سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ - Tuesday 20 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

گزارشى از سه ديدار كميته موقت صلح

اعضاى "كميته موقت صلح" در ادامه تلاش هاى خود براى برگزارى "نشست ملى صلح" و زمينه سازى براى ايجاد يك جريان صلح‌خواهى گفت وگوى خود را با احزاب و نهادهاى صنفى ادامه مى‌دهند.

iran-emrooz.net | Wed, 06.02.2008, 13:43

در نشست كميته موقت صلح با نمايندگان معلمان مطرح شد:
وضعيت "نه جنگ، نه صلح" توان ملى ايران را كاهش مى‌دهد

اعضاى "كميته موقت صلح" در ادامه تلاش هاى خود براى برگزارى "نشست ملى صلح" و زمينه سازى براى ايجاد يك جريان صلح خواهى گفت وگوى خود را با نهادهاى صنفى ادامه مى دهند.

بر اين اساس آنان در ادامه اين ديدارها با اعضاى "كانون صنفى معلمان ايران"به گفت و گو نشستند تا نگرانى هايشان را ازشرايط موجود در عرصه داخلى و بين المللى و وضعيت "نه جنگ، نه صلح" در ايران با اين نهاد صنفى در ميان بگذارند.

در واقع اين ديدار به دليل احساس خطر جدى از وضعيت "نه جنگ، نه صلح" در ايران وتلاش در حد امكان براى پيشگيرى از وقوع جنگ، انجام شد. وضعيتى كه مى تواند توان ملى ايران را كاهش داده به گونه اى كه هر كشورى به خود اين اجازه را بدهد تا نسبت به تماميت ارضى ايران ادعا داشته باشد.

به گزارش روابط عمومى كانون مدافعان حقوق بشر در اين ديدار كه در بهمن ماه ۱۳۸۶ برگزار شد ابتدا گزارش مختصرى از چگونگى شكل گيرى "كميته موقت صلح" توسط اعضاى اين كميته و چگونگى برگزارى"نشست ملى صلح" به عنوان جنبش اجتماعى صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهاى تهديد كننده صلح در ايران كه قرار است در آينده برگزار شود به اطلاع اعضاى كانون صنفى معلمان ايران رسانده شد.

به اين ترتيب بود كه اعضاى كميته موقت صلح تأكيد كردند كه از راه مدنى مى خواهيم افكار عمومى را به اين نكته جلب كنيم كه نه جنگ طلب هستيم و نه حاضر هستيم كه پاى بيگانه اى به خاك ايران باز شود. آنان با تأكيد بر حفظ منافع ملى به اين نكته اشاره داشتند كه نبايد با تندروى زمينه هجمه نظامى به ايران را فراهم كرد.

آنان در ادامه بر اين نكته اشاره داشتند كه كميته موقت صلح منش سازمانى ندارد و افراد با گرايش سياسى به آن وارد نشده اند بلكه تنها پيام آنها صلح خواهى است. بنابراين از معلمان براى حضور در "نشست ملى صلح" دعوت به عمل آمد. بر اين اساس اعضاى كميته موقت صلح براى هم انديشى بيشتر با قشر مؤثر معلم در خصوص پيامدهاى غير نظامى جنگ و حالت "صلح مسلح" به رايزنى پرداختند. به اين ترتيب ركود، تورم، فقر و فساد به عنوان پيامدهاى دوران "نه جنگ، نه صلح" و "جنگ" مورد بحث و ارزيابى قرار گرفت.

نمايندگان معلمان قبل از هر اظهار نظرى لازم ديديند تا از ملاحظاتى كه مى تواند به تداوم فعاليت هاى صلح خواهى آسيب برساند، سخن بگويند. آنان از برخى حاكمان سخن گفتند كه هر عمل اجتماعى را سياسى تعبير كرده و به مقابله بر مى خيزند. بنابراين شركت كنندگان در اين نشست تصميم گرفتند تا با انجام گفت و گو و طرح اين موضوع كه "مسأله ما چه كسى مدير باشد نيست بلكه چگونه مديريت كردن است" در جهت رفع اين سوء تفاهم اقدام كنند.
بر اين اساس بر روى "بسترسازى براى تحقق صلح" و "تبديل صلح خواهى به يك گفتمان" از راه آموزش توافق حاصل شد.

زمينه سازى براى برگزارى نشست ملى صلح يكى از مهم ترين اقدامات تداركاتى "كميته موقت صلح" است. اين كميته كه كار خود را پس ازپيشنهاد تشكيل "شوراى ملى صلح" از سوى "شيرين عبادى" برنده جايزه صلح نوبل در روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۶ آغازكرده، نشست هايى را براى تبادل نظر با نهادهاى صنفى و احزاب سياسى با ديدگاه هاى مختلف برگزار كرده است. "نشست ملى صلح" قرار است در آينده نزديك با همكارى تمام نيروهاى مدنى و طالب صلح برگزار شود.

سازماندهى آراى مردم براى انتخاب نمايندگان صلح طلب

اعضاى "كميته موقت صلح" در ادامه تلاش هاى خود براى برگزارى "نشست ملى صلح" و زمينه سازى براى ايجاد يك جريان صلح خواهى با گروه ها و جريان هاى سياسى و اجتماعى گفت وگو مى كنند.

در واقع اين ديدارها به دليل احساس خطر جدى از وضعيت "نه جنگ، نه صلح" در ايران وتلاش در حد امكان براى پيشگيرى از وقوع جنگ، انجام مى شود.

بر اين اساس آنان در اولين مرحله از اين ديدارها با اعضاى ارشد جبهه مشاركت ايران اسلامى به گفت و گو نشستند تا نگرانى هايشان را ازشرايط موجود در عرصه داخلى و بين المللى و وضعيت "نه جنگ، نه صلح" در ايران با اين حزب اصلاح طلب در ميان بگذارند.

به گزارش روابط عمومى كانون مدافعان حقوق بشر در اين ديدار كه در دى ماه ۱۳۸۶ برگزار شد ابتدا گزارش مختصرى از چگونگى شكل گيرى "كميته موقت صلح" توسط اعضاى اين كميته و چگونگى برگزارى"نشست ملى صلح" به عنوان جنبش اجتماعى صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهاى تهديد كننده صلح در ايران كه قرار است در آينده برگزار شود به اطلاع اعضاى ارشد جبهه مشاركت رسانده شد.

آنان اعلام كردند كه اين كميته منش سازمانى ندارد و افراد با گرايش خاص وارد نشده اند و تنها پيام آنها صلح خواهى است. بنابراين از جبهه مشاركت براى حضور در "نشست ملى صلح" دعوت به عمل آمد. "صلح براى جهان"، "دموكراسى براى ايران" و "تنش زدايى براى منطقه" سه موضوعى بود كه از طرف اعضاى كميته موقت صلح براى بحث مطرح شد تا ديدگاه ها و پيشنهادات جبهه مشاركت را در اين خصوص بشنوند.

نمايندگان جبهه مشاركت نيز در اين نشست ابتدا به اقدام هاى اين تشكل و افراد همسو با جبهه مشاركت در خصوص تبيين واژه صلح اشاره كرده و از ملاحظاتى كه مى تواند به تداوم اين فعاليت آسيب برساند، سخن گفتند.

به اعتقاد اين فعالان سياسى فضاى تبليغاتى جنگ فروكش كرده اما اين فروكش كردن به معناى كنار گذاشته شدن موضوع و كاهش خطر نيست. آنان همچنين براى مؤفقيت بيشتر شوراى ملى صلح بر حضور چهره هاى ملى و تا حد امكان غير سياسى در اين شورا تاكيد كردند. تأكيدى كه اعضاى كميته موقت صلح نيز به آن توجه داشتند. "بايد سعى كرد نشست ملى صلح مدنى و غير سياسى باشد." بنابراين شركت كنندگان در اين نشست تصميم گرفتند تا به گفت و گوها براى طراحى كارهاى مشترك ادامه دهند ودر فضاى انتخابات، بحث صلح را به عنوان يك محور مطرح كنند.

به اين ترتيب اعضاى كميته صلح پس از اين ديدار به ديدن غلامحسين كرباسچى دبير كل حزب كارگزاران سازندگى رفتند تا او و حزب متبوعش را در جريان اقداماتى كه تا كنون در خصوص جريان صلح خواهى انجام شده است، قرار دهند. بر اين اساس "بسترسازى براى تحقق صلح" و "تبديل صلح خواهى به يك گفتمان" دو موضوعى بود كه برآن تأكيد شد. دبير كل حزب كارگزاران نيز در اين نشست با طرح اين سؤال كه "جمع شما چه ارزش قانونى و اجتماعى دارد"، گفت كه يكى از شعارهايى كه مى تواند در انتخابات مجلس مؤثر باشد انتخاب نمايندگانى است كه صلح طلب باشند. بنابراين او بر سازمان دهى آراى مردم تأكيد كرد.

"كميته موقت صلح" كه پس ازپيشنهاد "شيرين عبادى" برنده جايزه صلح نوبل در روز دوشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۸۶ براى تشكيل "شوراى ملى صلح" كار خود راآغاز كرده است نشست هاى خود را براى تبادل نظر با ديگر احزاب سياسى با ديدگاه هاى مختلف ادامه خواهد داد تا نشست ملى صلح را در آينده نزديك برگزار كند.

مهدى كروبى در ديداراعضاى كميته موقت صلح:
نمايندگان مستقل از دولت براى اصلاح امور به مجلس فرستاده شوند


حجت الاسلام مهدى كروبى در ديدار اعضاى "كميته موقت صلح" با وى گفت كه براى اصلاح سياست هاى نادرستى كه مى تواند امنيت ملى را به خطر بياندازد بايد تلاش كرد تا با ترغيب مردم براى حضور در صحنه سرنوشت مجلس هشتم را تغيير داد.
به گزارش روابط عمومى كانون مدافعان حقوق بشر، اعضاى "كميته موقت صلح" كه براى برگزارى "نشست ملى صلح" براى گفت و گو با روحانيون و سياسيون برجسته و ارائه ديدگاه هاى خود در خصوص چرايى برگزارى اين نشست به ديدار آنان مى روند با مهدى كروبى گفت و گو كردند.
در واقع اين گفت و گوها به دليل احساس خطر جدى از وضعيت "نه جنگ، نه صلح" در ايران وتلاش در حد امكان براى پيشگيرى از وقوع جنگى ديگر انجام مى شود.
بر اين اساس آنان نگرانى هايشان را ازشرايط موجود در عرصه داخلى و بين المللى همچنين وضعيت "نه جنگ، نه صلح" با اين روحانى تاثير گذار در حاكميت در ميان گذاشتند.
حجت الاسلام كروبى در اين ديدار با ارائه تحليلى كوتاه از شرايط سياسى داخلى و بين المللى با انتقاد از قانون گريزى برخى افراد و جريان هاى سياسى گفت كه بايد براى اصلاح امور، نمايندگان مستقل از دولت به مجلس فرستاده شوند.
در اين ديدار گزارشى از چگونگى شكل گيرى"كميته موقت صلح" به اطلاع وى رسانده شد و از روحانيون برجسته درخواست شد تا با توجه به نقش و جايگاه آنان در جهت رسيدن به صلح و دموكراسى از جنبش اجتماعى صلح دوستان ايران حمايت كنند.
آنان همچنين از حجت الاسلام كروبى خواستند تا او و افرادى مانند حجت الاسلام سيد محمد خاتمى با توجه به نقش مؤثرى كه مى توانند داشته باشند هر اقدامى را كه براى تغيير وضعيت "نه جنگ، نه صلح" صلاح مى دانند، انجام دهند.
برگزارى"نشست ملى صلح" به عنوان جنبش اجتماعى صلح دوستان ايران جهت مقابله با خطرهاى تهديد كننده صلح در ايران كه قرار است در آينده برگزار شود از ديگر موضوعاتى بود كه به اطلاع وى رسيد.
اعضاى كميته موقت صلح همچنين در اولين مرحله از ديدار با مراجع و روحانيون برجسته حوزه علميه به طور جداگانه با آيات عظام منتظرى و صانعى نيز ديدار و گفت و گو كردند كه ايشان نيز در اين ديدارها اسلام را دين صلح و مخالف جنگ و ستيز معرفى كردند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.