پنجشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Thursday 25 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

دادن شعارهای تند آفت جنبش سبز است

محمد توسلی: بايد با گفت‌و‌گو وتعامل از مطرح شدن شعارهای راديکال و خارج از گفتمان جنبش سبز خودداری شود تا زمينه رفتارهای خشونت‌آميز فراهم نشود. دادن شعارهای تند آفت جنبش سبز است. تدريجی بودن جنبش آگاهی دادن به مردم است. اقتدارگرايان از راديکال شدن شعارها استقبال می‌کنند، مردم از ۱۶ آذر نيز برای پيشبرد جنبش سبز استفاده کنند.

iran-emrooz.net | Mon, 16.11.2009, 23:29

ايلنا: اولين شهردار تهران پس از انقلاب اظهار داشت: برخی جريانات به فکر مطالبات حداکثری خود و طرح شعارهايی خارج از وسع جنبش سبز هستند که زمينه‌های آسيب‌رساندن به جنبش سبز را فراهم می‌کنند.

محمد توسلی در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، با اشاره به پيشينه جنبش سبز گفت: اين جنبش ادامه جنبش اصلاحات در سه دهه گذشته است که اهداف آن تحقق مطالبات تاريخی مردم ايران ازانقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال ۵۷ شامل قانونمداری، دموکراسی، آزادی و حقوق بشر است که همه عناصر تشکيل‌دهنده فضيلت عدالت‌خواهی را شامل می شود.

وی با بيان اينکه جنبش اصلاحات در سه دهه گذشته به تدريج پيش رفته است، اظهار داشت: در دوم خرداد ۷۶ گام بلندی در اين مسير برداشته شد و اين گفتمان همواره در پيگيری اهداف خود با پرهيز از خشونت‌ورزی و بهره گيری از روش‌های مسالمت‌آميز به جلو رفته است که دستاورد آن توسعه آگاهی مردم و دستيابی به شرايط عينی برای رسيدن به مطالبات مردم با حداقل هزينه بوده است.

توسلی ادامه داد: در انتخابات رياست ‌جمهوری دهم رخداد جديدی که اتفاق افتاد حضور همه اقشار جامعه و اکثريت قاطع مردم و گروه‌های سياسی، در داخل و خارج کشور، در آن بود و حتی کسانی که تاکنون در انتخابات شرکت نکرده بودند اين بار راهبرد جنبش اصلاحات را پذيرفتند و با حضور خود حماسه جديدی را آفريدند که در واقع به اين صورت اعتراض خود به عملکرد دولت نهم را به طور مسالمت‌آميز نشان دادند.

رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران با اشاره به شکل‌گيری جنبش سبز گفت: در اين انتخابات موسوی نماد سبز را برای بيان استراتژی اصلاح‌طلبان معرفی کرد و جنبش سبز پس ازانتخابات نيز در راستای همين نماد شکل گرفت.

توسلی افزود: موسوی پس از انتخابات طی بيانيه‌های مختلف راهبردهای خود را اعلام کرد و هماهنگ با خاتمی و کروبی رهبری نمادين جنبش سبز را پی گرفت و با حضور شبکه اجتماعی که در دوران تبليغات شکل گرفته بود آن را تقويت کرد و به پيگيری اعتراض مردم برای دستيابی به حقوق اساسی‌شان که همان مطالبات تاريخی است و در اصول قانون اساسی نيز تصريح شده است، پرداخت.

اولين شهردار تهران پس از انقلاب ادامه داد: مردم در تحولات بعد از انتخابات در برابر انحراف از اصول قانون اساسی و آرمان‌های انقلاب مقاومت نشان دادند و لذا اجتماعات ميليونی را در خيابان‌ها شکل دادند.
وی با اشاره به نقاط قوت جنبش سبز گفت: آگاهی و حضور گسترده مردم با نگاه‌های مختلف در داخل و خارج کشور از جمله اين نقاط قوت است و می‌بينيم که اعتراضات مربوط به يک گروه يا جناح خاص نبود و همه مردم در آن حضور داشتند و لذا تبديل به يک شبکه اجتماعی با رهبری غيرمتمرکز شد.

توسلی با اشاره به اينکه چنين ساختاری آسيب‌هايی را در پی داشته است، تصريح کرد: يک آسيب، محدوديت‌هايی است که رهبری نمادين جنبش يعنی خاتمی موسوی و کروبی با آن مواجه هستند و از جمله آن عدم امکان فعاليت موثر نهادهای مدنی مانند مطبوعات و احزاب است و آسيب دوم مشکل ارتباطی است که آنان با بدنه جامعه می‌توانند برقرار کنند، زيرا اين ارتباط عملا محدود به مصاحبه ها و بيانيه‌هايی است که خاتمی، موسوی و کروبی صادر می‌کنند، در صورتی که شبکه اجتماعی خودش بالنده و فعال است و مطالبش را توليد می‌کند.

رئيس دفتر سياسی نهضت آزادی با بيان اينکه در شعار هر ايرانی يک ستاد بر مطالبات حداقلی مردم تاکيد شده بود اظهار داشت: اگر مطالبات حداکثری باشد وجوه اشتراک ميان همه مردم به وجود نمی‌آيد و خود اين مساله که مبارزه ضد خشونت است و همه بايد در شکل‌گيری جنبش مشارکت داشته باشند، باعث پديد آمدن آفتی می شود و آن اينکه برخی جريانات به فکر مطالبات حداکثری خود و طرح شعارهايی خارج از وسع جنبش سبز هستند که زمينه‌های آسيب‌رساندن به جنبش سبز را فراهم می‌کنند.

توسلی ادامه داد: در اين راستا بايد با گفت‌و‌گو وتعامل از مطرح شدن شعارهای راديکال و خارج از گفتمان جنبش سبز خودداری شود تا زمينه رفتارهای خشونت‌آميز فراهم نشود، زيرا حتی اگر شعارهای تند در سطح کوچکی هم داده شود در رسانه‌های رسمی اينگونه مطرح می‌کنند که اينها شعارهای جنبش سبز هستند در حالی که جنبش هيچ تناسبی با اين راهبردها ندارد.

وی ابراز عقيده کرد: اتفاقا اقتدارگرايان معمولا از راديکال شدن شعارها استقبال می‌کنند و تجربه مستند ما از شهريور ۱۳۲۰ به بعد هم نشان می‌دهد همواره اقتدارگرايان برای انحراف جنبش‌های مردمی فضا را خود راديکاليزه می‌کنند تا سرکوب جنبش آسان توجيه شود.

توسلی با تاکيد بر اينکه جنبش سبز و اصلاحات به دنبال تحول تدريجی و درون‌زا هستند، گفت: اين يک آفت است که عده‌ای به دنبال تسريع در جنبش و دادن شعارهای تند هستند، در حالی که دليل تدريجی بودن جنبش آگاهی دادن به مردم است و اين کار را نمی‌توان به طور دفعی انجام داد.

توسلی با اشاره به نقش ايرانيان خارج از کشور در جنبش سبز تصريح کرد: اين افراد به دليل مواجه نبودن با محدوديت‌هايی که شبکه‌های اجتماعی داخل کشور دارند در برخی مواقع ممکن است شعارهای انحرافی و يا راديکال ارايه دهند در حالی که تجربه قبل و بعد از انقلاب نشان می‌دهد مهم‌ترين نقشی که ايرانيان خارج از کشور می‌توانند داشته باشند حمايت از جنبش مردم در داخل و انعکاس آن در خارج از کشور است و اگر فکر کنند می‌توانند اين جنبش را از خارج مديريت کنند اين يک آفت است.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.