پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 23 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه ۴۰ انجمن در حمايت از دانشجويان تربيت معلم

۴۰ انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاههاى كشور در بيانيه مشتركى ضمن حمايت از دانشجويان متحصن دانشگاه تربيت معلم بى تدبيرى هاى وزارت علوم و فشارهاى نيروهاى امنيتى وارده بر متحصنين را محكوم كردند.

iran-emrooz.net | Sat, 07.06.2008, 21:01


ادوارنيوز: ۴۰ انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاههاى كشور در بيانيه مشتركى ضمن حمايت از دانشجويان متحصن دانشگاه تربيت معلم بى تدبيرى هاى وزارت علوم و فشارهاى نيروهاى امنيتى وارده بر متحصنين را محكوم كردند.
متن بيانيه بدين شرح است:

وزارت علوم دولت نهم براى بستن كامل فضاى سياسى–اجتماعى دانشگاهها درصدد بود با دادن امكانات صنفى-رفاهى به دانشگاهها حجم انتقادات و اعتراضات دانشجويى را كاهش دهد. وليكن بعد از گذشت ۳ سال از عملكرد ضعيف اين وزارت خانه شاهد هستيم كه بى كفايتى مديران و روئساى انتصابى دانشگاهها كار را به جايى رسانده است كه عملكرد نابخردانه و ظالمانه ايشان نه تنها از اعتراض فعالين دانشجويى سياسى و اجتماعى منتقد نكاسته، بلكه ضعف مديريت سبب شده است كه كمبود هاى صنفى نيز مورد مطالبه دانشجويان قرار گيرد.
اگر تا ديروز دانشگاههاى كشور در التهاب نشريات جعلى اميركبير و بازداشتهاى گسترده دانشجويان و صدور حكم هاى سنگين مى سوخت، اگر تا ديروز مديريت دانشگاهها براى خاموش كردن صداى آزادى خواهى دانشجويان با به كميته انظباطى كشاندن دانشجويان و ممنوع الورود كردن آنان در دانشگاهها تخم اعتراض مى كاشت ، اگر تا ديروز دانشجويان ستاره دار براى ورود به دانشگاه اعتراضاتى گسترده را بر پا مى كردند، امروز علاوه بر ظلم هاى اين چنينى، كمبودها و نواقص مبرم صنفى نيز بر دانشجويان و دانشگاهها تحميل گشته است و اين مطالبات خود به موضوعات اصلى اعتراضات دانشجويان تبديل گشته‌اند.

بدون شك حق برخوردارى از امكانات رفاهى و صنفى از ابتدايى ترين حقوق دانشجويان مى باشد وليكن حاكمان و مسئولان- كه مدعى اداره جهان هستند- على رغم آنكه ايران زمين سرشار از منابع ، معادن و ثروت هاى عظيم ملى است، با بى كفايتى تمام از برآورده كردن اين نياز هاى اوليه در مانده اند. اين روزها علاوه بر اينكه مردم ايران گرانى مفرط را تحمل مى كنند ، فرزندانشان نيز در دانشگاه ها در بدترين شرايط جهت دسترسى به امكانات حداقلى براى گذراندن دوران تحصيل مى باشند.

۹ روز از تحصن و اعتصاب غذاى دانشجويان دانشگاه تربيت معلم تهران در اعتراض به مشكلات صنفى مى گذرد و دانشجويان اين دانشگاه شجاعانه تا رسيدن به تمامى مصالبات به حق خود ايستاده اند.
اين دانشجويان كه تنها به بيان خواسته هاى اصيل و صنفى خود پرداخته اند به جاى برخورد منطقى و مطابق كرامت انسانى از سوى مسولين با عتاب و ناخشنودى آنان روبرو گشته‌اند!

اما على رغم تمامى فشارهاى وارده از سوى مسئولين و نيروهاى امنيتى كه از جمله آن ها مى توان به تهديد و ارعاب خانواده ى دانشجويان متحصن و صدور حكم تعليق از تحصيل براى اين دانشجويان، قطع كردن آب دانشگاه، قطع شدن اينترنت دانشگاه، زندانى كردن دانشجويان در محل تحصن ، افزودن پى در پى نيروهاى ناشناس در لباس حراست، ممانعت از بردن دانشجويانى كه از لحاظ جسمانى بسيار تضعيف شده اند به بيمارستان و ايجاد شوراى تقلبى به كمك تشكلهاى شبه نظامى و وابسته در دانشگاه اشاره كرد، دانشجويان شجاع و حق طلب دانشگاه تربيت معلم با عزمى راسخ و مقاومتى بى نظير خواستار استيفاى حق مسلم خود در برخوردارى از شرايط مطلوب زندگى مى باشند.

بدين وسيله انجمن هاى اسلامى دانشجويان دانشگاه هاى كشور ضمن محكوميت اقدامات نابخردانه نيروهاى امنيتى و مسئولان در وارد كردن فشار هاى روحى و جسمى به دانشجويان متحصن و با اعلام حمايت كامل خود از دانشجويان دانشگاه تربيت معلم، از مسئوليين امر مى خواهد هر چه سريعتر با جامه عمل پوشاندن به تمامى مطالبات برحق دانشجويان مانع بحرانى تر شدن شرايط شوند و هشدار مى دهد در غير اين صورت و در صورت برآورده نشدن مطالبات همكلاسى هاى خود در دانشگاه تربيت معلم در روزهاى آينده وظيفه خود مى دانيم اقدامات عملى خود را در حمايت از آنها در تمامى دانشگاه ها آغاز نماييم.

۱. انجمن اسلامى دانشجويان اراك
۲. انجمن اسلامى دانشجويان ايلام
۳. انجمن اسلامى دانشجويان امير كبير
۴. انجمن اسلامى دانشجويان شهركرد
۵. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى شهركرد
۶. انجمن اسلامى دانشجويان زنجان
۷. انجمن اسلامى دانشجويان سيستان
۸. انجمن اسلامى دانشجويان خواجه نصير
۹. انجمن اسلامى دانشجويان شاهرود
۱۰. انجمن اسلامى دانشجويان علامه طباطبايى
۱۱. انجمن اسلامى دانشجويان هرمزگان
۱۲. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى هرمزگان
۱۳. انجمن اسلامى دانشجويان همدان
۱۴. انجمن اسلامى دانشجويان صنعتى سهند تبريز
۱۵. انجمن اسلامى دانشجويان علوم اقتصادى
۱۶. انجمن اسلامى دانشجويان لرستان
۱۷. فعالين انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى كرمانشاه
۱۸. انجمن اسلامى دانشجويان كرمان
۱۹. انجمن اسلامى دانشجويان شهيد چمران اهواز
۲۰. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى جندى شاپور اهواز
۲۱. مجمع اسلامى دانشجويان سمنان
۲۲. انجمن اسلامى دانشجويان مشهد
۲۳. انجمن اسلامى دانشجويان سبزوار
۲۴. انجمن اسلامى دانشجويان بيرجند
۲۵. انجمن اسلامى دانشجويان دامغان
۲۶. انجمن اسلامى دانشجويان اروميه
۲۷. انجمن اسلامى دانشجويان اصفهان
۲۸. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى سارى
۲۹. انجمن اسلامى دانشجويان تبريز و علوم پزشكى
۳۰. انجمن اسلامى دانشجويان مازندران
۳۱. انجمن اسلامى دانشجويان خرمشهر
۳۲. انجمن اسلامى دانشجويان نوشيروانى بابل
۳۳. انجمن اسلامى دانشجويان عباسپور
۳۴. انجمن اسلامى دانشجويان شريف
۳۵. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى ايران
۳۶. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى شيراز
۳۷. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى كاشان
۳۸. انجمن اسلامى دانشجويان علوم پزشكى زاهدان
۳۹. انجمن اسلامى دانشجويان صنعتى باهنر شيراز
۴۰. انجمن اسلامى دانشجويان كاشان




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.