شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ - Saturday 25 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اعتراض به بازداشت عمادالدین باقی

ما امضا كنندگان زير ضمن محکوم کردن دستگيری آقای عمادالدين باقی و عدم رعايت موازين قانونی در بارة ايشان، اين اقدام را در جهت سياست اعمال فشار بر نهادهای مدنی و تحديد‌ آزادي‌های سياسی - اجتماعی ، ارزيابی می‌كنيم و خواهان آزادی فوری اين فعال سياسی اصلاح طلب و بازگرداندن رسيدگی به پرونده‌ی ايشان به روال قانونی هستيم.

iran-emrooz.net | Wed, 07.11.2007, 14:55

امروز: جمعی از فعالان سیاسی، فرهنگی ومطبوعاتی کشور با انتشار نامه ای نسبت به بازداشت عمادالدین باقی اعتراض کردند. متن کامل این نامه در ادامه می آید:


بسم الله الرحمن الرحيم

هفته گذشته جناب آقای عمادالدين باقی، فعال سياسی، روزنامه‌نگار و رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان سياسی بازداشت و روانه زندان شد.
عمادالدين باقی چهره‌ای شناخته شده ، دوستدار واقعی و راستين انقلاب ، پيرو صادق راه امام (ره) و روشنفكری مسلمان و اصلاح طلب بوده و هست كه سوابق فعاليت های سياسی وی مؤيد اوصاف فوق است.
بدون شك دستگيری اين فعال سياسی مسلمان، آن هم در آستانة برگزاری انتخابات مجلس هشتم نمی‌تواند حاوی پيامی خوش آيند و اميدواركننده نسبت به سلامت انتخابات و وجود آزادی در فضای سياسی كشور باشد، خاصه آنكه براساس اطلاعات منتشره از سوی دادستانی تهران، علت اين بازداشت به يك حكم تعليقی بازمی گردد كه ۴ سال پيش صادر شده و يك سال پس از آن، قيد تعليق از حكم برداشته شده است؟!

هيچ فرد آشنا با مسايل قضايی و حتی نيمه مطلع‌ در اين زمينه نيــــز نخواهد پذيرفت وجود حكمی كه ۳ سال از قطعيت يافتن آن می‌گذرد و تاكنون عملاً معلق بوده است عامل واقعی دستگيری امروز آقای باقی باشد، به خصوص اين كه ايشان را مانند متهمان ، با چشم بند و دستبنـــد به بازجويی و نزد قاضی يا بازپرس می‌برند و همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌كنند و ... ، در حالی كه بنا بر اعلام مراجع قضايی ، وی برای تحمل كيفر زندان ناشی از حكم تعليق شدة ۴ سال قبل بازداشت شده است.

امروز محافل سياسی كشور اين دستگيری را بيشتر با فعاليت‌های اخير آقای باقی در انجمن دفاع از حقوق زندانيان و اعتراضات اخير وی نسبت به شيوة صدور و اجرای برخی احكام قضايی و همچنين تلاش برخی جريان ها برای ايجاد رعب و وحشت و بستن فضای سياسی كشور در آستانة انتخابات مرتبط می‌دانند، به ويژه آن که به قرار اطلاع و براساس اظهارات قبلی آقای باقی ، در يکی از بازجويی‌ها به ايشان هشدار داده شده بود که در صورت متوقف نکردن فعاليت انجمن دفاع از حقوق زندانيان با او برخورد خواهد شد.

ما امضا كنندگان زير ضمن محکوم کردن دستگيری آقای عمادالدين باقی و عدم رعايت موازين قانونی در بارة ايشان، اين اقدام را در جهت سياست اعمال فشار بر نهادهای مدنی و تحديد‌ آزادي‌های سياسی - اجتماعی ، ارزيابی می‌كنيم و خواهان آزادی فوری اين فعال سياسی اصلاح طلب و بازگرداندن رسيدگی به پرونده‌ی ايشان به روال قانونی هستيم.


آرمين محسن، آزادی جواد، آذرافزا مرضيه، آقاجری سيدهاشم، اثباتی مژگان، احمدی سيدعباس، احمدی علی محمد، استادرحيمی رضا، اسدی اميرحسين، اسفنديارپور علی اصغر، اسلام دوست جواد، اشرفی محسن، افشون ظفر، افقهی جعفر، الحسينی مصطفی، الويری مرتضی، امام جواد، امين احمد، امين زاده محسن، آهاز علی، باستانی محسن، باصری ابراهيم، باقری حسين، باقری داوود، باقری علی، بال افكن مهرداد، باوقار اسماعيل، بختياری علی، بهزادی مهرداد، بورقانی احمد، بی غم حسين، پاكزاد مقدم سيدامير، پورعزيزی سعيد، پورقاسمی شهاب، پيله وری محسن،‌ تاج زاده سيدمصطفی، تحققی مهدی، تركاشوند محسن، تقوائيان عزت الله، تقی زاده علی، تكفلی غلامحسين، تهرانی رضا، توكلی طبا سيدولی الله، تيموری فرد علی، جعفری روح الله، جعفری علی اكبر، جلائی پور حميدرضا، جلال الدينی سيدكمال، چغازردی حشمت، حاتمی محمدحسين، حسن زاده اكبر، حسنی تبار عباس، حسينی سيداحمد، حسينی سيدحسن، حضرتی الياس، حيدری بيژن، خسروی همايون، خواجوی علی، دادور علی اكبر، دارائی مرتضی، دريكوند خدانظر، دستگاه دار وحيد، ذاكری قمشی تراب، ذاكری قمشی علی، ربيع پور امين الله، رحمانيان مهدی، رحيمی شريف، رستم زاد حسن، رضاتوفيقی سيدضياء الدين، رضائی هيرش، رضايی اقبال، رضويان سيدعلی، رمضانيانپور حسن، روحانی فرد سعيد، زند منصور، زين العابدين علی، زينی وند علی، سازگار نژاد جليل، سبحانی محمد، سپهر مسعود، ستوده معصومه، سحرخيز عيسی، سخی علی، سرآبادانی محمود، سرداری محمدرضا، سلامتی رضا، سلامتی سيدمحمد، سليمانی داوود، سليمی علی، سميع بهرام، سيادتی سيدمسعود، سيدآقاميری سيدعلی، شاهپورزاده جعفر، شاهقليان مجتبی، شريعتی غلامرضا، شريعتمداری محسن، شريفی حسين، شكوری نسب حسن، شيروانی رضا، شيخ محمدی حامد، صارمی محمود، صارمی مرتضی، صالح آبادی علی، صالحيان تاج الدين، صفائی ذبيح الله، ضرغامی فيصل، طالب زاده خسرو، طهماسببی پرويز، ظريفيان غلامرضا، عاشوری بندری پيمان، عاملی ناصر، عباسی ميثم، عرب سرخی فيض الله، عطريان فر محمد، عظيمی احمد، عظيمی زاده عباس، علوی تبار عليرضا، علی حسينی محمدرضا، عينی مجتبی، عنقائی ميثم، غفوريان محمد مهدی، فرامرزيان علی، فرخی محمد، فرشاد محمد، فرهاديان سروش، فقيه علی آبادی عسگری، فهيمی فر احمد، فيروزی حسين، قاسمی فيض آبادی حميد، قديانی ابوالفضل، قديمی ذاكر جواد، قره تپه محمد، قلی زاده رحمانقلی، قميشی مهدی، كاظمی قادر، كافی حسين، كاكائی محمدولی، كامبوزيا جعفر، كديور محسن، كرم سروری محمدرضا، كرمی تقی، كريمی افشين، كريمی نژاد دارا، كيانوش راد محمد، گودرزيان علی،گوهری محمد، لطفی كامل، مباركی محسن، متقی سيد حميد، محسنی فريبرز، محمدپور بهرام، محمدی احمد، محمدی فريدون، محمدی محمدرضا، محمودی مجيد، مرادی حقيقی علی اكبر، مرتب مازيار، مرتضائی فرد محمود، مزروعی علی، مصلحی عليمحمد، مظفر محمد جواد، مفيدی بدرالسادات، منيعی حسن، مهدوی اميرحسين، مهرآبادی علی، موسائی عباس، موسوی خامنه محمد، موسوی مير طاهر(كرج)، موسوی مير طاهر(تبريز)، مولوی مهران، ميرزائی فرامرز، ناصری عبدالله، نبوی بهزاد، نژاد حيدری رضا، نظری شيخ احمد علی، نمازی علی محمد، نوروزی صادق، نوروزی كامبيز، نوری كسری، نيری مجيد، نيكدل مهدی، هادی زاده خليل، هاشمی سيد احمد، هدايتی سيد هاشم، وحيدی مهرجردی سراج الدين، ولدی بهمن، ويسی شاهرخ، ويسی مراد، يزدانفر عباس، يكانلی مير محمود، فیروزه فولادی.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.