چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ - Wednesday 24 July 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

موسوی خوئينی را آزاد كنيد!

نامه‌ی جمعی از نمايندگان سابق مجلس: ادامه بازداشت موسوی خوئينی در ارتباط با فعاليتهای وی، چه به هنگام نمايندگی مجلس و چه پس از آن، هيچ مبنای قانونی ندارد. از مقامات مسئول می‌خواهيم كه به سرعت زمينه آزادی ايشان از زندان و اعاده حيثيت از ايشان فراهم گردد.

iran-emrooz.net | Thu, 19.10.2006, 13:30

نامه‌ی جمعی از نمايندگان سابق مجلس

به نام خدا

بيش از چهار ماه از بازداشت مهندس علی‌اكبر موسوی خوئينی نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد اما متاسفانه وی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد اين در حالی است كه وكيل مدافع ايشان و بسياری ديگر از حقوقدانان مستقل معتقدند دلايل اعلام شده در مورد بازداشت موقت ايشان و اتهامات نسبت داده شده ، نمی‌تواند اين بازداشت موقت را توجيه نمايد. ما جمعی از نماينگان دوره‌های پيشين مجلس نكات ذيل را به اطلاع مقامات قضائی و امنيتی و شهروندان گرامی می‌رسانيم:

١) علی اكبر موسوی خوئينی از جمله نماينگان پركار، مسئوليت‌شناس و شجاع مردم در مجلس شورای اسلامی‌بوده و همواره سعی داشت از حقوق مختلف موكلينش دفاع نمايد بويژه آن بخش از موكلين كه كمتر مدافعی در ساختار قدرت داشتند. و از اينرو مدافع جدی حقوق زندانيان بويژه زندانيان سياسی بود ، كوشش‌های مداوم ايشان و تعدادی ديگر از نمايندگاه دوره ششم مجلس ششم سبب شد كه بسياری از بازداشتگاههای غيرقانونی كه بدون هيچ نظارتی بسياری از زندانيان سياسی را در خود جای داده‌ بود، تعطيل و يا تحت نظارت سازمان زندانها قرار گيرد و اين اقدام منجر به ارتقاء جايگاه كشور از نظر احترام به حقوق بشر و ارائه تصويری مناسبتر از كشور گرديد. از سوی ديگر وی همواره زبان گويای مردم در مقابل بی‌عدالتی‌ها و بی‌تدبيری‌ها بود. از نظر ما اين اقدامات موسوی خوئينی در راستای ايفای وظيفه نمايندگی وی بوده ‌است و مطابق قانون از مصونيت پارلمانی برخوردار بوده و ادامه بازداشت وی در ارتباط اين فعاليتها مسلماً خلاف قانون بوده و از نظر ما به هيچ وجه پذيرفته نيست.

٢) برگزاری تجمعات بدون حمل سلاح مطابق قانون اساسی آزاد است و شركت در اين تجمعات نمی‌تواند سبب تعقيب قضائی گردد و آزادی سريع ٦٩ نفر ديگر از كسانی كه در اين تجمع بازداشت شده بودند نيز نشانگر اين واقعيت است كه صرف شركت در اين تجمع از نظر مقامات قضائی نمی‌تواند توجيه‌گر بازداشت مهندس موسوی خوئينی به مدت بيش از سه ماه باشد. لذا ما ضمن ياداوری اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی مصوب مجلس به مقامات قضائی اعلام می‌كنيم كه ادامه اين بازداشت هيچ مبنای قانونی ندارد.

٣) اتهام مهندس موسوی در ابتدای بازداشت شركت در تجمع غيرقانونی اعلام شد و پس از چند روز مطالب مندرج در يكی از سخنرانی‌های ايشان در زمان نمايندگی مجلس به عنوان اتهام ايشان عنوان شد و پس از چندی يكی از مقامات بلندپايه امنيتی از ارتباط ايشان با خارج از كشور سخن گفت. اين موضع‌گيری‌های مقامات قضائی و امنيتی نشان می‌دهد كه ايشان از ابتدا با اتهام خاصی كه بازداشت ايشان را توجيه نمايد روبرو نبوده و پس از بازداشت سعی شده دلايلی برای ادامه بازداشت ايشان گرداوری شود. در حالی كه قاعدتاً اگر اقدامات فردی خلاف قانون و يا مخل امنيت تشخيص داده شود بايد پس از تحقيقات لازم اتهام وی و دلايل اتهام به متهم تفهيم شود و در صورتی كه بيم تبانی و يا از بين بردن دلايل اتهام و يا فرار در مورد وی وجود داشته باشد اقدام به صدور قرار بازداشت گردد. اين در حالی است كه هيچ يك از اين مراحل در مورد ايشان رعايت نشده‌است.
با توجه به مطالب فوق‌الذكر امضاء كنندگان اين نامه كه همگی از نماينگان پيشين مجلس شورای اسلامی بوده‌اند ضمن يادآوری جايگاه ايشان معتقديم اينگونه اقدامات علاوه بر تضييع حقوق شهروندی مردم تبعات منفی فراوانی نيز برای وجهه كشور و نظام دارد. اگر دستگاه قضائی و امنيتی تحمل فعاليت نمايندگان پيشين مجلس را نداشته باشد چگونه می‌توان توقع داشت كه با اتهام نقض حقوق بشر روبرو نشويم. لذا از مقامات مسئول می‌خواهيم كه به سرعت زمينه آزادی ايشان از زندان و اعاده حيثيت از ايشان فراهم گردد.

* امضا كنندگان:

١- غلام حيدر ابراهيمبای سلامی
٢- عيسی قلی احمدی نيا
٣- محمود اخوان بازارده
٤- بهاالدين ادب
٥- جواد اطاعت
٦- مقصود اعظمی
٧- بهروز افخمی
٨- علی اكبرزاده
٩- شهربانو امانی
١٠- حسين انصاری راد
١١- محمد باقر باقريان نژاد
١٢- غلامحسين فروغی نيا(برزگر)
١٣- احمد بورقانی
١٤- سهراب بهلولی قشقايی
١٥- رحمان بهمنش
١٦- محمد پيران
١٧- علی تاجرنيا
١٨- علی تقی زاده
١٩- غلامحسين تكفلی
٢٠- علی اكبر جعفری
٢١- جلال جلالی زاده
٢٢- سيد مسعود حسينی
٢٣- فاطمه حقيقت جو
٢٤- عبدالرضا حيدری زادی
٢٥- محمد رضا خاتمی
٢٦- ناصر خالقی
٢٧- محمد حسين خليلی اردكانی
٢٨- مرتضی خيرآبادی
٢٩- محمد دادفر
٣٠- حاصل داسه
٣١- فاطمه راكعی
٣٢- طاهره رضازاده
٣٣- احمد رمضانپور نرگسی
٣٤- احمد رهبری
٣٥- حسن زحمتكش
٣٦- جليل سازگارنژاد
٣٧- محمد علی سعدايی
٣٨- داوود سليمانی
٣٩- بهيار سليمانی
٤٠- عبداله سهرابی
٤١- سيد علی سيد آقاميری
٤٢- جاسم شديدزاده
٤٣- علی شكوری راد
٤٤- سيد ماشااله شكيبی
٤٥- احمد شيرزاد
٤٦- رضا صالح جلالی آستانه
٤٧- ذبيح اله صفايی
٤٨- محسن صفايی فراهانی
٤٩- مصطفی طاهری نجف آبادی
٥٠- سيد مهدی طباطبايی
٥١- علی ظفرزاده
٥٢- پيمان عاشوری بندری
٥٣- حميده عدالت
٥٤- صلاح‌الدين علايی
٥٥- محمدرضا علی حسينی عباسی
٥٦- كريم فتاح‌پور
٥٧- علی قنبری فارسان
٥٨- سيد ناصر قوامی
٥٩- جعفر كامبوزيا
٦٠- محمد علی كوزه گر
٦١- الهه كولايی
٦٢- حميد كهرام
٦٣- محمد كيانوش راد
٦٤- حسين لقمانيان
٦٥- امراله محمدی جزی
٦٦- احمد مرادی
٦٧- علی مزروعی
٦٨- اكرم مصوری منش
٦٩- مير طاهر موسوی (كرج)
٧٠- مير طاهر موسوی (تبريز)
٧١- سيد مجتبی موسوی اجاق
٧٢- احمد ميدری
٧٣- محسن مير دامادی
٧٤- منصور ميرزاكوچكی بروجنی
٧٥- عبدالمحمد نظام الاسلامی
٧٦- محمد نعيمی‌پور
٧٧- علی محمد نمازی
٧٨- سراج الدين وحيدی مهرجردی
٧٩- سيد شمس الدين وهابی
٨٠- رضا يوسفيان
٨١- مير محمود يكانلی.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.