دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - Monday 20 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بيانيه‌ی شخصيت‌های سياسی و فرهنگی

اعتراض به بازداشت غيرمتعارف منصور اسالو

امضاكنندگان زير ضمن محكوم كردن بازداشت غيرقانونی آقای منصور اسالو و رفتارهای نابخردانه‌ی مأموران، مانند ضرب و شتم همراهان نامبرده و تيراندازی هوايی، موكداً از مسئولان مربوط می‌خواهند كه ضمن پاسخگويی فوری درباره رفتارهای يادشده، دستور برخورد قانونی با عوامل اين حادثه زشت صادر كنند تا از گسترش بيشتر جو وحشت در جامعه جلوگيری شود.

iran-emrooz.net | Sun, 03.12.2006, 13:16

به نام خدا
بازداشت غيرمتعارف رييس سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی را محكوم می‌كنيم.

خبر تاسف‌آور بازداشت مجدد منصور اسالو، رييس سنديكای كارگران شركت واحد اتوبوس‌رانی در ٢٨ آبان ماه،كه به تازگی از زندان آزاد شده بود، به وسيله جمعی از كاركنان رسمی و شناخته‌شده‌ی نهادهای امنيتی، توأم با ايجاد رعب و وحشت عمومی و تيراندازی در يك محيط مسكونی شهری، از يك سو نشان از آن دارد كه دولت نهم به رغم ادعاهای مهرورزی، عدالت‌گستری و تاكيد بر رعايت اخلاق و شوون اسلامی، تلاشی در راستای اثبات اعتقادش به موارد ياد شده و عملی كردن شعارهای زيبايش نداشته و ندارد و از سوی ديگر، حكايت از ضعف دولت تا آن حد دارد كه يا از تأمل در رفتار و پيش‌بينی تأثير اين‌گونه رخدادها در جامعه غافل است يا امكان كنترل نيروهايش را از دست داده است.
فعالان سياسی ، اجتماعی و سنديكايی بارها اعلام كرده‌اند حق تشكيل نهادهای مستقل كارگری را در راستای اصل بيست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ٢٣ اعلاميه جهانی حقوق بشر ـ كه دولت ايران نيز آن را پذيرفته است و حكم قانون داخلی را دارد ـ دانسته، ناديده گرفتن هر يك از اصول فصل سوم قانون اساسی يا ارايه‌ی هرگونه تفسير غيردمكراتيك از آن‌ها را به مثابه‌ی نفی قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران می‌دانند.
ما، امضاكنندگان اين بيانيه مشفقانه به مسئولان توصيه می‌كنيم از يك‌سونگری و به كار بستن روشهای "آزمون و خطا" در اداره كشور، بويژه در جامعه‌ی پرتنش كارگری و عرصه‌های صنعت و خدمات در ايران پرهيز كنند و تلاششان را در راستای توسعه پايدار و متوازن و ريشه‌يابی و حل مسائل جامعه كارگری كشور به كار اندازند.
ما، با توجه به برخوردهای خشونت‌بار اخير با برخی از تجمعات كارگری در تهران و شهرستانها، و هرگونه سركوب جسمی و روانی بی‌منطق و به دور از تقوای الهی و كرامت انسانی و به كار بستن تنبيه‌های اقتصادی و اجتماعی، با دستاويز قرار دادن قانون عليه يكی از شريف‌ترين قشرهای ملت، يعنی جامعه زحمتكش كارگری را ، محكوم می‌كنيم و بر اين باوريم، كه چون شاخص‌های رفاه و عدالت اجتماعی درحال حاضر به ميزان قابل توجهی با معيارهای شناخته شده جهانی فاصله دارد و تامين نيازهايی حياتی، مانند بهداشت، درمان، آموزش و اشتغال، برای قشرهای بدون درآمد يا امكانات كافی در حد آرزو و خيال است، بازداشت و زندانی كردن معترضان يا جلوگيری از بازگشت آنان به كار، برای وادار كردن كارگران به دست برداشتن از پيگيری خواست‌های صنفی‌شان، كنشی بيهوده و نامعقول است.
امضاكنندگان زير ضمن محكوم كردن بازداشت غيرقانونی آقای منصور اسالو و رفتارهای نابخردانه‌ی مأموران، مانند ضرب و شتم همراهان نامبرده و تيراندازی هوايی، دولتمردان را، باتوجه به منش انسانی تأكيد شده در قرآن كريم و ديگر منابع معتبر اسلامی، از اين‌گونه رفتارها كه نخست برخلاف آموزه‌های اسلامی، در تعارض با روح و متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و نيز مغاير با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر و منافع ملی ايرانيان است، برحذر داشته، نگرانی شديدمان را درباره بحران‌های احتمالی سياسی و اجتماعی آتی ناشی از اين حادثه و نظاير آن ابراز می‌كنند و از سر دل‌سوزی، موكداً از مسئولان مربوط می‌خواهند كه ضمن پاسخگويی فوری درباره رفتارهای يادشده، دستور برخورد قانونی با عوامل اين حادثه زشت صادر كنند تا از گسترش بيشتر جو وحشت در جامعه جلوگيری شود. در غير اين‌صورت ممكن است، روزی برسد كه برای مديريت اين گونه بحران‌ها دير شده باشد.
امضاكنندگان اين بيانيه به حاكمان هشدار می‌دهند نگذارند با بروز چنين رويدادهايی شكاف ميان ملت و دولت بيشتر گردد كه در آن صورت، حاصلی جز از بين رفتن مشروعيت نظام به دست نخواهد آمد، و از سوی ديگر، به تمامی هم‌ميهنان در همه گروه‌ها و گرايش‌ها، اعم از سازمان‌های سياسی، گروه‌های مدافع حقوق زنان وكارگران، دانشگاهيان، حقوق‌دانان، نويسندگان و ديگران توصيه می‌كند كه به اين‌گونه حوادث از منظر نقض حقوق عمومی نگريسته، در راستای محكوم كردن آنها از هيچ كوششی دريغ نورزند.
ما قوياً اعتقاد داريم حقوق انسانی مندرج در فصل سوم قانون اساسی و تمامی اسناد بين‌المللی مربوط به حقوق بشر، مانند اعلاميه جهانی حقوق بشر، ميثاقهای حقوق مدنی و سياسی، مقاوله ‌نامه‌های ٨٧ و ٩٨ سازمان بين المللی كار (وابسته به ملل متحد)، از جمله حقوق بديهی و غيرقابل چشم‌پوشی‌اند. ما برخوردهای نادرست با مسايل كارگری در ايران را نيز در زمره موارد نقض حقوق بشر تلقی می‌كنيم و بر اين باوريم كه ناديده گرفته شدن حقوق اساسی كارگران نتايجی ناگوار و غير قابل پيش‌بينی يا كنترل به همراه خواهد داشت.
ما ضمن در خواست رعايت حقوق شهروندی و آزادی فوری آقای اسالو، در چارچوب قانون، ضرورت رسيدگی سريع به اتهامات وارده را به طور عادلانه، با حضور وكيل مدافع و در دادگاه عمومی علنی را مورد تأكيد قرار می دهيم.
١٢/٩/١٣٨٥
فاطمه آرام‌نژاد، محمد آزادی، پيام ابوطالبی، مسعود آقايی، حميد آصفی، محمد اسدی، حسين اكبری، مهدی امينی زاده، حسين انصاری راد، حامد ايرانشاهی، كيوان انصاری، الناز انصاری، سامر آقايی، عباس ابوذری، هادی احتظاظی، حسن احمدی، محسن احمدی، نعمت احمدی، محمد رضا احمدی‌نيا، مصطفی اخلاقی، علی اشرف سلطانی، مرتضی اشفاق، حسن افتخاراردبيلی، جلال اقتداری، عليرضا اكبرزادگان، علی اكرمی، محمود امير احمدی، ستار امينی، ، حجت انصاری، مصطفی ايزدی، كمال‌الدين بازرگانی، پرويز بابايی، عطا باباخانی، پروين بختيارنژاد، اكبر بديع زادگان، رحمت‌الله برهانی، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فرشته بازرگان، محمدنويد بازرگان، محمد بسته نگار، محمدحسين بنی اسدی، عماد بهاور، محمد بهزادی، حميد بهشتی، محمد بهفروزی، صفا بيطرف، مختار باطولی، مجيد بك نظری، مسعود پدرام، عباس پوراظهری، سعيد پور عزيزی، رضا پويان، محمود پيش بين، علی‌اكبر پيرهادی، خليل پرند، هژير پلاسچی، حبيب الله پيمان، مجيد پيمان، سيدمصطفی تاج زاده، عبدالرضا تاجيك، سعيد ترابيان، عباس تاج‌الدينی، مصطفی تنها، رضا تهرانی، غلامعباس توسلی، محمد توسلی، محمدرضا توسلی، خالد توكل، محمد توكل، مجيد تولائی، مجيد جابری، عباس جنگی، مجتبی جهانی، سعيد حبيبی، مهدی حبيبی، مجيد حاجی بابائی، رضا حاجی، بهمن حافظی، فاطمه حقيقت جو، سعيد حجاريان، طه حجازی،حسين حريری، بهزاد حق پناه، علی حكمت، ابوالفضل حكيمی، عبدالكريم حكيمی، مجيد حكيمی، محمدرضا حمسی، حميد حديثی، جعفر خائف، پژمان خرسند، رضا خجسته‌رحيمی، محمد خطيبی، ابراهيم خدادادی، امير خرم، علی جمالی، ابراهيم خوش سيرت سليمی، يعقوب سليمی، سياوش سعادتيان، عبدالفتاح سلطانی، اسماعيل خوش محمدی، هوشنگ خيرانديش، سيدمحمدعلی دادخواه، محمد دادفر، رسول دادمهر، بهنام دارايی‌زاده، محمد داديزاده، محمدمهدی دانشيان، محمود درد كشان، سعيد درودی، محمود دل‌آسايی، عباس دهقان نژاد، مصيب دوانی، فريبا داودی مهاجر، ابراهيم دينوی، محمد صادق ربانی، تقی رحمانی،جواد رحيم پور، محمدجواد رجائيان، عليرضا رجايی، احد رضائی، اصغر رضائی، بيوك رضائی، عبدالعلی رضايی، محمد رضايی، بهمن رضاخانی، سيدداود رضوی، سعيد رضوی فقيه، حسين رفيعی، مهدی رهنما، رضا رئيس طوسی، روزبه رياضی، نفيسه زارع كهن، جمال زره ساز، محمد ابراهيم زمانی، پرويز زندی نيا، احمد زيدآبادی، حسن زيدآبادی، محمد رضا زهدی، عليرضا ساريخانی، فرزاد ساجد اردبيلی، احمد ساعی، نسرين ستوده، عزت الله سحابی، فريدون سحابی، هاله سحابی، عيسی سحرخيز، هاشم سجادی، محمد سرچمی، بيوك سعيدی، ناصر فخر سلطانی، علی اشرف سلطانی، مرتضی سلطانيه، سيدرضا سيدزاده، علی سياسی راد، محمدعلی سيدنژاد، محمود بصير شاددل، ابراهيم شاكری، تقی شامخی، علی شاملو، حبيب شامی‌‌نژاد، سلطانعلی شكاری، شايا شهوق، محمد شانه چی، حسين شاه حسينی، مريم شبانی، محمد شريف، حجت‌اله شريفی، مازيار شكوری، الله وردی شمبوری، ماشاءالله شمس الواعظين، احمد شهامت دار، صابر شيخ‌لو، فيروزه صابر، هدی صابر، علی صادقی، هاشم صباغيان، احمد صدر حاج سيدجوادی، رضا صدر، سميرا صدری، عباس صفايی فر، فضل الله صلواتی، ايمان صلواتی نژاد، كيوان صميمی، جليل ضرابی، علی اشرف ضرغامی، فريدون ضرغامی، اعظم طالقانی، حسام طالقانی، طاهره طالقانی، نرگس طالقانی، اكبر طاهری، رئوف طاهری، بهزاد طاهری، محمد طاهری، سيامك طاهری، امير طيرانی، هما عابدی، جعفر عظيم‌زاده، سيد جعفر عباس زادگان، آرزو عابدينی، مهدی عرب شاهی، حميدرضا عسگری‌نژاد، روئين عطوفت، بهزاد عطائی‌كيا، جواد علائی، باقر علائی، علی علوی، عليرضا علوی تبار، محمدباقر علوی، رضا عليجانی، علی عليزاده نائينی، محمد جعفر عمادی، محمود عمرانی، علی اصغر غروی، عليرضا غروی، ماجد غروی، مسيح غروی، ناصر غلامی، غلامرضا غلامحسينی، سعيد غفارزاده، علی غفرانی، مهدی غنی، اباذر فتحی، مقصود فراستخواه، فاطمه فرهنگ خواه، مهدی فخرزاده، غفار فرزدی، حسن فريد اعلم، خسرو قشقايی، ماهرو قشقايی، رحمانقلی قلی زاده، عبدالمجيد قندی زاده، نظام الدين قهاری،عباس قائم الصباحی، عبدالحسين قمی‌زاده، مصطفی قهرمانی، حجت الله قياسی، رحمان كارگشا، اسداله كارشناس، مرتضی كاظميان، محسن كديور، منوچهر كديور، خسرو كردپور، مسعود كردپور، علی كرمی، هادی كحال‌زاده، مرتضی كمساری، حسن كريمی، ناصر كميليان، روين كهزادی، يعقوب كوثری، بيژن گل افزا، فاطمه گوارايی،مازيار گيلانی‌نژاد، مسعود لدنی، حسين لقمانيان، حسين مجاهد، عبدالله مومنی، علی مومنی، محمود مومنی، محمد تقی متقی، ابراهيم مددی، فضل‌اله مظاهری، يوسف مرادی، محسن محققی،نرگس محمدی، جواد محمدی، محمد محمدی اردهالی، سيد علی محمودی، حسين مجاهد، فريد مدرسی، حسين مدنی، سعيد مدنی، علی مدنی، محمد مرادی، فريد مرجائی، ماشاءالله مديحی،مرضيه مرتاضی لنگرودی، مصطفی مسكين، رضا مسموعی، ليلا مصطفوی، مصطفی مصطفوی، عباس مصلحی، محمد جواد مظفر،مهدی معتمدی مهر، احمدمعصومی، اصغر معين فر، بدرالسادات مفيدی، مرتضی مقدم، علی مقيمی، فهيمه ملتی،كاظم ملكی، محمد ملكی، مجيد ملكی، عمار ملكی، ابوذر ملكی، حسن مليحی، احمد منتظری، سعيد منتظری، خسرو منصوريان، كيوان مهرگان، سيدرضا موسوی سعادتلو، سيد علی اكبر موسوی خوئينی، يوسف مولايی، امير ميرخانی، وحيد ميرزاده، سالار ميرزابيگی، الله كرم ميرزايی، فرشته ناصرگيوه چی، حسن نراقی، عباس نژندكودكی،سيدرضا نعمتی‌پور، داود نوروزی، ارشيا نوری، محمود نعيم پور، علی اكبر نجفی، محمود نكوروح، امير نكوفر، محمد تقی نكوفر، سيد حميد نوحی، فخرالسادات نوربخش ، منوچهر نوربخش، نوشين نوع‌پرست، علی نيكو نسبتی، هادی هادی زاده يزدی، محمد هاشمی، حميد هداوند، بهاره هدايت، عليرضا هندی، احسان هوشمند، اكبر والی، رسول ورپايی، باقر ولی بيك، جليل ولی بيك، عبدالرسول وصال، رحيم ياوری، علی فريد يحيايی، حنيف يزدانی‌پور، كاظم يزدی، ابراهيم يزدی، حسن يوسفی اشكوری، رضا يوسفيان.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.