يكشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Sunday 19 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه نهضت آزادی ايران درباره انتخابات شوراها

نهضت آزادی ايران اعلام كرد در انتخابات شوراها از اصلاح‌طلبان واجد شرايط حمايت می‌كند و از شهروندان دعوت نموده است از ميان نامزدهای معرفی‌شده اصلاح‌طلبان به افراد دارای حسن سابقه و سلامت اخلاقی و مالی در خدمات پيشين و پايبند به انديشه مردم‌سالاری رای دهند.

iran-emrooz.net | Sat, 09.12.2006, 8:17

نهضت آزادی ايران با اشاره به احتمال سوءاستفاده‌های احتمالی حاكميت از حضور مردم در انتخابات همزمان شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان تحليل نمود كه در مورد انتخابات شوراها هنوز حداقلهايی كه بتوان با استفاده از آنها، هرچند كوتاه، گامی در راستای گسترش حاكميت ملت برداشت وجود دارد و با اين تحليل از شهروندان دعوت نموده است از ميان افراد معرفی‌شده اصلاح طلبان به كسانی كه در زمينه‌های سلامت اخلاقی و مالی و حسن سابقه در خدمات پيشين و پايبندی به انديشه مردمسالاری و شهروندمحوری در اداره شهر و خدمت‌رسانی خالص و غيرسياسی به مردم،توان مديريتی و تخصصی نامزدها در زمينه‌های گوناگون وظايف شوراها را دارا باشند رای دهند.
متن بيانيه نهضت آزادی ايران به شرح زير است:


هم‌ميهنان گرامی

سرانجام پس از نشيب و فرازهای بسيار، به روز رأی‌گيری برای انتخابات شوراها نزديك می‌شويم.
نهضت آزادی ايران، همان‌گونه كه در نشريات تحليلی پيشين اعلام كرده است، به رغم احتمال سوءاستفاده‌های احتمالی حاكميت از حضور مردم در انتخابات همزمان شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان و نيز رد غيرقانونی و جهت‌دار صلاحيت نامزدها در تهران و بسياری از شهرهای كشور، كه در برخی از آنها ارائه ليست برای اصلاح‌طلبان را عملاً غيرممكن ساخته است، و با وجود اين كه حاكميت همه تلاشش را برای بی‌حاصل نماياندن شركت منتقدان در انتخابات بكار بسته است ، همچنان بر اين باوراست كه بستر اصلاحات و مبارزه مسالمت‌آميز با اقتدارگرايان با حضور مؤثر مردم در عرصه انتخابات وتداوم مبارزات علنی و قانونی فراهم می‌شود.
همان‌طور كه در بيانيه‌های تحليلی نهضت آزادی در مورد انتخابات خبرگان به تفصيل گفته شده است، ما انتخابات مجلس خبرگان را اصولاً فاقد كاركردهای يك انتخابات درست می‌دانيم، اما در مورد انتخابات شوراها هنوز حداقلهايی كه بتوان با استفاده از آنها، هرچند كوتاه، گامی در راستای گسترش حاكميت ملت برداشت وجود دارد.
بر اين پايه نهضت آزادی ايران با دعوت شما هموطنان عزيز به شركت جدی و مؤثر در انتخابات شوراها، توصيه می كند كه همگان، با توجه به خصوصيات نامزدهای اصلاح‌طلب ومستقل كه در شهرها و روستاها تأييد صلاحيت شده‌اند، به ترتيب زير اقدام كنيم :
١- در هر شهری، كه اصلاح‌طلبان روی ليست مشتركی ائتلاف يا توافق كرده باشند، مانند شهر تهران، يا تنها تعداد محدودی (كمتر از سهميه قانونی) از نامزدهای اصلاح‌طلب يا مستقل واجد صلاحيت
تأييد صلاحيت شده باشند، از ميان افراد معرفی‌شده به كسانی كه خود واجد صلاحيت بدانيم رأی دهيم.

٢- اگر در شهری همه نامزدهای اصلاح‌طلب يا مستقل واجد شرايط رد صلاحيت شده باشند، به نامزد يا نامزدهايی كه ازجناح اقتدارگرا نبوده و به طور نسبی موجه باشند رأی دهيم.
حمايت ما از ليست مشترك اصلاح‌طلبان به معنای چشم‌پوشی از انتقادات جدی ولی دوستانه از اصلاح‌طلبان نيست. از جمله اين كه اصلاح‌طلبان در اعتراض به رد صلاحيت نامزدها دوباره ميان خودی‌ها و غيرخودی‌ها را مرزبندی كردند و هيچ اعتراضی به رد صلاحيت ساير نامزدها، از جمله نامزدهای
نهضت آزادی ايران نكردند. با وجود اين، ما همچنان معتقديم مصالح ملی ايجاب می‌كند كه مردم در انتخابات شوراها شركت كنند و به نامزدهای اصلاح‌طلبان رأی دهند.
علاوه بر شايستگی‌های عمومی نامزدها در زمينه‌های سلامت اخلاقی و مالی و حسن سابقه در خدمات پيشين و پايبندی به انديشه مردمسالاری و شهروندمحوری در اداره شهر و خدمت‌رسانی خالص و غيرسياسی به مردم، با توجه به فراوانی جمعيت شهری و پيچيدگی مديريت شهرهای بزرگ و كلانشهرها، توان مديريتی و تخصصی نامزدها در زمينه‌های گوناگون وظايف شوراها می‌توانند در بررسی صلاحيت نامزدهای معرفی‌شده مورد توجه و ارزيابی قرار گيرد. بديهی است كه افراد معرفی‌شده به وسيله احزاب وتشكل‌های سياسی در شرايط مساوی اولويت دارند زيرا از يك سو تقويت احزاب و نهادهای اجتماعی خود راهبردی در راستای تقويت فرايند دموكراسی است و از سوی ديگر، هر نامزد حزبی از پشتيبانی‌های تخصصی كارشناسان خويش، كه در چارچوب اصول و ضوابط تعريف‌شده منسجمی عمل می‌كنند، برخوردار می‌شود و افراد حزبی متعهد خواهند بود كه همواره به آن اصول و ضوابط پايبند باشند.
در ضمن، شركت در انتخابات شوراها نه به منزله تأييد آزاد بودن، سلامت و منصفانه بودن انتخابات و نه مستلزم شركت در انتخابات مجلس خبرگان است و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به نامزدهای عضويت در شوراها رأی دهند.
به اين ترتيب، ما با شركت در انتخابات شوراها ضمن تقويت نهاد شورا و فرايند دموكراسی، "رأی اعتراض" خودمان را نسبت به عملكردهای خلاف قانون هیأت‌های اجرايی و نظارت انتخابات شوراها در رد صلاحيت نامزدهای موجه و شايسته و برنامه‌های دولت اقتدارگرای پادگانی اعلام می‌كنيم. حضور مؤثر مردم در انتخابات شوراها و نشان دادن حساسيت و تيزبينی در حوزه‌های رأی‌گيری
می‌تواند باعث بر ملا شدن تقلب‌ها و تخلف‌های احتمالی انتخاباتی، كه شائبه آن بسيار وجود دارد، بشود و تا حد ممكن از رخ دادن آنها جلوگيری كند.
با توجه به برگزاری همزمان و هم‌مكان انتخابات شوراها و مجلس خبرگان رهبری، مردم می‌توانند با آگاهی واستفاده از حقوق شهروندی خويش، از جمله حق شركت يا عدم شركت در هريك از انتخابات، موضوع را به مسئولان انتخابات در حوزه‌های رأی‌گيری تذكر دهند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.