جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸ - Friday 23 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بحرانها را با برخوردهای پلیسی نمی‌توان چاره کرد

جبهه ملی ایران: سالهاست که جامعه ایران تجربه آنرا دارد كه هر وقت بر شدت بحرانهای کشور افزوده شده و دستگاه خود را در بن بست شدید دیده است، هرگاه كه فشار اقتصادی فریاد اکثریت عظیم جامعه را به آسمان رسانیده ...، حاکمیت راهی جز افزودن بر شدت عمل و سرکوب مردم در پیش نگرفته است.

iran-emrooz.net | Sat, 05.05.2007, 15:01

جبهه ملی ایران:

بحرانهای شدید کشور را با افزودن فشار برجامعه
و برخوردهای پلیسی- امنیتی نمی توان چاره کرد


هموطنان عزیز، با نگاهی جستجوگر به کارنامه جریانها و گروههای سیاسی در پی رویداد انقلاب سال 57، حقیقت بر همگان روشن خواهد شد که جبهه ملی ایران در زمینه آگاهی دادن به ملت، هشدار به حاکمیت در تمامی مسائل اساسی، با پذیرش هزینه های سنگین، تا مرز اعلام ارتداد، همیشه در صحنه بوده و از منافع ملی کشور با صراحت دفاع کرده و از طرح شدیدترین نقدها پروا نکرده است.

ما از گام نخست، نسبت به نحوه شکل گیری مجلس نخبگان قانون اساسی و اشکالات پیش نویس اولیه، با صراحت اعلام موضع کردیم و ایجاد یک ساختار حکومتی متکی برایدئولوژی مذهبی و سپردن همه قدرتها را به یک گروه انحصار طلب نا آشنا به مسائل جهان امروز، نادیده انگاشتن اصل برابری شهروندی برای همه باشندگان بدون هر گونه تبعیض از لحاظ جنس، نژاد، مذهب، و برقراری نوعی تفتیش عقاید، كه راه بر آزادی اندیشه و بیان و در نتیجه پویایی جامعه سد می سازد، بدون کوچکترین ملاحظه کاری، به عنوان انحرافهای اساسی از هدفها و خواسته های بنیادین ملت ایران اعلام داشتیم.

در مراحل بعد، در هرمورد و هر مرحله، جبهه ملی ایران نسبت به عملکردهای نادرست حاکمیت در قبال سیاست خارجی، طولانی ساختن جنگ، از دست دادن فرصت های طلایی در آ سیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشی اتحاد شوروی، اشتباههای كلان در برنامه های اقتصادی, برخوردهای غیر فرهنگی، فشارهای شدید پی در پی بر نقد كنندگان حاکمیت، تا حذف فیزیکی آنها در جریان قتل های زنجیره ای، برخوردهای پلیسی- امنیتی با جامعه، در تنگنا قراردادن آن، به شهادت اعلامیه ها، نشریه پیام جبهه ملی، مصاحبه ها و سخنرانیهای پرشمار شخصیت های سرشناس خود، موضع گیری نمود كه هزینه های سنگین آنرا هم با جان و دل پرداختند. طی سالهای گذشته، هربار که پتك بدستان نیروهای انتظامی, از فراز بامهای خانه های مردم، به حریم امن آنها، هجوم بردند و به شکستن گیرنده های ماهواره ای پرداختند، فریاد برآوردیم که در دنیای گسترده اطلاع رسانی امروز، این شیوه های فاشیستی دیگر کاربرد ندارد. شما اگر اعتقاد دارید که این رسانه های پرشمار بدآموزی دارند، باید صدا و سیما را از یکنواختی، جز برخی استثناءها، از بی محتوایی برنامه های سرتا به پا غم انگیر و بی نشاط بیرون آورید و در تمامی زمینه ها به آن جاذبه ببخشید تا مردم به گونه ای خود خوا سته به آن اقبال نشان دهند و فرصت از رسانه هایی كه به باور شما جهت دار عمل می کنند گرفته شود. در غیر اینصورت، با پتك و با طوم و سرنیزه نمی توان به جامعه تشنه خبر و تحلیل های گوناگون، فیلم ها و نمایش های شاد و سرگرم کننده و موسیقی متنوع و شاد و بسیاری برنامه های دیگر برخورد کرد.

هموطنان عزیز، در طی حدود بیست ماه گذشته نیز انطباق نداشتن عملکرد های دولت جدید را با صراحت در تمامی زمینه ها و موارد با بدست دادن تحلیل های روشن به آگاهی همگان رسانده و مکرر در مکرر هشدارهای لازم را به حاکمان بر قدرت نشسته دادیم و یاد آور شدیم که راهی را که برگزیده اند کشور را به ورطه هولناکی خواهد کشاند. بارها یاد آور شدیم که بیش از این فضای جامعه را نبندید و با مردم به عنوان رعیت و فرمانبردار برخورد نکنید. دهانها را با تهدید نبندید و قلم ها را با زندانی کردن صاحبان اندیشه و روزنامه نگاران نشكنید. دانشجویان را در گروههای پرشمار بازداشت نکنید یا از ادامه تحصیل محرومشان نسازید. با سیاست های نادرست اقتصادی كه چرخهای تولید کارخانه ها را از کار انداخته است، در قبال حق طلبی کارگران شریف که به صورت مسالمت آمیز دست به تحصن می زنند، با خشونت و به زندان افکندن و بی سرپرست گذاردن خانواده های پر شمارشان برخورد نکنید. به تظاهرات آرام و گردهمایی های زنان آزاده کشور که در طلب ابتدایی ترین حقوق مسلم خویش هستند و می خواهند فضای لازم برای مشارکت هر چه گسترده تر در ساختن کشور و جامعه خود بدست آورند، یورش نبرید و همسران و مادران را از کاشانه و کودکان خویش جدا نسازید و در کنار تبهکاران و فاسدان به زندان ها نیاندازید. جامعه آموزگاران و دبیران را به عنوان پرورش دهندگان نسل امروز برای خدمت هر چه بیشتر و آگاهانه تر به میهن خویش در فردا ارج نهید و شرایط رفاهی دست کم نسبی را برایشان فراهم آورید. ولی هیچگاه گوش شنوایی نبود، به گرد همآیی های مسالمت آمیز و آرام آنها چه انگ ها که زده نشد و چه برخوردهای خشنی که با آنها صورت نگرفت. ما بارها فریاد برآوردیم که نحوه برخورد شما با نوجوانان و جوانان کشور در زمینه های مختلف از جمله نحوه پوشش آنها و بازداشتهای پرشمار آنها اثری در تغییرات مورد دلخواه شما نخوهد داشت، بلکه سبب خواهد شد که روحیه واکنشی را در آنها تشدید کند و بخش عمده ای از نیروهای جوان را به عصیان بکشاند.

سالهاست که جامعه ایران تجربه آنرا دارد كه هر وقت بر شدت بحرانهای کشور در زمینه سیاست خارجی و بالا گرفتن تنش و برخورد تند دنیا با حاکمیت افزوده شده و دستگاه خود را در بن بست شدید دیده است، هرگاه كه فشار اقتصادی فریاد اکثریت عظیم جامعه را به آسمان رسانیده و بر اثر نبود برنامه و نا آگاهی مسئولان و سپردن كارها بدست افراد غیر کارشناس و فاقد توان مدیریت در تمامی بخش های تولید رکود بیشتری پدید آمده و فرار سرمایه از کشور که از فردای انقلاب آغاز گشته ابعاد گسترده تری یافته است، حاکمیت راهی جز افزودن بر شدت عمل و سرکوب مردم در کوچه و خیابان و شدت بخشیدن بر روند احضار ها و بازداشتها و برخورد قهرآمیز با مردم به جان آمده، در اینجا و آنجا در پیش نگرفته است. عملكرد نادرستی كه هر بار بر فاصله میان ملت و حاكمیت افزوده است. این روند فزاینده چنانست که بیم آن می رود كه سیاست های خاص جهانی که با قدرت برآنند تا در منطقه دگرگونیها اساسی پدید آورند، با آگاهی از نارضایتی های گسترده مردم، در بخش هایی از کشور آشوبهایی پدید آورند که یکپارچگی کشور و وحدت ملی را هدف قرار دهد، پدیده شومی که جبهه ملی ایران بارها درباره آن هشدار داده است.

در پایان یادآور می شویم که تا بیش از این فرصت از دست نرفته است، حاکمان بخود آیند و مدیریت کلان کشور را به خواست ملت ایران در چارچوب یک انتخابات آزاد به نیروها و جریانهای ملی بسپارند که قادر خواهند بود تا برای رهایی كشور طرحی نو در اندازند و با حمایت ملت، كشور را از بحرانهای شدید و فاجعه آمیز رهایی ببخشد.

جبهه ملی ایران
سوم اردیبهشت 1386
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.