شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - Saturday 25 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض کارگران ایران‌خودرو به سازمان جهانی کار

«ما کارگران شرکت خودرو سازی ایران خودرو یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی با بیش از سی هزار کارگر اعلام می‌كنیم، هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار، نمایندگان واقعی كارگران ایران نبوده و اعتراض شدید خود را نسبت به پذیرش این افراد برای حضور در جلسات سازمان بین‌المللی كار اعلام می‌كنیم.»

iran-emrooz.net | Mon, 02.06.2008, 7:51

اعتراض کارگران شرکت ایران خودرو به هیات ایرانی شرکت کننده در اجلاس سازمان جهانی کار
از: کارگران ایران خودرو

به: دبیرکل محترم سازمان جهانی کار

جناب دبیر کل!

با سلام وسپاس
جناب رئیس
به مناسبت اجلاس سالیانه ILO فرصت را مناسب دانستیم تا مطالبی هرچند تكراری را با شما درمیان گذاریم.
ما طی سالهای گذشته بارهااعتراض خود را به نقض ابتدایی ترین حقوق كارگران ایران توسط دولت ایران به حضورتان ارائه نمودیم. زیرا ما بعنوان بخشی از جامعه كارگری حق داریم که مثل همه انسانها از حقوق انسانی خود بر خودار باشیم ما کارگران ایران هر روزشاهد ودرگیر تمامی این بیحقوقی‌ها بوده و هستیم واینک به عنوان یک کارگر وظیفه خود میدانیم كه حقوق پایمان شده مان را به جهانیان جهت كسب حمایت ازآنان یادآوری نمائیم. ازآنجایی كه سازمان تحت ریاست شما رسالتش بررسی حقوق قانونی وتعین شده كارگران وكارفرمایان است متاسفانه شاهد كم توجهی به بخش كارگری این رسالت میباشیم . همانگونه كه اطلاع دارید جمهوری اسلامی ایران سالهاست كه حقوق كارگران ایران را نقض كرده وهر اعتراضی را به وحشیانه ترین شیوه ممكن سركوب مینماید واین درحالیست كه عضو‌ILOمیباشد وهرسال درهمین زمان دوهیئت انتصابی را به جلسات سالیانه اعزام میدارد كه هیچگونه مشروعیتی درمیان كارگران ایران ندارند. ما از شما انتظار داریم كه اعضاء خود را ملتزم به قوانین مصوب آن سازمان نموده وانها را به پاسخگویی فرابخوانید.

جناب رئیس
بر اساس اعلام رسانه‌ها در اجلاس (مجمع عمومی) آن سازمان كه در ژنو برگزار می‌شود، متاسفانه باز هم كسانی به عنوان نمایندگان طبقه كارگر ایران شركت می‌كنند كه در هیچ انتخابات دموكراتیكی به عنوان نماینده کارگران برگزیده نشده اند.

بدین وسیله ، ما کارگران شرکت خودرو سازی ایران خودرو یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی با بیش از سی هزار کارگر اعلام می‌كنیم این شركت كنندگان نمایندگان واقعی كارگران ایران نبوده و اعتراض شدید خود را نسبت به پذیرش این افراد برای حضور در جلسات سازمان بین المللی كار اعلام می‌كنیم.

جناب آقای دبیر کل
همانگنه که می‌دانید ما کارگران شرکت اتومبیل سازی ایران خودرو با بیش از سی هزار کارگر شاغل در این مجموعه بزرگ تولیدی به علت ممنوعیت ایجاد هر گونه تشکل‌های کارگری از داشتن هر گونه نماینده کارگری محروم هستیم و هیچ کسی را به عنوان نماینده خود نداریم در نتیجه هیات شرکت کننده ایرانی نماینده ما کارگران نبوده بلکه انتصابی از طرف دولت (وزارت کار) می‌باشند که نه تنها نماینده ما کارگران نیستنند بلکه هویت کارگری نیز ندارند. کانون شوراهای اسلامی کار یک تشکل دولتی و کارفرمائی می‌باشد چون در اساسنامه آن شرایطی وجود دارد که همه کارگران نمی‌توانند در آن شرکت و یا عضوء شوند. یکی از شرایط انتخابات تشکیل شوراهای اسلامی کار ابتدا تشکیل هیئتهای تشخیص صلاحیت که نماینده کارفرما و چند نفر از افراد مورد اعتماد دولت در آن عضویت دارند می‌باشند که مغایر با تمام کنوانسیونهای جهانی کار و حقوق بشردر مورد عضویت کارگران در تشکلهای خود می‌باشند ما توجه جنابعالی را به آیین نامه تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوبه هئیت دولت ایران چلب می‌کنیم که حتی یک مورد آن طبق موازین جهانی کار وحقوق بشر نمی‌باشد چون طبق آیین نامه انتخابات شوراهای اسلامی کار نفرات انتخابی در شوراهای اسلامی کار ابتدا باید توسط وزارت کار (نماینده دولت) و کار فرما تشخیص صلاحیت شوند و اگر شرایط لازم که در اساسنامه آن آمده است را داشته باشند می‌توانند نماینده کارگران شوندو در نتیجه تمام نمایندگان شوراهای اسلامی کار جزء نفرات تائید شده دولت و کار فرما می‌باشند و در نهایت کانون شوراها به عنوان تشکل اصلی شوراهای اسلامی کار یک تشکیل صدرصد دولتی بوده و نفرات آن نیز مورد تائید دولت می‌باشند و هیچ منافع مشترک با ما کارگران ندارند نمونه عملکرد این تشکل حضور در شورای عالی کار وقبول تصویب دستمزدهای به نفع دولت و کارفرمایان می‌باشند که مورد قبول ما کارگران نبوده و اعتراض تمام کارگران ایران به آن ادامه دارد. در نتیجه ما کارگران ایران خودرو که یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی ایران هستیم این تشکل را نماینده خود ندانسته و خواهان اخراج آنان از این مجامع چهانی کار می‌باشیم.

نمایندگان بعدی نمایندگان دولت (وزارت کار) می‌باشند وزارت کاربه نظر ما یک نهاد ضد کارگری و مخالف ایجاد تشکلهای کارگری بوده و نمونه آن جلوگیری از برگزاری هر گونه انتخابات تشکلهای کارگری توسط ما کارگران ایران خودرو و اخراج دهها نفر از دوستان ما به جرم تشکل خواهی عدم به رسمیت شناختن سندیکای کارگران شرکت واحد و حمله به نمایندگان کارگران شرکت واحدو سندیکای آنها دستگیری و زندانی کردن آقای اسانلو عدم قبول خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و دستگیری نمایندگان آنها حمله به سندیکای خبازان و دستگیری نمایندگان آنها حمله و دستگیری کارگران نساجی کردستان و عدم پذیرش خواستهای کارگران لاستیک سازی البرز و عدم پذیرش خواستهای کارگران ایران خودرو دیزل و دهها نمونه دیگر از زیر پاگذشتن حقوق تشکل یابی کارگران و خواستهای آنان می‌ باشد نمونه بعدی جلوگیری از برگزاری آزادانه روز جهانی کارگر و حمله به کارگران شرکت کننده ودستگیری دهها کارگر به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر که خواستار خواسته‌های مشخص خود از چمله حق اعتصاب حق اعتراض و اجتماع و ایجاد تشکل‌های کارگری جدا از دولت, خواستار انحلال شرکتهای پیمانکاری و لغو قرار دادهای وموقت و خواهان دستمزد عادلانه بالای خط فقر که شصت وپنجاه هزار تومان بودند می‌باشند.

برای همین ما کارگران ایران خودرو به علت زیر پا گذاشتن ابتدائی ترین حقو ق انسانها و کارگران توسط وزارت کار نماینده دولت به علت جلوگیری از ایجاد هر گونه تشکل کارگری و به علت نداشتن آزادی بیان آزادی اجتماعات حق اعتصاب نداشتن امنیت شغلی با وجود شرکتهای پیمانکاری و قرار دادهای موقت نداشتن امنیت جانی به علت رعایت نکردن استانداردهای ایمنی نداشتن رفاه اجتماعی نبودن بیمه‌های بیکاری با اخراجهای بی رویه وپایین بودن دستمزدهای خود و بی توجهی وزارت کار در مقابل این خواستهای انسانی ما و همراهی وزارت کار با کار فرمایان خواهان لغو کرسی وزارت کار ایران در سازمان جهانی کار می‌باشیم
ما خواهان پایان دادن به کار شرکت‌های ضد کارگری و ضد انسانی در ایران می‌باشیم
ما خواهان احترام به امنیت شغلی کارگران و لغو قراردادهای موقت می‌باشیم
ما خواهان بازگشت به کار کارگران اخراچی ایران خودرو ودیگر شرکتهای وابسته به سرکار می‌باشیم
ما خواهان رسیدگی فوری به عدم پرداخت دستمزدها از طرف کارفرمایان به کارگران می‌باشیم
ما خواهان حمایت جامعه کارگری از خواستهای کارگران نیشکر هفت تپه و غیره که با بحران بیکاری مواجهه هستند می‌باشیم
ما خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان روز اول ماه می‌روز جهانی کارگر و پایان دادن به تهدید ارعاب پلیسی می‌باشیم
ما به عنوان جامعه کارگری از کارگران ترکیه حمایت کرده و اقدامات دولت ترکیه را محکوم و از سازمان جهانی کار می‌خواهیم از ورود نمایندگان ترکیه به علت نقض حقوق کارگران به اجلاس جهانی کار جلوکیری کند


جمعی از کارگران خودرو سازی شرکت ایران خودرو
نهم خرداد 1387


و نظر جنابعالی را یکبار دیگر به نامه خود در اجلاس قبلی یاد آوری می‌کنیم

جناب آقای رئیس
لازم است به استحضار حضرتعالی برسانیم افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران ایران در اجلاس سازمانی جهانی کار شرکت کرده اند به دلایل که خدمتان اعلام می‌شود نمایندگان کارگران ایران نمی‌باشند.

1- انتخاب این افراد به عنوان نمایندگان کارگران ایران بر خلاف مفاد مقاوله نامه 87و98 سازمان جهانی کار می‌باشد که جنابعالی رئیس آن می‌باشید . طبق این مفاد نامه‌ها کارگران حق دارند نمایندگان خودرا در یک انتخابات آزاد بر گزیند و دولتها حق ندارند در ایجاد تشکلهای آزاد کارگری دخالت کنند. این افراد انتخاب شده دولت و نماینده کارفرما در ایران می‌باشند وهیچ ربطی به کارگران ایران ندارند.

2-- در ایران داشتن هر گونه تشکل مستقل وآزاد کارگری غیر قانونی و جرم محسوب می‌شود. شرکت ایران خودروکه ما در آن کار می‌کنیم بیش از 100 هزار نفر پرسنل دارد که 40 هزار نفر آن در خود شرکت مرکزی و به صورت مجتمع کار می‌کنند ولی هیچگونه تشکل کارگری و حتی دولتی نیز ندارند.

3-- کارگران ایران الخصوص کارگران ایران خودرو از داشتن کوچکترین تشکل کارگری محروم هستند. هرکسی در ایران اقدام به ایجاد تشکل کند بلافاصله از کار اخراج و نمایندگان آن دستگیر و زندانی می‌شوند نمونه آن کارگران شرکت واحد می‌باشند.

4- دولت ایران و در راس آن وزرات کار جمهوری اسلامی ایران که شما نماینده آن رابه عنوان نماینده ما کارگران ایران در اجلاس سازمان جهانی کار دعوت کرده اید مخالف هر گونه ایجاد تشکل‌های کارگری به هر شکل ممکن می‌باشد وزارت کار ایران به هیچ حقوق انسانی و حتی قانون خود کار ایران اعتنای ندارند . ودر راستای همین از برگزاری انتخابات تشکلهای کارگری جلوگیری می‌کند.

5-دولت ایران با کمک نیروی انتظامی از رسیدن کارگران به حقوق خود جلوگیری می‌کند از بر پای هر گونه اعتصاب و اجتماعات کارگری جلوگیری می‌کند و کارگران شرکت کننده در اعتصابات کارگری را دستگیر اخراج و زندانی می‌کند نمونه آن اخراج بیش از دهها نفراز کارگران ایران خودرو و ایران خودرو دیزل در جریان اعتصابات کارگری در سال گذشته بوده است و اکنون نیز نماینده کارگران اخراجی و بیکار در زندان به سر می‌برند.

6- کارگران ایران به علت نداشتن تشکلهای کارگری وآزادیهای مدنی از دستیابی به حق و دستمزد اولیه محروم می‌باشند و برای همین اکنون بیش از 80% کارگران ایران به صورت پیمانکاری و روز مزد در کارهای که ماهیت دایمی دارند کار می‌کنند و از داشتن هر گونه حق اظهار نظر در مورد قراردادهای خود ندارند و بر اساس آن تن به امضای چکهای سفید می‌دهند. و این کار نقض آشکار مقاوله نامهای سازمان جهانی کار می‌باشد.

جناب آقای رئیس

در کشوری که کارگران از داشتن هر گونه تشکلهای خود محروم هستند چگونه و طبق کدامین قانون عده‌ای به عنوان نمایندگان کارگران انتخاب و در اجلاس سازمان جهانی کار شرکت می‌کنند.

ما کارگران ایران خودرو پذیرش این افراد به عنوان نمایندگان کارگران ایران از طرف جنابعالی بی اعتنای به قوانین سازمان جهانی کار به خصوص زیر پا گذشتن مفاد مقاوله نامه‌های 87 و97 می‌دانیم.

ما کارگران ایران خودرواین افراد را نمایندگان خود نمی‌دانیم وخواهان اخراج آنها از اجلاس سازمان جهانی کار می‌باشیم.


ما از جنابعالی می‌خواهیم ضمن محکوم کردن دولت ایران به علت نقض آشکار مقاوله نامه‌های سازمانی جهانی کاربه علت دستگیری و اخراج کارگران خواهان آزادی فوری کارگران زندانی ولغو پیگردهای پلیسی بر علیه کارگران شوید.

جناب رئیس

ما امیدواریم که سازمان جهانی کار و شخص دبیر کل با تصویب قطعنامه‌ای موجبات اجرای مقاوله نامه‌های بنیادین کار و قبل از هر چیز مقاوله نامه 87 و97 آن سازمان را با برگزاری انتخابات آزادبا ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و انتخاب نمایندگان واقعی کارگران و حضور آنان در اجلاس آتی سازمان جهانی کار را فراهم کند

جمعی از کارگران شرکت ماشین سازی ایران خودرو
هشتم خرداد 1386
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.