پنجشنبه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Thursday 25 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

«روزی پاسخگوی این اعمال رذیلانه خواهید بود»

انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با انتشار بیانیه‌ای به ضرب و شتم علی عزیزی، مجید توکلی و احمد قصابان، سه دانشجوی زندانی عضو این انجمن اعتراض کرد.

iran-emrooz.net | Sat, 24.11.2007, 12:47

بیانیه انجمن اسلامی پلی تکنیک در اعتراض به ضرب و شتم شدید ۳ دانشجوی دربند امیرکبیر:
روزی پاسخگوی این اعمال رذیلانه خواهید بودخبرنامه امیرکبیر: روابط عمومی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در پی ضرب و شتم علی عزیزی، مجید توکلی و احمد قصابان، سه عضو این انجمن در زندان، بیانیه ای صادر کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:

در حالیکه دانشجویان و آزادیخواهان این دیار هر روز دل نگران بازداشت های جدید و اخبار سرکوب بیشتر فعلان مدنی به گناه حق گویی و حق جویی و حق پویی اند و در روزگاری که همگان چشم به راه ابتکارات جدید حاکمیت اقتدارگرا برای زهر چشم گرفتن از مردم بی دفاع ایران هستند شاید انتشار اخبار بازداشت دانشجویان ضرب و شتم آنان در زندان از شدت تکرار دیگر چندان تعجب آور نباشد. اما گهگاه اخبار منتشر شده از آن سوی دیوارهای زندان در خصوص نحوه رفتار وحشیانه با دانشجویان چنان مرزهای حیرت را در می نوردد و عمق کینه و عداوت عملگان استبداد با بهترین فرزندان این مرز و بوم را چنان به نمایش می گذارد که کلام از بیان دردی که از شنیدن آن به دل می نشیند قاصر می شود و دل خویش و بیگانه از این همه ظلم و جور که بر بی پناه ترین آزادی خواهان ایران می رود می پژمرد و چشم فلک بر آنان می گرید.

قصه پرغصه ” نشریات جعلی” دانشگاه امیرکبیر که یکی از کثیف ترین سناریوهای اجرا شده اتاق فکر تمامیت خواهان برای بریدن حلقوم و گرفتن نفس دانشجویان آزادیخواه بود از سوی آنان بدان امید انجام شد که انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک که سالهاست همچون خاری در چشم تاریک اندیشان می خلد را با مشتی آهنین فرو کوبد و ریشه های آن را نیز از خاک به در آورد.در این راه طراحان این پروژه حتی از توهین به مقدساتی که سالهاست به نام آن بر این دیار حکم می رانند نیز فرو نگذاشتند تا به خیال خود به پشتوانه این پرونده سازی دروغین و سنگینی این تهمت تهی کسی را حتی یارای اعتراض و جرات افشای ماهیت این پروژه نباشد.

اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود ! این بار نیز تیر این جماعت کوته نگر بر سنگ نشست و ایستادگی جانانه دانشجویان پلی تکنیک و حمایت کم سابقه دانشجویان سایر دانشگاه های کشور از این مقاومت ، کوس رسوایی عاملان اصلی جعل این نشریات را به صدا درآورد وعلم بی آبرویی آنان را در هر کوی و برزنی به اهتزاز در آورد. کار بدان جا رسید که طراحان و عاملان پروژه در دام خودساخته گرفتار آمدند.پس چاره کار را بر شکنجه دانشجویان بی گناه و اخذ اعترافات ساختگی یافتند تا بر این همه فسق و فضاحت ردایی از شریعت بپوشانند از فروپاشی بنای جور و ظلمی که ساخته بودند جلوگیری کنند.

و رفت بر دانشجویان آنچه نباید می رفت که در هیچ کجای دنیا با دانشجو و دانشگاهی آن نمی کنند که در این دیار می کنند تا بر همگان روشن شود در این ملک دانشجو در چشم حکمرانان نه نماد فرهیختگی و پشتوانه آینده کشور که تهدیدی برای قدرت خودکامه آنان است که می بایست به هر نحو ممکن سرکوب گردد تا رویای شیرین دانشگاه منقاد و ثناگو به حقیقت بدل شود.

اما این بار نامه افشاگرانه خانواده دانشجویان دربند و شهادت دانشجویان تازه از بند رسته بود که حیله عوامل پشت پرده پروژه را نقش بر آب کرد .نامه ای که به تشریح شکنجه های رفته بر جسم و روان دانشجویان می پرداخت. .شکنجه هایی که حتی شنیدن شرح آن نیز دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.

پس از آنکه این آخرین تیر ترکش طراحان غائله نیز برای ختم آبرومندانه آن به هدف ننشست ، لج بازی و کینه توزی و نیز ترس از آبروریزی بیشتر نیروهای امنیتی درگیر در شکنجه ها را بر آن داشت تا با اصرار بر ادامه این پروژه سوخته و دخالت در امر قضاوت تلاش کنند تا با صدور احکام سنگین مهر خاتمت بر تلاش های آزادیخواهان برای آشکار شدن حقیقت ماجرا بزنند.روندی که تا کنون نیز ادامه داشته و مانع از رسیدگی به دادخواهی مظلومانه دانشجویان دربند شده است.

اما ماجرا بدینجا نیز ختم نمی شود. در اقدامی جدید و برای تحقیر هر چه بیشتر دانشجویان در بند و از بین بردن روحیه مقاومت در آنان جمعی از نیروهای رده پایین امنیتی که ویژگی اصلیشان دون مایگی و نوچه صفتی و کاسه لیسی درگاه قدرت است به فرمان اربابانشان طی اقدامی وحشیانه اقدام به ضرب و شتم آقایان احمد قصابان و مجید توکلی ۲ تن از دانشجویان امیرکبیر در زندان اوین نموده اند و وقاحت و رذالت را به آن درجه رسانده اند که صراحتا انان را تهدید به قتل کرده اند . عوامل این اقدام شنیع به نام های بزرگ نیا، رئیس اندرزگاه ۸ زندان اوین، ضیائی، معاون اندرزگاه ۸ و مامور وزارت اطلاعات، منزهیان، سر وکیل بند، اصغری و عباسی، افسر نگهبان، به همراه دو تن دیگر از ماموران برای اثبات میزان توحش حیوانی خود به دو یار دربندمان اعلام کرده اند:” ما شما را می کشیم و هیچ کاری از شما بر نمی آید!”

همچنین اخبار بسیار نگران کننده دیگری از دیگر یار شجاع دربندمان علی عزیزی که جرمش پی جویی حق ۳ دوست دربندش و نقد بی مجابای اقدامات عقل ستیزانه حاکمیت بوده است به گوش می رسد.علی عزیزی همراه با علی نکونسبتی دیگر عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت حدود ۲۰ روز پیش با یورش مسلحانه به منزل پدری اش بازداشت شد.اینک اخبار موثق حاکی از ضرب وشتم وی در بند ۲۰۹ به درجه ای است که پیراهنش خونین و پاره شده و از ناحیه سر ، گردن و کمر مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

هرچند این اقدامات تبدیل به روند هر روزه حاکمیت و نیروهای امنیتی ان بدل شده است که سیاست النصر بالرعب را سرمشق خود قرار داده اند و غالب کردن امنیت قبرستانی در سطح جامعه را در آستانه بحران های بین المللی برآمده از بی تدبیری هایشان ، تنها راه پیش گیری از زوال قدرت خود می داند اما عوامل این اقدام شنیع مطمئن باشند که نام و نشانشان در اذهان دانشجویان و مردم آزادیخواه ایران باقی خواهد ماند تا روزی در محکمه عدل و نه در بیدادگاه های جور، آنچنان که خود می کنند، به این اعمال ننگین رسیدگی شود و آنچه سزای این اعمال ناجوانمردانه و غیر انسانی است در حق آمرین و عاملین آن راعی گردد.

ما به سهم خود می کوشیم تا در این روزگار تلخی و تیرگی که خون می چکد از دیده در این کنج صبوری، با بلندتر فریاد کردن نام دوستانمان و ظلمی که بر آنان می رود و اعتراض به این همه رذالت و پستی اجازه ندهیم که این خفاش صفتان خورشید ستیز خود را حاکم مطلق العنان بر سرنوشت آزادیخواهان بدانند و بدان سبب که خود را ورای پاسخگویی و دادخواهی می یابند اجازه هر شناعتی را در برخورد با ندانیان سیاسی به خود بدهند.

و در همین راستا از تمامی آزادیخواهان این دیار نیز می خواهیم با اعتراض خویش به آنان بفهمانند که هزاران چشم و گوش لحظه لحظه و ذره ذره حرکات آنان را حتی در پس دیوارهای زندان نیز به مراقبت نشسته اند و سر سوزنی از جنایت های روا داشته شده شان را از یاد نخواهند برد. باشد که این جماعت بی اصول که افکار و اعمالشان به راستی مایه ننگ نوع بشر است دست کم با یاد روزهایی که باید پاسخگوی اعمالشان باشند در تاختن اسب رذالت در میدان وقاحت و شکنجه دانشجویان و سایر آزادیخواهان لحظه ای با خود بیاندیشند.

انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک ضمن محکومیت شدید اقدام اخیر مسولین بند ۸ زندان اوین در ضرب و شتم احمد قصابان و مجید توکلی و نیز شکنجه علی عزیزی و علی نکونسبتی در بند امنیتی ۲۰۹ اعلام می کند مسولیت سلامتی اعضای زندانی خود را مستقیما متوجه قوه قضاییه و شخص هاشمی شاهرودی که بنا بر قانون مسول حفظ حقوق شهروندی آنان است می داند و حق پی گیری این موضوع را از همه مراجع داخلی و بین المللی برای خود و خانواده های دانشجویان بازداشتی محفوط می داند

به عاملین وآمرین شکنجه و ضرب و شتم دانشجویان که کمر به شکست ایستادگی و همت آنان بسته اند و مغول وار چنگ بر گلوی یارانمان افکنده اند نیز توصیه می کنیم به سرنوشت سعید امامی، این اسوه و تئورسین شکنجه و حذف فیزیکی دگراندیشان و آزادیخواهان با دیده عبرت بنگرند و در وصف این دوران پرمحنت هیچ کلامی را به شیوایی اشعاری که در هنگامه غارت ایران توسط مغولان خطاب به آنان سروده شده است نمی یابیم:

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد / هم رونق زمان شما نیز بگذرد
این بوم محنت از پی آن تا کند خراب / بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان / بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای تیغ تان چو نیزه برای ستم دراز / این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد / بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت، غبارش فرو نشست / گرد سم خران شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت / این عوعوی سگان شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم / تا سختی کمان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست / هم بر پیادگان شما نیز بگذرد


روابط عمومی انجمن اسلامی دانشجویان
دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)
3/9/86
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.