چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 19 June 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

از سنگسار مادر محکوم شده جلوگیری کنید

سازمان دیده‌بان حقوق بشر خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفت باید هرچه سریعتر از اعدام به وسیله سنگسار مکرمه ابراهیمی، مادر چهل وسه ساله سه فرزند، جلوگیری کنند.

iran-emrooz.net | Thu, 12.07.2007, 8:44

ایران: از سنگسار مادر محکوم شده جلوگیری کنید

(واشینگتن دی سی، 11 ژوئیه 2007) - امروز سازمان دیده بان حقوق بشر خطاب به رییس قوه قضاییه ایران گفت باید هرچه سریعتر از اعدام به وسیله سنگسار مکرمه ابراهیمی، مادر چهل وسه ساله سه فرزند، جلوگیری کنند.

دیده بان حقوق بشر درنامه رسمی که به آیت الله محمود شاهرودی فرستاده، ازوی خواسته است که اقدام عاجل برای جلوگیری از سنگسار به عمل آورد واز مقامات ایرانی خواست تا مقرراتی که تحت آن اعدام ازطریق سنگسار را تحت قوانین جزایی اسلامی مجاز می‌شمرد، لغو کنند. برخلاف نوشته توقف اعدام، مقامات محلی جعفرکیانی پدر دو فرزند ابراهیمی را پنجم ژوئیه تا حد مرگ سنگسارکردند.

جواستورک، معاون بخش خاورمیانه وشمال آفریقای سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: " مقامات دولتی جعفرکیانی را علی رغم فرمان توقف حکم از سوی رییس قوه قضاییه ایران سنگسارکردند. آیت الله شاهرودی باید مطمئن شوند که مکرمه ابراهیمی دچار سرنوشت مشابهی نمی‌شود."

مکرمه ابراهیمی یازده سال قبل به زنای محصنه محکوم و توسط شعبه یک دادگاه جنایی تاکستان شهری درشمال مرکزی استان قزوین، به سنگسار محکوم شد. در تاریخ بیستم ژوئن 2007، آیت الله شهارودی دستوری صادر کرد که به موجب آن حکم اعدام متوقف شود. حکمی که برای اجرادر روز بعد ازآن برنامه ریزی شده بود. پیش ازآن درسال 2002، وی دستوراستمهال درخصوص اعدام از طریق سنگسار را به قضات ایرانی داده بود.

برخلاف دستورنوشته شده توقف حکم و دستور استمهال سال 2002، مقامات کیانی را در تاریخ پنجم ژوئیه در آقچه کند، روستای کوچکی نزدیک تاکستان سنگسارکردند. استورک گفت: " مادامی که ایران از سنگسار به عنوان مجازات استفاده می‌کند، مقامات احساس راحتی خواهند تا چنین احکامی راصادر وپس ازآن اجرا کنند."

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات مرگ به دلیل طبیعت بی رحمانه و غیرانسانی اش درهرشرایطی است. ایران یکی ازاعضای کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی ومدنی است که بند ششم آن تصریح می‌کند " درکشورهایی که مجازات اعدام منسوخ نشده است، حکم مرگ باید باید تنها درمورد جدی ترین جنایت‌ها به کارگرفته شود." همچنین براساس ماده هفتم این پیمان، "هیچ کس نباید مورد مجازات ورفتارهایی که شکنجه یا اعمال بیرحمانه، غیرانسانی و پست کننده است قراربگیرد. "

برای اطلاعات بیشتر به گزارش‌های دیده بان حقوق بشر درزمینه ابراهیمی به آدرس زیرمراجعه کنید:
http://hrw.org/english/docs/2007/06/20/iran16216.htmنامه به جناب آقای سید محمود شاهرودی در مورد اعدام به وسیله سنگسار

یازدهم ژوییه 2007

جناب آقای سیدمحمود شاهرودی
ریاست محترم قوه قضاییه
وزیرمحترم دادگستری
تهران، جمهوری اسلامی ایران

با احترام،

دیده بان حقوق بشر از اعدام به وسیله سنگساردرملاء عام جعفرکیانی که کمتر ازیک ماه پس از پادرمیانی حضرتعالی برای معلق کردن حکم وی رخ داده، عمیقا نگران است. درنتیجه ما به صورت فزآینده‌ای هراسان ازآن هستیم که مکرمه ابراهیمی، که او نیز همراه با جعفرکیانی درسال 1996 به مرگ محکوم شده بود، درخطرقریب الوقوع اعدام از طریق سنگسار است، نگرانیم. ازهمین رو ما از جنابعالی تقاضا داریم تا به سرعت وارد عمل شده و از اعدام مکرمه ابراهیمی جلوگیری کنید.

یازده سال قبل، شعبه یک دادگاه جنایی تاکستان، شهری دراستان قزوین جعفرکیانی و مکرمه ابراهیمی را با اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم کرد.ازآن زمان به بعد این زوج درانتظار اجرای حکم خود درزندان قزوین به سرمی بردند. دوفرزند این زوج دراین مدت همراه مادر خود درزندان بوده اند.

دراواسط ماه ژوئن ، شورای تامین استان قزوین اعلام کرد که حکم سنگسار مکرمه ابراهیمی و جعفرکیانی درتاریخ 21 ژوئن اجرا خواهد شد. کمتر ازبیست وچهارساعت قبل ازآنکه این حکم اجرا شود، دستور نوشته شده توسط حضرتعالی به مسئولین قضایی تاکستان داده شد تا احکام اعدام متوقف شود. سازمان دیده بان حقوق بشر اقدامات شما را خوشایند می‌داند.

برخلاف دستورتوقف، روزپنجم ژوییئه مقامات جعفرکیانی را به قصد مرگ در روستای کوچکی به نام آقچه کند ازتوابع تاکستان، سنگسار کردند.

اعدام ازطریق سنگسار جعفرکیانی ناقض تعهدات مبتنی بر عهدنامه‌های حقوق بشری است که ازتصویب گذشته است. ایران یکی ازاعضای کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی ومدنی که بند ششم آن تصریح می‌کند که " درکشورهایی که مجازات اعدام منسوخ نشده است، حکم مرگ باید باید تنها درمورد جدی ترین جنایت‌ها به کارگرفته شود." همچنین براساس ماده هفتم این پیمان، "هیچ کس نباید مورد مجازات ورفتارهایی که شکنجه یا اعمال بیرحمانه، غیرانسانی و پست کننده است قراربگیرد. "

سازمان دیده بان حقوق بشر مخالف مجازات مرگ به دلیل طبیعت بی رحمانه و غیرانسانی اش است. ازنظر ما سنگسار، به صورت خاص شکل بی رحمانه‌ای ازمجازات مرگ است. اصول حقوق بشر و محافظت‌های گوناگونی که دراین زمینه است به منظور احترام به شان ذاتی همه افراد بشریت و واجبب الرحمت بودن همه انسان‌هاست.

ما به همین منظورازجنابعالی می‌خواهیم گامهایی فوری برای جلوگیری از اعدام مکرمه ابراهیمی بردارید. متوقف کردن سنگسار درسال 2002 توسط حضرتعالی گام مهمی دراین جهت بود، اما مورد جعفرکیانی نشان می‌دهد که مقامات رسمی هنوز این حکم وشکل مجازات را تحمیل واجرا می‌کنند. به همین دلیل ما دوباره ازشما می‌خواهیم که گام‌های لازم را برای برداشتن حکم سنگسار به عنوان مجازاتی که تحت قوانین ایران مجازاست، بردارید.

از توجه فوری شما درخصوص این موضوع مهم سپاسگزاریم.

با احترام،

سارا لیا ویتسن
مدیر بخش خاور میانه و شمال آفریقا
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.