پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 23 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

نامه اعضای تحريريه «نامه» به رئيس قوه قضاييه

«ما اعضا و همكاران هیأت تحريريه‌ی ماهنامه نامه، از جنابعالی به عنوان رييس قوه قضاييه می‌خواهيم برابر اصل سوم قانون اساسی، ضمن نقض رأی توقيف موقت صادر شده توسط هیأت نظارت بر مطبوعات، امكان انتشار مجدد ماهنامه نامه را فراهم نماييد.»

iran-emrooz.net | Wed, 17.01.2007, 14:22

به نام خدا

جناب آقای هاشمی شاهرودی
رييس محترم قوه قضاييه

با سلام و احترام؛
همان‌گونه كه مستحضريد، بيش از چهار ماه از توقيف ماهنامه نامه، بنابه‌تصميم و رأی هیأت نظارت بر مطبوعات می‌گذرد. برابر تبصره‌ی ذيل ماده ١٢ قانون مطبوعات، هیأت نظارت "موظف است ظرف يك هفته پرونده را جهت رسيدگی به دادگاه ارسال نمايد". بنابراين تصديق می‌فرماييد كه عدم ارسال پرونده ادعايی هیأت نظارت به دادگاه، نقض صريح قانون مطبوعات است؛ آن هم قانونی كه اهالی مطبوعات به آن ايراد جدی دارند، ولی دستگاه‌های اجرايی، خود را باورمند به آن می‌دانند.
ما اعضا و همكاران هیأت تحريريه‌ی ماهنامه نامه، ضمن يادآوری به تصميم‌گيران و مجريان برای عمل به قانون اساسی و قانون مطبوعات مورد قبول خود آنان، از جنابعالی به عنوان رييس قوه قضاييه می‌خواهيم برابر اصل سوم قانون اساسی- بند ١٤- كه همه‌ی افراد جامعه را متساوی‌الحقوق می‌داند، ضمن نقض رأی توقيف موقت صادر شده توسط هیأت نظارت بر مطبوعات، به دليل سپری شدن مهلت قانونی يك هفته‌ای برای ارسال پرونده اين نشريه به دادگاه، امكان انتشار مجدد ماهنامه نامه را فراهم نماييد.
به‌نظر می‌رسد دولت‌مداران هرگز به تأثير تصميم‌های نادرست خويش بر زندگی روزنامه‌نگارانی چون ما نمی‌انديشند و ماه‌ها سرگردانی، بلاتكليفی و بی‌كاری ديگران را با بی‌تفاوتی و مسئوليت‌ناپذيری ناديده می‌گيرند.
بديهی است با توجه به تبصره‌ی ٢ ماده ١٠ قانون مطبوعات كه برای توقيف موقت نشريات به هیأت نظارت اختياراتی داده است، اما در عين‌حال تصريح می‌كند: "اين امر مانع شكايت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاكم نخواهد بود"؛ چنان‌چه جناب‌عالی بنا بر مستندات قانونی مذكور دستور بررسی صادر بفرماييد، نه تنها موجبات رفع توقيف از نشريه‌ و اشتغال مجدد ما و ديگر همكاران در ماهنامه نامه فراهم خواهد آمد، بلكه ضرورت تنظيم و تقديم شكواييه بر عليه هیأت نظارت به دليل اهمال و قصور در وظايف و نيز پيگيری حقوقی- صنفی تظلم‌خواهانه‌ی ما در قالب ديگر شيوه‌های مدنی، مرتفع می‌گردد.

اعضای هیأت تحريريه‌ی ماهنامه‌ی نامه

محمد آشور - عليرضا ابراهيمی - نوشين احمدی خراسانی - مهدی اسماعيلی - حسين اكبری - امين بزرگيان - مسعود پدرام - مصطفی تنها - مجيد تولّايی – عليرضا جباری - بهناز خسروی - عليرضا رجايی - تقی رحمانی - محمدرضا رحيمی‌راد – فريبرز رئيس‌دانا - احمد زيدآبادی - شايا شهوق - عليرضا طارمی - طوس طهماسبی - منور عسگری - حسين فرشادبخت - پريسا كاكايی - مرتضی كاظميان - عليرضا كرمانی - جواد لگزيان - محسن مالجو - سعيد مدنی - جواد موسوی‌خوزستانی - محمد ميلانی - اسماعيل ناطقی - پويا نعمت‌اللهی - افسانه وفائی
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.