شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - Saturday 20 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه در حمايت از ليلا حيدرى

ما خواهان آزادى همه‌ی زندانيان سیاسی ، به ويژه آزادى فورى و بدون قيد و شرط ليلا حيدرى هستيم كه به هنگام ملاقات با همسر زندانى خود، بهروز صفرى (از فعالان سياسى آذربايجان) بازداشت و اكنون پنجمين ماه دستگيرى خود را در بند ۲۰۹ زندان اوين در حالى مى‌گذراند.

iran-emrooz.net | Mon, 28.01.2008, 13:53


دوشنبه هشتم بهمن ۱۳۸۶

هم اكنون كشور ما در شرايطى به سر مى برد كه روز به روز بر محدوديتهاى فردى، اجتماعى، سياسى و اقصادى در آن افزوده مى‌شود. اين تضييقات، پيامدهاى بسيار نامطلوب‌ترى را گريبانگير جامعه خواهد كرد. زنان آذربايجانى اعتراض خود را به ادامه اين روند اعلام نموده و خاطرنشان مى‌كند:

۱. تشديد فيلترينگ سايتها و و توقيف نشريات و اخطار به آنها مبنى بر اجتناب از طرح مسائل جدى اجتماعى و ... موجب به بن بست كشيدن روند دمكراتيزه كردن جامعه و بى محتوايى مطبوعات و جرايد شده و نهايتا جريانات اجتماعى را به سوى حركات افراطى سوق خواهد داد. ما زنان آذربايجانى اعتراض خود را به توقيف نشريات، از جمله توقيف ماهنامه" ديلماج" كه به تحليل معضلات آذربايجان و انعكاس قابليتهاى آن مى پرداخت و در صدد ارتقا بار تئوريك فعالان اجتماعى آن بود و علاوه بر آن تريبونى آزاد براى جنبش مستقل زنان آذربايجان نيز محسوب مى‌شد، اعلام مى كنيم. نمونه‌هاى متعدد ديگرى را مى توان برشمرد، از جمله نشريه دانشجويى "تلنگر" كه براى طرح مسائل زنان با انتشار اولين شماره خود توقيف شد! و هيئت تحريريه ومدير مسئول آن به حراست دانشگاه تبريز فرا خوانده شدند.

ما خواستار رفع لغو امتياز و توقيف نشريات مستقل آذربايجان و پايان دادن به ارعاب مديران مسئول مطبوعات هستيم و اخطار به ماهنامه‌ها و فصلنامه‌هايى كه برخى شماره‌هاى خود را به طرح مسائل زنان اختصاص مى‌دهند، محكوم مى كنيم.

۲. جنبش زنان آذربايجان همچنان كه از پيشتازان "كمپين يك ميليون امضا براى تغيير قوانين تبعيض آميز عليه زنان" بود- چنان چه در ابتدا بيشتر شهرهاى پبشتاز اين حركت، بعد از تهران از شهرهاى آذربايجان بودند معتقد است آشنايى زنان با حقوق داشته و نداشته‌شان، مهمترين راه براى تعيين و تثبيت خواسته‌هاى آنان به شمار مى‌آيد. ما كماكان حامى كمپين به عنوان كف مطالبات زنان هستيم واين را حق مسلم و ابتدايى هر كسى مى‌دانيم كه ذيل خواستهاى خود را امضا كند. ما هر گونه تهديد يا دستگيرى و ارعاب فعالين جنبش زنان را محكوم مى‌كنيم.

۳. احقاق حقوق زنان، هدف مشترك فعالين جنبش زنان است. در حالى كه زنان ترك ، كرد، عرب و...خواسته‌هاى مدنى خود را با ديگر زنان فعال در جنبش زنان پيوند زده‌اند، در راستاى احقاق حقوق ملى خويش و... نيزمبارزه مى‌كنند و بيشترين هزينه‌ها را متحمل مى ‌شوند. چنان چه در ماههاى گذشته شاهد دستگيرى زنان دگرانديش ترك در نقاط مختلف آذربايجان بوده‌ايم؛ زنانى كه هم دغدغه برابرى زنان ومردان را دارند و هم دغدغه برابرى حقوق اقوام و ملل ايرانى را. اما آن چه تامل‌برانگيز است، عدم پوشش خبرى مناسب دستگيريهاى فوق چه از جانب جنبش زنان ايران و چه از جانب ديگر گروهها و فعالين سياسى است كه نتيجه اتخاذ چنين رويكردى بازگذاشتن دست سركوب گران است كه با خيال راحت و به‌دور ازنظارت ناظرين حقوقى و افكار عمومى، به اتهامات واهى تجزيه‌طلبى و بدون در نظر گرفتن كمترين حقوقى، با بيرحمانه ترين برخوردها، اين افراد را دستگير و روانه زندان مى‌كنند و همين امر ظلمى مضاعف در حق اين فعالان است.

جنبش زنان آذربايجان، ضمن ابراز نارضايتى خود از تهديد، بازداشت و شكنجه فعالان اجتماعى و سياسى آذربايجان كه اغلب آنها در شرايط بسيار بدى بسر مى برند، معتقد است، ادامه اين روند بر كينه و نفرت مردم اين خطه افزوده و باز تاكيد مى‌كنيم، راه را براى حركات افراطى هموار مى‌‌كند. ما زنان عميقا درك مى‌كنيم كه خانواده‌ها و همسران اين زندانيان از جمله عطيه طاهرى همسر سعيد متين‌پور، رقيه عليزاده همسر عباس لسانى و خانواده‌هاى رضا متين پور و جليل غنى‌لو و... بسيار معذب تر از خود آنها هستند.

ما خواهان آزادى اين زندانيان، به ويژه آزادى فورى و بدون قيد و شرط ليلا حيدرى هستيم كه به هنگام ملاقات با همسر زندانى خود، بهروز صفرى (از فعالان سياسى آذربايجان) بازداشت و اكنون پنجمين ماه دستگيرى خود را در بند ۲۰۹ زندان اوين در حالى مى‌گذراند كه به‌ گفته منابع خبرى و بنا به گزارشِ گزارشكران حقوق بشر، بارها در زندان دچار حمله‌هاى قلبى و ميگرن شده است، بطورى كه دو بار در حين بازجويى، بيهوش شده و حتى مسئولان بهدارى نسبت به وضعيت او هشدار داده‌اند.

لذا، ما زنان آذربايجانى فعال در جنبش زنان، ضمن تاكيد و توجه بر حقانيت مطالبات قومى (ملى)، خواستار آزادى هر چه سريعتر ليلا حيدرى، باتوجه به وخامت وضعيت سلامتى وى هستيم و از تمامى فعالين جنبش زنان و نهادهاى مدنى و فعالين سياسى انتظارداريم با امضاى بيانيه براى آزادى ليلا حيدرى، با ما همصدا شده و زنان آذربايجان را يارى دهند.

در ثبت اسامى از ذكر عناوين، مناصب، احزاب و انجمن ها خوددارى شده است.


۱.آتيلا فيض الهى
۲. آتيلا كيشى زاده
۳. آراز دانشور
۴. آراز فردى
۵. آراز فرهادى
۶. آرتا داورى
۷. آرزو باغبان خطيبى
۸. آرزو شانلى
۹. آرزو قناعت
۱۰. آرزو ناصرزاده
۱۱. آرزوحسينى
۱۲. آرش آروين
۱۳. آرش آهنگر قشقايى
۱۴. آرش شهسوارى
۱۵. آرش صادق
۱۶. آرش ناطقى
۱۷. آرش نصيرى اقبالى
۱۸. آزاده به‌كيش
۱۹. آزاده تاج پور
۲۰. آزاده ثبوت
۲۱. آزاده خسرو شاهى
۲۲. آزاده طيب پور
۲۳. آمنه شيرافكن
۲۴. آيت مهرعلى بيگلو
۲۵. آيدين ابراهيمى
۲۵. آيدين انگوتى
۲۷. آيدين شفيعى
۲۸. آيدين فيض الهى
۲۹. آيناز قيچلو
۳۰. آى تك رابط
۳۱. آيدين تيمورى فر
۳۲. آيدين خواجه
۳۳. ائلناز سردارى نيا
۳۴. ائلنازبابايى
۳۵. ابراهيم امدادى
۳۶. ابراهيم عبداله نيا
۳۷. ابراهيم عليزداه
۳۸. ابوالفضل جعفريان
۳۹. ابوذر هاشمى
۴۰. احترام شادفر
۴۱. احد عباس زاده
۴۲. احسان باقرى‌پور
۴۳. احسان دهكردى
۴۴. احسان محمدى
۴۵. احمد رناسى
۴۶. احمد آدينه وند
۴۷. احمد عطايى
۴۸. احمد فدائى
۴۹. احمد فرهادى
۵۰. احمد مختارى
۵۱. احمد مدادى
۵۲. احمد مطلايى
۵۳. احمد نجاتى
۵۴. احمد هدايت خواه
۵۵. احمد يزدانى
۵۶. ادريس صالحى
۵۷. اردشير كريمى
۵۸. ارسلان رضاوند
۵۹. اسماعيل قادرى
۶۰. اسماعيل ناطقى
۶۱. اسمعيل جميلى
۶۲. اشرف اوزتلو
۶۳. اشكان آرشيان
۶۴. اصغر جعفر زاده
۶۵. اصغر مظلومى
۶۶. افروز غلامباشيان
۶۷. افسانه سئوگين
۶۸. افسانه قنبرى
۶۹. افسانه وفايى
۷۰. افشين اميرشاهى
۷۱. اكبر آزاد على لو
۷۲. اكبر بنى حسن
۷۳. اكبر قربانى
۷۴. اكرم خوشوقت پير سلطان
۷۵. اكرم خيرخواه
۷۶. اكبر عطرى
۷۷. البرز زاهدى
۷۸. الميرا على حسينى
۷۹. الناز اصلانى
۸۰. الناز انصارى
۸۱. الناز ناطقى
۸۲. الهام بنائى
۸۳. الهام جوانشير
۸۴. الهام قيطانچى
۸۵. الهه امانى
۸۶. الهه امينى
۸۷. الهه رادمهر
۸۸. الهه زمانى
۸۹. الهه شريف پور
۹۰. الهه هيكس – شريف پور
۹۱. الياس خلج
۹۲. اميد صدقيانى
۹۳. امير اسحاقى
۹۴. امير راعى فرد
۹۵. امير شيخ الاسلام
۹۶. امير فرشاد ابراهيمى
۹۷. امير محمود زاده
۹۸. امير يعقوبعلى
۹۹. امين احمديان
۱۰۰. امين اسدالهى
۱۰۱. اميد صدقيانى
۱۰۲. امير دوانلو
۱۰۳. اميرحسين ايرجى
۱۰۴. اميرحسين گنج بخش
۱۰۵. انصافعلى هدايت
۱۰۶. انور دوستانى
۱۰۷. اوكتاى داراب زند
۱۰۸. اولدوز سلطان پور
۱۰۹. اولدوز صادق بارنجى
۱۱۰. اوماى خياولى
۱۱۱. ايرج يوسفى
۱۱۲. ايزگار مهابادى
۱۱۳. اَيسن نظيرى
۱۱۴. ايرج يوسفى
۱۱۵. بؤيوك رسول اوغلو
۱۱۶. بابك سمائى
۱۱۷. بابك نظرى
۱۱۸. بابك ايرانى
۱۱۹. بابك خرمدين
۱۲۰. بلال مراد ويسى
۱۲۱. بنفشه حجازى
۱۲۲. بهار بهساز
۱۲۳. بهار مجد زاده
۱۲۴. بهاره خرمدين
۱۲۵. بهاره سپهرى
۱۲۶. بهبود قلى زاده
۱۲۷. بهروز خليق
۱۲۸. بهروز فدايى
۱۲۹. بهزاد بابان
۱۳۰. بهزاد كريمى
۱۳۱. بهكام محمدى
۱۳۲. بهمن نيرومند
۱۳۳. بهناز خاكى
۱۳۴. بهناز شكاريار
۱۳۵. بهناز مهرانى
۱۳۶. بهنام تركانپور
۱۳۷. بهنام دارايى زاده
۱۳۸. بهنام عسگرى
۱۳۹. بهنام فرشادى
۱۴۰. بيتا طاهباز
۱۴۱. بينا داراب زند
۱۴۲. بيوك رسول اوقلو
۱۴۳. پاكيزه غلامى
۱۴۴. پرتو محسن نژاد
۱۴۵. پرتو نورى علا
۱۴۶. پرستو اله يارى
۱۴۷. پروانه حاجيلو
۱۴۸. پروانه نامور
۱۴۹. پروين اردلان
۱۵۰. پروين ضرابى
۱۵۱. پروين فرهنگ
۱۵۲. پرويز حدادى زاده
۱۵۳. پروين ذبيحى
۱۵۴. پريسا الوند پور
۱۵۵. پريسا بابايى فرد
۱۵۶. پريسا ثابتى سادات
۱۵۷. پريسا عالى نژاد
۱۵۸. پريسا كاكايى
۱۵۹. پريسا احمديان
۱۶۰. پريسا سادات ثابتى
۱۶۱. پريسا هاشمى
۱۶۲. پريناز ناصرزاده
۱۶۳. پژمان خرسند
۱۶۴. پوران كريمى
۱۶۵. پويا موسوى
۱۶۶. پويش عزيزالدين
۱۶۷. پيام ابوطالبى
۱۶۸. پيام احتسابيان
۱۶۹. پيمان خراج زاده
۱۷۰. پيمان عارف
۱۷۱. پينار فرج زاده
۱۷۲. پيمان انصارى
۱۷۳. تئلناز نعمتى
۱۷۴. تارا سپهرى فر
۱۷۵. تارا نجداحمدى
۱۷۶. تورج آزموده
۱۷۷. توكل غنى لو
۱۷۸. جعفر برى بورچالى
۱۷۹. جعفر شاهى
۱۸۰. جلال حجتى
۱۸۱. جلال كودريلو
۱۸۲. جلوه جواهرى
۱۸۳. جليل علمدارى
۱۸۴. جمشيد آئيندر
۱۸۵. جميد اورنگى
۱۸۶. جواد سودبر
۱۸۷. جواد صفوى زاده
۱۸۸. جواد عباس زاده
۱۸۹. جواد لقزيان
۱۹۰. جواد ولدان
۱۹۱. چنگيز بخت آور
۱۹۲. حامد ايرانشاهى
۱۹۳. حامد عزيزى
۱۹۴. حامد منزه
۱۹۵. حبيب آوريده
۱۹۶. حديث جاودانى
۱۹۷. حسام وثوقى
۱۹۸. حسن اسدى زيدآبادى
۱۹۹. حسن بهگر
۲۰۰. حسن خير خواه
۲۰۱. حسن راشدى
۲۰۲. حسن رحيمى
۲۰۳. حسن رضايى
۲۰۴. حسن زهتاب
۲۰۵. حسن شريفى
۲۰۶. حسن صادق
۲۰۷. حسن صفرى
۲۰۸. حسن ماسالى
۲۰۹. حسين رجايى
۲۱۰. حسين غلامى
۲۱۱. حسين نورى وند
۲۱۲. حسين رجب پور
۲۱۳. حسين زمانلو
۲۱۴. حسين صفا
۲۱۵. حسين نجديار
۲۱۶. حميد احمد زاده
۲۱۷. حميد رضا اصغرى نژاد
۲۱۸. حميد صميمى
۲۱۹. حميد كياروستا
۲۲۰. حميد مهديلو
۲۲۱. حميد ندايى
۲۲۲. حميد وحيدنيا
۲۲۳. حميدرضا عسگرى نژاد
۲۲۴. حميده جبارزادگان
۲۲۵. حميده نظامى
۲۲۶. حميد احمدزاده
۲۲۷. حميد حميدى
۲۲۸. حميد رضا اكبرى
۲۲۹. حميدرضا رحيمى
۲۳۰. حنانه دارابى
۲۳۱. حوريه تقى زاده
۲۳۲. خديجه بيرق دار
۲۳۳. خديجه مقدم
۲۳۴. خديجه ميرابراهيمى
۲۳۵. خديجه اكبرى
۲۳۶. خليل غزلى
۲۳۷. خليل مؤمنى
۲۳۸. خورشيد عابدين
۲۳۹. دادوود عظيم زاده
۲۴۰. داريوش ابراهيم پور
۲۴۱. داريوش رضائى
۲۴۲. داريوش احمدى
۲۴۳. داريوش مجلسى
۲۴۴. داود فياض
۲۴۵. داود قربانى
۲۴۶. داود نوائيان
۲۴۷. دنيز محمدى
۲۴۸. دورال بربسته
۲۴۹. ديويد ناش
۲۵۰. رئوف طاهرى
۲۵۱. راحله بكتاش
۲۵۲. راحله حسينى
۲۵۳. راحله زمان زاده
۲۵۴. راحله فتح‌زاده
۲۵۵. راضيه خالقى
۲۵۶. راضيه رئوف
۲۵۷. رامين امن گستر
۲۵۸. رامين جهانگيرزاده
۲۵۹. رامين عطائى
۲۶۰. رامين محمدخانى
۲۶۱. رباب عظيمى
۲۶۲. ربابه رايمند
۲۶۳. رجب حسين پور
۲۶۴. رحيم واحدى
۲۶۵. رحيمه رواچى
۲۶۶. رحيم قادرى
۲۶۷. رستم رستمى
۲۶۸. رسول سميعى نژاد
۲۶۹. رسول علمشاه
۲۷۰. رسول قهرمانى
۲۷۱. رشيد اسماعيلى
۲۷۲. رضا ابرى
۲۷۳. رضا اغنامى
۲۷۴. رضا بى اوغلو
۲۷۵. رضا حلاجيون
۲۷۶. رضا حميدى
۲۷۷. رضا خشتى
۲۷۸. رضا زارعى
۲۷۹. رضا عباسى
۲۸۰. رضا عزيزى
۲۸۱. رضا عزيزى نژاد
۲۸۲. رضا محسنى
۲۸۳. رضا منافى آذر
۲۸۴. رضا مهدوى
۲۸۵. رضوان مقدم
۲۸۶. رقيه آذريان
۲۸۷. رقيه عبداله زاده
۲۸۸. رقيه لسانى
۲۸۹. ركسانا ستايش
۲۹۰. روجا بندرى
۲۹۱. روزا بارانى
۲۹۲. روزبه درنشان
۲۹۳. روزبه كريمى
۲۹۴. روشدان پيرو
۲۹۵. روشن پيرو
۲۹۶. روشنك سيرجانى
۲۹۷. رويا صحرايى
۲۹۸. رويا تيمورى
۲۹۹. رويا رهبر
۳۰۰. رويا طلوعى
۳۰۱. رويا تيمورى
۳۰۲. رويا راهبر
۳۰۳. رها آزاد
۳۰۴. رهيا بريد نظيف
۳۰۵. رهيا بريد نظيف
۳۰۶. ريحانه انهارى
۳۰۷. ريزگر بانه
۳۰۸. زانيار احمدى
۳۰۹. زاهد مجرد
۳۱۰. زمان عبدالهى
۳۱۱. زهرا بيگدلى
۳۱۲. زهرا جعفرى
۳۱۳. زهرا حسين زاده
۳۱۴. زهرا شيشه
۳۱۵. زهرا صادقى
۳۱۶. زهرا عرفانى
۳۱۷. زهرا عنايتى
۳۱۸. زهرا فريدلى
۳۱۹. زهرا قويدست
۳۲۰. زهره ارزنى
۳۲۱. زهره امين
۳۲۲. زهره جوادى
۳۲۳. زهره شيشه
۳۲۴. زهره مظلومى
۳۲۵. زيبا كرباسى
۳۲۶. زينب پيغمبرزاده
۳۲۷. زينب عبداله زاده
۳۲۸. زيبا كرباسى
۳۲۹. ژانت آفارى
۳۳۰. ژيلا بنى يعقوب
۳۳۱. ژيلا محمدخانى
۳۳۲. ژيلا صادق
۳۳۳. سئودا شفاف‌ زمردى
۳۳۴. سئودا فرج زاده
۳۳۵. سئويل يوسفى نجمى
۳۳۶. سئويل تبريزلى
۳۳۷. سئويل فرهادى
۳۳۸. سارا ارشدى
۳۳۹. سارا اسمى زاده
۳۴۰. سارا خجسته اميرى
۳۴۱. سارا خوزستانى اميرى
۳۴۲. سارا سلمانى
۳۴۳. سارا كرمانيان
۳۴۴. ساعده سيما
۳۴۵. سالك مولايى
۳۴۶. سام قندچى
۳۴۷. سامان محمدى
۳۴۸. سانلى لك
۳۴۹. ستار لقايى
۳۵۰. ستاره اصغرى
۳۵۱. ستاره سجادى
۳۵۲. سجاد بابايى
۳۵۳. سجاد جمالى
۳۵۴. سجاد رادمهر
۳۵۵. سجاد نيكنام
۳۵۶. سحر ابونصر
۳۵۷. سحر قنواتيان
۳۵۸. سحرقنواتى
۳۵۹. سعيد اسلامى
۳۶۰. سعيد عبدى
۳۶۱. سعيد قائم مقامى
۳۶۲. سعيد موغانلى
۳۶۳. سعيد نعيمى
۳۶۴. سعيد نبى زاده
۳۶۵. سعيده اسلامى
۳۶۶. سعيده غلامى
۳۶۷. سلمان زند
۳۶۸. سلمان سيما
۳۶۹. سمانه گلاب
۳۷۰. سمانه مراديانى
۳۷۱. سمانه نيك نامى
۳۷۲. سميرا درستكار
۳۷۳. سميرا صدرى
۳۷۴. سميه حسن نيا
۳۷۵. سميه حكمتيان
۳۷۶. سميه حمزه لويى
۳۷۷. سميه رستم پور
۳۷۸. سميه رضائى
۳۷۹. سميه عزيزى
۳۸۰. سميه فلاحيان
۳۸۱. سميرا جمالى
۳۸۲. سميرا جماليه
۳۸۳. سميرا درستكار
۳۸۴. سميه حسن‌نيا
۳۸۵. سميه رستم پور
۳۸۶. سميه كارگر
۳۸۷. سودابه بويه
۳۸۸. سودابه قريشى
۳۸۹. سولماز احمرى
۳۹۰. سولماز كوچه باغى
۳۹۱. سولماز مقدم
۳۹۲. سولماز مكارى
۳۹۳. سولماز مهدوى پور وحدتى
۳۹۴. سونا فرج زاده
۳۹۵. سونيا قنبرى
۳۹۶. سويل تبريزلى
۳۹۷. سهيل آصفى
۳۹۸. سهيلا ستارى
۳۹۹. سياوش سعادتيان
۴۰۰. سياوش شهسوارى
۴۰۱. سياوش قاسمى
۴۰۲. سيد حيدر بيات
۴۰۳. سيروس ابراهيم نژاد
۴۰۴. سيروس حسين نژاد
۴۰۵. سيروس شيرى
۴۰۶. سيما حسين زاده
۴۰۷. سيما ديدار
۴۰۸. سيمين مراشى
۴۰۹. . سينا انصارى
۴۱۰. سينا جهانبخش
۴۱۱. سيد فهيم ايراندوست
۴۱۲. سيدحيدر بيات
۴۱۳. سيروس ملكوتى
۴۱۴. سيما باغبان خطيبى
۴۱۵. سيمين اسكوئى
۴۱۶. سينا جهانبخش
۴۱۷. شاهين نوايى
۴۱۸. شاهين زينعلى
۴۱۹. شايا شهوق
۴۲۰. شايان صبحى
۴۲۱. شبنم امامى
۴۲۲. شبنم بابايى
۴۲۳. شبنم زرين فر
۴۲۴. شريفى معصومه
۴۲۵. شقايق درنشان
۴۲۶. شكراله قهرمانى
۴۲۷. شكوفه منتظرى
۴۲۸. شهاب الدين شيخى
۴۲۹. شهاب فيضى
۴۳۰. شهباز ابراهيم نژاد
۴۳۱. شهرام آقامير
۴۳۲. شهرام احمدزاده
۴۳۳. شهرام شوقى
۴۳۴. شهرزاد عبدالمجيد
۴۳۵. شهلا انتصارى
۴۳۶. شهلا بهاردوست
۴۳۷. شهلا شفيق
۴۳۸. شهلا محمودزاده
۴۳۹. شهلا نورى
۴۴۰. شهلاعبقرى
۴۴۱. شهناز بيات
۴۴۲. شهناز غلامى
۴۴۳. شهناز گلزارى
۴۴۴. شهين حيدرى
۴۴۵. شهين راستى
۴۴۶. شيدا پورمند
۴۴۷. شيرويه قبادى
۴۴۸. شيرين مومنى
۴۴۹. شيما فرزاد منش
۴۵۰. شيوا بديهى
۴۵۱. شيوا نظرآهارى
۴۵۲. شيرين عبادى
۴۵۳. شيرين نوايى
۴۵۴. شيما فرازمند
۴۵۵. شيما فرزادمنش
۴۵۶. شيوا نورى
۴۵۷. صابر درخشان
۴۵۸. صادق شجاعى
۴۵۹. صادق شير دل
۴۶۰. صادق عيسى بئلى
۴۶۱. صادق كار
۴۶۲. صالح سلطانى
۴۶۳. صبور كبيرى
۴۶۴. صديقه عليمردانى
۴۶۵. صديقه مصائبى
۴۶۷. صديقه مقدم
۴۶۷. صديقه عدالتى
۴۶۸. صمد بابايى
۴۶۹. صمد پورموسوى
۴۷۰. صمد مولاقلى
۴۷۱. صياد شكرى
۴۷۲. صياد محمديان
۴۷۳. ضياء الدين صدرالاشرافى
۴۷۴. طاهره وفايى
۴۷۵. طلعت تقى نيا
۴۷۶. طناز نوروزى
۴۷۷. عباس امير انتظام
۴۷۸. عباس بختيارى
۴۷۹. عباس خالقى
۴۸۰. عباس عاقلى‌زاده
۴۸۱. عباس نجاريان
۴۸۲. عباس نعيمى
۴۸۳. عباسعلى فتاح
۴۸۴. عبدالعزيز مولودى
۴۸۵. عبدالله مومنى
۴۸۶. عبداله حيدرى
۴۸۷. عبداله عزيزى
۴۸۸. عزت ابراهيمى نژاد
۴۸۹. عزت همتيان
۴۹۰. عزيز قاسمى
۴۹۱. عزيز مولودى
۴۹۲. عزيزالدين پويش
۴۹۳. عسگر محمدپور
۴۹۴. عسل اخوان
۴۹۵. عطيه طاهرى
۴۹۶. عطيه وحيد منش
۴۹۷. عظيم امان زاده
۴۹۸. عفت ماهباز
۴۹۹. على پور نقوى
۵۰۰. على ابوالقاسمى
۵۰۱. على احمدى
۵۰۲. على اكبر آزاد بابالو
۵۰۳. على اكبر خسرو شاهى
۵۰۴. على اكبر موسوى خوئينى
۵۰۵. على بابايى
۵۰۶. على باغبانى
۵۰۷. على بدلى
۵۰۸. على پژومان
۵۰۹. على ثمرى
۵۱۰. على جمالى
۵۱۱. على راه گل
۵۱۲. على رضا اخوان
۵۱۳. عليرضا ارشادى فر
۵۱۴. على رضايى
۵۱۵. على سلطانى
۵۱۶. على صادقى
۵۱۷. على صديق
۵۱۸. على عباسى
۵۱۹. على عبدى
۵۲۰. على قاسمى
۵۲۱. على مؤذن
۵۲۲. على محمدى قيرمزخلفه
۵۲۳. على مختارى
۵۲۴. على مليحى
۵۲۵. عليرضا حسين زاده
۵۲۶. عليرضا خادمى
۵۲۷. عليرضا خيرابادى
۵۲۸. عليرضا شعبانى
۵۲۹. عليرضا صرافى
۵۳۰. عليرضا فرشى
۵۳۱. عليرضا كرمانى
۵۳۲. عليرضا مولوى
۵۳۳. عليرضا نصيرى
۵۳۴. عليرضا هدائى
۵۳۵. على احمددوست
۵۳۶. على افشارى
۵۳۷. على پورنقوى
۵۳۸. على رضا فخر
۵۳۹. على رضائى
۵۴۰. على زرع چاركى
۵۴۱. على زيرك
۵۴۲. على عبدى
۵۴۳. على فتوتى
۵۴۴. على قراجه‌لو
۵۴۵. على مختارى
۵۴۶. عليرضا ارشادى فر
۵۴۷. عليرضا خامسيان
۵۴۸. عليرضا فخر
۵۴۹. عيسى عادلى
۵۵۰. غزال كيهان فر
۵۵۱. غفار ابراهيمى
۵۵۲. غفار وقرى
۵۵۳. غلامرضا مهدوى پور
۵۵۴. فاتح مردوك
۵۵۵. فاطمه تيمورى
۵۵۶. فاطمه جعفرى
۵۵۷. فاطمه حاجى دينى
۵۵۸. فاطمه حيدرى
۵۵۹. فاطمه صفاييان
۵۶۰. فاطمه طاهرى
۵۶۱. فاطمه فتح اله‌زاده
۵۶۲. فاطمه فرهنگ خواه
۵۶۳. فاطمه قلعه گلابى
۵۶۴. فاطمه مسجدى
۵۶۵. فاطمه نصرالهى
۵۶۶. فتانه رافضى
۵۶۷. فتح‌اله ذوقى
۵۶۸. فخرى شادفر
۵۶۹. فخرى نامى
۵۷۰. فراز يكيتا
۵۷۱. فرانك فريد
۵۷۲. فرانك مقدسى
۵۷۳. فرح طاهرى
۵۷۴. فرحروز رنجبر
۵۷۵. فرزاد صمدلى
۵۷۶. فرزانه جمال آذريه
۵۷۷. فرزيا ثابتى
۵۷۸. فرشته ناصرزاده
۵۷۹. فرشيد ديلمقانى
۵۸۰. فرناز سيفى
۵۸۱. فرناز فر
۵۸۲. فرناز نوروزى
۵۸۳. فرود سياوش پور
۵۸۴. فروغ قره داغى
۵۸۵. فرهاد رضائى
۵۸۶. فرهنگ نادرى
۵۸۷. فريد هاشمى
۵۸۸. فريده جبارزادگان
۵۸۹. فرين حسين روحانيان
۵۹۰. فريبا داودى مهاجر
۵۹۱. فريد پايا
۵۹۲. فريد چاووشى
۵۹۳. فريد هاشمى
۵۹۴. فريده پورعبداله
۵۹۵. فواد پاشايى
۵۹۶. فواد شمس
۵۹۷. فواد مجيدى
۵۹۸. فهيمه شجاع
۵۹۹. فيروز ابراهيم نژاد
۶۰۰. فيروزه مهاجر
۶۰۱. قاسم دينى
۶۰۲. قهرمان لك
۶۰۳. كارن جواهرى
۶۰۴. كاظم رضازاده
۶۰۵. كاظم طلوعى
۶۰۶ . كاظم علمدارى
۶۰۷. كامران طاهباز
۶۰۸. كاوه داد
۶۰۹. كاوه رحيمى
۶۱۰. كاوه رضايى شيراز
۶۱۱. كاوه كرمانشاهى
۶۱۲. كاوه مظفرى
۶۱۳. كاوه موسوى
۶۱۴. كبرى مجدى
۶۱۵. كلثوم تقى زاده
۶۱۶. كوروش جنتى
۶۱۷. كوروش گلنام
۶۱۸. كوهيار گودرزى
۶۱۹. كيانوش سنجرى
۶۲۰. كيوان صميمى
۶۲۱. كيومرث بلى وند
۶۲۲. كيومرث حكيم
۶۲۳. كيومرث سابقى
۶۲۴. كيوان مهجور
۶۲۵. گلسا ممتاز
۶۲۶. گلشن جوانى
۶۲۷. گونش بويه
۶۲۸. گوهر بيات
۶۲۹. گيتى خيرخواه
۶۳۰. لاله جوانشير
۶۳۱. لاله محمدى
۶۳۲. لطيف حسنى
۶۳۳. معيا مقدم
۶۳۴. ليدا نهرى
۶۳۵. ليلا صحت
۶۳۶. ليلا نهرى
۶۳۷. ليلا انصارى
۶۳۸. ليلا حاتم پور
۶۳۹. ليلا حيدرى
۶۴۰. ليلا رابط
۶۴۱. ليلا سلطانعلى زاده
۶۴۲. ليلا غلامى
۶۴۳. ليلى مظاهرى
۶۴۴. مازيار سميعى
۶۴۵. ماشاله عباس‌زاده
۶۴۶. ماندانا چترچى
۶۴۷. ماهنى زنگانلى
۶۴۸. مجتبى رزمى
۶۴۹. مجيد ملكى
۶۵۰. مجيد اسدى
۶۵۱. مجيد درى
۶۵۲. محبوبه حسين زاده
۶۵۳. محبوبه كرمى
۶۵۴. محسن خسروى
۶۵۵. محسن پور رحيم
۶۵۶. محسن حقى خطيبى
۶۵۷. محسن سازگارا
۶۵۸. محسن نژاد
۶۵۹. محمد حسنى
۶۶۰. محمد حسيبى
۶۶۱. محمد حسين محمدخانى
۶۶۲. محمد شير محمدى
۶۶۳. محمد صادقى
۶۶۴. محمد صفوى
۶۶۵. محمد صيادى
۶۶۶. محمد عباسپور
۶۶۷. محمد قره باغى
۶۶۸. محمد كريمى
۶۶۹. محمد مختارى
۶۷۰. محمد نيكنام
۶۷۱. محمدرضا اردبيلى
۶۷۲. محمدرضا خشتى
۶۷۳. محمدرضا رضوى
۶۷۴. محمدرضا مختارى
۶۷۵. محمود رنجبر
۶۷۶. محمود فضلى
۶۷۷. محيده وحدتى حق
۶۷۸. مرتضى ابراهيم نژاد
۶۷۹. مرتضى بهشتى
۶۸۰. مرتضى لك
۶۸۱. مرتضى محمد نظرى
۶۸۲. مرتضى مرادپور
۶۸۳. مرتضى صادقى
۶۸۴. مرتضى محيط
۶۸۵. مرتضى يگانه پور
۶۸۶. مرجان ناظمى
۶۸۷. مرجان نمازى
۶۸۸. مرضيه بخشى زاده
۶۸۹. مرضيه هاشمى
۶۹۰. مرضيه حقانى
۶۹۱. مريم اسفارى
۶۹۲. مريم اسلاميه
۶۹۳. مريم بهرمن
۶۹۴. مريم بهشتى
۶۹۵. مريم جبارى
۶۹۶. مريم خيرخواه
۶۹۷. مريم زندى
۶۹۸. مريم طالبى
۶۹۹. مريم قره داغلى
۷۰۰. مريم محمدى امينى
۷۰۱. مريم يوسفى
۷۰۲. مريم اسلاميه
۷۰۳. مريم چراغى
۷۰۴. مريم زارعى
۷۰۵. مريم زرع چاركى
۷۰۶. مريم زندى
۷۰۷. مريم شكرى
۷۰۸. مريم صادق
۷۰۹. مريم عزيزى‌فرد
۷۱۰. مريم محمديان
۷۱۱. مريم ميرزا
۷۱۲. مريم ميرزا نژاد
۷۱۲. مريم نياپير
۷۱۴. مريم يوسفى
۷۱۵. مزدك دانشور
۷۱۶. مزدك بامدادان
۷۱۷. مژگان ثروتى
۷۱۸. مسعود حبيبى
۷۱۹. مسعود شب افروز
۷۲۰. مسعود شكورى
۷۲۱. مسعود كريم زاد
۷۲۲. مصطفى خسروى
۷۲۳. مصطفى شيخ پور
۷۲۴. معصومه بهروزيان
۷۲۵. معصومه تقى پور
۷۲۶. معصومه شرقى ثانى
۷۲۷. معصومه قلى زاده
۷۲۸. معصومه لقمانى
۷۲۹. معصومه ناصرى
۷۳۰. مقصود رنجبر
۷۳۱. مليحه ربيعى
۷۳۲. مليحه رزازان
۷۳۳. مليحه صندوق داران
۷۳۴. مليحه عزيزپور
۷۳۵. مناف سببى
۷۳۶. منصور امينيان
۷۳۷. منصور حسينى
۷۳۸. منصوره شجاعى
۷۳۹. منصوره عمرانى فر
۷۴۰. منو چهر واحدى
۷۴۱. منوچهر امرى
۷۴۲. منوچهر اميرى
۷۴۳. منوچهر سالكى
۷۴۴. منوچهر شفائى
۷۴۵. منوچهر صفايى
۷۴۶. منوچهر عزيزى
۷۴۷. منوچهر عزيزى
۷۴۸. منوچهر فريد
۷۴۹. منيره بادران
۷۵۰. منيره كاظمى
۷۵۱. منيزه حاجى دينى
۷۵۲. منيره برادران
۷۵۳. مونا قاسميان
۷۵۴. مهتاب صفايى
۷۵۵. مهدى افشارنيك
۷۵۶. مهدى امينى زاده
۷۵۷. مهدى حاتمى
۷۵۸. مهدى فخرزاده
۷۵۹. مهدى قره داغى
۷۶۰. مهدى محموديان
۷۶۱. مهدى نعيمى
۷۶۲. مهديه گلرو
۷۶۳. مهدى حميدى شفيق
۷۶۴. مهدى ميرزايى
۷۶۵. مهران آريا
۷۶۶. مهران رحيمى
۷۶۷. مهرداد عبداله زاده
۷۶۸. مهرداد مرهون
۷۶۹. مهرداد مشايخى
۷۷۰. مهرى رنجبر
۷۷۱. مهريار رحيمى
۷۷۲. مهشيد راستى
۷۷۳. مهناز آريا
۷۷۴. مهناز جندى
۷۷۵. مهناز محمديان
۷۷۶. مهين شافعى
۷۷۷. مهيا قويدست
۷۷۸. ميترا رهنمايان
۷۷۹. ميلاد اسدى
۷۸۰. مينا برزگر
۷۸۱. مينا حكيم
۷۸۲. مينا صمدى
۷۸۳. مينا مقدس
۷۸۴. ميترا يوسفى
۷۸۵. ميثم قاسمى
۷۸۶. ميلاد مكرى
۷۸۷. مينا برزگر
۷۸۸. مينا جعفرى
۷۸۹. مينا راستين
۷۹۰. مينو حمايلى
۷۹۱. مينو كيامان
۷۹۲. مينو يوسفى
۷۹۳. ميهن احمدى
۷۹۴. نادر حاجى محسن
۷۹۵. نادر عزيزى
۷۹۶. نادر ميران
۷۹۷. نادر يزدانى
۷۹۸. ناردين سعيدى
۷۹۹. نازلى صحرايى
۸۰۰. نازلى فرخى
۸۰۱. نازنين افشين جم
۸۰۲. نازى عظيما
۸۰۳. ناصح فريدى
۸۰۴. ناصر الدين عليزاد
۸۰۵. ناصر بختيارى
۸۰۶. ناصر رضاپور
۸۰۷. ناصر عبدالهى
۸۰۸. ناصر عليزاده
۸۰۹. ناصر مرقاتى
۸۱۰. ناصرمنظورى
۸۱۱. ناهيد جعفرى
۸۱۲. ناهيد خيرابى
۸۱۳. ناهيد كشاورز
۸۱۴. ناهيد افراسيابى
۸۱۵. ناهيد صادقى
۸۱۶. ناهيد ميرحاج
۸۱۷. ناهيد ناظمى
۸۱۸. نجيبه خشتى
۸۱۹. ندا درياقلى
۸۲۰. ندا كاظمى
۸۲۱. نرگس انارى
۸۲۲. نرگس پيغان
۸۲۳. نرگس خسروشاهى
۸۲۴. نسرين چنگيزيان
۸۲۵. نسرين افضلى
۸۲۶. نسرين الماسى
۸۲۷. نسرين رنجبر
۸۲۸. نسيم سرابندى
۸۲۹. نعمت محمديان
۸۳۰. نعمت وقار
۸۳۱. نعيمه پورزينال
۸۳۲. نگين احتسابيان
۸۳۳. نگين شيخ الاسلامى
۸۳۴. نگين فيروزه اى
۸۳۵. نورالدين رضازاده
۸۳۶. نوشابه اميرى
۸۳۷. نوشين خاكى
۸۳۸. نوشين شاهرخى
۸۳۹. نوشين احمدى خراسانى
۸۴۰. نوشين سليمانى
۸۴۱. نوشين شاهرخى
۸۴۲. نويد محمدى نسب آباد
۸۴۳. نير صمدى
۸۴۴. نيره پيربيرقدار
۸۴۵. نيره توحيدى
۸۴۶. نيگار ساقيلار
۸۴۷. نيلوفر بيضايى
۸۴۸. نيلوفر شميرانى
۸۴۹. نيلوفر گلكار
۸۵۰. نينا نادرى
۸۵۱. نيوشا درخشان
۸۵۲. نيره بيرقدار
۸۵۳. نيره توحيدى
۸۵۴. نيكنام سجاد
۸۵۵. نيگار خياوى
۸۵۶. نيلوفر شميرانى
۸۵۷. نيلوفر فرخزاد
۸۵۸. نياوفر مهديان
۸۵۹. نيما پوريعقوب
۸۶۰. نيما نامدارى
۸۶۱. نيوشا درخشان
۸۶۲. وجيهه حاجى دينى
۸۶۳. وحيد شيخ‌بگلو
۸۶۴. وحيد قره باغلى
۸۶۵. وحيد قهرمانپور
۸۶۶. وحيده اكبرى
۸۶۷. وحيد دهقانى
۸۶۸. وحيد وحدت حق
۸۶۹. وحيده احمديان
۸۷۰. وحيده اسكندرى
۸۷۱. وحيده مولوى
۸۷۲. ودود اسدى
۸۷۳. وقار نعمت
۸۷۴. وهاب انصارى
۸۷۵. ويدا بيگلرى
۸۷۶. ويدا خسروى
۸۷۷. ويدا قلى زاده
۸۷۸. ويدا قنبر پور
۸۷۹. ويدا مهراز
۸۸۰. ويكتوريا آزاد
۸۸۱. ويدا خسروى
۸۸۲. ويدا فرهودى
۸۸۳. هاجر ابراهيم نژاد
۸۸۴. هاجر كبيرى
۸۸۵. هادى رضا زاده
۸۸۶. هاشم ايزدى
۸۸۷. هاشم ريحانى
۸۸۸. هانا دارابى
۸۸۹. هانيه وحدتچى
۸۹۰. هايده اُ. فلاهرتى
۸۹۱. هدايت سلطان زاده
۸۹۲. هدى كيانى راد
۸۹۳. هدى پيمانى
۸۹۴. هژير پلاسچى
۸۹۵. هستى خضروى
۸۹۶. هما كاويانى
۸۹۷. هما هودفر
۸۹۸. هوشنگ پاكپور
۸۹۹. هوشنگ گللاب دژ
۹۰۰. هومن حسينى
۹۰۱. ياسين محمديان
۹۰۲. ياشار حكاك پور مراغه
۹۰۳. ياشار عيدى
۹۰۴. ياشار محتشم
۹۰۵. يانار افضلى
۹۰۶. ياور خسروشاهى
۹۰۷. يعقوب حسنى
۹۰۸. يوسف هنگفتى
۹۰۹. يوسف هوشيار
۹۱۰. يونس زارعيون
۹۱۱. يونس شيرى
۹۱۲. يادگار صالح
۹۱۳. ياسر زرع چاركى
۹۱۴. ياشار تورك اوغلو
۹۱۵. يحيى غلامى
۹۱۶. يونس زاعيون
۹۱۷. مرجان كسمايى
۹۱۸. نيما رضوان
۹۱۹. صمد عبدالهى
۹۲۰. سامان رنجبر عبدالهى
۹۲۱. نياز سليمى
۹۲۲. حسام نيرى
۹۲۳. سعيد قريب
۹۲۴. فرهاد سلطانى
۹۲۵. رامين ذوقى پور
۹۲۶. مهدى ذوقى پور
۹۲۸. مهسا ذوقى پور
۹۳۰. مهدى سلطانپور
۹۳۱. نازى سليم
۹۳۲. مهسا طاهران
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.