پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - Thursday 18 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شعار «مرگ بر ديكتاتور» در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران

درگیری پلیس با هزاران تظاهرکننده در تهران

جمع و راهپيمايى هزاران نفر در تهران به مناسبت سالگرد حادثه ۱۸ تير در روز پنجشنبه به درگيرى با پليس ضد شورش انجاميد و نيروهاى امنيتى به سوى معترضان گاز اشك آور پرتاب كردند. تظاهركنندگان با سر دادن شعارهاى «مرگ بر ديكتاتور» از مسيرهاى مختلف به سمت خيابان انقلاب و دانشگاه تهران حركت كرده و با حضور گسترده نيروهاى امنيتى روبرو شده‌اند.

iran-emrooz.net | Thu, 09.07.2009, 15:11

گزارش شاهد عینی:

همین الان از تظاهرات می‌آیم. فقط می‌توانم به شجاعت مردممان آفرین بگویم. در حالی كه صدها نیروی نظامی منطقه انقلاب را محاصره كرده بودند جمعیت میدان و خیابان‌های دانشگاه را پر كردند. سیستم ماموران قطع رابطه بین گروه‌های مختلف بود تا به هم نپیوندند اما خود همین منجر به این شد كه با پراكنده شدن مردم به چهار سو تمام منطقه سرشار از تظاهرات شد. دسته‌های پانصد نفری شعار می‌دادند و تظاهرات می‌كردند. خشونت رژیم طبق معمول وحشتناك بود اما احساس می‌كردی كه مانند شبیه خونین هفته پیش نبود. تیراندازی‌های هوایی بود وبیشتر به ارسال گاز اشك‌وار مبادرت می‌كردند و مردم هم با آتش زدن آشغالها پاسخ می‌دادند. هدف نیروهای نظامی ارعاب و ترساندن بود. به همه حمله می كردند و با باطوم می‌زدند. در چند جا جوان‌ها را با باتوم خونین و مالین می‌كردند. دختر بسیار ریزنقشی را چنان زدند كه بیهوش شده بود. تعداد زیاد سروكله خونین شده بود. كاملا نیروهای نظامی خسته و عصبی و مضطرب بودند. بیشتر گارد سپاه بودند و نه گارد ویژه. با موتورهای قرمز خود ویراژ می‌دادند و مردم را زیر ضرب چوب می‌گرفتند. جمعیتی كه من با آنها فرار می‌كردیم به سمت امیرآباد رفتیم. تمام مردم از ختنه ها بیرون آمده بودند و یكصدا شعار مرگ بر دیكتاتور می‌دادند. چند موتور نظامی را هم مردم آتش زده بودند. تقریا اكثر تظاهر كنندگان ماسك زده بودند تا شناسایی نشوند. تقریبا درس‌های تجربیات قبلی را دارند به كار می‌برندو. هنوز روحیه مردم تهاجمی نیست و بیشتر تدافعی و آزار و اذیت است. مركز تظاهرات از جنوب اطراف انقلاب تا جمهوری و از شمال تا امیرآباد و از غرب تا دانشگاه دامپزشكی و شرق تا وصال شیرازی بود. نمی‌توانم میزان جمعیت را بگویم اما گمان می‌كنم بالای ده هزار نفر بود. شعارها الله اكبر مرگ بر دیكتاتور مرگ بر این دولت مرد فریب مرگ بر جنتی مردم‌فریب. در مجموع با موفقیت این تظاهرات را مردم تهران با افتخار برگزار كردندگزارش یک شاهد عینی

18 تیر انقلاب- ولیعصر- هفت‌تیر- کارگر

چند هزار نفر آمده بودند، اما نیروهای انتظامی، ضدشورش، گارد ویژه و لباس شخصی‌ها هم تقریبا به همان تعداد بودند.
به قصد انقلاب سوار شده بودم اما 16 آذر پیاده شدم، چون سر خیابان نیروهای امنیتی ایستاده بودند و خیلی از ماشین‌ها ترجیحشان این بود که آن مسیر را نروند. ساعت 5/4 بود. جمعیت پراکنده به سوی میدان انقلاب می‌رفتند. دانشگاه به نظر سوت و کور می‌آمد اما میدان کم‌کم شلوغ می‌شد. جمعیت مدام میدان را دور می‌زدند و به رغم تلاش نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها که با تحکم و گاه با باتوم سعی در راندن آن‌ها به خیابان‌های فرعی داشتند، سعی داشتند در میدان بمانند. اما به هرحال عده‌ای به خیابان‌های فرعی رانده شدند، این بار به ضرب و زور گاز اشک‌آور. به ندرت شعاری داده می‌شد. گاه الله و اکبر و یا اینکه ماموران را هو می‌کردند. مردم بیشتر حضور داشتند و راه می‌رفتند. ماموران هم به بازی مردم تن داده بودند و اجازه‌ تجمع نمی‌دادند. تا ساعت 5/5 که توی میدان بودم به جز یکی دو مورد، ضرب و شتمی صورت نگرفت. اما کسانی را دستگیر کردند و عمدتا پسران جوان. دو نفر را ابتدای خیابان کارگر دستگیر کرده و کنار مغازه‌ای نشانده بودند. از آن‌ها می‌خواستند پشت به خیابان و روبه دیوار بنشینند و آن‌ها حاضر به این کار نبودند. آنقدر با باتوم آن‌ها را زدند تا بالاخره تسلیم شدند و روبه دیوارنشستند. خیابان کارگر جنگ و گریز بود. گاز اشک آور به وفور زده شده بود و مردم به صورت دستجات کوچک آتش روشن کرده بودند. مغازه‌ها از همان ساعت 5/4 کم‌کم بستند و ساعت 5/5 تک و توک باز بودند. تجمات دوطرف خیابان کارگر تا فاطمی ادامه داشت. من از بلوار به طرف میدان ولیعصر رفتم. از توی شانزده آذر جماعت زیادی (شاید هزار نفر) دسته‌جمعی حرکت می‌کردند و با انگشت‌هایشان علامت پیروزی ساخته بودند. آن‌ها به طرف ماموران می‌آمدند. اما ماموران آن‌ها را پراکنده کردند. جنگ و گریز و درگیری تا میدان ولیعصر کشیده شد. ماموران همه جا با باتوم، گاز اشک‌آور و با موتورهای پرسروصدا مانور می‌دادند و مانع تجمع مردم می‌شدند. از میدان ولیعصر به هفت تیر رفتم. آن‌جا خبری نبود. دوباره به طرف ولیعصر بازگشتم. توی میدان کارگر جوانی را از پشت یک موتور پایین کشیدند و حسابی او را کتک زدند. دست‌ وگردنش زخمی شده بود. شکمش را گرفته بود و فریاد درد می‌کشید. ماموران می‌خواستند او را با خود ببرند. ما همه دور ماموران جمع شدیم. بیشتر زن‌ها و دخترها. ماموران با زنان و دختران با ملاحظه بیشتری رفتار می‌کنند. مردان وبه ویژه پسران جوان را به راحتی کتک می‌زنند و یا می‌برند. توی میدان حتی دختری جوان با یکی از ماموران درگیر شد و او را هل داد و توی شکمش زد اما مامور او را کتک نزد و حتی دستگیر نکرد (این هم از خاصیت‌های یک رژیم مردسالار است!). خلاصه با پافشاری و اصرار و ریش‌سفیدی یکی دو تا پیرمرد توانستیم آن کارگر جوان را بدر ببریم. جماعت در تمام مسیر از ولیعصر تا انقلاب در رفت وآمد بود. ماشین‌ها بوق می‌زدند. مامورین به ماشین‌ها حمله می‌کردند و دیدم که شیشه پشت یک ماشین پیکان را روی سر مسافران خرد کردند. تک و توک ساندویچ‌فروشی‌ها باز بود. شاهد بودم که مامورین شیشه یکی از ساندویچ‌فروشی‌ها را شکستند و مشتری‌هایش را به زور باتوم بیرون کردند. اکثرشان زن و بچه بودند. توی بلوار مردم در حرکت بودند. عده‌ای می‌رفتند و عده‌ای می‌آمدند. آنان که رفته بودند باز می‌گشتند و آنان که بازگشته بودند راه آمده را دوباره و چندباره می‌رفتند. ماموران به بازی گرفته شده بودند. آن‌ها هم مدام به دنبال جمعیت می‌رفتند، مانع تجمع آن‌ها می‌شدند. سعی می‌کردند با شعار‌های دسته‌جمعی با رژه و کوبیدن باتوم‌ روی سپرهایشان مردم را بترسانند، اما مردم حق داشتند توی خیابان باشند، حکومت نظامی که نبود! اگر هم بود اعلام نکرده بودند! روی چمن‌های بلوار خانواده‌ای روی گازپیک‌نیکی‌اش چای دم می‌کرد و کمی بالاتر گروهی از لباس‌شخصی‌ها روی چمن‌ها ولو شده و خستگی در می‌کردند.
درگیری پلیس و نیروهای ضد شورش با هزاران معترض در تهران

رادیو فردا: جمع و راهپيمايى هزاران نفر در تهران به مناسبت سالگرد حادثه ۱۸ تير در روز پنجشنبه به درگيرى با پليس ضد شورش انجاميد و نيروهاى امنيتى به سوى معترضان گاز اشك آور پرتاب كردند.

گزارش هاى دريافتى از شاهدان عينى از تهران حاكى است كه تظاهركنندگان با سر دادن شعارهاى «مرگ بر ديكتاتور» از مسيرهاى مختلف به سمت خيابان انقلاب و دانشگاه تهران حركت كرده و با حضور گسترده نيروهاى امنيتى روبرو شده اند.

نيروهاى ضد شورش، بسيجى و لباس شخصى با حمله به تظاهر كنندگان به ضرب و شتم آنها پرداخته اند و براى جلوگيرى از هر گونه تجمع بزرگى، گاز اشك آور به در بزرگ دانشگاه تهران شليك مى شود.

به رغم هشدارهاى امنيتى مقام هاى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر برخورد شديد با هرگونه تجمع و راهپيمايى به مناسبت سالگرد حمله به كوى دانشگاه تهران، معترضان به نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در روزهاى اخير از تصميم براى برگزارى اعتراض خيابانى در روز پنجشنبه خبر دادند.

در فراخوان هاى صورت گرفته در سايت هاى اينترنتى، مسيرهاى ميدان ونك، قندى، امام حسين، توپخانه، راه آهن، آزادى، رودكى، صادقيه و كارگر به عنوان محل تجمع و آغاز راهپيمايى روز ۱۸ تير اعلام شده بود.

پليس تمام اين مسيرها را با حضور نيروهاى ضد شورش تحت كنترل شديد امنيتى خود در آورده است ولى به رغم اين حضور گسترده، راهپيمايى دسته هاى پراكنده معترضان به سمت دانشگاه تهران گزارش شده اند.

هلى كوپترهاى نظامى وابسته به سپاه پاسداران هم اكنون بر فراز شهر تهران در پرواز هستند و سيستم تلفن همراه در پايتخت ايران دچار اختلال شديدى شده است.

در روزهاى گذشته امكان ارسال پيام كوتاه از طريق موبايل براى دومين بار ظرف يك ماه گذشته به طور كامل قطع شد.

حركت هاى اعتراضى در ايران پس از برگزارى انتخابات دهم رياست جمهورى آغاز شد و به مدت دو هفته ادامه يافت. مخالفان خواستار ابطال نتيجه آن و برگزارى مجدد انتخابات شده اند.

آيت الله على خامنه اى، رهبر جمهورى اسلامى، و نيروهاى نظامى به مخالفان هشدار داده اند كه با هر گونه راهپيمايى و تجمع آنها به شدت برخورد مى شود.

به دنبال اين هشدار تظاهرات مسالمت آميز معترضان در تهران به شدت سركوب شد و بيش از دو هزار و ۵۰ نفر از فعالان سياسى، مدنى، دانشجويان و مردم عادى از سوى نيروهاى امنيتى بازداشت شدند.

***

درگیری در اطراف دانشگاه تهران

بی بی سی: با وجود تلاش نیروهای امنیتی برای ممانعت از برگزاری تجمعی به مناسبت دهمین سالگرد حوادث ۱۸ تیر، اخباری درباره شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان در اطراف دانشگاه تهران منتشر شده است.

منابع مختلف خبری از حرکت چند صد نفر از معترضان به سمت دانشگاه تهران خبر دادند که شعار "مرگ بر دیکتاتور" سر داده بودند.

خبرگزاری فرانسه که پیش از بروز این حادثه، فضای این منطقه از شهر تهران را پر تنش و متاثر از حضور نیروهای ضدشورش توصیف کرده بود، از شلیک گاز اشک آور به سمت معترضان و تلاش نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان خبر داده است.

خبرگزاری رویترز هم از زبان یک شاهد عینی از شعار دادن تجمع کنندگان در حمایت از میرحسین موسوی خبرداده است.

رویترز به نقل از دیگر شاهدان عینی اعلام کرد نیروهای امنیتی در برخی از میادین دیگر شهر تهران حضوری گسترده دارند.

این تجمع در شرایطی رخ داد که اسماعیل احمدی مقدم، رئیس نیروی انتظامی ایران یک روز قبل اعلام کرد درخواستی برای برگزاری تجمع یادبود حوادث ۱۸ تیر ۱۳۷۸ دریافت نشده و هشدار داد پلس با هرگونه تجمعی مقابله خواهد کرد.

***

حوادث امروز در حوالی دانشگاه تهران

خبرنگار آینده گزارش داد در حالیکه اخبار غیررسمی از تجمع در مقابل دانشگاه تهران در عصر روز 18تیر حکایت داشت با حضور گسترده ماموران ویژه در این منطقه تجمعی تا ساعت 17 رخ نداده است.

بنابراین گزارش هم اکنون خیابانهای منتهی به دانشگاه تهران توسط ماموران مسدود شده وبجز درگیریهای محدود در حوالی خیابان وصال مورد دیگری مشاهده نمی شود.

در ساعت 17و15 دقیقه حدود هزار تن از مردم در حال حرکت به سمت خیابن ولیعصر از میدان انقلاب بودند که با برخورد ماموران مواجه شدند.

گفتنی است میرحسین موسوی پیش از این از هواداران خود خواسته بود از هرگونه درگیری بپرهیزند ودر چارچوب قوانین رفتار کنند.http://www.youtube.com/user/peive17

تظاهرات در بلوار کشاورز

Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.