چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 22 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

وزير امورخارجه فرانسه هشدار داد:

سركشی به انزوای كامل ايران می‌انجامد

وزير امورخارجه فرانسه هشدار داد كه سركشی و گسترش برنامه غنی‌سازی اورانيوم به «انزوای كامل» دولت ايران در جامعه جهانی منجر خواهد شد.

iran-emrooz.net | Mon, 25.12.2006, 10:26

راديوفردا: وزير امورخارجه فرانسه هشدار داد كه سركشی و گسترش برنامه غنی سازی اورانيوم به «انزوای كامل» دولت ايران از جامعه جهانی منجر خواهد شد.
فيليپ دوست بلازی وزير امور خارجه فرانسه، روز يكشنبه ۲۴ دسامبر گفت:« من فكر نمی‌كنم كه همه مقام های ايران اين تصميم واحد را گرفته‌اند كه بخواهند كشور را در انزوای كامل جهانی قراردهند. من فكر می‌كنم اين به نفع ايران است كه به مذاكره بازگردد».
آقای دوست بلازی تاكيد كرد كه شورای امنيت سازمان ملل«در اقدامی متحد» قطعنامه تحريم برنامه هسته ای و موشكی ايران را تصويب كرد.
در واكنش به تصويب قطعنامه تحريم ايران توسط شورای امنيت سازمان ملل متحد، محمد علی حسينی سخنگوی وزارت امور خارجه ايران روز يكشنبه گفت كه جمهوری اسلامی فعاليت های هسته ای خود را برای تكميل سايت نطنز و كار بر روی نصب سه هزار سانتريفوژ برای غنی سازی اورانيوم از سر خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دوست بلازی گفت:«يكدندگی كشور را به سمت انزوا خواهد برد، حتی اگر مقام های ايران اين نكته را متوجه نباشند».
وزير امورخارجه فرانسه افزود: « توپ در زمين ايران است. ايران يا بايد مذاكره را بپذيرد كه فرانسه نيز مايل به اين گزينه است، و يا خود را در انزوا قرار دهد».
قطعنامه تحريم ايران روز شنبه بيست و سوم دسامبردر شورای امنيت سازمان ملل متحد و بر اساس اصل ۴۱ از فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شد.
شورای امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا، به دنبال خودداری ايران از تعليق برنامه های هسته ای مربوط به غنی سازی اورانيوم اين قطعنامه را تصويب كرد.
آمريكا ايران را متهم می كند كه هدف از برنامه هسته‌ای تهران دستيابی به سلاح‌های اتمی است. ايران اين اتهام را رد می كند و می گويد برنامه هسته‌ای اين كشور «صلح آميز» است.
طبق قطعنامه تصويب شده روز شنبه، صادرات مواد و فن اوری های موشكی و هسته ای برای غنی سازی اورانيوم، نيروگاه های آب سنگين و بازآمايی، و قطعات و فن اوری سامانه موشكی دور برد به ايران از سوی همه كشورهای جهان ممنوع می شود.
براساس اين قطعنامه كليه دارايی شركت ها و افراد، طبق ليست ارايه شده توسط سازمان ملل، كه در ارتباط با برنامه موشكی و هسته ای ايران فعاليت می كنند مسدود خواهد شد.
قطعنامه از اقدام های بعدی عليه ايران، در صورت عمل نكردن به خواست های شورای امنيت سازمان ملل متحد، نام می برد.
بند هفتم منشور سازمان ملل متحد قطعنامه عليه ايران را الزام آور می كند. اما بر پايه ماده ۴۱ اين بند، اين الزام شامل اقدام نظامی عليه ايران نمی شود.


شيرزاد: به مرحله خطيری رسيده‌ايم
آفتاب: دكتر احمد شيرزاد، نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی و كارشناس مسايل هسته‌ای در واكنش به تحريم ايران از سوی شورای امنيت سازمان ملل تاكيد كرد «پرونده هسته‌ای ايران با صدور اين قطعنامه به پايان نمی‌رسد چراكه كشورهای اروپايی و آمريكا خواستهای ٣ گانه‌ای دارند كه برای رسيدن به اهداف خود بر ايران فشار خواهند آورد».
شيرزاد در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب و در خصوص خواسته‌های ٣ گانه آمريكا و اروپا گفت:‌ آنان خواهان تعليق غنی‌سازی، ادامه روند بازرسی نمايندگان آژانس و اعلام توقف پروژه آب سنگين اراك هستند و قطعا تا زمان تحقق اين خواسته‌ها، فشارها ادامه پيدا می‌كند.
وی صدور قطعنامه را اولين گام شورای امنيت ارزيابی كرد و افزود: البته غرب برای رسيدن به مراحل بعدی راه همواری ندارد و برای رسيدن به توافق برای صدور اين قطعنامه هم مشكلات بسياری را متحمل شدند.
شيرزاد در پاسخ به اين سوال كه «ايران بايد چه تدابيری برای كاهش ميزان تاثير تحريم‌ها انجام دهد» گفت: ايران بايد تكليف خود را با مجموعه جامعه بين‌المللی مشخص كند و مسئولين بايد استراتژی بلندمدتی را تعيين كنند تا ضامن امنيت ملی باشد.
وی در ادامه افزود: راه‌حل اصولی‌ای كه ما تأكيد داريم، ادامه همان سياست «تعامل با جامعه بين‌الملل» است كه در زمان دولت سيد محمد خاتمی نيز مورد پيگيری قرار می‌گرفت.
شيرزاد با تاكيد بر اين كه اكنون «به مرحله خطيری رسيده‌ايم» توصيه‌های برخی افراد برای درگيری با جامعه ملل را موجب تسريع روند برخوردها با ايران دانست و با يادآوری مجدد اين نكته كه «غرب برای رسيدن به مراحل بعدی راه همواری ندارد» گفت: عملكرد احساسی و برنامه‌های شعاری، قطعا روند برخورد با ايران را تسريع می‌كند و نبايد فكر كرد كه آنان با اين گونه شعارها كوتاه می‌آيند.


توصيه‌های شمس الواعظين در زمينه بحران اتمی
آفتاب: ماشاءالله شمس الواعظين نسبت به برخی اظهارنظرهای ناپخته و اعمال نسنجيده مسئولان دولتی در شرايط تصويب قطعنامه تحريم عليه ايران اظهار نگرانی كرد.
اين روزنامه‌نگار در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب تصويب اين قطعنامه را نخستين برخورد رسمی ميان ايران و آمريكا در عرصه بين‌المللی به بهانه پرونده هسته‌ای دانست و گفت: «در اين بازی، آمريكا يك‌ـ‌هيچ روند را به نفع خود به پايان برد و ايران نيز در ايجاد شكاف ميان چين و روسيه و ديگر اعضای شورای امنيت سازمان ملل ناكام ماند تا حداقل يك سوم اين كشورها را وادار به رأی ممتنع به اين قطعنامه نمايد».
وی با بيان اينكه برخی تفسير می‌كنند «قطعنامه ١٧٣٧ هم مانند قطعنامه‌هايی كه درباره اسرائيل صادر شده به بايگانی خواهد رفت» ادامه داد: ‌استدلال آقايان اين است كه اين قطعنامه در بند ٤١ فصل هفتم منشور ملل متحد جاگرفته كه اگر چه لازم ‌الاجراست، ولی به كارگيری زور را برای اعمال اراده‌های بين‌المللی غيرمجاز می‌شمرد. به ويژه آنكه بنا به تصريح قطعنامه هرگاه ايران شرايط مندرج در آن را بپذيرد كل تحريم‌ها كان‌لم‌يكن خواهد شد.
شمس الواعظين در ادامه تحليل خود از شرايط موجود، اتكای برخی افراد به اظهارات نماينده روسيه پيش از تصويب قطعنامه درباره مستثنی شدن اقدامات و تعاملات هسته‌ای ايران – روسيه از شمول موارد تحريم را يادآور شد و گفت: «تحليل آقايان اين است كه اگر كشوری درباره قطعنامه‌های بين‌المللی مقاومت كند و آن را اجرا نكند جامعه جهانی به دشواری می‌تواند تصميمات راديكال بعدی را اتخاذ كند. در حالی كه ايران اين موضوع را در نظر نمی‌گيرد كه اسرائيل با اتكا به آمريكا و حق وتوی اين كشور به اجرای قطعنامه‌ها تن در نمی‌‌دهد اما وضعيت كشوری در ميان كشورهای اروپايی حتی در انزوا قرار دارد معلوم نيست به كجا می‌انجامد».
اين تحليلگر مسايل خاورميانه واكنش رسمی تهران در خصوص راه‌اندازی ٣٠٠٠ سانتريفيوژ را، يكی از گزينه‌های پيش روی ايران دانست و افزود:‌ «احتمالا مجلس نيز موضوع باقيماندن ايران در NPT را بررسی می‌كند. شايد نه برای اجرا و تصويب، بلكه برای ارسال پيام‌های تهديدآميز به غرب و تحريم‌كنندگان. گام بعدی ايران به نظر من اين است كه كل حوزه مناقشه و چالش را از برنامه اتمی به حوزه‌های ديگر و شعاع امنيتی حوزه منافع آمريكا در خاورميانه منتقل می‌كند تا ايالات متحده را وادار به تجديدنظر و نشستن پای ميز مذاكره با ايران نمايد».
شمس‌الواعظين تاكيد كرد «در عين حال بازيگر مقابل هم بيكار نمی‌نشيند و ممكن است پيش از فرصت ٦٠ روزه خواهان تشكيل نشست شورای امنيت و تشديد و تقويت تحريم‌ها شود».
وی با بيان اينكه ايران بايد به زودی بتواند برنامه هسته‌ای مسالمت‌آميز خود را به نقطه غيرقابل بازگشت برساند تا تصميم‌گيری در مورد عقب‌نشينی از آن برای هر يك از طرف‌ها دشوار باشد و در نتيجه آغاز مجدد مذاكرات را هموار كند اضافه كرد: «در صورتی كه ايران فراتر از حدود اعلام شده‌اش، تصميمی در پرونده هسته‌ای داشته باشد بايد از سياست «ابهام آفرينی استراتژيك» استفاده كند».
شمس‌الواعظين در پايان با اظهار نگرانی از برخی اظهارنظرهای ناپخته و خارج از چارچوب منافع ملی كه به تشديد بحران و تسريع اجرای سناريوهای بدبينانه غرب عليه ايران كمك می‌كند افزود: «افراد درگير در پرونده هسته‌ای بايد از هرگونه اظهار نظر نسنجيده،‌ ناپخته،‌ غيرحساب شده و غيرمرتبط با چشم‌انداز‌های سازنده و نحوه مديريت ايجاد شكاف در صحنه بين‌المللی در پروسه بحران به شدت خودداری كنند».


نمايندگان مجلس تصويب كردند: پايان همكاری با آژانس اتمی
اعتماد ملی: چند ساعت پس از صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل عليه برنامه اتمی ايران، نمايندگان مجلس دوفوريت طرحی را تصويب كردند كه بر اساس آن دولت بايد در همكاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی تجديدنظر كند. ١٨٤ نماينده مجلس ديروز با فرياد «مرگ بر آمريكا» دوفوريت اين طرح را تصويب كردند.
اين طرح تصريح دارد كه «با توجه به تصويب قطعنامه ظالمانه و غيرقانونی ١٧٣٧ شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه فعاليت صلح‌آميز هسته‌ای جمهوری اسلامی ايران و با عنايت به اين واقعيت كه تاكنون همكاری‌های گسترده و همه‌جانبه‌ای با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی انجام شده و بيش از ٢ هزار نفر ساعت از مراكز مختلف هسته‌ای و غيرهسته‌ای ايران بازرسی شده، ادامه اين روند در شرايط كنونی، ديگر منطقی به نظر نمی‌رسد و ضروری است در ا‌ين روند تجديدنظر شود.»
پيش از آنكه اين طرح به تصويب نمايندگان مجلس برسد، حدادعادل رئيس مجلس در سخنان پيش از دستور خود با اشاره به تصويب قطعنامه شورای امنيت در خصوص تحريم فعاليت‌‌های هسته‌ای ايران، تصريح كرد: روز گذشته قطعنامه‌ای در شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد كه نوعی تحريم در برابر فعاليت‌های هسته‌ای كشور ما در اين قطعنامه در نظر گرفته شده است.غلامعلی حدادعادل افزود: اگرچه تصويب چنين قطعنامه‌ای با توجه به حاكميت زر و زور در شورای امنيت قابل پيش‌بينی بود اما نمی‌توان از اظهار تعجب و تأسف خودداری كرد.
رئيس مجلس با اشاره به اينكه مجلس شورای اسلامی اين قطعنامه را همزمان و همزبان با ملت ايران محكوم می‌كند، تاكيد كرد: سياسی بودن چنين قطعنامه‌ای آشكار و پيداست كه اين قطعنامه نوعی فشار بر ملت ايران و جمهوری اسلامی است چراكه اين قطعنامه واكنشی در برابر استقلال‌طلبی اين ملت است.
وی با بيان اينكه ملت ايران اراده خود را برای حفظ استقلال با انقلاب اسلامی نشان داده و ٢٨ سال است كه بر سر اين آرمان پافشاری می‌كند، اظهار داشت: آنچه مهم است اين است كه با اين نوع استفاده‌های ابزاری و سياسی آيا اعتباری برای مجامع بين‌المللی در دنيای امروز باقی می‌ماند؟


اسرائيل: فقط تحريم ايران مانع جنگ می‌شود
آفتاب: شيمون پرز معاون نخست‌وزير اسرائيل قطعنامه اخير شورای امنيت سازمان ملل را «گامی كوچك ولی در مسير درست» توصيف كرد و خواستار اقدامات هماهنگ بيشتر جامعه بين‌المللی عليه تهران شد. درخواست پرز از جامعه بين‌المللی در شرايطی صورت می‌گيرد كه زيپی ليونی وزير خارجه اسرائيل نيز روز يك‌شنبه گفت «اگر تحريم‌ها موثر واقع نشود ما همچنان نياز به همكاری با جامعه بين‌المللی برای افزايش فشارها عليه ايران خواهيم داشت».
به گزارش روزنامه اسرائيلی جروزالم پست شيمون پرز گفت: «اگر دنيا حالا اقدامات مناسبی اتخاذ كند امكان جلوگيری از جنگ آينده با ايرن وجود خواهد داشت». بنابر اظهارات سخنگوی پرز منظور معاون نخست‌وزير جنگ بين‌ ايران و اسرائيل نبوده بلكه جنگ بين جامعه بين‌المللی با ايران بوده است.
وزير خارجه اسرائيل نيز از صدور قطعنامه عليه ايران استقبال كرده ولی از اينكه اين قطعنامه شديد نيست ابراز تاسف نمود. ليونی با درخواست از ساير كشورها برای اتخاذ اقدامات سريع و قاطع عليه ايران گفت: «صدور قطعنامه فقط گام اوليه است اما در كنار آن بايد اهميت اعمال تحريم‌ها را نيز در نظر داشت و جامعه بين‌المللی بايد به منظور متوقف كردن فعاليت‌های هسته‌‌ای ايران خواستار اقدامات شديدتر و قاطع باشد».
پرز پيشتر با انتقاد از تلاش كشورهای غربی برای حل مساله هسته‌ای ايران از طريق راه‌های ديپلماتيك گفته بود: «شورای امنيت سازمان ملل ضرب‌الاجلی را برای تعليق غنی‌سازی اورانيوم برای ايران تعيين كرد كه ايران به آن توجهی نكرد اما مذاكره با تهران همچنان ادامه دارد، اگر شما آنچه را كه می‌خواستيد مشخص نكرده بوديد اين امر قابل توجيه بود اما وقتی كه شما به روشنی درخواست خود را مطرح می‌كنيد و رد می‌شود ادامه مذاكره نشان دهنده ضعف شماست».
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.