دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۸ - Monday 22 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

اطلاعيه كانون “نخل بم”

كانون "نخل بم"، كانون سازماندهی و هماهنگی برای سرپرستی و تامين كمك هزينه مالی كودكان جدا مانده از خانواده در پی زلزله بم، ايرانيان علاقمند را فرامی‌خواند در سرپرستی و تامين مالی كودكان بمی جدامانده از خانواده مشاركت جويند.

iran-emrooz.net | Fri, 15.12.2006, 18:38

زلزله ٥ دی ١٣٨٢ بم در كنار بيش از سی هزار كشته و تلی از خرابی و ويرانی، ٦ تا ٧ هزار نفر كودك و نوجوان را نيز از خانواده و سرپرست محروم كرد. اين كودكان و نوجوانان در هفته‌های اول پس از زلزله با كمك سازمانها و نهادهای مختلف از سرپناهی موقت بهره مند شدند.

در يك سال اول پس از زلزله كودكان و نوجوانان يادشده وضعيت و شرايط متفاوتی پيدا كردند كه می‌توان آن را مجموعا در سه وضعيت زير خلاصه نمود:

١- كودكانی كه توسط نهادهای دولتی زير پوشش قرار گرفتند.
٢- كودكانی كه با منابع مالی و امكانات و تاسيسات اشخاص حقيقی{غير دولتی} زير پوشش قرار گرفتند.
٣- كودكانی كه گرچه نزد خويشان و بستگان خويش سرپناهی يافتند، اما دولت در تامين مالی نيازهای آنها سهم و مسئوليتی به عهده نگرفته است.

پس از كمك‌ها و امدادهای اوليه و بازسازی كند ماه‌های نخست، به تدريج معلوم شد كه مشكلات و نيازهای درازمدت كودكان يادشده كدامند و اعطای كمك به اين افراد چگونه بايد در خدمت رفع اين نيازها قرار گيرد.
ما، اعضای كانونّ نخل بمّ، پس از چندين سفر به منطقه زلزله زده و تماس‌ها و ارتباطات فشرده با افراد مورد اعتماد بومی توانستيم ارزيابی معينی از وضعيت كودكان بی سرپرست آنجا به دست آوريم. ما به اين جمع بندی رسيديم كه وضعيت كودكان گروه سوم كه مشمول كمك‌های مالی دولت نشده اند از همه دشوارتر است.
كنوانسيون حمايت از كودكان سازمان ملل می‌گويد: همه كودكان بايد از حق تامين مايحتاج اوليه ، امنيت و آموزش برخوردار باشند.

***

در جهت تحقق اين حق برای كودكان بی‌سرپرست بم، ما كه قسما خود در همين شهر زاده و بزرگ شده‌ايم تصميم گرفتيم كه با ايجاد انجمنی به نام "كانون نخل بم" در جهت سازماندهی تقبل سرپرستی و مشاركت در تامين مالی كمك هزينه بلندمدت بخشی از اين كودكان اقدام كنيم. بديهی است كه كمك‌های تك موردی و يا كوتاه مدت نيز سهم عمده‌ای در انجام تعهدات ما داشته و خواهند داشت.

بر اساس محاسباتی كه ما در محل انجام داده‌ايم برای تامين مالی يك كودك يا نوجوان مدرسه رو ماهانه به ٥٠ تا ٧٠ يورو نياز است. اين مبلغ در مورد كودكان زير ٧ سال به ٢٥ تا ٣٥ يورو بالغ می‌شود.
با توجه به اين مهم كه برای مبلغ كمك ماهانه هيچگونه محدوديتی مد نظر نيست.
فعاليت هيئت مديره و اعضای عادی كانون نخل بم غيرانتفاعی ، نيكوكارانه و بدون دريافت وجه و حقوق است.

ما كار و فعاليت خود را در تماس و همكاری مستقيم و دائم با افراد ذيصلاح و باتجربه محلی پيش می‌بريم و در صورتی كه فرد سهيم در تامين مالی يك كودك مايل به تماس و ارتباط با كودك دريافت كننده كمك باشد تنظيم و سازماندهی اين تماس بخشی از وظيفه ماست.

از طريق مشاركت شما در سرپرستی و تامين مالی بخشی از كودكان خانواده از دست داده بم، آنها در محيط جديد خانوادگی خويش از شرايط بهتری برای رفع مايحتاج اوليه خود برخوردار خواهند شد و مدرسه رفتن و باسوادشدنشان هم چشم انداز بهتری خواهد يافت.

با توجه به نكات يادشده ما صميمانه شما را هم فرامی‌خوانيم كه سرپرستی و مشاركت در تامين مالی يكی از كودكان بمی جدامانده از خانواده را متقبل شويد. (با پر كردن فرم توافقنامه و فرستادن ان از طريق الكترونيكی يا پست)

- شما با اين اقدام نيكوكارانه خود آتيه يكی از كودكان بم را تامين و تضمين خواهيد كرد.
- زمان آغاز و پايان مشاركت داوطلبانه و به خواست شما خواهد بود
-مبلغ اعطايی شما طبق قوانين مالياتی آلمان بخشی از درآمد و حقوق شما است كه مشمول ماليات نخواهد شد.
- جهت استفاده شما از بخشودگی مالياتی فوق و ذكر آن در اظهارنامه مالياتی‌تان ، گواهی كمك مالی شما به طور اتوماتيك از سوی كانون نخل بم صادر و برايتان ارسال خواهد شد.


كانون "نخل بم"
(كانون سازماندهی و هماهنگی برای سرپرستی و تامين كمك هزينه مالی كودكان جدا مانده از خانواده زلزله بم)
توافقنامه
بين كانون "نخل بم" و اينجانب:

نام:

نام خانوادگی:

آدرس:

شماره تلفن:............... شماره فاكس:.................. آدرس الكترونيكی:.........................

اسم بانك:............................ شماره حساب:......................... كد بانك:...................

در همكاری با كانون نخل بم ، و با توجه به نكات زير مشاركت خود را در تامين كمك هزينه مالی برای زندگی و آموزش يكی از كودكان يا نوجوانان جدامانده از خانوادۀ زلزله بم را اعلام كرده و در اين ارتباط پرداخت

مبلغ...........ريال ( يورو) را به صورت ماهانه از تاريخ:........................ متقبل می‌شوم.

شيوه پرداخت: برداشت ماهانه توسط كانون نخل بم{..............}
.................... پرداخت ماهانه توسط دارنده حساب{.............}

- زمان آغاز و پايان اين مشاركت اختياری است و به خواست و اراده تعهدكننده بستگی دارد.
{پايان مشاركت ٣ ماه بعد از تاريخ اعلام ان است.}

- تقبل مشاركت در امر فوق به لحاظ حقوقی از موارد شركت در اقدامات خيرخواهانه است و مبلغ آن را طبق قوانين وارد كرده و از شمول ماليات معاف نمود. (Steuererklärung) مالياتی آلمان می‌توان در اظهارنامه مالياتی قبض اعطای كمك، بدون درخواست مشاركت كننده صادر و برای وی ارسال خواهد شد.

تاريخ ...........................
محل امضاء ...................
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.