يكشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۸ - Sunday 25 August 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه سرگشاده بيش از ٦٢٠ فعال سياسی،اجتماعی و فرهنگی

اعتراض به بازداشت فعالان حقوق زنان

ما امضا كنندگان زير ضمن اعتراض به نقض قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و نحوه‌ی برخورد، نگهداری و دادرسی فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی سريع آنان و بازگرداندنشان به دامان خانواده، به ويژه نزد فرزندان خردسال و والدين سالخورده‌شان هستيم.

iran-emrooz.net | Wed, 07.03.2007, 16:08

نامه سرگشاده بيش از ٦٢٠ فعال سياسی،اجتماعی و فرهنگی
به رييس قوه قضائيه در
اعتراض به بازداشت گروهی از فعالان حقوق زنان


جناب آقای هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه

با سلام،

چنانكه مستحضر هستيد حدود ٣٥ نفر از فعالان حقوق زنان متشكل از اساتيد دانشگاه، پژوهشگران، حقوقدانان، وكلا و روزنامه نگاران كه روز يكشنبه ١٣/١٢/٨٥ در اعتراض به نحوه محاكمه‌ی ٥ تن از فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب تهران در اجتماعی مسالمت‌جويانه شركت كرده بودند، بازداشت و طی چند روز گذشته در بند ٢٠٩ زندان اوين، تحت مديريت وزارت اطلاعات، زندانی شده‌اند.
در شرايطی كه اين تجمع بر مبنای اصول ٩ و ٢٧ قانون اساسی ايران و همچنين ماده ٢٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر كه "آزادی" و "حق برگزاری تجمعات غيرمسلحانه" را برای شهروندان به رسميت شناخته شده است، در حال انجام بود ماموران دادستانی به صورت سازمان يافته و خشونت آميز به مقابله با آن پرداختند.
اصل نهم قانون اساسی ايران تصريح دارد:" در جمهوری اسلامی ايران آزادی و استقلال و وحدت و تماميت ارضی كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ انها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تماميت ارضی ايران كمترين خدشه ای وارد كند و هيچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضی كشور آزاديهای مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.".
اصل بيست و هفتم نيزتاكيد می كند: "تشكيل اجتماعات و راهپيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است."
جنابعالی اذعان داريد كه جمهوری اسلامی ايران متعهد به اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر است. بر اساس بند يك ماده ٢٠ اعلاميه جهانی حقوق بشر"هرشخصی حق دارد ازآزاديتشكيل اجتماعات، مجامع و انجمنهای مسالمت آميز بهره مند گردد." حقی كه به طورمكرر در ديگر كنوانسيون های بين المللی و مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل از جمله "اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد، گروه ها وارگان های جامعه جهت ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادی هاياساسی شناسايی شده جهانی" بر آن تاكيد شده است.
جنابعالی رئيس قوه‌ای هستيد كه بر اساس اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی بايد "مستقل" و "پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت" و عهده دار وظايفی چون "احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی مشروع" شهروندان و از جمله دستگيرشدگان اخير باشد.
ما امضا كنندگان زير ضمن اعتراض به نقض قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و نحوه ی برخورد، نگهداری و دادرسی اين فعالان حقوق زنان، خواستار آزادی سريع آنان و بازگرداندنشان به دامان خانواده، به ويژه نزد فرزندان خردسال و والدين سالخورده شان هستيم.


١٣٨٥/١٢/١٦
اسامی امضا كنندگان:

بابك آذرآبادگان، فاطمه آرام نژاد، محسن آرمين، محمد آزادى، رضا آشفته، زهره آقاجری، هاشم آقاجری، ساسان آقايی، سامر آقايی، رضا آل محمد، ناصر آملی، مسعود آقايى، غلام حيدرابراهيم بای‌سلامی، عباس ابوذری، سمانه ابوليپور، سحر ابونصر، فائزه اثنی عشری، هادی احتظاظی، حميد احراری، طاهر احمدزاده، بهزاد احمدی نيا، حسن احمدی، محسن احمدی، نعمت احمدى، مهدی احمدی، محمود احمديان، بهمن احمدی اموئی، محمدرضا احمدی نيا، مصطفی اخلاقی،‌ بها الدين ادب، ساجد اردبيلی، علی رضا ارشادی فر، سعيد اركانزاده يزدی، امير اسحاقی، بهروز اسدنژاد، ميلاد اسدی، حسن اسدی زيدآبادی، سعيد اسفنديار، احمد اسلامی، يدالله اسلامی، رشيد اسماعيلی، زهره اسلاميان، مرتضى اشفاق، حميد آصفى، سهيل آصفی، مرتضی اصلاح چی، سحر افاضلی، حسن افتخاراردبيلی، مهدی افروز منش، جلال اقتدارى، اعظم اكبرزاده، زهرا اكبرزاده، علی رضا اكبرزادگان، علی اكرمی، پروين امامی، مهسا امرآبادی، محمود امير احمدى، پارسا اميرپور، اكبر اميری، مهدی امينی زاده، اسدالله امينی ، حجت انصاری، حسين انصاری راد، حامد ايرانشاهی، اميد ايرانمهر اشناوری، اميرحسين ايرجی، مصطفی ايزدی، عمادالدين باقی، مجتبی بديعی، كمال الدين بازرگانى، مريم الله ياری، پروين بختيار نژاد، اكبر بديع زادگان، پرويز براتی، رحمت الله برهانى، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمد نويد بازرگان، ملكه بازرگان، فتانه بازرگان، مسعود باستانی، مختار باطولی، روح‌اله باقرآبادی، ايرج باقرزاده، زينب بحرينی، پروين بختيارنژاد، ايمان براتيان، محمد بذرپور، محمد بسته نگار، مهدی بسته نگار؛ كيومرث بليوند، محمد حسين بنی اسدی، ترانه بنی يعقوب، عماد بهاور، زهرا بهبودی، فاطمه بهدشتی، مريم بهرمن، محمد بهزادى، حميد بهشتى، محمد بهفروزى، احمد بورقانی، سهام الدين بورقانی، راضيه بوستانكار، مرضيه بوستانكار، جلال بهرامی، مجتبی بيات، صفا بيطرف، طاهره بيگدلی، مريم بيگلری، ايمان پاك نهاد، مسعود پدرام، محمود پرهامی، جعفر پناهی، داود پنهانی، عباس پوراظهرى، سعيد پورعزيزی، رضا پويان، محمود پيش بين، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفى تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، مهدی تاجيك، عباس تاج‌الدينی، محمد علی تبرائی، حميد تاجرنيا، عبدالرضا تاجيك، نسرين تخيری، هادی تفنگچی، مصطفى تنها، رضا تهرانى، محمد تهوری، مرجان توحيدی، هدی توحيدی، غلامعباس توسلى، محمد توسلى، محمدرضا توسلى، محمدعلی توفيقی، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائى، مجيد جابرى، شهاب جزايری، كريم جعفری، شهلا جعفريان، حسن جعفری پور، پروين جلائی، حميدرضا جلائى پور، جلال جلالی زاده، علی جمالی، عباس جنگی، مجتبی جهانی، نرگس جودكی، ماندانا چترچی، حبيب حاج حيدری، رضا حاجى، مجيد حاجی بابائی، مرجان حاجی رحيمی، بهمن حافظى، مهدی حبيبی، سعيد حجاريان، طه حجازى، جلال الدين حجتی، حميد حديثی، حسين حريرى، حميد حسامی، آيدين حسنلو، آرش حسن نيا، زهرا حسينی، صديقه حسينی، فائزه حسينی، بهزاد حق پناه، جمشيد حقگو، زينب حقی، فاطمه حقيقت جو، وحيد حقيقی، على حكمت، منيژه حكمت، ابوالفضل حكيمى، عبدالكريم حكيمى، مجيد حكيمى، محمد رضا حمسى، محمد حيدری، فخرالدين حيدريان، جليل حيدريان يزدلی، جعفر خائف، هادی خانيكی، رضا خجسته رحيمی، ابراهيم خدادادى، امير خرم، مصطفی خسروی، فهيمه خضرمحمودی، حسين خطيبی، محمد خطيبی، الياس خلج، محمدحسين خليلی اردكانی ، مجتبی خندان، راوه خوارزمی، ابراهيم خوش سيرت سليمی، اسماعيل خوش محمدى، ناهيد خيرابی، مسعود خيراتی، هوشنگ خيرانديش،محمدعلى دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، محمدمهدى دانشيان، فريبا داودی مهاجر، احسان داوری، امين دربان، محمود درد كشان، سعيد درودى، محمود دل آسايى، اميرخسرو دليرثانی، علی دهقان، مسعود دهقان، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانى، پروين دخت دفتری، ابراهيم دينوی، فاطمه راكعی، امير رزاقی، محمد صادق ربانى، تقی رحمانی، ابراهيم رحمتی، شبنم رحمتی، جواد رحيم پور، سعيد رحيمی مقدم، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايى، طاهره رحيمی، سميرا رزاقی، سهراب رزاقی، سمينا رستگاری، مژگان رستمی، احمد رسول زاده، محمود رسول زاده، محمد صادق رسولی، احد رضائى، اصغر رضائى، بيوك رضائى، حميدرضا رضائی، سكينه رضائی، عبدالعلی رضائی، بهمن رضا خانى، سعيد رضوى فقيه، حسين رفيعى، عبدالله رمضان‌زاده، بنفشه رمضانی يگانه، علی رنجی پور، مسعود رهبری، مهدى رهنما، فرزانه روستائی، محمد حسين روشن، رضا رئيس طوسى، صديقه زارع، نفيسه زارع كهن، فياض زاهد، شيوا زرآبادی، جمال زره ساز، علی زرين، اكبر زمانی، صديقه زمانی، محمد ابراهيم زمانى، سجاد زند، پرويز زندى نيا، احمد زيدآبادى، محمد رضا زهدى، سيد مجتبی سادات، عليرضا ساريخانى، جليل سازگارنژاد، احمد ساعى، سجاد سالك، فرزانه سالمی، بنفشه سام گيس، مسعود سپهر، نسرين ستوده، عزت الله سحابى، فريدون سحابى، هاله سحابى، عيسی سحر خيز، نسيم سربندی، محمد سرچمى، اميد سرخی، محمدعلی سعدائی، محمود سعيدزاده، بيوك سعيدی، سعيده‌ سعيدی، عبدالفتاح سلطانی، مرتضی سلطانيه، آرمين سليمانی، محمد جواد سليمانی، علی سماواتيان، علی سميع نژاد، علی سياسی راد، علی اصغر سيدآبادی، سيد رضا سيدزاده، محمدعلی سيدنژاد، سيد محمد علی سيف‌زاده، هاله سينكی، سلمان سيما، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكرى، لاله شاكری، تقى شامخى، على شاملو، محمد محمد شانه چى، حسين شاه حسينى، سپيده شاه محمدی، مريم شبانی، فهيمه شجاع، كاوه شجاعی، جعفر شرف خانی، شهلا شركت، سعيد شريعتی، محمد شريف، حجت شريفی، سعيد شريفی، محمد شريفی، جواد شرف‌الدينی، معصومه شفيعی، كاظم شكری، الله وردى شمبورى، محمود شمس الواعظين، احمد شهامت دار، حسن شهبازی، محمد شهرابی، ابراهيم شيخلو، نگين شيرآقايی، آمنه شيرافكن، احمد شيرزاد، سعيد شيركوند، فيروزه صابر، هدی صابر، محمد صاحب محمدی، محمد صادقی، هاشم صباغيان، مصطفی صداقت جو، احمد صدر حاج سيدجوادى، رضا صدر، احمد صدری، سميرا صدری، محمود صدری، صادق صدقگو، رضا صفری، لطيف صفری، مهدى صراف، عليرضا صفائی، عباس صفائی‌فر، يحيی صفی آريان، فضل الله صلواتى، كيوان صميمى، جليل ضرابی، على اشرف ضرغامى، فريدون ضرغامى، سيد شهاب الدين طباطبائی، مقداد طباطبائی، اعظم طالقانى، حسام طالقانى، طاهره طالقانى، نرگس طالقانى، اكبر طاهرى، بهروز طاهری، رئوف طاهرى، محمد طاهرى، نوشين طريقی، امير طيرانی، كيوان ظهرابی، وحيد عابدينی، ندا عبداللهی، علی عبدی، جمشيد عزيزی، احمد عبادی، سيد جعفر عباس زادگان، كريم عابدينی، سيد منصور عامری، فريبا عباسقلی زاده، فرزانه عربی، فيض‌اله عرب سرخی، مهدی عربشاهی، فرزانه عربی، علی عزيزی، زهرا عصاريان، روئين عطوفت، سيد عظيم عظيمی فر، جواد علائی، باقر علائی، علی علوی، عليرضا علوى تبار، محمدباقر علوى، دلارام علی، سعيده عليپور، رضا عليجانی، امير عليزاده، طاهر عليزاده، على عليزاده نائينى، محمد جعفر عمادى، محمود عمرانى، فريدون عموزاده خليلی، فريده غائب، على اصغر غروى، عليرضا غروى، ماجد غروى، مسيح غروى، سعيد غفارزاده، مسعود غفاری، على غفرانى، مهدى غنى، فريده غيرت، محمدتقى فاضل ميبدى، ليلا فاضلی، باقر فتحعلی بيگی، علی فتوتی، نادر فتورچی، ليلی فرهادپور، گيسو فغفوری، مرتضی فلاح، ارسلان فلاح، ابراهيم فتاحی، مقصود فراستخواه، عذرا فراهانی، پناه فرهادبهمن، مهدی فخر، پويان فخرآيی، مهدی فخرزاده، مريم فرخی، غفار فرزدى، شهين فرزين پژوه، حسن فرح آبادی، مهرآوه فردوسی، فاطمه فرهنگ خواه، حسن فريد اعلم، بهرام فياضی، احمد قابل، هادى قابل، ليلی قاسم زاده، حسن قاضی مرادی، عباس قائم الصباحی، علی قديمی، خسرو قشقايى، ماهرو قشقايى، رحمانقلى قلى زاده، رضا قلی زاده، مهدی قلی‌زاده اقدم، عبدالحسين قمی زاده، عبدالمجيد قندى زاده، نظام الدين قهارى، ، عبدالحسين قمی‌زاده، مصطفى قهرمانى، ميثم قهوه چيان، حجت الله قياسى، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس، حسين كاظمی، مرتضى كاظميان، جعفر كامبوزيا، رسول كامرانزاده، سينا كاميار، هادی كحال‌زاده، محسن كديور، منوچهر كديور، جميله كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، سارا كرمانيان، على كرمى، محبوبه كرمی، عليرضا كرمانی، جميله كريمی، روزبه كريمی، حسن كسمايی، فريدون كشكولی، علی رضا كفشكنان، فاطمه كمالی احمدسرايی، ناصر كميليان، پروين كهزادى، الهه كولائی، يعقوب كوثرى، محمد كيانوش‌راد، بهناز كيانی، اميد گشتاسبی، بيژن گل افرا، محمد حسن گلرخيان، مهديه گلرو، اكبر گنجی، مسعود لدنى، معصومه لقمانی، حسين لقمانيان، مجتبی لطفی، فريده ماشينی، حميدرضا مالكی، احسان مالكی پور، سعيد متقی، محمد تقى متقى، رجبعلی مزروعی، حسين مجاهد، سعيد مجرب، كريم مجرب، زهره مجردی، احسان محرابی، محسن محققى، جلال محمدلو، نرگس محمدی، نوشين محمدی، محمد محمدى اردهالى، فخرالسادات محتشمی پور، جواد محمودی، سيد على محمودى، فهيمه محمودی، فريد مدرسی، حسين مدنی، سعيد مدنى، احمد مدادی، ماشاءالله مديحى، ، پيمان مرتب، قاسم مرادی، فريد مرجائی، آرمين مروج، مصطفى مسكين، رضا مسموعى، ضيا مصباح، ليلا مصطفوى، مصطفى مصطفوى، عباس مصلحى، محمد جواد مظفر، عبدالحميد معافيان، محمود معتقد، مهدی معتمدی مهر، احمد معصومی، علی‌اكبر معين‌فر، اصغر معين فر، ضياء مصباح، احمد معصومی، سارا معصومی، ياسر معصومی، بدرالسادات مفيدى، خديجه مقدم، مرتضى مقدم، علی مقيمی، علی ملازمی، فهيمه ملتى، كاظم ملكی، مصطفی ملكيان، علی مليحی، احمد منتظرى، جواد منتظری، سعيد منتظرى، آذر منصوری، خسرو منصوريان، علی مهرداد، سهيل مهروزی، كيوان مهرگان، نبی موسا، سيد احمد موسوی، سيدرضا موسوى سعادتلو، مهدی موسوی، سيد علی موسوی خوئينی، اتابك موسوی نسب، شهيندخت مولاوردی، عبدالله مومنی، على مومنى، محمود مومنى، امير ميرخانى، سراج الدين ميردامادی، مريم ميرزائی، فخرالسادات ميرفتاحی، وحيد ميرزاده، الله كرم ميرزايى، فرهنگ نادری، مهدی ناركی، بهنود نادری، سارا نادری، فرشته ناصرگيوه چى، الناز ناطقی، مهدی ناطقی، حسن نراقى، سياوش نژادپور، زهره نصرالله زاده، محمود نعيم پور، علی اكبر نجفی، احمد نعمت زاده، جعفر نقمی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقى نكوفر، علی نكونسبتی، سيد حميد نوحى، امير حسين نوربخش، فخرالسادات نوربخش، منوچهر نوربخش، كامبيز نوروزی، حسين نوری زاده، نوشين نوع پرست، صالح نيكبخت، علی نيكوئی، احمد هادوی، محمد هادی هاديان، هادى هادى زاده يزدى، محمد هاشمی، ناصر هاشمی، بهاره هدايت، سيدهاشم هدايتی، عليرضا هندى، احسان هوشمند، اكبر والى، رسول ورپايى، نسرين وزيری، منصور وفا، فرناز وفائی، باقر ولى بيك، جليل ولى بيك، اعظم ويسمه، رحيم ياورى، على فريد يحيايى، محمود يگانلی، حنيف يزدانی، كاظم يزدى، ابراهيم يزدى، عاطفه يوسفی، هيوا يوسفی، حسن يوسفى اشكوری، رضا يوسفيان، حسن يوسفيان آرانی.*******************


احضار تلفنى به وزارت اطلاعات

در اقدامی ديگر برای ارعاب فعالين حقوق زنان، ٧ تن از آنان كه جزو دستگيرشدگان نبودند، تلفنى به وزارت اطلاعات فراخوانده شده‌اند.
خانم نسرين ستوده، وكيل تعدادى از خانم‌های بازداشت‌شده به بخش فارسی صدای آلمان - دويچه وله - گفته است «با ۷ تن از فعالان جنبش زنان تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده در ادارات مختلفی حضور پيدا بكنند.»
اين هفت تن عبارت‌اند از خانم‌ها: منصوره شجاعی، رضوان مقدم،‌ فرناز سيفی، پريسا كاكايی، بيتا طاهباز، خديجه‌ مقدم و هما مداح.
به گفته خانم ستوده، به اين خانم‌ها ابتدا در بعضی از اين مكالمات گفته شده كه از كلانتری محل با اينها تماس گرفته شده، مجددا گفته شده كه از اداره‌ اطلاعات هستند و از اينها دعوت شده برای يك گفت‌وگوی دوستانه به اداره‌ی مربوطه بروند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.