يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ - Sunday 21 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ايران تنها مخالف قطعنامه هولوكاست بود

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه ٢٦ ژانويه با تصويب قطعنامه‌ای انكاركنندگان هولوكاست را محكوم كرد. نماينده جمهوری اسلامی ضمن مخالفت با قطعنامه، جلسه مجمع عمومی سازمان را ترك كرد.

iran-emrooz.net | Sat, 27.01.2007, 10:18

دويچه وله: امروز ۲۷ ژانويه برابر است با سالروز آزادسازى اردوگاه آوشويتس، بزرگ‌ترين اردوگاه نابودسازى انسانى و روز جهانى تجديد خاطره با قربانيان هولوكاست. ديروز، جمعه، در اجلاس عمومى سازمان ملل، اين موضوع تاريخى، به موضوعى حساس و امروزى تبديل شد. نمايندگان ۱۹۲‌كشور عضو سازمان ملل، قطعنامه‌اى را عليه انكار هولوكاست تصويب كردند. تنها كشورى كه به اين قطعنامه راى منفى داد ايران بود.
حسين قريبى ديپلمات جمهورى اسلامى در سازمان ملل گفت: «اصول دمكراسى و از جمله حق آزادى بيان و اعتقاد بايد راه را براى پژوهش ديدگاه‌هاى گوناگون در مورد رويدادهاى تاريخى بدون محدوديت باز كند».
ديپلمات جمهورى اسلامى اين محدوديت‌ها را در قطعنامه‌اى مى‌بيند كه از طرف آمريكا و ۱۰۳ كشور ديگر به سازمان ملل ارائه گرديده بود. در متن اين قطعنامه، انكار هولوكاست تقبيح و زير پرسش بردن حتا بخش‌هايى از آن رد شده است. موضعگيرى عليه اين قطعنامه به حسين قريبى نماينده‌ى جمهورى اسلامى در اين اجلاس عمومى واگذار شده بود. وى كشتار ميليون‌ها يهودى را نسبى كرد و گفت كه بايد آن را در رابطه با كشتارهاى جمعى ديگر ديد.
قريبى گفت: «بويژه جناياتى كه در هيروشيما، ناكازاكى، فلسطين، روآندا و در بالكان انجام گرفته و براى بشريت درد و رنج بيش از اندازه‌اى آورده است».
اين ديپلمات جمهورى اسلامى همچنين به اسراييل حمله كرد كه در شمار قربانيان هولوكاست مبالغه مى‌كند تا جنايات خود را توجيه نمايد. سخنرانى ۱۳ دقيقه‌اى قريبى در سازمان ملل، نمايندگان آمريكا و اسراييل را برآشفت.
گيلرمن نماينده‌ى اسراييل گفت: «ايران با جامعه‌ى جهانى وداع كرد و خود را به عنوان منكر هولوكاست در مقابل ۱۹۱ كشور جهان منزوى ساخت».
وولف نماينده‌ى آمريكا در سازمان ملل نيز گفت: ايران با چنين موضع ننگينى، تنها و منزوى مانده است. وى در سخنرانى خود در مجمع عمومى همچنين آشكار ساخت كه اين قطعنامه جزيى از درگيرى عمومى با تهران است و واشنگتن زير پرسش بردن هولوكاست را جدا از آن نمى‌داند، بلكه آن را در ارتباط با تهديدات احمدى‌نژاد عليه اسراييل و برنامه‌ى اتمى ايران مى‌بيند.
توماس ماتوسك نماينده‌ى آلمان در سازمان ملل، به نام اتحاديه‌ى اروپا سخن گفت و خاطر نشان ساخت كه بايد از درس‌هاى تاريخ آموخت و خطرهايى را كه امروز يعنى ۶۲ سال پس از آزادى آشويتس وجود دارد ديد.
ماتوسك گفت: نژادپرستى، نابردبارى و نفرت مى‌توانند بار ديگر به اقدامات سنگدلانه و كشتار جمعى منجر گردند. اين وظيفه‌ى تك تك اعضاى جامعه‌ى جهانى است كه با آن مبارزه كند.


گزارش «ايرنا» از اظهارات نماينده‌ی جمهوری اسلامی


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «ايرنا»، "حسين قريبی" نماينده ايران در اين نشست مجمع عمومی سازمان ملل اقدام آمريكا در طرح قطعنامه هولوكاست را «يك اقدام فريبكارانه سياسی» دانست و پس از ابراز مخالفت با آن، جلسه مجمع را ترك كرد.
وی: گفت هدفی كه در ورای طرح اين قطعنامه نهفته است به هيچوجه سالم نيست و هدف اصلی آنها در نيت شيطنت آميز آنها در جهت پيگيری اهدف كوته بينانه سياسی از همه راهها از جمله از طريق سوء استفاده از اين ارگان نهفته است.
نماينده ايران اظهارداشت: اگر هدف اصلی قطعنامه محكوم نمودن نسل كشی است مجمع عمومی با صدور تعداد زيادی قطعنامه، قبلا مبادرت به محكوميت نسل كشی نموده و نياز به طرح اين قطعنامه سياسی نبود.
قريبی، موضع صريح تهران در خصوص نسل كشی را مورد تاكيد مجدد قرار داد و گفت كه جمهوری اسلامی ايران، همچون ديگر اعضای سازمان ملل نسل‌كشی نژادی، قومی و مذهبی را جنايت عليه بشريت می‌داند و آنرا محكوم كرده است.
وی تصريح كرد: جمهوری اسلامی ايران معتقد است كه هيچ توجيهی برای نسل كشی وجود ندارد اما در عين حال هيچ توجيهی نيز برای سوء استفاده برخی خصوصا رژيم صهيونيستی از جناياتی كه در گذشته اتفاق افتاده است بعنوان بهانه برای ارتكاب جنايات و نسل كشی بيشتر وجود ندارد. "علاوه بر آن در حالی كه اطلاع از ابعاد برخی جناياتی كه در گذشته اتفاق افتاده است نياز به مطالعه و بررسی جامع آنها توسط جامعه بين المللی بمنظور جلوگيری از اتفاق مجدد آنها دارد، تحميل محدوديت بر انجام چنين بررسيهايی قابل قبول نيست".
نماينده ايران تاكيد كرد: تنها با بررسی بی‌طرفانه آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می‌توان مطمئن شد كه اينگونه جنايات دوباره اتفاق نخواهد افتاد و قطعا تلاش برای جلوگيری از تكرار اينگونه حوادث نياز به ميزانی از تحقيق و مداقه دارد.
وی گفت: ارائه قضاوتهای سياسی در مورد چنين حوادثی و بستن در روی هر نوع تحقيقی در اين زمينه، صحت آنها را زير سوال می‌برد. اصول اساسی دموكراسی از جمله حق آزادی بيان بايد مسير كنكاش در خصوص ابعاد مختلف وقايع تاريخی را هموار سازد و از اعمال محدوديت های خودخواهانه در قبال آن اجتناب شود.
قريبی افزود كه از جنايت نسل كشی و آلام ناشی از آن به عنوان ابزاری برای مقاصد سياسی بكار رود. متاسفانه رژيم صهيونيستی طی شش دهه اخير همواره آلام وارده بر يهوديان در گذشته را بعنوان پوششی برای ارتكاب جناياتش عليه فلسطينيان در سرزمينهای اشغالی از طريق پاكسازی قومی و تروريسم دولتی، مورد سوء استفاده قرار داده است.
نماينده ايران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت: جامعه بين المللی بايد در قبال جنايات بی‌شرمانه اين رژيم اقدام قاطعی اتخاذ كند و به اين رژيم اجازه ندهد احساسات بشردوستانه را برای اهداف نامشروع خود مورد استفاده ابزاری قرار دهد.
وی اظهارداشت: جمهوری اسلامی ايران معتقد است كه هدف اصلی طرح چنين قطعنامه ای می‌تواند هر چيزی به غير از نگرانی واقعی نسبت به نسل كشی و آلام ناشی از آن باشد اگر جز اين بود، بانيان اصلی اين قطعنامه حداقل می بايست به ديگر موارد نسل كشی كه در ديگر نقاط جهان از جمله در هيروشيما و ناكازاكی، فلسطين، رواندا و بالكان رخ داده،اشاره می‌كردند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.