چهارشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Wednesday 24 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بیانیه جبهه ملی ایران درباره فیلم ٣٠٠

در کشوری که حاکمان آن از فردای به قدرت رسیدن بر آن گشتند تا بر تمامی تاریخ و آیین‌های شکوهمند پیش از اسلام این سرزمین مهر باطل بزنند، چگونه می‌توان از بیگانگان انتظار داشت تا به تاریخ و فرهنگ این ملت ارج گذارند.

iran-emrooz.net | Fri, 13.04.2007, 6:34

ملت ایران توهین توطئه آمیز سازندگان فیلم ٣٠٠
نسبت به تاریخ و فرهنگ خویش را نخواهد بخشید

در پی به نمایش گذارده شدن فیلم بی ارزش و توهین آمیز ٣٠٠، از سوی شمار زیادی از سازمانهای ملی و دانشجویان، در درون و برون كشور، تماس های فراوانی برای ابراز واكنش با برخی شخصیت های كشور و مسئولان جبهه ملی ایران گرفته شد. مجموعه این تماس ها ما را بر آن داشت كه آن را، بویژه برای جوانان و جوانانی كه در خارج كشور زندگی می كنند و وسیله ای را كه باید برای آگاهی از تاریخ كهن خویش داشته باشند نادرند ، صادر كنیم.
پخش فیلم ٣٠٠ بوسیله برادران وارنر درباره لشگرکشی خشایارشاه در سالهای 480-481 پ. م. به منظور تنبیه یونانیان بسبب تحریک و حمایت شورشیان ساردیس، ضمن تحریف فاحش این رویداد تاریخی، بر آن است كه طرف یونانی را متّصف به سجایای نظامی و انسانی بس والا توام با انضباط و نظم خاص بعنوان نمودار فرهنگ و تمدن پیشرفته یونان معرفی نماید. در مقابل، سپاهیان ایرانی بعنوان انبوه گسترده از مجموع اقوام بدوی وحشی و درنده خو، فاقد آرایش و انضباط نظامی به تصویر کشیده شده اند که در مواجهه با 300 اسپارتی مدافع به رهبری لئونیداس در تنگه ترموپیل نه تنها دچار تلفات سنگین می گردند، بلکه راه پیشرفت بجلو را مسدود شده می بینند، که در نهایت با راهنمایی یک یونانی موفق می شوند مدافعان را که تا آخرین نفر ایستادگی می نمایند، از پیش رو بردارند.

از دیرباز غربیها که خود را وارث فرهنگ و تمدن یونان و روم می دانند، همواره بر آن بوده اند تا در ارزیابی رویدادهای تاریخی، یونانیها و رومیها را در جایگاه و مرتبت رفیع از لحاظ اخلاقی، شجاعت و غیره قرار داده و طرفهای مقابل را به عاری بودن از ارزشهای والا چه از جهت نظامی و چه از لحاظ اخلاقی و فرهنگی معرفی نمایند. در این فیلم نیز همین برداشت افراطی و غلوآمیز به نمایش گذاشته شده است. شگفتا که در این نمایش سپاهیان ایرانی بصورت انبوهی درهم از اقوام بدوی نیمه برهنه خون آشام برکنار از هر نظم و انضباط نظامی ظاهر می شوند، حال آنکه یکی از علل پیروزیهای پی در پی ایرانیان از 615 پ.م. به بعد، یعنی از گسترش امپراتوری ماد بوسیله سیاگزار یا هوخشتر، به سبب نوآوری در استراتژی نظامی مبتنی بر تقسیم سپاهیان براساس نوع اسلحه آنها، یعنی تیراندازان، نیزه داران، سواران سنگین اسلحه و سبک اسلحه ها، ارابه رانان و غیره بود و بهمین سبب سیاگزار موفق گردید بر امپراتوری مقتدر و میلیتاریستی آشور در سال 612 پیش از میلاد پیروز گردیده و نینوا را تصرف نماید. کورش بزرگ نوآوری استراتژیک سیاگزار را توسعه بیشتر داده, موفق می شود به آسانی بر امپراتوریهای بابل و لیدی پیروزی یابد و در تعاملات نظامی، کورش گذشته از ابتکار نظامی اصل و آیین انسانی نوینی را در رابطه با ملل مغلوب جاری و حاکم می سازد. بدین معنی که فرمان صادر می شود، سپاهیان پیروز ایرانی نبایستی بهیچوجه دست تطاول، غارت، تجاوز و صدمه به سکنه شهرها در مناطق گشوده شده دراز کنند و می بایست مذاهب، آیین ها و مناسک مذهبی و اجتماعی آنها را محترم شمرند. براساس این رفتار و منش است که دنیا منشور کورش را به عنوان نخستین منشور حقوق بشر می شناسد. همین رویه از سوی کمبوجیه در فتح مصر و فراتر ازهمه از سوی داریوش اول بعنوان مدیر ومدّبر بزرگ در برقراری نظم و آرامش امپراتوری و برخورد با شورشیان رعایت گردید. در تقسیم امپراتوری به ساتراپی ها نیز ساتراپ ها می بایست آزادی مذهب، عقاید و آیین سکنه را بطور کامل محترم شمارند.

بعلاوه، برقراری اولین سیستم پستی سازمان یافته، ایجاد، گسترش و تسهیل راههای تجاری و نظامی چه زمینی و دریایی احداث کانالهای جدید از جمله مرتبط ساختن رود نیل به دریای سرخ یا ایجاد شاهراه شوش – ساردیس همه حکایت از تمدن شکوفای ایران و نوآوری در زمینه های مختلف بوده است. مهمتر از همه، ایجاد سپاه ده هزار نفری جاویدان و برقراری آرایش جدید در کل سیستم نظامی است. سپاه جاویدان، الگویی می شود برای ایجاد فلانژهای فیلیپ و اسکندر مقدونی و لژیونهای رومی. بی شک این آرایش و نظم و انضباط در سپاهیان خشایارشاه نیز وجود داشته و بهمین جهت خشایارشاه در 481 پ. ت. موفق می گردد پس از تصرف شمال یونان و از پیش برداشتن مدافعان تنگه ترموپیل در سال480، آتن را به تصرف در آورد . گو اینکه ناوگان دریایی ایران درخلیج سالامیس در اثر توفان با ناکامی و نافرجامی روبرو شد، ولی تنبیه مورد نظر انجام گرفت. به گفته ناپلئون، فراتر از تصرف آتن و تنبیه محرکین شورش های ایونیه از لحاظ نظامی چه هدف دیگری مورد نظر بوده که انجام نگرفته است. نکته دیگر در این فیلم به نمایش گذاردن حضور بیش از یک میلیون سپاهیان ایرانی در مقابل کم شمار نیروهای مدافع اسپارتی و آتن است. امروزه بسیاری از محقیقین و مورخین بر این باورند با توجه به میزان جمعیت آن روز جهان حرکت بیش از یک میلیون سپاهی از مبدا بسوی مقصد بیانی بشدت بدور از واقعیت است، زیرا تنها تامین غذا و تغذیه آنها موجب قحطی در تمامی جوامع سر راه و در نتیجه آشوب را فراهم می ساخت.

بعلاوه، چنین سپاه عظیمی عاری از قدرت مانور و حضور فعال در نبرد می بود. چگونه است که برای رویارویی با امپراتوریهای مقتدری چون آشور، بابل، لیدی و مصر به گفته خود مورخین یونانی میزان سپاهیان ایران در حد متعارف و در مواردی کمتر از طرفهای مقابل بوده است، ولی برای تنبیه چند دولت شهر در حاشیه غربی امپراتوری جهانی، نیاز به اعزام چنین سپاهی بوده است. بالاخره از لحاظ اتصاف به ارزشهای انسانی والا و متمدنانه چگونه بوده است که به گفته و نوشته مورخین یونانی، ایرانیان بر خلاف روش متداول وقت، یعنی برخورد و رفتار غیر انسانی قدرتهای غالب نسبت به مغلوبین، برای اولین بار برخورد مسالمت آمیز با مغلوبین، محترم شمردن آیین ها، مذهب و عقاید و آزادی مناسک و سنن اجتماعی را در تمامی امپراتوری جاری و حاکم می سازند ولی به یکباره در پیکار با یونانیها این چنین متصف به خصوصیات بدوی و عاری از ارزشهای مورد بحث می شوند؟!

آنچه بدان اشاره رفت بدین منظور بود که نشان دهیم تهیه كنندگان فیلمنامه با وجود آگاهی بر تمامی این نکات، در عمل کوشیده اند تا برای بهره برداری های خاص سیاسی چنین تصویر به دور از واقعیت و سراپا دروغ و توهین آمیزی را از ملت ایران و سپاهیان آن در دوران پر شکوه ترین امپراتوری جهان بروی پرده آورند. اینکه نمایش این فیلم به قولی در3100 سینما درست در شرایطی صورت می گیرد که ملت ایران از سوی برخی مقامهای مسئول آمریکا که ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرده اند به جنگ تهدید می شود مسئله ای نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت. باید پرسید آنهایی که حساب ملت ایران را از حاکمیت آن جدا می دانند، چگونه اجازه داده اند تا پیشینه درخشان ملتی این چنین وقیحانه به تصویر کشیده شود. از سوی دیگر جا دارد گفته شود، در کشوری که حاکمان آن از فردای بقدرت رسیدن بعد از انقلاب بر اساس دیدگاه ایدئولوژیک خاص خود در برابر پیشینه تاریخی درخشان و کهن ملت خویش دست به موضع گیری زدند و بر آن گشتند تا بر تمامی تاریخ و آیین های شکوهمند پیش از اسلام این سرزمین مهر باطل شد بزنند، چگونه می توان از بیگانگان انتظار داشت تا به تاریخ و فرهنگ این ملت ارج گذارند. در طول سه دهه گذشته کدام فیلم تاریخی ارزنده ای از دورانهای عظمت این کشور به تصویر کشیده شد. در حالیکه هزینه چند صد میلیاردی صرف تهیه فیلم هایی گردید که در جهت تقویت دیدگاه حاکمیت بود و واکنش میلیونها شهروند کشور را در پی داشت.

نگاهی به کتابهای درسی نوباوگان، نوجوانان، و جوانان کشور، به روشنی بی تفاوتی و گاه برخورد حاکمیت با پیشینه درخشان تاریخی ملت ایران را بازتاب می دهد. رسانه ملی صدا و سیما هیچگاه بر آن نبوده تا از چهره های نامدار این سرزمین در طول هزاران سال از دوران اساطیری تا بعد از اسلام، در قالب فیلم و نمایشنامه تصویرهای با ارزشی را به مردم کشور و جهانیان عرضه بدارد و عظمت این سرزمین و باشندگان آنرا به دنیا معرفی کند.

سخن پایانی آنکه ما ضمن ابراز تنفر و انزجار خود در برابر فیلم موهن و ضد ایرانی 300 از هموطنان ارجمند خویش خواستاریم تا واکنش خود را در برابر آن چون گذشته بروی سایت ها بازتاب دهند، باشد که جهانیان دریابند که ملت ایران، نسبت به هویت ملی و فرهنگ و تاریخ توانمندخویش عشق می ورزد و بدان افتخار می کند و تجاوزگران به حریم پر ارج آنرا نخواهد بخشید.

جبهه ملی ایران
فروردین 1386
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.