شنبه ۲۹ تير ۱۳۹۸ - Saturday 20 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه ۷۲۰ نفر از روشنفکران، دانشجویان، روزنامه‌نگاران و کوشندگان سیاسی

به بازداشت‌ها خاتمه دهيد!

گسترش دستگيری‌ها به‌خصوص ادامه‌ی بازداشت آقايان منصور اسالو، سهيل آصفی، مجيد توكلی، همايون جابری، بهروز صفری، جليل غنی‌لو، هادی قابل، احمد قصابان، رضا متين‌پور، سعيد متين‌پور، ابراهيم مددی و احسان منصوری را محكوم می‌كنيم. خواهان آنيم كه همه دستگيرشدگان تا زمان فراهم شدن مقدمات دادرسی عادلانه آزاد گردند.

iran-emrooz.net | Sun, 30.09.2007, 19:40

در شرايطی كه كشور عزيز ما در وضعيت خطيری قرار دارد و نياز به همبستگی ملی بيش از هر زمان ديگری احساس می‌شود، متأسفانه اخبار نگران‌كننده‌ای مبنی بر دستگيری‌های پی‌درپی فعالين سياسی، صنفی، دانشجويی، و مذهبی از هر سو به گوش می‌رسد. افزايش تعداد دستگيرشدگان و نيز طولانی شدن بازداشت‌های پيش از محاكمه و نگهداری افراد در سلول‌های انفرادی اين ترديد را در اذهان ايجاد كرده است كه مسئولان مربوط به اين دستگيری‌ها قصد ايجاد شرايطی را دارند كه در آن هرگونه صدايی كه مطابق ميل يك جريان معين نباشد خاموش گردد و منظور آنها از بازداشت‌های طولانی، مجبور كردن بازداشت‌شدگان به اقرارهای غيرواقعی مطابق ميل بازجويان است. لذا ما امضا كنندگان زير به:

۱- گسترش دستگيری‌ها به‌خصوص ادامه‌ی بازداشت آقايان منصور اسالو، سهيل آصفی، مجيد توكلی، همايون جابری، بهروز صفری، جليل غنی‌لو، هادی قابل، احمد قصابان، رضا متين‌پور، سعيد متين‌پور، ابراهيم مددی و احسان منصوری را محكوم می‌كنيم.

۲- ما خواهان آنيم كه همه دستگيرشدگان تا زمان فراهم شدن مقدمات دادرسی عادلانه آزاد گردند.

۳- هر گونه اعترافی كه در مدت بازداشت صورت گرفته باشد غيرقابل قبول و كان‌لم‌يكن اعلام شود زيرا به لحاظ حقوقی اعترافی قابل قبول است كه در شرايطی آزاد و بدون اعمال هرگونه فشار جسمی و روانی بدست آمده باشد.

۸ مهر۱۳۸۶

امضاها:

۱ ميترا آبتين
۲ مصطفى آجودانى
۳ احمد آريان فرد
۴ محمد آزادى
۵ سامان آزادى
۶ محمد آشور
۷ شاهرخ آصفى
۸ هاشم آقاجرى
۹ زهره آقاجرى
۱۰ فريدون آقاسى
۱۱ فرزانه آقايى‌پور
۱۲ حميد آصفى
۱۳ سعيد آل آقا
۱۴ فرزانه آيينى
۱۵ غلام حيدر ابراهيم باى سلامى
۱۶ عباس ابوذرى
۱۷ پيام ابوطالبى
۱۸ منوچهر احتشامى
۱۹ حميد احرارى
۲۰ هادى احتظاظى
۲۱ حسن احمدى
۲۲ محسن احمدى
۲۳ محمدرضا احمدى
۲۴ بهمن احمدى امويى
۲۵ محمود احمديان
۲۶ مصطفى اخلاقى
۲۷ طاهر احمدزاده
۲۸ عبدالعلى اديب برومند
۲۹ غلامرضا اربابى
٣۰ ساجد اردبيلى
٣۱ پروين اردلان
٣۲ لقا اردلان
٣۳ عليرضا ارشادى فر
٣۴ بامداد ارفع زاده
٣۵ عبدالله ازدوجينى
٣۶ محسن اسدالهى
٣۷ نادر اسدالهى
٣۸ بهروز اسدنژاد
۳۹ حسن اسدى زيدآبادى
۴۰ محمد اسدى
۴۱ ميلاد اسدى
۴۲ فرزانه اسكندرى
۴۳ نازى اسكويى
۴۴ رشيد اسماعيلى
۴۵ ناصر اشجارى
۴۶ مرتضى اشرفى
۴۷ صادق اشفاق
۴۸ حسين اعرابى
۴۹ فرهاد اعرابى
۵۰ حسن افتخار اردبيلى
۵۱ فرسيد افشار
۵۲ على اصغر افشار كهن
۵۳ عليرضا افشارى
۵۴ سحر افضلى
۵۵ اكرم اقبالى
۵۶ جلال اقتدارى
۵۷ على رضا اكبرزادگان
۵۸ اعظم اكبرزاده
۵۹ زهرا اكبرزاده
۶۰ سيف الله اكبرى
۶۱ على اكرمى
۶۲ عبدالمجيد الهامى
۶۳ حسين انصارى راد
۶۴ فرهاد اميرابراهيمى
۶۵ محمود اميراحمدى
۶۶ الهه اميرانتظام
۶۷ عباس اميرانتظام
۶۸ امير رضا اميربختيار
۶۹ امير اميرقلى
۷۰ سيد حسن امين
۷۱ اسدالله امينى
۷۲ ستار امينى
۷۳ سيامك امينى
۷۴ على امينى
۷۵ مهدى امينى زاده
۷۶ شهلا انتصارى
۷۷ الناز انصارى
۷۸ آرش انوشه
۷۹ يونس اورنگ خديوى
٨۰ محد اويسى
٨۱ حامد ايران شاهى
٨۲ اميرحسين ايرجى
٨۳ حسن ايزدى
٨۴ محمد ايمانى
٨۵ ابوالفضل بازرگان
٨۶ عبدالعلى بازرگان
٨۷ فرشته بازرگان
٨۸ محمدنويد بازرگان
۸۹ كمال الدين بازرگانى
۹۰ مسعود باستانى
۹۱ مختار باطولى
۹۲ روح الله باقرآبادى
۹۳ ايرج باقرزاده
۹۴ ايران باقرى
۹۵ خسرو باقرى
۹۶ داود هرميداس باوند
۹۷ پروين بختيارنژاد
۹۸ على اكبر بديع زادگان
۹۹ مرتضى بديعى
۱۰۰ محمدبذرپور
۱۰۱ ايمان براتيان
۱۰۲ بهروز برومند
۱۰۳ جهانشاه برومند
۱۰۴ رحمت الله برهانى
۱۰۵ محمد بسته نگار
۱۰۶ مهدى بسته نگار
۱۰۷ ژيلا بشيرى
۱۰۸ محمود بصير شاددل
۱۰۹ تيرداد بنكدار
۱۱۰ محمدحسين بنى اسدى
۱۱۱ احمدعلى بنى حسن
۱۱۲ نسيم بنى كمالى
۱۱۳ ترانه بنى يعقوب
۱۱۴ ژيلا بنى يعقوب
۱۱۵ راضيه بوستانكار
۱۱۶ مرضيه بوستانكار
۱۱۷ حسبن به آور
۱۱۸ عماد بهاور
۱۱۹ سيمين بهبهانى
۱۲۰ جلال بهرامى
۱۲۱ خليل بهراميان
۱۲۲ محمد بهزادى
۱۲۳ جواد بهشتى
۱۲۴ حميد بهشتى
۱۲۵ محمد بهفروزى
۱۲۶ منصوره به كيش
۱۲۷ على اكبر بهمنش
۱۲۸ آرش بهمنى
۱۲۹ خسرو بهمنى قاجار
۱٣۰ احمد بهنيا
۱٣۱ حميد بى آزار
۱٣۲ مجتبى بيات
۱٣۳ مهندس عليقلى بيانى
۱٣۴ فرهاد بيشه اى
۱٣۵ صفا بيطرف
۱٣۶ زهرا بيگدلى
۱٣۷ صديقه بيگدلى
۱٣۸ ايمان پاك نهاد
۱۳۹ بابك پاكزاد
۱۴۰ هادى پاكزاد
۱۴۱ مسعود پدرام
۱۴۲ نورالدين پزشكى
۱۴۳ يوسف پژوم
۱۴۴ هژير پلاسچى
۱۴۵ عباس پوراظهرى
۱۴۶ على پورخيرى
۱۴۷ حسين پوررضا
۱۴٨ فرهنگ پورمنصورى
۱۴۹ ندا پورمنصورى
۱۵۰ رضا پويان
۱۵۱ محمود پيش بين
۱۵۲ حبيب الله پيمان
۱۵٣ مجيد پيمان
۱۵۴ مصطفى تاج‌زاده
۱۵۵ عبدالرضا تاجيك
۱۵۶ عباس تاج الدينى
۱۵۷ سعيد ترابيان
۱۵٨ هادى تفنگچى
۱۵۹ مرجان توحيدى
۱۶۰ غلامعباس توسلى
۱۶۱ محمد توسلى
۱۶۲ محمدرضا توسلى
۱۶٣ مصطفى تنها
۱۶۴ مسعود توانگر
۱۶۵ حسين تورانى نژاد
۱۶۶ مجيد تولايى
۱۶۷ رضا تهرانى
۱۶٨ مجيد جابرى
۱۶۹ عليرضا جبارى
۱۷۰ افشين جعفرزاده
۱۷۱ رضا جعفرزاده
۱۷۲ محمدمهدى جعفرى
۱۷۳ جلال جلالى زاده
۱۷۴ حميدرضا جلايى پور
۱۷۵ على جمالى
۱۷۶ نصراله جمشيدى
۱۷۷ نرگس جودكى
۱۷۸ روح الله جيره بندى
۱۷۹ دكتر كمال جناب
۱٨۰ محمد صادق جوادى حصار
۱٨۱ مجتبى جهانى
۱٨۲ ماندانا چترچى
۱٨۳ اقدس چرونده
۱٨۴ عيسى خان حاتمى
۱٨۵ حبيب حاج حيدرى
۱٨۶ على حاج قاسمى
۱٨۷ رضا حاجى
۱٨۸ مجيد حاجى بابايى
۱۸۹ اسماعيل حاجى قاسمعلى
۱۹۰ على حاجى قاسمعلى
۱۹۱ بهمن حافظى
۱۹۲ نزهت حافظى سمنانى
۱۹۳ جعفر حاكم زاده
۱۹۴ سعيد حبيبى
۱۹۵ مژده حبيبى
۱۹۶ مهدى حبيبى
۱۹۷ سعيد حجاريان
۱۹۸ طه حجازى
۱۹۹ حميد حديثى
۲۰۰ على حديثى
۲۰۱ خالد حردانى
۲۰۲ حسين حريرى
۲۰۳ حميد حسامى
۲۰۴ حسين حسن پور
۲۰۵ آيدين حسنلو
۲۰۶ امير حشمت ساران
۲۰۷ بهزاد حق پناه
۲۰۸ جمشيد حقگو
۲۰۹ فاطمه حقيقت جو
۲۱۰ وحيد حقيقى
۲۱۱ على حكمت
۲۱۲ ابوافضل حكيمى
۲۱۳ عبدالكريم حكيمى
۲۱۴ مجيد حكيمى
۲۱۵ محسن حكيمى
۲۱۶ محمدرضا حمسى
۲۱۷ منصور حيات غيبى
۲۱۸ بابك حيدرى
۲۱۹ فخرالدين حيدريان
۲۲۰ جعفر خائف
۲۲۱ حميدرضا خادم
۲۲۲ مجتبى خاكپور
۲۲۳ نبى الله خانزاده مرخالى
۲۲۴ رضا خجسته رحيمى
۲۲۵ ابراهيم خدادادى
۲۲۶ مهدى خدادادى
۲۲۷ هما خداوردى
۲۲۸ پژمان خرسند
۲۲۹ امير خرم
۲٣۰ محمدعلى خزايى
۲٣۱ حسين خطيبى
۲٣۲ محمد خطيبى
۲٣۳ منوچهر خليل زاده مقدم
۲٣۴ عبدالله خنجى
۲۳۵ مجتبى خندان
۲٣۶ حسن خواجه نورى
۲٣۷ بهروز خوشباف
۲٣۸ ابراهيم خوش سيرت سليمى
۲۳۹ اسماعيل خوش محمدى
۲۴۰ ناهيد خيرابى
۲۴۱ هوشنگ خيرانديش
۲۴۲ محمدعلى دادخواه
۲۴۳ محمد دادفر
۲۴۴ رسول دادمهر
۲۴۵ محمد داديزاده
۲۴۶ اكتاى داراب زند
۲۴۷ بينا داراب زند
۲۴۸ بهنام دارايى زاده
۲۴۹ مزدك دانشور
۲۵۰ محمد مهدى دانشيان
۲۵۱ فريبا داوودى مهاجر
۲۵۲ پرويز دبيرى
۲۵۳ محمود دردكشان
۲۵۴ روزبه درنشان
۲۵۵ شقايق درنشان
۲۵۶ رضا درودى
۲۵۷ سيد جمال الدين درودى
۲۵۸ فريبا درودى
۲۵۹ شهناز درويشيان
۲۶۰ على اشرف درويشيان
۲۶۱ مجيد درى
۲۶۲ بهرام دزكى
۲۶۳ محمود دژكام
۲۶۴ محمود دل آسايى
۲۶۵ اميرخسرو دليرثانى
۲۶۶ رضا دلبرى
۲۶۷ عباس دهقان نژاد
۲۶۸ محترم دوانى
۲۶۹ مصيب دوانى

۲۷۰ مصطفى ديبامهر
۲۷۱ ابراهيم دينوى
۲۷۲ ترانه راد
۲۷۳ حسين راضى
۲۷۴ امير راعى فرد
۲۷۵ فاطمه راكبى
۲۷۶ محمدصادق ربانى
۲۷۷ آرش رحمانى
۲۷۸ تقى رحمانى
۲۷۹ جواد رحيم پور
۲۸۰ نجف رحيمى
۲٨۱ عليرضا رجايى
۲٨۲ محمد جواد رجاييان
۲٨۳ غلامرضا رحيم
۲٨۴ پژمان رحيمى
۲٨۵ محمدجواد رجاييان
۲٨۶ امير رزاقى
۲٨۷ جعفر رسولى
۲٨۸ محمدصادق رسولى
۲٨۹ على رشيدى
۲۹۰بهمن رضاخانى
۲۹۱ احد رضايى
۲۹۲ عبدالعلى رضايى
۲۹۳ محمد رضايى
۲۹۴ اشكان رضوى
۲۹۵ داود رضوى
۲۹۶ حسين رفيعى
۲۹۷ محمدجواد روح
۲۹۸ داوود روشنى
۲۹۹ محمد رهبر
٣۰۰ مهدى رهنما
٣۰۱ حسين رياحى
٣۰۲ حسين ريسمانچيان
٣۰۳ اصغر ريسمانچيان
٣۰۴ فريبرز رييس دانا
٣۰۵ رضا رييس طوسى
٣۰۶ عليرضا رييسى
٣۰۷ نفيسه زارع كهن
٣۰۸ اردشير زارعى قنواتى
۳۰۹ احمد زاهدى لنگرودى
٣۱۰ ناصر زرافشان
٣۱۱ هما زرافشان
٣۱۲ منوچهر زركشورى
٣۱٣ جمال زره ساز
٣۱۴ على زرين
٣۱۵ كورش زعيم
٣۱۶ اكبر زمانى
٣۱۷ محمد ابراهيم زمانى
٣۱٨ مرتضى زندى
٣۱۹ محمود زنديان
٣۲۰ پرويز زندى نيا
٣۲۱ محمدرضا زهدى
٣۲۲ احمد زيدآبادى
٣۲٣ سيد مجتبى سادات
٣۲۴ عليرضا ساريخانى
٣۲۵ احمد ساعى
٣۲۶ حاج محمد ساعى
٣۲۷ محمود سامى
٣۲٨ ژاله سالارى
٣۲۹ شاهين سپنتا
٣٣۰ نسرين ستوده
٣٣۱ سعيده سحابى
٣٣۲ عزت الله سحابى
٣٣٣ فريدون سحابى
٣٣۴ هاله سحابى
٣٣۵ محمد سرچمى
٣٣۶ عيسى سحرخيز
٣٣۷ فاطمه سرحدى زاده
٣٣٨ بيوك سعيدى
٣٣۹ مسعود سفرى
٣۴۰ سياوش سعادتيان
٣۴۱ خسرو سعيدى
٣۴۲ حسين سكاكى
٣۴٣ فاطمه سلطان زاده
٣۴۴ عبدالفتاح سلطانى
٣۴۵ فرزاد سلطانى
٣۴۶ فرشاد سلطانى
٣۴۷ مرتضى سلطانيه
٣۴٨ محمدجواد سليمانى
٣۴۹ منوچهر سماك
٣۵۰ مازيار سميعى
٣۵۱ على سميعى زاده
٣۵۲ سيد شمس الدين سياسى راد
٣۵٣ على سياسى راد
٣۵۴ محمدعلى سيدنژاد
٣۵۵ خسرو سيف
٣۵۶ سيد محمدعلى سيف زاده
٣۵۷ هاله سينكى
٣۵٨ ابراهيم شاكرى
٣۵۹ لاله شاكرى
٣۶۰ تقى شامخى
٣۶۱ على شاملو محمودى
٣۶۲ محمد شانه چى
٣۶٣ حسين شاه ويسى
٣۶۴ حسين شاه حسينى
٣۶۵ على شجاع
٣۶۶ صادق شجاعى
٣۶۷ احمد شجاعى حمزه
٣۶٨ منوجهر شجاعيان
٣۶۹ جواد شرف الدين
٣۷۰ حجت الله شريفى
٣۷۱ رضا شريفى
٣۷۲ فرج الله شريفى
٣۷٣ مريم شعبانى
٣۷۴ اسد شقاقى
٣۷۵ عباس شكورى
٣۷۶ مازيار شكورى گيلچيان
٣۷۷ الله وردى شمبورى
٣۷٨ سعيد شمس
٣۷۹ ماشاالله شمس الواعظين
٣٨۰ عالمتاج شميرانى
٣٨۱ گوهر شميرانى
٣٨۲ احمد شهامت دار
٣٨٣ حسن شهبازى
٣٨۴ عباسقلى شهسوارى
٣٨۵ يوسفعلى شهسوارى
٣٨۶ احمد شه ناصرى
٣٨۷ شايا شهوق
٣٨٨ حسن شهيدى
٣٨۹ صابر شيخ لو
٣۹۰ آمنه شيرافكن
٣۹۱ احمد شيرزاد
٣۹۲ ناصر شيرمحمدى
٣۹٣ فيروزه صابر
٣۹۴ هدى صابر
٣۹۵ حميد صاحب محمدى
٣۹۶ محمد صاحب محمدى
٣۹۷ اسماعيل صادقى
٣۹٨ محمد صادقى
٣۹۹ هاشم صباغيان
۴۰۰ عباسعلى صحاقيان
۴۰۱ يوسف صحفى
۴۰۲ احمد صدرحاج سيدجوادى
۴۰٣ رضا صدر
۴۰۴ سميرا صدرى
۴۰۵ باقر صدرى نيا
۴۰۶ مينوش صدوقيان زاده
۴۰۷ مسعود صفاريان
۴۰٨ ابراهيم صفايى
۴۰۹ ناهيد صفايى
۴۱۰ مظفر صفرى
۴۱۱ اكبر صفويه
۴۱۲ فضل الله صلواتى
۴۱٣ حميدرضا صمدى
۴۱۴ كيوان صميمى
۴۱۵ محمود صور اسرافيل
۴۱۶ جليل ضرابى
۴۱۷ على اشرف ضرغامى
۴۱٨ فريدون ضرغامى
۴۱۹ مريم ضيا
۴۲۰ مجيد ضيايى
۴۲۱ اعظم طالقانى
۴۲۲ حسام طالقانى
۴۲٣ طاهره طالقانى
۴۲۴ نرگس طالقانى
۴۲۵ بتول طاهرخانى
۴۲۶ اكبر طاهرى
۴۲۷ بهروز طاهرى
۴۲٨ رئوف طاهرى
۴۲۹ سيامك طاهرى
۴٣۰ كاظم طاهرى
۴٣۱ محمد طاهرى
۴٣۲ مرتضى طاهرى
۴٣٣ مصطفى طاهرى
۴٣۴ ناصر طاهرى
۴٣۵ سيد شهاب الدين طباطبايى
۴٣۶ مهدى طرف
۴٣۷ امير طيرانى
۴٣٨ كيان ظهرابى
۴٣۹ كريم عابدى
۴۴۰ آرزو عابدينى
۴۴۱ وحيد عابدينى
۴۴۲ محسن عامرى
۴۴٣ شيرين عبادى
۴۴۴ آذر عباسى
۴۴۵ عباس عبدى
۴۴۶ سيد جعفر عباس زادگان
۴۴۷ اميد عباسقلى نژاد
۴۴٨ تقى عباسى
۴۴۹ مهدى عربشاهى
۴۵۰ عبدالله عرفان طلب
۴۵۱ حسين عزت زاده
۴۵۲ حميدرضا عسگرى نژاد
۴۵٣ رويين عطوفت
۴۵۴ باقر علايى
۴۵۵ جواد علايى
۴۵۶ على علوى
۴۵۷ محمدباقر علوى
۴۵٨ عليرضا علوى تبار
۴۵۹ مهين على بابايى
۴۶۰ رضا عليجانى
۴۶۱ على عليزاده نايينى
۴۶۲ محمدجعفر عمادى
۴۶٣ محمود عمرانى
۴۶۴ محمدعلى عمويى
۴۶۵ حمزه غالينى
۴۶۶ فريده غايب
۴۶۷ على اصغر غروى
۴۶٨ عليرضا غروى
۴۶۹ ماجد غروى
۴۷۰ سعيد غفارزاده
۴۷۱ محمد حسين غفارزاده
۴۷۲ مسعود غفارى
۴۷٣ على غفرايى
۴۷۴ مهدى غنى
۴۷۵ مهرزاد غنى پور
۴۷۶ فريده غيرت
۴۷۷ على فايض پور
۴۷٨ باقر فتحعلى بيگى
۴۷۹ ژيلا فتحى
۴۸۰ مجتبى فتحى
۴٨۱ پويا فخرايى
۴٨۲ مهدى فخرزاده
۴٨۳ مسعود فراستخواه
۴٨۴ حسن فرح آبادى
۴٨۵ كاظم فرج الهى
۴٨۶ خليل فردوسى
۴٨۷ غفار فرزدى
۴٨۸ شهين فرزين پژوه
۴٨۹ محسن فرشاد
۴۹۰ آزاده فرقانى
۴۹۱ فاطمه فرهنگ خواه
۴۹۲ حسن فرهودى نيا
۴۹۳ حسن فريد اعلم
۴۹۴ صادق فقيرزاده
۴۹۵ ارسلان فلاح حجت انصارى
۴۹۶ اصغر فنى پور
۴۹۷ بهرام فياضى
۴۹۸ سعيد فيض الله پور
۴۹۹ محمود فيض پور
۵۰۰ هادى قابل
۵۰۱ عباس قائم الصباحى
۵۰۲ على قادرى
۵۰۳ مصطفى قاسمى
۵۰۴ باقر قديرى اصلى
۵۰۵ على قديرى
۵۰۶ كريم قربنپور
۵۰۷ مهين قربانپور
۵۰۸ خسرو قشقايى
۵۰۹ ماهرو قشقايى
۵۱۰ رحمانقلى قلى زاده
۵۱۱ على قلى زاده
۵۱۲ معصومه قلى زاده
۵۱۳ مهدى قلى زاده اقدم
۵۱۴ عبدالحسين قمى زاده
۵۱۵ عبدالحسين قندى زاده
۵۱۶ حسن قوام شهيدى
۵۱۷ نظام الدين قهارى
۵۱۸ مصطفى قهرمانى
۵۱۹ حجت الله قياسى
۵۲۰ رحمان كارگشا
۵۲۱ اميرحسين كاظمى
۵۲۲ مرتضى كاظميان
۵۲۳ امير كاويان
۵۲۴ يوسف كبيرى
۵۲۵ حسين كتابنويس
۵۲۶ هادى كحال زاده
۵۲۷ محسن كديور
۵۲۸ منوچهر كديور
۵۲۹ خسرو كردپور
۵۳۰ مسعود كردپور
۵٣۱ عليرضا كرمانى
۵٣۲ على كرمى
۵٣۳ ژرژ كريم
۵٣۴ فريدون كشكولى
۵٣۵ على كفاشى
۵٣۶ على كلايى
۵٣۷ هادى كمال
۵۳۸ ناصر كميليان
۵٣۹ يعقوب كوثرى
۵۴۰ عباس كوشا
۵۴۱ الهه كولايى
۵۴۲ پروين كهزادى
۵۴۳ ايرج كيا
۵۴۴ مهناز كيانى
۵۴۵ منيژه گازرانى
۵۴۶ محمود گرگين
۵۴۷ بيژن گل افرا
۵۴۸ مهديه گلرو
۵۴۹ دكتر رضا گلنراقى
۵۵۰ اكبر گنجى
۵۵۱ فاطمه گوارايى
۵۵۲ على اصغر گواهى
۵۵۳ كوهيار گودرزى
۵۵۴ محمود گودرزى
۵۵۵ حسين گيوى
۵۵۶ مسعود لدنى
۵۵۷ حسين لقمانيان
۵۵٨ جواد لگزيان
۵۵۹ فروغ لطفى
۵۶۰ لطفى پور
۵۶۱ فريده ماشينى
۵۶۲ احسان مالكى پور
۵۶٣ پريوش مبشرى
۵۶۴ محمدتقى متقى
۵۶۵ حسين مجاهد
۵۶۶ عفت محبوب
۵۶۷ مريم محبوب
۵۶٨ فخرالسادات محتشمى پور
۵۶۹ محسن محققى
۵۷۰ جواد محمدلو
۵۷۱ اروجعلى محمدى
۵۷۲ نرگس محمدى
۵۷٣ نوشين محمدى
۵۷۴ محمد محمدى اردهالى
۵۷۵ سيد على محمودى
۵۷۶ مهدى محموديان
۵۷۷ فرزين مخبر
۵۷٨ احمد مدادى
۵۷۹ ابراهيم مددى
۵٨۰ فريد مدرسى
۵٨۱ حسين مدنى
۵٨۲ سعيد مدنى
۵٨٣ ماشاالله مديحى
۵٨۴ مرضيه مرتاضى لنگرودى
۵٨۵ فريد مرجانى
۵٨۶ على مزروعى
۵٨۷ رضا مستان
۵٨٨ عبدالحسين مستوفى
۵٨۹ يحيى مسعودى نژاد
۵۹۰ مصطفى مسكين
۵۹۱ رضا مسموعى
۵۹۲ ضياء مصباح
۵۹٣ مرتضى مصفا
۵۹۴ ليلا مصطفوى
۵۹۵ مصطفى مصطفوى
۵۹۶ عباس مصلحى
۵۹۷ پويا مطهرى
۵۹٨ محمد جواد مظفر
۵۹۹ رشيد مظفر سردشتى
۶۰۰ احمد معصومى
۶۰۱ مهدى معتمدى مهر
۶۰۲ على اكبر معين فر
۶۰٣ بدرالسادات مفيدى
۶۰۴ مهندس محسن مقدس زاده
۶۰۵ مرتضى مقدم
۶۰۶ على مقيمى
۶۰۷ منوچهر ملك قاسمى
۶۰٨ فهيمه ملتى
۶۰۹ ابوذر ملكى
۶۱۰ صمد ملكى
۶۱۱ عمار ملكى
۶۱۲ كاطم ملكى
۶۱٣ مجيد ملكى
۶۱۴ محمد ملكى
۶۱۵ على مليحى
۶۱۶ ايمان ممبينى
۶۱۷ مانى ممبينى
۶۱٨ هرمز مميزى
۶۱۹ محمد ابراهيم منتصرى
۶۲۰ رضا منتظر حقيقى
۶۲۱ احمد منتظرى
۶۲۲ سعيد منتظرى
۶۲٣ حميد منزه
۶۲۴ آذر منصورى
۶۲۵ حسام منصورى
۶۲۶ قدرت منصورى
۶۲۷ خسرو منصوريان
۶۲٨ آرش موسوى
۶۲۹ بابك موسوى
۶٣۰ سيد حسين موسوى
۶٣۱ عليرضا موسوى
۶٣۲ سيد حسين موسويان
۶٣٣ سيدعلى اكبر موسوى خوئينى
۶٣۴ سيدرضا موسوى سعادتلو
۶٣۵ يوسف مولايى
۶٣۶ عبداله مومنى
۶٣۷ على مومنى
۶٣٨ محمود مومنى
۶٣۹ امير مسعود موگويى
۶۴۰ عبدالرضا هوشنگ مهدوى
۶۴۱ مهدى مويد زاده
۶۴۲ بابك مهدى زاده
۶۴٣ كيوان مهرگان
۶۴۴ لطف الله ميثمى
۶۴۵ سيد سراج الدين ميردامادى
۶۴۶ امير ميرخانى
۶۴۷ وحيد ميرزاده
۶۴٨ نعمت الله ميرعظيمى
۶۴۹ ابوالفضل مير شمس شهشهانى
۶۵۰ حسن ميرمحمد صادقى
۶۵۱ محمد ميلانى
۶۵۲ على اصغر مينو
۶۵٣ فرشته ناصر گيوه چى
۶۵۴ اسماعيل ناطقى
۶۵۵ الناز ناطقى
۶۵۶ نسرين نافعى
۶۵۷ مجتبى نجفى
۶۵٨ يدالله نجفى
۶۵۹ اميرعباس نخعى
۶۶۰ حسن نراقى
۶۶۱ محسن نراقى
۶۶۲ على نريمانى
۶۶٣ شيوا نظرآهارى
۶۶۴ احمد نعمت زاده
۶۶۵ محمود نعيم پور
۶۶۶ جعفر نقمى
۶۶۷ على اكبر نقى پور
۶۶٨ على نيكونسبتى
۶۶۹ محمود نكوروح
۶۷۰ امير نكوفر
۶۷۱ محمدتقى نكوفر
۶۷۲ بهرام نمازى
۶۷٣ جعفر نوابى
۶۷۴ صادق نوابى
۶۷۵ سيد حميد نوحى
۶۷۶ اميرحسن نوربخش
۶۷۷ فخرالسادات نوربخش
۶۷٨ مسعود نوربخش
۶۷۹ منوچهر نوربخش
۶٨۰ جلال نوركى
۶٨۱ ارشيا نورى
۶٨۲ حسين نورى زاده
۶٨٣ غلامرضا نيك صفت
۶٨۴ مجتبى نيك نژاد
۶٨۵ سعيد نيكويى
۶٨۶ داريوش نيماورى
۶٨۷ پروانه وحيدمنش
۶٨٨ عطيه وحيدمنش
۶٨۹ رسول وريايى
۶۹۰ منصور وفا
۶۹۱ افسانه وفايى
۶۹۲ على وفقى
۶۹٣ باقر ولى بيك
۶۹۴ جليل ولى بيك
۶۹۵ فاطمه وكيليان
۶۹۶ احمد هادوى
۶۹۷ هادى هاديزاده يزدى
۶۹٨ جمال هاشمى
۶۹۹ فريد هاشمى
۷۰۰ محمد هاشمى
۷۰۱ ناصر هاشمى
۷۰۲ حميد هداوند
۷۰٣ بهاره هدايت
۷۰۴ هاشم هدايتى
۷۰۵ خليل هراتى
۷۰۶ عباس همايونى
۷۰۷ عليرضا هندى
۷۰٨ احسان هوشمندى
۷۰۹ رحيم ياورى
۷۱۰ على فريد يحيايى
۷۱۱ حنيف يزدانى
۷۱۲ ابراهيم يزدى
۷۱٣ كاظم يزدى
۷۱۴ امير يعقوبعلى
۷۱۵ حبيب يكتا
۷۱۶ ميرمحمود يگانگى
۷۱۷ لطف اله يوسف قهارى
۷۱۸ دكتر شكراله يوسفى
۷۱۹ مجيد يوسفى
۷۲۰ حسن يوسفى اشكورى
۷۲۱ حسن يوسفيان آرايى
۷۲۲ محمد مصطفایی
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.