پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - Thursday 22 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

روزه سياسی زندانيان سياسی بند ۲۰۹ زندان اوين

زندانيان سياسی بند ۲۰۹ زندان اوين طی نامه‌ای اعلام نمودند كه به منظور همدردی با زجر كشيدگان راه آزادی و نيز اعتراض به رفتارهای غيرانسانی حاكميت در برخورد با زندانيان سياسی روز ۱۸ تير ، روزه سياسی خواهند گرفت.

iran-emrooz.net | Sun, 08.07.2007, 10:50

زندانيان سياسی بند ۲۰۹ زندان اوين طی نامه‌ای اعلام نمودند كه به منظور همدردی با زجر كشيدگان راه آزادی و نيز اعتراض به رفتارهای غيرانسانی حاكميت در برخورد با زندانيان سياسی روز ۱۸ تير ، روزه سياسی خواهند گرفت.

متن نامه يه شرح زير است:

«دير زمانی است كه در راه آزادی و آزادگی فريادهای جوانان اين مرزو بوم با سركوبهای مخالفان آزادی انديشه روبه رو می گردد.ياد و خاطره قربانيان ۱۸ تير ۱۳۷۸ نه تنها هيچ گاه از اذهان زدوده نخواهد شد،بلكه اعمال و رفتارهای غير انسانی وقرون وسطايی مخالفان آزادی در زندان های مخوف آنها هر روز رنگ بيشتری به اين ماجرا می بخشد .
ما زندانيان سياسی بازداشتگاه ۲۰۹ اوين در سالروز فاجعه ۱۸ تير به منظور همدردی با تمامی زجر كشيدگان راه آزادی در زير اعمال وقيحانه و شكنجه های غير انسانی غاصبان انسانيت كه سعی در به زانو در آوردن تمامی آزادی خواهان دارند با روزه سياسی خود در اين راه نشان خواهيم داد كه هنوز زنده ايم و در سخت ترين شرايط با شيوه های مسالمت آميز مبارزه خود را ادامه خواهيم داد و اعتراض خود را نسبت به وضعيت موجود به گوش همه ايرانيان و جهانيان می رسانيم و اميدواريم به منظور رسيدن به جامعه ای دموكراتيك و آزاد ما را در اين راه ياری نمايند.

زندانيان سياسی بازداشتگاه ۲۰۹ »
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.