يكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Sunday 19 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اسامی بازداشت شدگان شناسایی شده

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران فهرستی از افرادی را منتشر کرد که کشته شدن و بازداشت شدن آنها از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه تائید شده است. این فهرست‌ها کامل نیستد و فقط اسامی تعدادی از اشخاصی را در برمی گیرد که شناسایی شده‌اند و تاکنون فقط اسامی ۴ تن از کشته شدگان را توانسته است شناسائی کند.

iran-emrooz.net | Wed, 24.06.2009, 5:13

نگرانی از شکنجه و بدرفتاری با بازداشتی های بدون ارتباط با دنیای خارج افراد بازداشت شده را فورا آزاد کنید!

۲ تیرماه ۱۳۸۸- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز فهرستی از افرادی را منتشر کرد که کشته شدن و بازداشت شدن آنها از بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ماه تائید شده است. این فهرست ها کامل نیستد و فقط اسامی تعدادی از اشخاصی را در برمی گیرد که شناسایی شده اند و تاکنون فقط اسامی 4 تن از کشته شدگان را توانسته است شناسائی کند.

فهرست اسامی کلا در برگیرنده 240 بازداشتی است که 29 نفر از آنها کسانی هستند که پس از بازداشت آزاد شده اند. 102 نفر از بازداشتی ها از شخصیت های سیاسی، 23 نفر روزنامه نگار، 79 نفر دانشجو و 7 نفر از اساتید دانشگاه ها همچنان در زندان بسر می برند. این فهرست فقط دربرگیرنده اسامی 4 نفر از شهروندانی است که کشته شده اند . هر چند تعداد کشته شدگان بسیار زیاد است اما هنوز شناسایی و یا تائید نشده اند. منابع دولتی تاکنون اعلام کرده اند که 170 نفر قبل از 25 خرداد و 457 نفر در روز 30 خرداد بازداشت شده اند و تاکنون 27 کشته رسما اعلام شده است که اسامی آنها نیز تاکنون ارائه نشده است. سایر منابع ادعا می کنند که آمار بازداشتی ها و کشته شده ها خیلی بیشتر از این هاست. با توجه به محدودیت های بسیار شدیدی که توسط دولت اعمال می شود، امکانات کمپین بین المللی حقوق بشر برای تائید بازداشتی ها و کشته شدگان بسیار محدود شده است.

بر اساس اطلاعات رسیده به کمپین بین المللی حقوق بشر، بسیاری از این افراد بازداشت شده که اسامی انها منتشر می شود توسط ماموران لباس شخصی در منازل یا محل های کار خود بازداشت شده اند و دربرگیرنده بازداشت شدگان در تظاهرات نیست. از انجا که بازداشت شدگان توسط ماشین های بدون آرم برده شده اند این مسئله بی نهایت برای خانواده های این بازداشت شدگان نگران کننده است که نمی دانند چه کسانی مسئولیت امنیت جانی این افراد را برعهده دارد و پاسخگوست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هیچ گزارشی دریافت نکرده است که نشان دهد که به افراد هنگام بازداشت کردنشان احضاریه یا حکم جلبی ارائه شده باشد و همچنین خانواده بازداشت شدگان و دوستان آنها هنوز هیچ اطلاعاتی از محل نگهداری این افراد دریافت نکرده اند.

ارون رادز؛ سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در باره این بازداشت شدگان گفت:" ما عمیقا از این که در این بازداشت ها قانون رعایت نمی شود و نگرانیم. در حقیقت بازداشتی ها در وضعیت بی ارتباط با دنیای خارج نگهداری می شوند که احتمالا با شکنجه برای اخذ اعترافات اجباری ای همراه خواهد بود که ادعای مقامات را در مورد این اعتراضات ثابت کند."

کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار شد که همه بازداشت شدگان مرتبط با انتخابات و تظاهرات مسالمت آمیز بدون اینکه هیچ اتهامی متوجه آنها بشود فورا آزاد شوند.

فهرست های مربوط به بازداشت شدگان و کشته شدگان در وب سایت کمپین بین المللی حقوق بشر در این پیوند در دسترس است

http://www.iranhumanrights.org/2009/06/list


و متن انگلیسی آن در زیر می آید:


Killed by Government Forces:

The government has admitted to at least 27 fatalities in Tehran but the true numbers are most probably much higher. The Campaign has been able to identify only the names of four persons killed in Tehran during recent protests because of the extreme restrictions imposed by the government. There are also reports of fatalities in other cities but the Campaign has not been able to collect any reliable information.

1) Neda Aghasoltan, student, was murdered at the demonstration in Tehran on 20 June 2009

2) Naser Amirnejad, Aerospace PhD student, was murdered during the attack on the Tehran University dormitories on the night of Wednesday, 14 June 2009. His body was buried in his home town, one of the villages in the city of Yasouj on 19 June 2009.

3) Mostafa Ghanian, graduate student at Tehran University, was murdered during the attack on the Tehran University Dormitories on the night of Monday , 14 June 2009. His body was buried in his home town in Mashad on 21 June 2009.

4) Mehdi karami, killed in Jonat Abad Street, Tehran, 15 June 2009

5) Eight people were killed during the attack to the peaceful demonstration in Tehran on 15 June 2009, according to the government report

6) At least nineteen people were killed during the attack on the peaceful demonstration in Tehran on 20 June 2009, according to the government report

There are also several hundred injuries about which there is no information available, and some could be life-threatening. The Campaign has been informed that Ashkan Zahabian, a member of the Modern Faction of the Islamic Students Association of Ferdowsi University has been severely injured after attacks by members of Basiji Militia and is currently in a coma.


Arrested and in Detention as of 23 June 2009:

Government officials have announced a total of 645 arrests in Tehran since 13 June 2009. The Campaign has received information that about 70 people detained in Shiraz have been released as of 21 June. The Campaign believes several hundred more people could be in detention throughout the country. The following is a list of prominent political personalities, journalists, and students that the Campaign has received.


I. Political personalities and members of the reformist presidential candidates’ campaigns:

1) Mostafa Tajzadeh, a member of the Mojahedin of the Islamic Revolutionary Political Organization and deputy of the Interior Ministry during Khatami’s presidency, was arrested on 13 June

2) Behzad Nabavi, a founding member of the Mojahedin of the Islamic Revolutionary Political Organization and former minister and parliamentarian, was arrested on 13 June and released the day after. He was arrested on 16 June for the second time

3) Mohsen Mirdamadi, General Secretary of the Iranian Participation Front and former parliamentarian, was first arrested on 13 June and released the day after, but was disappeared on 17 June

4) Saeed Hajarian, a senior adviser to reformists, a journalist, member of the Central Council of the Iran Front Participation, member of the first City Council in Tehran, the victim of an assassination attempt in 2000, was arrested on 15 June, is paralyzed and suffers serious brain and spinal cord injuries

5) Abdollah Ramezanzadeh, Vice president of the Iran Front Participation, coordinator of the reformist campaign in Kurdistan and former government spokes person during Khatami’s presidency, was arrested on 16 June

6) Ali Abtahi, a senior adviser to Karroubi’s Campaign, former Deputy of Parliament Office of President Khatami, and a vice president under Khatami, was arrested on 16 June

7) Abdolfatah Soltani, a human rights lawyer and one of the founding members of the Human Rights Defenders Center as well as a member of Executive Board of the Bar Association, was arrested on 16 June

8) Javad Emam, a member of Tehran branch of the Islamic Revolutionary Political Organization

9) Hojat Esmaieli, a member of the Mojahedin of the Islamic Revolutionary Political Organization

10) Mohsen Safaiee Farahani, member of the Iran Front Participation and the head of its Implementation Board, and former president of the Football Federation,

11) Ali Tajernia, a member of the Central Committee of the Iran Participation Front and former parliamentarian

12) Baghier Oskouiee, leading official in Karroubi’s campaign, was arrested on 16 June

13) Saeed Laylaz, prominent economist and Journalist, was arrested on June 17

14) Kuroush Zaieem, a member of the Central Council of the Iran National Front, was arrested on 21 June

15) Davoud Solaymani, a member of the Central Committee of the Iran Participation Front and former parliamentarian

16) Mohammad Tavasoli, director of the political office of the Freedom Movement in Iran and first Mayor of Tehran after the 1979 Revolution, was arrested on 16 June

17) Hossein Zaman, a well-known pop singer whose works have been banned from State controlled Radio and Television because of his support for the reformist movement

18) Mohsen Aminzadeh, a founding member of the Iran Participation Front and former Deputy Minister of Foreign Affairs in Khatami’s cabinet, on June 16

19) Saeed Shirkvand, member of Central Council of Iran Participation Front and former Deputy of Treasury in Khatami’s cabinet

20) Ahmad Zaydabadi, general secretary of the Advar organization and journalist, was arrested on June 13

21) Abdolah Momeni, member of the central council of the Advar organization and its spokesperson, was arrested on 21 June

22) Hamed Iranshahi, member of the Central Council of Advar organization, was arrested on June 16

23) Musa Saket, a member of the Advar Tahkim Vahdat and in charge of the campaign seeking supporters of Karroubi, was arrested on 18 June

24) Mohammad Atrianfar, a leading member of the Kargozaran Sazandegi Party and journalist, was arrested on 16 June

25) Jahanbakhsh Khanjani, a member of the Kargozaran Sazandegi Party and former spokesperson for the Internal Affairs Ministry in Khatami’s presidency

26) Ebrahim Khoshchehreh, a political activist in Lahijan and member of National Religious Activits, was arrested on 21 June

27) Khoshchehreh, Son of Ebrahim Khoshchehreh, was arrested in Lahijan on 21 June

28) Mohsen Bastani, member of the Islamic Revolutionary Political Organization in Isfahan

29) Mehrdad Balafkan, member of the Islamic Revolutionary Political Organization in Isfahan

30) Ahmad Afjeiee, member of the Freedom Movement of Iran

31) Emad Bahavand, member of the Freedom Movement of Iran

32) Mojtaba Khandan, member of the Freedom Movement of Iran

33) Saeed Zeraatkar, member of the Freedom Movement of Iran

34) Rouholah Sahraee, member of the Freedom Movement of Iran

35) Ali Mehrdad, member of the Freedom Movement of Iran

36) Mohammad Reza Ahmadinia, member of the Freedom Movement of Iran

37) Reza Arjaini, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

38) Jalal Bahrami, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

39) Sadegh Rasouli, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

40) Ahad Rezaiee, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

41) Bagher Fathali Baygi, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

42) Mansour Vafa, member of the Freedom Movement of Iran in Zanjan

43) Ali Pourkhayri, member of the Iran Participation Front

44) Shahin Nourbakhsh, member of the Iran Participation Front

45) Ali Taghipour, member of the Iran Participation Front

46) Mohammad Shokuhi, member of the Iran Participation Front

47) Ashkan Mojaleli, member of the Iran Participation Front

48) Maysam Varahchehre, member of the Iran Participation Front

49) Mahdian Minavi, member of the Iran Participation Front

50) Farhad Nasrollahpour, member of the Iran Participation Front

51) Amir Ariazand, member of the Iran Participation Front

52) Ali Taghipour, member of the Iran Participation Front

53) Adel Dehdashti, member of the Iran Participation Front

54) Mehrdad Balafkan, member of the Iran Participation Front

55) Mahmoud Ebrahimi, member of the Iran Participation Front

56) Bahram Kardan, member of the Iran Participation Front

57) Shahabobdin Tabatabaiee, the head of the Youth Supporters of the Moussavi Campaign

58) Mohammadreza Jalaieepour, a student in Oxford and in charge of the website of the youth branch of the Iran Participation Front, was arrested on June 17 in Tehran Airport

59) Saeed Nourmohammadi, member of the Iran Participation Front

60) Ali Mohaghar, a member of the Kargozaran Sazandegi party

61) Hedayatollah Aghaiee, a member of the Kargozaran Sazandegi party

62) Ali Waghfi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

63) Hamzeh Ghalebi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

64) Saeed (Hassan) Nikkhah, member of the Moussavi Campaign in Tehran

65) Hesam Nasiri, member of the Moussavi’s Campaign in Tehran

66) Ehsan Bagheri, member of the Moussavi Campaign in Tehran

67) Homaiee, member of the Moussavi Campaign in Tehran

68) Fatahi, member of the Moussavi Campaign in Tehran

69) Zakeri, member of the Moussavi Campaign in Tehran

70) Rouholah Shahsavar, member of Moussavi Campaign in Khorasan

71) Mohsen Rouzbehan, member of Moussavi Campaign in Khorasan

72) Kaveh Servati, member of Moussavi Campaign, was arrested on 20 June

73) Maryam Ameri, member of Karroubi’s Campaign

74) Naseh Faridi, member of Karroubi’s Campaign

75) Morteza Khani, member of Karroubi’s Campaign

76) Bagher Oskouiee, member of Karroubi’s Campaign

77) Siamand Ghiyasi, member of Karroubi’s Campaign in Kermanshah

78) Mohammad Jafari, member of Karroubi’s Campaign in Kermanshah

79) Dr. Jalil Sharabianlu, a prominent MD and surgeon in Tabriz

80) Dr Ghafar Farzadi, in Tabriz

81) Majid Jabari, in Tabriz

82) Rahim Yawari, In Tabriz

83) Abbas Pourazhari, in Tabriz

84) Dr. Laya Farzadi, in Tabriz

85) Shabeti, in Tabriz

86) Shamlu, in Tabriz

87) Dr. Ghafarzadeh, in Tabriz

88) Dr. Soltaniazad, in Tabriz

89) Dr. Panahi, in Tabriz

90) Dr. Seyflou, in Tabriz

91) Dr. Dadizadeh, in Tabriz

92) Mehdi Yarbahrami, in Tabriz

93) Mansour Ghafari, in Tabriz

94) Hojatollah Amiri, in Tabriz

95) Amir Hossein Jahani, in Tabriz

96) Rhdah Rahimipour, in Tabriz

97) Mehdi Khodadadi, in Tabriz

98) Payam Haydar Ghazvini, student in Gazvin

99) Nasim Riahi, student in Gazvin

100) Mojtaba Rajabi, student in Gazvin

101) Atar Rashidi, student in Gazvin

102) Hanieh Yousefian


II) Journalists:

Some of the journalists who were also political personalities are listed above under the political personalities. The list of detained journalists is also independently verified by Reporters without Borders.


1) Mohammad Ghouchani, journalist and editor in charge of daily Etemad e Meli, was arrested on 18 June

2) Rajabali Mazrouiee, head of the Journalists Association, was arrested on 20 June

3) Karim Arghandehpour, a blogger (http://www.futurama.ir/) and reporter for

pro-reform newspapers Salam, Vaghieh and Afaghieh, was arrested on 14 June

4) Maziyar Bahari, an Iranian-Canadian dual national, journalist and the representative of Newsweek in Iran, was arrested on 22 June

5) Kayvan Samimi Behbahani, editor in chief of the closed monthly Nameh and human rights activist, was arrested on 14 June

6) Zhila Baniyaghoub, journalist and editor in charge of the Iranian Women’s Center website, was arrested on 20 June

7) Bahman Ahmadi Amoui, journalist, was arrested on 21 June

8) Mojtaba Pourmohsen, journalist and Radio Zamaneh’s representative in Rasht, was arrested on 15 June

9) Mahsa Amraiee, Journalist , was arrested on 14 June

10) Behzad Bashou, Cartoonist, was arrested on 14 June

11) Sayed Khalil Mirashrafi, TV producer was arrested on 14 June

12) Abdolreza Tajik, journalist was arrested on 14 June

13) Rohollah Shahsavar, journalist was arrested in Mashhad, was arrested on 17 June

14) Mashallah Haydarzadeh, journalist in Boushehr, was arrested on 14 June

15) Hamideh Mahouri, journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

16) Amanolah Shojaiee, journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

17) Hossein Shokouhi,a journalist in Bushehr, was arrested on 14 June

18) Somayeh Touhidlou, sociologist and blogger in the Road of Health

19) Shiva Nazarahari, a member of the Reporters of Human Rights Committee and a journalist was arrested on 13 June

20) Alireza Beheshti Shirazi, editor in charge of banned daily Kalameh and the website Kalameh Sabz, former director of the Iran Participation Front, was arrested on 23 June during the attack to the newspaper property. Beheshti’s son, Sadra, was arrested while he was visiting his father.

21) Hassan Maadikhah, director of the Zareh Publication and son of Abdolmajid Maadikhah the former Cultural and Guardiance Minister,

22) Mostafa Ghavanloo Ghajar, was arrested on 22 June

23) Fariborz Soroush, arrested in Karaj


III) University Students and professors:

[The names of students who were arrested during the attack on the Tehran University Dormitories are based on information released by the Reports of Human Rights Committee]

1) Marjan Fayazi, student at Mazandaran University, was arrested on June 22

2) Sogan Alikhah, student at Mazandaran university, was arrested on June 22

3) Alireza Kiani, student at Mazandaran university

4) Milad Hosseini Koshtan, student at Mazandaran university

5) Ali Nazari, student at Mazandaran university

6) Siavoush Safavi, student at Mazandaran university

7) Ashkan Zahabian, student at Mazandaran university

8) Ali Dinavari, student at Mazandaran university

9) Rahman Yaghoubi, student at Mazandaran university

10) Maziar Yazdani, student at Mazandaran university

11) Ali Abbasi, student at Mazandaran university

12) Shouaneh Merikhi, student at Mazandaran university

13) Majid Dari, an expelled student at Alameh Tabatabaiee University in Tehran, was violently arrested on 21 June in his home

14) Esmaiel Jalilvand, a student activist in Shiraz University, was arrested on 21 June

15) Hamdollah Namjou, a student activist in Shiraz University, was arrested on 21 June

16) Hossein Reisian, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin, was arrested on June 21

17) Fazli, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

18) Imani, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

19) alborzi, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

20) Darvish, university professor at International Emamkhomaini University in Ghazvin

21) Mohsen Barzegar, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

22) Iman Sedighi, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

23) Hesam oldin Bagheri, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 18

24) Siavash Saliminejad, student at Babol Engineering Univeristy, was arrested on June 20

25) Alireza Khoshbakht, an expelled graduate student, was arrested on June 17

26) Zahra Tohidi, an expelled graduate student, was arrested on June 17

27) Ziaoldin Nabavi, secretary of the Education Rights Council, was arrested on 16 June

28) Sohrab Ahadian, student at Tehran University, was arrested on June 17 when the Tehran University Dormitories were violently attacked

29) Reza Arkouzi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

30) Karim Emami, student, was arrested during the attack on the Tehran University Dormitories mid night on June 14

31) Mohammad Hossein Emami, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

32) Elaheh Imanian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

33) Rouholah Bagheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

34) Farhad Binazadeh, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

35) Iman Pourtahmasb, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

36) Ezat Torbati, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories midnight on June 14

37) Somayeh tohidlou, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

38) Milad Chegini, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

39) Mohammadreza Hohabadi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

40) Seyed Javad hosseini, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

41) Farshid Heydari Zamin, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

42) Behnam Khodabandeh lou, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

43) Mohammad Khansari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

44) Mohammad Davoudian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

45) Mahmoud Delbari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

46) Ali Raiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

47) Omid Rezaiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

48) Ali Refahi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

49) Seifolah Rmezani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

50) Ebrahim Raidian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

51) Naser Zamani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

52) Majid Selahvand, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

53) Hanif Salimi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

54) Mohammad Bagher Shabanpour, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

55) Hamed Shaykh alishahi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

56) Iman Shaydaieezaban, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

57) Farhad Shirahmad, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

58) Saman Sahebjalali, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

59) Farhan Sadeghpour, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

60) Farshad Taheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

61) Ghamdideh Olum, student, was arrested during the attack to the TehranUuniversity Dormitories at midnight on June 14

62) Esmaieel Ghorbani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

63) Mohammad Karimi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

64) Erfan Mohammadi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14

65) Naseh Faridi, student at Teacher Training Universtiy, was arrested on June 17

66) Izadi, Professor of Bualisina University in hamedan, was arrested on June 16

67) Majzoubi, University Professor at Bualisina University in Hamedan, was arrested June 13

68) Amin Nazari, student at Bualisina University in Hamedan

69) Siavash Hatam, student at Bualisina University in Hamedan

70) Pouria Sharifian, student at Bualisina University in Hamedan

71) Mehdi Mosafer, student at Bualisina University in Hamedan

72) Reza Jafarian, student at Bualisina University in Hamedan

73) Hojat Bakhtiari, student at Bualisina University in Hamedan

74) Mostafa Mehdizadeh, student at Bualisina University in Hamedan

75) Omid Sohravi, student at Bualisina University in Hamedan

76) Vahid Amirian, student at Bualisina University in Hamedan

77) Fazolah Joukar, student at Bualisina University in Hamedan

78) Mehdi Torkaman, student at Bualisina University in Hamedan

79) Nastaran Khodarahimi, student at Bualisina University in Hamedan

80) Ali Ahmadi, student at Bualisina University in Hamedan

81) Mosaab Ebrahimi, student at Bualisina University in Hamedan

82) Saeed Parvizi, student at Bualisina University in Hamedan

83) Bahareh Hosseini, student at Bualisina University in Hamedan

84) Hadis Zamani, student at Bualisina University in Hamedan

85) Nahid Siahvand, student at Bualisina University in Hamedan

86) Imani, student at Bualisina University in HamedanArrested and Released:

1) Mohammad Reza Khatami, member of the Central Committee of Iran Participation Front, brother of former president Khatami, was arrested on 13 June and released on 14 June

2) Zahra Mojaradi, a member of the Iran Participation Front, was arrested on 13 June and released on 14 June

3) Saeed Shariati, a member of the Iranian Participation Front, was arrested on 13 June and released on 14 June


4) Taghi Rahmani, political figure and journalist, was arrested on 14 June and released the day after

5) Reza Alijani, political figure, was arrested on 14 June and released the day after

6) Hoda Saberi, journalist, was arrested on 14 June and released the day after

7) Faezeh Hashemi Rafsanjani, and her daughter and two other members of Rafsanjani’s Family were arrested on 20 June and released after 30 hours

8) Ebrahim Yazdi, General Secretary of the Iran Liberation Movement, was arrested on June 14 from the Pars Hospital in Tehran and was taken back to the hospital on June 15 for further surgery

9) Ahmad Ahmadian, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

10) Eskandari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

11) Amin Afzali, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories midnight on June 14 and released later

12) Vahid Anari, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

13) Mohammad Bolourdi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

14) Hossein Hamedi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

15) Mohsen Habibi, Mazaheri, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

16) Navid Haghdadi, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories at midnight on June 14 and released later

17) Mohammad reza Hokmi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

18) Kazem Rahimi Olume, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

19) Morteza Rezakhani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

20) Maysam Zareiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

21) Amin Samiee, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

22) Bahram Shaabani, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories at midnight on June 14 and released later

23) Alireza Shaykhi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

24) Ebrahim Azizi, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

25) Siavash Fiaz, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

26) Sayed Hossein Mirzadeh, student, was arrested during the attack to the Tehran University Dormitories mid night on June 14 and released later

27) Hossein Noubakht, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later

28) Javad Yazdanfar, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later

29) Habib Khadangi, student, student, was arrested during the attack to the Tehran university Dormitories mid night on June 14 and released later
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.