شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ - Saturday 20 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه انتخاباتی حزب دموكراتیك مردم ایران

دراین فرصتِ اندکِ مانده به اخذ رای، می‌باید از هرگونه منازعه ورودررویی میان دو نامزد اصلاح طلب و آزادی‌خواه، پرهیز شود، تا بتوان همه‌ی نیروهای زنده و تغییرخواهِ کشور راهمچون جبهه‌ی واحد اصلاح طلبان وآزادی خواهان، بسیج کرد وبه پیروزی رساند.

iran-emrooz.net | Mon, 01.06.2009, 18:37

حزب دمکراتیک مردم ایران در اعلامیه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ هم میهنان را به شرکت هرچه گسترده تر درانتخابات ورای به نامزدهای اصلاح طلبِ حاضردرصحنه، برای دگرخواهی و آزادی فراخواند. اعلامیه نامبرده با طرح اولویت‌های برنامه‌ای مورد نظر ما، اصلی ترین چالشِ این دوره انتخابات را پایان دادن به دولت احمدی نژاد اعلام نمود.

این زمان، در آخرین مرحله کارزارِ انتخاباتی، جمعبندی تبادل نظرهایِ آخرین نشست انتخاباتی خود را به اطلاع هم میهنان گرامی می‌رسانیم.

جنبش انتخاباتی دهمین دوره ریاست جمهوری ، با وجود رد صلاحیت گسترده «غیرخودی‌ها» که یکبار دیگر تبعیض قانونی نهفته در قانون اساسی و تفسیر تنگ نظرانه تر شورای نگهبان از آنرا رونمایی می‌کند، به یک حرکت گسترده برای پایان دادن به دولت احمدی نژاد و تحقق حقوق مدنی و شهروندی فراروییده است.

به باور ما کارزارِ انتخاباتی نامزد‌های اصلاح طلبِ دهمین دوره ریاست جمهوری از طریق تمرکز بر احیاء و استمرار اصلاحات، تحقق حقوق مدنی و شهروندی بر اساس گفتمان مطالبه محوری و پای فشاری بر اجرای آن از طریق مشارکت فعال و انتقادی، موفق به فراهم کردن یک جنبش گسترده ضد بنیادگرایی پر تحرک و پویا در صحنه سیاسی ایران شده است. به جرئت می‌توان گفت که کارزارِ انتخاباتی این دوره، برای نخستین بار گفتار و مطالباتی را به پیش صحنه سیاسی کشور کشانده است که پیوند روشنی با خواست مستمرو یک صد ساله آزادیخواهان ایران برای دستیابی به آزادی، حقوق شهروندی، قانونگرائی، رفع تبعیض علیه زنان وبرقراری دموکراسی و حقوق بشر دارد. ما از این روند با خشنودی استقبال می‌کنیم و با این امید که این مطالبات در کشور نهادینه شود، آنرا نشانه بلوغ سیاسی جامعه ایران می‌شمریم.

همان گونه که دراعلامیّه‌ی ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸خود مورد تاکید قرارداده‌ایم، تا "وقتی حداقل شرایط برای انتخابات ، ولو نیمه آزاد ولی رقابتی، موجود است؛ شرکت درانتخابات واثرگذاری فعال در آن با هدف آگاهانه پایان دادن به دولت احمدی نژاد وجناح بنیادگرای حاکمیّت، شرط لازم برای ادامه پیکار برای کسانی است که خواهان تغییر وتحول آرام وتدریجی بامشی مسالمت آمیزند".

شایان توجّه وامیدآفرین است که با پیش رفتِ کارزار انتخابات، قاطبه‌ی آزادیخواهان ایران، سیاست عدم شرکت یا تحریم به هربهانه‌ای را؛ کنارگذاشته وبا عزم راسخ، به اردوی رای دهندگان پیوسته‌اند.

در شرایط كنونی چالش اصلی درصحنه سیاست ایران میان نامزداصلیِ جناح راست: احمدی نژاد با دو نامزد اصلاح طلبِ حاضر درصحنه: آقایان موسوی و کروبی است. در رقابتهای انتخاباتی شکست یا پیروزی اصلاح طلبان به مقدارزیاد، در گرومشارکت یاعدم مشارکت گسترده وفعال آزادی خواهان ایران است. زیراهر چه میزان مشارکت مردم آزادی خواه در انتخابات بیشترباشد، شانس پیروزی محمود احمدی نژاد کمترخواهدبود.

هم میهنان گرامی!
دراین فرصتِ اندکِ مانده به اخذ رای، می‌باید از هرگونه منازعه ورودررویی میان دو نامزد اصلاح طلب و آزادی‌خواه، پرهیز شود، تا بتوان همه‌ی نیروهای زنده و تغییرخواهِ کشور را همچون جبهه‌ی واحد اصلاح طلبان وآزادی خواهان، بسیج کرد وبه پیروزی رساند.

حزب دموكراتیك مردم ایران، بادرنظرگرفتن این امر، که خواست‌ها وبرنامه‌های آقایان مهدی کرّوبی و میرحسین موسوی، دربرگیرنده‌ی بخش قابل توجّهی ازمطالبات آزادی خواهان ایران است که می‌توان درچارچوبِ انتخابات ریاست جمهوری مطرح نمود؛ واین واقعیّت که آن‌ها درحال حاضرتنها بدیل موجود دربرابرحکومت احمدی نژاد وراست بنیادگرامی باشند؛ و نیز این مهم که پیروزی آنها، می‌تواند بسترسازهرتغییروتحول درآینده باشد؛ حمایت از هر دو نامزد را، همچون دو پای پیکرواحد اصلاح طلبی، وظیفه‌ی خود می‌داند.

ما امیدواریم که آراء میلیونی مخالفان بنیادگرایی چنان افزایش بیابد، تا آراء سازماندهی‌‌شده‌ی راست گرایان نتواند دردوراول انتخابات پیروزشود. و ازآن فراتر، درسایه‌ی همین تلاش متحد وهمبسته‌ی آزادیخواهان کشور، پیروزی نهائی نیز نصیب آن نامزد اصلاح طلب گردد که بیشترمورد پسند وگزینش اکثریت مرد م بوده باشد.

مردم شریف و آزاده ایران!
با شركت گسترده‌ی خود در انتخابات ٢٢ خرداد و رای به نامزد‌های اصلاح طلب؛ باگفتنِ نه‌ی تاریخی به احمدی نژاد، حماسه‌ای دیگر، اما ژرف تر و استوارتر از دوم خرداد بیافرینید.


حزب دموكراتیك مردم ایران
۱۱ خرداد ماه ٨٨
اول ژوئن ٢٠٠٩
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.