سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ - Tuesday 18 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه زندانیان سیاسی سابق به مجامع بین‌المللی

ما ضمن هشدار به محافل دفاع از حقوق انسانی و ابراز نگرانی نسبت به خطر جانی بازداشت شد‌گان خواهان آن هستیم که کلیه زندانیان سیاسی در ایران بی قید و شرط آزاد شوند و شکنجه و اعدام لغو گردد. درخواست ما به ویژه متوجه نهادهای حقوق بشر بین المللی و سازمان ملل است که با امکانات و اختیارات خود مانع جنایتهائی گردند که هم اکنون در زندانهای ایران در حال وقوع است.

iran-emrooz.net | Mon, 06.07.2009, 20:39

١٥ تیر ١٣٨٨

هشدار!
نامه تعدادی از زندانیان سیاسی سابق به مجامع بین‌المللی

از آغاز «کودتای انتخاباتی» ٢٢ خرداد تا به امروز هزاران نفر در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت و یا به قهر ناپدید شده‌اند. تعداد بازداشتی‌ها چنان زیاد است که غیر از زندان‌های رسمی و بازداشتگاه‌های مخفی و موقتی تعدادی از آنها را در زیر زمین وزارت کشور و همچنین در کمپی در اطراف تهران جاداده‌اند. خانواده‌های بازداشت شدگان در بی خبری و نگرانی بسر می‌برند. بازداشتها و ناپدید کردن انسانها به قهر، توسط سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و زیر نظر وزارت اطلاعات و شبکه مخوف دادستانی ٢٠٩ زندان اوین، که به وزارت اطلاعات وصل است، صورت می‌گیرد. گزارشها حاکی است که شکنجه در زندانها برای گرفتن اطلاعات و وادار ساختن زندانی به اعترافهای دیکته شده و پروژه اعتراف گیری گسترش یافته است. سانسور کامل رسانه‌ای مانع از انتشار همه ی فجایع است.

وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با اعترافات اجباری و ایجاد سناریوهائی از پیش تعیین شده، قصد دارند مسئولیت جنایتهای نیروهای انتظامی- امنیتی و لباس شخصی‌ها در خیابانها و نیز حمله به کوی دانشگاه تهران و شیراز در صبحگاه ٢٤ خرداد و ضرب و شتم و قتل دانشجویان را به بازداشت شدگان اخیر نسبت دهند. بیم آن می‌رود که این شیوه‌های رسوا ضمن ایجاد رعب و وحشت در بین مردم به اعدامهای سیاسی و سرکوب خشن در جامعه بیانجامد. خطر اعدامهای سیاسی جدی است.

زخم فجایعی که در دهه ٦٠ در زندانهای ایران رخ داد، هنوز بر جامعه سنگینی می‌کند. ما، زندانیان سیاسی سابق عمیقا نگران تکرار آن فجایع هستیم. ما بر پایه تجربه‌های تلخ مان می‌دانیم که شکنجه و اعدام چه اثرات ویرانگری به لحاظ جسمی و روانی بر شکنجه شدگان، خانواده‌هاشان و همچنین بر کل جامعه به جا می‌گذارد. ما شاهد شکنجه‌های وحشتناکی بودیم که بازجویان و شکنجه گران برای وادار ساختن زندانیان به توبه و انکار عقایدشان و همچنین مجبور کردن آنها به اعترافات ساختگی بکار می‌بردند.

ما ضمن هشدار به محافل دفاع از حقوق انسانی و ابراز نگرانی نسبت به خطر جانی بازداشت شد‌گان خواهان آن هستیم که کلیه زندانیان سیاسی در ایران بی قید و شرط آزاد شوند و شکنجه و اعدام لغو گردد. درخواست ما به ویژه متوجه نهادهای حقوق بشر بین المللی و سازمان ملل است که با امکانات و اختیارات خود مانع جنایتهائی گردند که هم اکنون در زندانهای ایران در حال وقوع است.

ما همصدا با دیگران ازآقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل می‌خواهیم که تا دیر نشده نماینده ویژه‌ای برای بازدید از زندانها به ایران اعزام دارد.

رونوشت به:
- آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد
- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
- سازمان عفو بین الملل
- دیده بان حقوق بشر
- فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر
- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران

١- مرحمت آزادی ٬ ٢- آزاده آگاه٬ ٣- محمدرضا آشوغ٬ ٤- شكوفه ابراهیم زاده٬ ۵- وحیده ابوکاظمی٬ ٦- غلامرضا اردبیل٬ ٧- سودابه اردوان٬ ٨- مژده ارسی٬ ٩- زری اسپرم٬ ١٠- محمدرضا اسکندری٬ ١١- جهانگیر اسماعیل پور٬ ١٢- مهدی اصلانی٬ ١٣- حسین افشار٬ ١٤- مرجان افتخاری٬ ١۵- غلامحسین اكبرپور٬ ١٦- مریم امانی٬ ١٧- مهرداد امیری٬ ١٨-‌هادی امینیان٬ ١٩- گیتی ایرانپور٬ ٢٠- همایون ایوانی٬ ٢١- مهری باجول٬ ٢٢- منیره برادران٬ ٢٣- کتایون بقائی٬ ٢٤- سهیلا بهادری٬ ٢۵- سوسن بهادری٬ ٢٦- همنشین بهار٬ ٢٧- حسین بهبودی پشته٬ ٢٨- پانته آ بهرامی٬ ٢٩- جعفر بهکیش٬ ٣٠- شهرنوش پارسی پور٬ ٣١- علی تمدن٬ ٣٢- میترا تهامی٬ ٣٣- فریبا ثابت٬ ٣٤- سودابه جزنی٬ ٣۵- وحید جعفری٬ ٣٦- شهین چیت ساز٬ ٣٧- فاطمه حاج نجفی٬ ٣٨- بیژن حیدریان٬ ٣٩- ناصر خندابی ٬ ٤٠- طاهره خرمی٬ ٤١- محمود خلیلی٬ ٤٢- سعیده دانشمند٬ ٤٣- مهناز ده بزرگی٬ ٤٤- منوچهر راستا٬ ٤۵- آناهیتا رحمانی زاده٬ ٤٦- یعقوب رشت٬ ٤٧- ایراندخت رضازاده٬ ٤٨- رضا رضوانی٬ ٤٩- علی رضوی٬ ۵٠- فاطمه (مهری) دادگر٬ ۵١- رضا رئیس دانا٬ ۵٢- مسعود رئوف٬ ۵٣- فرزانه زلفی٬ ۵٤- ثریا زنگباری٬ ۵۵- پیروز زورچنگ٬ ۵٦- رضا ساکی٬ ۵٧- شکوفه سخی٬ ۵٨- حسن سرفراز٬ ۵٩- سعید سلطانپور٬ ٦٠- شهلا سلطانی٬ ٦١- قاسم سلیمانپور٬ ٢٦- بهروز سورن٬ ٦٣- عزیزه شاهمرادی٬ ٦٤- سعید شجاعی٬ ٦۵- عبدی شریفی٬ ٦٦- شهاب شکوهی٬ ٦٧- زهره شیشه٬ ٦٨- بانو صابری٬ ٦٩- رویا صادقی٬ ٧٠- رحمان عریان آبکناری٬ ٧١- سعدالله علیزاده٬ ٧٢- ثریا علی محمدی٬ ٧٣- محمد علی ملکی٬ ٧٤- عصمت طالبی٬ ٧۵- شهلا طالبی٬ ٧٦- ستاره عباسی٬ ٧٧- فیروزه غفاری٬ ٧٨- علی غفوری٬ ٧٩- رحمت غلامی٬ ٨٠- رضا فانی یزدی٬ ٨١- زهرا فرحزادی٬ ٨٢- مهری فرزان٬ ٨٣- حسین فردوسی٬ ٨٤- نادر فرشادپور٬ ٨۵- مهناز قزلو٬ ٨٦- شهره قنبری٬ ٨٧- شیرین قنبری٬ ٨٨- فرخ قهرمانی٬ ٨٩- فریبا کاویانی٬ ٩٠- تهمینه گشتاسبی٬ ٩١- آذر گلی آبکناری٬ ٩٢- عفت ماهباز٬ ٩٣- محبوبه مجتهد٬ ٩٤- بهمن محمدی٬ ٩۵- سیاوش محمودی٬ ٩٦- ثریا مرادی٬ ٩٧- پروین مردوخ٬ ٩٨- سیمین مردوک٬ ٩٩- مهری معمارحسینی٬ ١٠٠- محمود معمارنژاد٬ ١٠١- رضوان مقدم٬ ١٠٢- مهرانگیز(مهیار) مکی٬ ١٠٣- ایرج مصداقی٬ ١٠٤- احمد موسوی٬ ١٠۵- اکرم موسوی٬ ١٠٦- زنبق موسوی٬ ١٠٧- شهلا مولوی٬ ١٠٨- سوسن مهر٬ ١٠٩- علی مهرسای٬ ١١٠- مجید میرزائی٬ ١١١- احمد نجارها٬ ١١٢- محمود نمینی٬ ١١٣- مریم نوری٬ ١١٤- محمد یزدانی٬ ١١۵- جعفر یعقوبی٬ ١١٦- غلامرضا یعقوبی

از داخل ایران هم تعدادی از زندانیان سیاسی سابق خواسته‌اند که نامه را امضا کنند. ما به دلیل حفظ امنیت آنها با پوزش از انتشار علنی نامشان خودداری می‌کنیم.

آدرس تماس:
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
July 6, 2009

ALERT!
Statement of Former Political Prisoners of the Islamic Republic of Iran

Since the onset of the June 12th “election coup d’état” thousands of people have been detained or disappeared in Iran. In Tehran, for instance, the number of detainees is so large that the officials are holding prisoners in places such as the Ministry of State building’s basement and vacant camps in the city suburbs. Many families are kept in the dark with regard to the whereabouts or the conditions of their loved ones. According to the testimony of some of those who were arrested, tortured and released, this recent wave of arrests and disappearances is overseen by the Ministry of Intelligence, and in Tehran through their base in Evin prison, the infamous Section 209. Their stories tell of subjection to both physical and psychological torture, forcing them to incriminate themselves and others by confessing to prefabricated charges. Coincidentally, tortured-confessions begin to appear on state media. These events are reminiscent of the well-documented atrocities committed inside the prison walls during the 1980s.

We former political prisoners of the Islamic Republic of Iran testify to the scarring effects –on the prisoners, their families and society as a whole—of physical and psychological torture. We have witnessed how, through the application of callous methods, prosecutors sought to break down the sense of identity and human integrity of their ‘subjects’.

We fear that, under torture, some will be forced to confess to crimes committed by the security, military, paramilitary and plain-clothes forces on the streets, crimes such as the attacks on the University of Tehran and Shiraz’s dormitories on June 14th, the murder of student residents, the murder of Neda Aqa-Soltani, etc.

We fear this new generation of prisoners will, in their turn, experience this awful cycle of violence. We fear this naked, violent suppression of people in the streets and inside numerous jails around the country will lead to another wave of political executions. This naked violent suppression must be taken with the utmost seriousness. This threat of execution must be taken with the utmost seriousness.

As we demand release of all political prisoners, including those categorized as rioters by the government, and an end to torture and execution in Iran. we call on all international human rights institutions, particularly the United Nations to hold the government of Iran accountable for this violence and the violence it will continue to perpetrate; to utilize all their powers to stop crimes being committed in Iran’s prisons; and, adding our voices to those of the many other concerned citizens, we urge the general secretary of the United Nations, Mr. Ban Ki-Moon, to send a representative to inspect Iran’s prisons before everything is swept under the carpet.


Copy to:
- His Excellency Ban Ki-Moon, the general secretary of The United Nations
- The United Nations Human Rights Council
- Amnesty International
- Human Rights Watch
- International Federation of Human Rights
- International Campaign for Human Rights in Iran


Abdi Sharifi - Ahmad Mousavi - Ahmad Najarha - Akram Mussawi - Ali Ghafouri - Ali Mehrsai - Ali Razavi - Ali Tamaddon - Anahita Rahmanizadeh - Azadeh Agah - Azar Goli Abkenari - Azizeh Shahmoradi - Bahman Mohammadi - Banoo Saberi - Behrouz Sooren - Bijan Heidarian - Efat Mahbaz - Esmat Talebi - Fariba Kaviani - Fariba Sabet - Farokh Ghahremani - Farzaneh Zolfi - Fatemeh (Mehri) Dadgar - Fatemeh Haji-Najafi - Firouzeh Ghafari - Ghasem Soleimanpour - Gholamhassan Akbarpour - Gholamreza Ardebili - Gholamreza Yaghoubi - Guiti Iranpour - Hadi Aminian - Hamneshin Bahar -
Hasan Sarfaraz - Homayoun Ivani - Hossein Afshar - Hossein Behboodi-Poshte - Hossein Ferdosi - Iraj Mesdaghi - Irandokht Rezazadeh - Jafar Behkish - Jafar Yaghoubi - Jahangir Esmaielpoor - Katayoun Baghai - Mahboubeh Mojtahed - Mahmoud Khalili - Mahmoud Memarnejad - Mahmoud Namini - Mahnaz Dehbozorgi - Mahnaz Ghezello - Majid Mirzaei - Manouchehr Rasta - Marjan Eftekhary - Maryam Amany - Maryam Nouri - Masoud Raouf - Mehdi Aslani - Mehrangiz (Mahyar) Maki - Mehrdad Amiri - Mehri Bajoul - Mehri Farzan - Mehri Memarhosseini - Mitra Tahami - Mohamad reza Ashough - Mohammad Ali Maleki - Mohammad Reza Eskandari - Mohammad Yazdani - Mojdeh Arassi - Monireh Baradarn - Mrhamat Azadi - Nader Farshadpoor - Nasser Khandabi - PanteA Bahrami - Parvin Mardukh - Pirouz Zorchang - Rahman Oryan Abkenari - Rahmat Gholami - Reza Fani Yazdi - Reza Reisdana – Reza Rezvani - Reza Saki - Rezvan Moghadam - Roya Sadeghi - Sadollah Alizadeh - Sahahla Molavi - Said Shoja’i - Said Sultanpour - Saideh Daneshmand - Schahla Sultany - Setare Abassi - Shahab Shokouhi - Shahin Chitsaz - Shahla Talebi - Shahrnush Parsipur - Shirin Ghanbari - Shohreh Ghanbari - Shokoufe Ebrahimzade - Shokoufeh Sakhi - Siavosh Mahmoudi - Simin Marduk - Soheila Bahadori - Soraya Alimohammadi - Soraya Moradi - Soraya Zangbari - Soudabeh Ardavan - Soudabe Jazani - Sousan Bahadori - Susan Mehr - Tahereh Khorami - Tahmineh Gshtasebi - Vahideh Aboukazemi - Wahid Jaafari - Yaaghoob Rasht - Zahra Farahzadi - Zanbagh Mosavi - Zari Esparam - Zoreh Shishe

For reasons of security we have withheld the names of the signatories who still live in Iran.

----
For further information please contact .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.