده دوره اول مردم تبریز ونماینده مردم تهران دوره های دوم وسوم
احمد صادق بناب وزیر راه وترابری درکابینه سیدمحمدخاتمی
دکترمسعود پزشکیان وزیربهداشت درمان وآموزش پزشکی درکابینه سیدمحمدخاتمی ونماینده مردم تبریز دوره هشتم
دکتر شکور اکبرنژاد نماینده مردم تبریز دوره هشتم
مهندس سیروس سازدار نماینده مردم مرند دوره هشتم
غلامحسین مسعودی ریحان نماینده مردم اهروهریس دوره هشتم
سلمان خدادادی نماینده مردم ملکان دوره های پنجم ششم هفتم و هشتم
حمیدسید مهدوی اقدم نماینده مردم تبریز دوره ششم
مهندس میرطاهرموسوی نماینده مردم تبریز دوره ششم
مهندس محمدکیافر نماینده مردم میانه دوره ششم
علی اکبرزاده نماینده مردم ورزقان دوره های پنجم وششم
دکتراسماعیل جبارزاده نماینده مردم تبریز دوره های چهارم پنجم ششم وهفتم
دکتراکبرپرهیزکار استاندارآذربایجانشرقی و نماینده مردم تبریز دوره دوم
دکترمحمدعلی سبحان اللهی استاندار آذربایجانشرقی ونماینده مردم تبریز دوره های دوم سوم چهارم وپنجم
مهندس یحیی محمدزاده استاندار آذربایجانشرقی
مهندس محمدتقی پاکزاد رئیس سازمان جهادسازندگی استان
مهندس جعفر کیوانچهر مدیرکل مسکن وشهرسازی
مهندس صلاح الدین کوزه کنانی مدیر کل سازمان منابع طبیعی
میرمحمد ختمی مآب رئیس سازمان کشاورزی
محمودمسافری مدیرعامل آب وفاضلاب روستائی استان
دکتر محمد خداویردیزاده مدیرکل دامپزشکی
دکتر علی خوشروان مدیرعامل سازمان قطارشهری تبریز
رضا استادرحیمی مدیرکل امراجتماعی استانداری
علی غریب مدیر کل بازرگانی
جعفر تقوی فرماندار مرند
کریم صدیقیان فرماندا رهشترود
تقی کرمی فرماندار شبستر
محمدتقی زین العابدینی فرماندار ملکان
اروجعلی محمدی فرماندار تبریز
مهندس سعید پورشریفی نائب رئیس شورای اسلامی تبریز دوره اول
نصرت الله شاهدی معاون شهردار تبریز
مهندس مصطفی مولوی فعال سیاسی اجتماعی
مهندس محمد دادیزاده فعال سیاسی اجتماعی
مهندس محمدتیموری فعال سیاسی اجتماعی
مهدس داود حسن پورکهنموئی فعال سیاسی اجتماعی
مهندس بیوک ایمانی جورابچی فعال سیاسی اجتماعی
مهندس میر اسد مومنی فعال سیاسی اجتماعی
ناصراسلامی فعال سیاسی اجتماعی
دکترجلیل شربیانلو استاددانشگاه
دکترکریم عابدی استاددانشگاه و معاون سیاسی وامنیتی استاندار
دکترغفارفرزدی استاددانشگاه
دکتر رضایت پرویزی استاد دانشگاه
علی فرید یحیائی استاددانشگاه
دکتر محمد آقازاده استاددانشگاه
دکترمحمدرضا اسلامی استاددانشگاه
دکترحسین سیفلو استاددانشگاه
دکترمحمدباقر صدری نیا استاددانشگاه
دکتر محمدباقربهشتی استاددانشگاه
دکتر محمدمیرزائی استاددانشگاه

استان کردستان
دکتر جلال جلالی زاده نماینده مردم سنندج دوره ششم
عبدالله سهرابی نماینده مردم مریوان دوره ششم
سیدمسعودحسینی نماینده مردم قروه دوره ششم
اسدالله رازانی استاندارکردستان
محمدکریم اسدبیگی فرمانداربانه
حسین فیروزی فرماندار سقز
عبدالعزیز مولودی استاددانشگاه
خالدتوکلی استاد دانشگاه
احسان هوشمند استاددانشگاه

استان اردبیل
یونس اسدی نماینده مردم مشگین شهر دوره هشتم
احدقضائی نماینده مردم اردبیل دوره های پنجم وششم
مهرانگیز مروتی نماینده مردم خلخال وکوثر دوره های ششم وهفتم
میرقسمت موسوی نماینده مردم گرمی دوره ششم
ناصرنصیری نماینده مردم گرمی دوره هفتم
خلیل آقائی نماینده مردم مشگین شهر دوره ششم
علی اکبراسکندری معاون برنامه ریزی ومالی اداری استانداری آذربایجان غربی
سیدکمال علوی رئیس دوره اول شورای شهر اردبیل
جوادزنجانی رئیس شورای شهراردبیل
احمد کنعان پور مدیرکل سیاسی استانداری
اقبال عباسی فرماندار مشکین شهر
سیدمهدی جوادی فرماندار نیر
علی زین العابدینی فرماندار ابهر
توکل لطفی فرماندارتویسرکان
حسن حسن پور فرماندارکوثر
محسن حافظی فر مدیرکل اموراجتماعی استانداری

استان زنجان
جمشید انصاری نماینده مردم زنجان وطارم دوره هشتم واستانداراسبق آذربایجانغربی
سیدفاضل موسوی نماینده مردم خدابنده دوره هشتم
سعدالله نصیری قیداری نماینده مردم زنجان وطارم دوره هشتم
سید افضل موسوی نماینده مردم زنجان وطارم دوره ششم
سید فاضل امیرجهانی نماینده مردم زنجان وطارم دوره سوم وششم
احمدحکیمی پور نماینده مردم زنجان وطارم دوره چهارم
ابوالفضل شکوری نماینده مردم زنجان وطارم دوره ششم
غلامحسین جلیل خانی نماینده مردم زنجان وطارم دوره پنجم
حسین بی غم معاون سیاسی وامنیتی استانداری
محسن صادقی مدیرکل سیاسی استانداری
رسول بیات مدیرکل اموراجتماعی استانداری
کوروش پازوکی فرماندارماه نشان وخدابنده
داود بیات مدیرکل اموراجتماعی استانداری
احمدنصیری فرماندارخدابنده
عبدالرضاشهبازی فرماندارماه نشان
حاج علی خلیلی فرماندارخرم دره ایجرودوطارم
بختیارایوبی مدیرکل شهروروستا
یدالله فرهادی فرماندارایجرود
عبدالله گنج خانلو فرماندارماه نشان
ولی الله ایمانی مدیرکل اداری ومالی استانداری
مجید تقی لو فعال سیاسی اجتماعی
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.