جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸ - Friday 19 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

فراخوان مشترک  به‌مناسبت روز جهانی کارگر

ما از آزادیخواهان، نهادهای کارگری، نهادهای حقوق بشری و عدالت‌خواه در سراسر جهان می‌خواهیم که در سالـروز اول ماه مه با برگزاری کنفرانس، سمینار، گردهمایی، راه پیمایی، نوشتن نامه به سازمان ملل، جمع آوری امضا و کارهای ابتکاری دیگر خواستار لغو قوانین ضد کارگری و آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری شوند.

iran-emrooz.net | Mon, 11.04.2011, 12:35

فراخوان مشترک
به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کار و کارگر


بزرگداشت روز جهانی کارگر در یازدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۰، در فضای دگرگونی خواهی و در تداوم جنبش پُرتوان کارگری و جنبش سبز همچون فرازی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

امروز ۳۲ سال از انقلاب بهمن ۵۷ که یکی از خواست‌هایش عدالت اجتماعی بود می‌گذرد. طبقه کارگر ایران نه تنها به عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه از داشتن اصلیترین حق خود، یعنی داشتن تشکل‌های مستقل صنفی نیز محروم است. جمهوری اسلامی به جـای پاســخ مثبت به درخواست‌های به حق کارگران، هر گونه دادخواهی را، با اخراج، سرکوب، زنــدان و شکنجــه پاسخ می‌دهد. اسالو مبارز سندیکالیست مستقل و سمبل کارگران زندانی، که به خاطر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران به ۶ سال زندان محکوم شده است، به رغم درخواست مکرر آزادی‌اش از سوی مجامع بین المللی کارگری و فعالان جنبش‌های مدنی هم‌چنان در زندان به سر می‌برد.

کارگران و زحمتکشان ایران، نهاد‌ها و تشکل‌های مستقل کارگری و کنشگران جنبش کارگری برای تامین حقوق صنفی، اجتماعی و سیاسی خود در پیکاری سهمگین علیه حکومت استبدادی و نهادهای بزرگ انحصاری ـ نظامی و رانت‌خواران فاسد حاکم بر ایران درگیرند. آن‌ها می‌کوشند با اعتصاب، گردهمایی، تظاهرات اعتراضی و تحصن به حقوق خود دست‌یابند. آگاهان جنبش کارگری و فعالان سندیکایی مبارزه قهرمانانه خود را در زیر شدید‌ترین فشار و سرکوب دولت جمهوری اسلامی و به بهای سنگین زندان، فقر و بی‌خانمانی به پیش می‌برند. آنان در این نبرد عدالت خواهانه از پشتیبانی دیگر جنبش‌های اجتماعی برخوردارند، امری که زمینه ساز پیوند مبارزه آنان با جنبش گسترده دموکراتیک و ملی ایران می‌باشد.

تشکل‌های مستقل کارگری در سالیان اخیر، خواست‌های جمعیت بزرگ کارگران، زحمتکشان و کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی را در منشور‌هایشان تدوین کرده‌اند:

مطالبات صنفی

دستمزد‌ها

ـ پرداخت فوری دستمزدهای معوقه کارگران.
ـ افزایش فوری حداقل دستمزد‌ها با دخالت نظر نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران.
ـ تامین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران.
ـ توقف اخراج و بیکارسازی کارگران.
ـ لغو قراردادهای موقت و سفید امضا.
ـ افزایش حقوق بازنشستگی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت آن.
- بهره‌مندی بازنشستگان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی.

تشکل

ـ به رسمیت شناخته شدن بی‌قید و شرط حق ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حق اعتصاب. ـ برچیده شدن کلیه نهادهای دست ساز دولتی از محیط‌های کار.

اصلاح قوانین

ـ تدوین و تصویب قانون کار جدید با دخالت مستقیم نماینده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران. ـ برخورداری تمام بیکاران از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی تا زمان اشتغال به کار. ـ تعطیلی رسمی اول ماه مه و گنجاندن آن در تقویم رسمی کشور و لغو ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز.

مطالبات سیاسی و اجتماعی


ـ آزادی فوری و بی‌قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی.
ـ به رسمیت شناخته شدن بیقید و شرط حق اعتراض، تجمع، تحزب، آزادی بیان و آزادی مطبوعات
ـ لغو فوری مجازات اعدام.
ـ بررسی مجدد طرح هدفمندکردن یارانه‌ها با شرکت نمایندگان منتخب تشکل‌های کارگری و کارمندی و متخصصین حوزه اقتصاد.
ـ لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی‌قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌های زندگی خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی.
ـ برخورداری تمامی کودکان از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگان، جدا از نوع جنسیت و وابستگی‌های ملی، نژادی و مذهبی آنان و موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدینشان.

ما ایرانیان برون مرزی در روز اول ماه مه، همراه و هماهنگ با جهان کار، سندیکا‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای کارگری به پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان میهنمان برای رسیدن به حقوقشان برمی‌خیزیم. ما بر این باوریم که رسیدن کامل به این حقوق در گرو تغییرات ساختاری در جامعه ماست.

ما با شرکت گسترده در جشن جهانی روز کارگر و با طرح شعار‌ها و خواسته‌های کارگران میهنمان، بر اعتبار جنبش کارگری و نقش موثر آن در تداوم، پیشرفت و تکامل جنبش دموکراسی خواهی ایران تاکید می‌کنیم و می‌کوشیم به جنبش دادخواهانه و عدالت گسترانه کارگران و ملت ایران یاری رسانیم.

ما از آزادیخواهان، نهادهای کارگری، نهادهای حقوق بشری و عدالت‌خواه در سراسر جهان می‌خواهیم که در سالـروز اول ماه مه با برگزاری کنفرانس، سمینار، گردهمایی، راه پیمایی، نوشتن نامه به سازمان ملل، جمع آوری امضا و کارهای ابتکاری دیگر خواستار لغو قوانین ضد کارگری و آزادی زندانیان سیاسی از جمله فعالین کارگری شوند.

ما از همه نیروهای دمکرات و مترقی دعوت می‌کنیم تا در رسانـدن صــدای کارگران ایران به گـوش سازمان‌هــای جهانــی حقوق بشر و سازمانهای بین المللی کارگری، برای فراهم نمودن شرایط زندگی بهتر کارگران و یکایک مردم ایران با حداکثر توان و نیرو تلاش کنند.

ما از شهروندان، سندیکا‌ها و سازمان‌های کارگری و نهادهای بین المللی در سراسر جهان می‌خواهیم که نقض حقوق کارگران و سندیکاهای کارگری در ایران را محکوم کرده و برای آزادی فعالیت‌ِ سندیکاهای کارگری در ایران یاری رسانند.

ما خواهان لغو حکم اعدام تمام زندانیان سیاسی محکوم به اعدام از جمله شیرکو معارفی و حبیب الله لطیفی می‌باشیم.

خواهان آزادی فوری تمام فعالان جنبش کارگری و سندیکایی از جمله بهنام ابراهیم‌زاده، منصور اسالو، ابراهیم اسماعیلی، رضا رخشان، رضا شهابی، غلامرضا غلامحسینی، ابراهیم مددی؛ فعالان جنبش معلمان از جمله عبدالرضا قنبری و رسول بداغی (اعضای سندیکای معلمان)؛ فعالان جنبش زنان از جمله عالیه اقدام دوست و مهدیه گلرو؛ فعالان جنبش دانشجویی از جمله بهروز جاوید تهرانی‌ و بهاره هدایت؛ وکلای شجاعی که تنها جرمشان دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی است از جمله نسرین ستوده و محمد اولیایی فرد؛ روزنامه نگاران زندانی از جمله ابولفضل عابدینی و مسعود باستانی هستیم.

ما خواهان آزادی تمام زندانیان سیاسی و پایان دادن به زندانی کردنِ همراهان جنبش سبز خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی، هستیم.

برگزار کنندگان:

1- اتحاد برای ایران / بلژیک
2- اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران / آمریکای شمالی
3- انجمن زنان ایرانی / مونترآل
4- انجمن سکو لار دموکراسی / اورنج کانتی
5- انجمن سکورلار دموکراسی / لس آنجلس
6- انجمن نسل سوم / استکهلم
7- انجمن واشنگتن
8- انجمن همبستگی / دالاس
9- ایران آزاد - کانون دفاع از حقوق بشر، آزادی و دموکراسی / آلمان
یکشنبه، 1 مه 2011،
شروع : ساعت 11:00 تا ۱۱:۳۰ - روبروی ایستگاه راه آهن مرکزی شهر بوخوم
مقصد : حدود ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰ میز اطلاع رسانی به همراه موزیک در رکلینک هاوزن


10- ایرانیان صلح طلب / دالاس
11- پشتیبانان حقوق بشر و دمکراسی در ایران / اسن
12- جامعه دفاع از حقوق بشر و دموکراسی در ایران / سوئد
یکشنبه، 1 مه 2011، یرن توریت یوته بوری

13- جبهه متحد دانشجویی / کانادا
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 18:00
سالن کارگران فلزکار، شماره 25 خیابان سِسیل، تورونتو


14- جمعیت پشتیبانی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران / برلین
15- جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران / استکهلم
یکشنبه، 1 مه 2011، همراه با اتحادیه های کارگری و نیروهای سوئدی

16- جنبش سبز لندن / لندن
یکشنبه، 1 مه 2011، از ساعت 15 تا 17، برابر سفارت ایران در لندن

17- حامیان مادران پارک لاله / اسلو
18- حامیان مادران پارک لاله - مادران صلح / دورتموند
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 11:00
راهپیمایی از جلوی تاتر شهر (پلاتز در آلتن سناگوگن بطرف پارک وستفالن)
پرنامه در محل پارک تا ساعت ۱۸ بعد از ظهر ادامه خواهد داشت


19- حامیان مادران پارک لاله / فرانکفورت
20- حامیان مادران پارک لاله در لس آنجلس / ولی
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 12:00
تظاهرات در میدان پرشینگ – دان تاون لوس انجلس


21- دانشجویان سبز / برمن
22- دمکراسی سکولار /شیکاگو
23- شبکه همبستگی ملی ایرانیان / فرزنو
24- شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی / استکهلم
25- فدراسیون اروپرس
26- کانون دموکراتیک ایرانیان / دالاس
27- کانون ره آورد / آخن
28- کانون فرهنگی ایرانیان / هلند
29- کمیته 31 برای دفاع از جنبش حقوق مدنی در ایران / تولوز
30- کمیته ایران / بوستون
31- کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران
32- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی / پاریس
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 14:30 همراه با اتحادیه های کارگری و نیروهای فرانسوی
راهپیمایی از میدان رپوبلیک(جمهوری) به میدان ناسیون (ملّت)


33- کمیته نروژی- ایرانی حمایت از مبارزات مردم ایران / نروژ
34- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران / شیکاگو
35- گروه مدافعان حقوق بشر برای ایران / فلوریدا
36- مونیخ همیار ایران / مونیخ

آتلانتا
37- بنیاد اسماعیل خویی
38- کمیته آمریکاییان- ایرانیان پیشرو
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 16:00
گردهمایی در تقاطع خیابان پیچ تری و جاده لنکس( روبروی لنکس مال)


کلن
39- انجمن پویا (برای حمایت از جامعه مدنی و مشارکت مردمی)
40- جمعیت پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران
41- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران
42- خانه همبستگی مهر
43- دانشجویان و جوانان موج سبز
44- کمیته جمعی از ایرانیان نورد راین وستفالن
یکشنبه، 1 مه 2011، ساعت 11:30، تظاهرات با اتحادیه های کارگری آلمان در هانس بوکلر پلاتز
گردهمایی ساعت 13 در هوی مارکت


هامبورگ
45- انجمن همبستگی ایرانیان
46- حامیان مادران پارک لاله
47- جامعه مدافعان حقوق بشر و دموکراسی
48- جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی
49- گروه 22 خرداد

وین
50- جمعیت دفاع از حقوق مردم ایران
51- حامیان مادران پارک لاله
52- نهاد دفاع از دمكراسى و آزادى در ایران - نداى ایران

اگر به عنوان یک نهاد می‌خواهید با سازماندهی حرکتی در شهرتان به صورت مستقل، و یا در همکاری با نهادهایی از شهر شما که در حرکت سراسری اول ماه مه شرکت دارند، به لیست برگزارکنندگان این حرکت بپیوندید، و یا می‌خواهید از این حرکت پشتیبانی کنید، با ایمیل زیر تماس بگیرید :
.(JavaScript must be enabled to view this email address)


صفحه فیس بوک فراخوان حرکت سراسری ایرانیان در اول ماه مه را می توانید در آدرس زیر ببیند
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_116966125050677&id=116968795050410¬if_t=like#!/home.php?sk=group_116966125050677¬if_t=group_activity

پشتیبانان
ما از حرکت سراسری ایرانیان برون مرزی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر و همبستگی با مبارزات کارگران ایران، پشتیبانی می کنیم.
1- انتشارات خاوران / پاریس
2- انجمن تئاتر ایران و آلمان / کلن
3- انجمن دفاع از حقوق بشر درایران / دورتموند
4- انجمن فرهنگی بیان / بلژیک
5- انجمن گفتگو و دمکراسی / پاریس
6- پشتیبانان آزادی و دموکراسی برای ایران / آتلانتا
7- پشتیبانان جنبش سبز ایران / گوتنبرگ
8- تارنمای انقلاب مشروطیت ایران
9- تارنمای ایران امید
10- تارنمای ایران ما
11- تارنمای پرس لیت
12- تارنمای مصدق
13- تارنمای همبستگی شهروندان
14- رادیو همصدا / اتاوا
15- سازمان ندا برای یک ایران آزاد
16- فدراسیون یارسان / خارج از کشور
17- کانون پناهجویان ایرانی / سوئد
18- کانون خاوران / تورونتو
19- کانون فرهنگ و هنر ایرانیان / فرزنو
20- كمیته دانشجویی دفاع إز زندانیان سیاسی
21- همبستگی جهانی برای جامعه سکولار
22- همگامی، کانونها و نهادهای ایرانی در همبستگی و پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در خارج از کشورApril 12, 2011

Call for Global Action

In Celebration of May Day 2011: International Workers Day

International Labor Unions ’Day May 2011


While the world celebrates the gains of organized labor on May 1st, the Iranian labor movement continues to be viciously suppressed by Islamic Republic of Iran, and many of its rank and files still languish in the prisons. Mansour Ossanlou, a union leader and organizer has been imprisoned for the past six years solely because he executed his right to organize a rally and protest and demand the workers’ overdue wages. So are other prominent union activists such as Ebrahim Madadi, Reza Shahabi, Behnam Ebrahimzadeh, and Gholam Reza Gholam Hossieni, who are in prison for the similar reasons.

The Iranian worker today faces deteriorating working conditions and declining living standards. Unions are forcefully discouraged, labor laws are routinely undermined, collective bargaining not permitted – in short, their drive to achieve economic justice and a better life is stifled. Even the simplest collective action or protest is quashed and its organizers punished.

We invite our fellow citizens of the world, labor unions, human rights organizations, and NGOs active in related fields, to join us on this memorable occasion to condemn the oppressive and inhumane anti-labor policies and practices of the Islamic Republic of Iran and to bring pressure on its government to abide by the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, a s a part of the Universal Declaration of Human Rights, to which Iran is a signatory.

Actions such as letter writing campaigns to the UN Special Envoy investigating Human Rights conditions in Iran, organization of rallies demanding the release of political/labor prisoners, dissemination of information about the oppressive condition of workers and labor leaders in Iran, and any other type of support they can muster, would be helpful to the cause of freedom and justice in Iran.

Following is a summary of the Iranian workers’ demands:

Immediate and unconditional release of all imprisoned workers

Abolishing (Revision of) anti-labor laws

Recognition of the right to protest, organize and strike according to International Laws

Abolishing Child labor and equal protection of children under the law

Equal pay compensation for working women, and abolishment of discriminatory laws and practices against women

Immediate payment of overdue wages (Some factories and institutions are 6 months behind)

Unemployment benefits for all unemployed workers


Organized by 48 human rights and democracy organizations in Europe and North America

Supported by 16 human rights and democracy groups in Europe and North America

Please email us if you need more information about these actions in different cities or if you would like to join this action and an organizing organization in your city.

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.