پنجشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۸ - Thursday 23 May 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

انتخابات از سه ناحيه تهديد می‌شود

تاج‌زاده: اميدوارم دچار احزاب فاشيستی نشويم كه حاضرند تا مرحله‌ی رسيدن به قدرت قواعد دموكراتيك را تا حدودی بپذيرند، اما به محض اين‌كه به قدرت رسيدند تمام حقوق و آزادی‌ها را يك بار مصرف ارزيابی و آن‌ها را نقض می‌كنند.

iran-emrooz.net | Wed, 27.09.2006, 5:43

ايسنا: اميدوارم دچار احزاب فاشيستی نشويم كه حاضرند تا مرحله‌ی رسيدن به قدرت قواعد دموكراتيك را تا حدودی بپذيرند، اما به محض اين‌كه به قدرت رسيدند تمام حقوق و آزادی‌ها را يك بار مصرف ارزيابی و آن‌ها را نقض می‌كنند. اميدوارم در هفته‌های آينده، به‌ويژه با توجه به چالش‌های بين‌المللی، برخی بيش از گذشته متوجه شوند كه فقط می‌توان به مردم اتكا كرد.

سيد مصطفی تاج زاده، معاون سياسی اسبق وزير كشور در دولت اول سيد محمد خاتمی به خبرنگار ايسنا گفت: اصلاح طلبان تلاش می‌كنند برگزاری يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتی را به گروه مقابل تحميل كنند، اما اين‌كه تا چه حد موفق شوند به عوامل گوناگون داخلی و خارجی بستگی دارد و در ماه‌های آينده مشخص می‌شود.

انتخابات در ايران از سه ناحيه آزادی، عادلانه بودن و سالم بودن مورد تهديد است

مصطفی تاج‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار داشت: انتخابات در ايران از سه ناحيه مورد تهديد قرار گرفته و آسيب‌پذير شده است؛ اول آزادی انتخابات، بدين معنا كه امكان رقابت كامل برای صاحبان گرايش‌های متفاوت وجود ندارد و بدعتی به نام ردصلاحيت نامزدها كه با تفسير خاصی از نوع نظارت ازسوی شورای نگهبان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. از اين جهت هنوز چشم‌انداز روشنی را درباره‌ی انتخابات آتی به ويژه در خبرگان نداريم.

وی با بيان اين كه " فرق نظام جمهوری اسلامی با رژيم ستمشاهی نفس برگزاری انتخابات نيست" در اين‌باره گفت: چراكه انتخابات ميراثی است كه ما مديون مشروطه‌خواهان هستيم و هيچ‌كس تاكنون جرات نكرده است با اصل انتخابات دربيفتد، بلكه تفاوت اصلی رژيم ستم‌شاهی با جمهوری اسلامی، درنمايشی و فرمايشی بودن يا آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات است.

نگرانی‌ از سالم برگزار نشدن انتخابات افزايش يافته است

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی گفت: پيش از يكدست شدن فضای حاكميت، تنها بر آزاد و عادلانه بودن انتخابات تاكيد می‌كرديم، چراكه وجود دو گرايش متفاوت در اجرا و نظارت در مجموع شرايط مناسبی را برای سالم برگزار شدن انتخابات فراهم می‌كرد اما با يكدست شدن حاكميت نگرانی‌ها درباره‌ی سالم برگزار نشدن انتخابات افزايش پيدا كرده است.

تاج‌زاده خاطرنشان كرد كه منظور از عادلانه بودن انتخابات اين است كه امكانات عمومی كشور به سود يك فرد يا يك گرايش مورد استفاده يا در حقيقت سوءاستفاده قرار نگيرد.

وی دراين باره گفت: در انتخابات آزاد وعادلانه، به ويژه نهادهای اجتماعی نبايد در انتخابات دخالت كنند( نهادهايی كه وظيفه‌ی امنيتی، اطلاعاتی، قضايی، نظامی و انتظامی دارند و نقش داور و فراهم آوردن زمينه‌ی بازی و رقابت سياسی را ايفا می‌كنند) البته ساير نهادها مانند صدا و سيما ،كميته‌ی امداد و وزارتخانه‌های مختلف نيزنبايد از موقعيت خود به سود يك فرد يا جناح استفاده كنند.

معاون سياسی اسبق وزير كشور دولت گذشته افزود: اساسا به دليل برخی سوءاستفاده‌ها كه دولت‌ها معمولا منتقدان خود را رد صلاحيت می‌كردند، قانون اساسی پيش‌بينی كرد نهادی جدا از دولت و قوه‌ی مجريه بر انتخابات نظارت كند تا انتخابات قانونی وسالم برگزار شود،زيرا انتخابات نمايشی و مجالس فرمايشی متعلق به رژيم ستمشاهی است و جمهوری اسلامی بايد انتخابات آزاد،مجلس و نهادهای انتخابی مقتدر داشته باشد.

تاج‌زاده بر برگزاری انتخابات سالم تاكيد كرد و ادامه داد: سالم بودن انتخابات بدين معناست كه اگر به "حسن" رای می‌دهيم نام "حسين" از صندوق خارج نشود، اما در شرايط حاضر با توجه به اين كه اجرا و نظارت در اختيار يك گروه و يك گرايش است اين نگرانی وجود دارد كه حتی اگرانتخابات آزاد و عادلانه باشد، سالم برگزار نشود، لذا اميدواريم در هر سه زمينه شاهد يك انتخابات خوب و قانونی باشيم.

تلاش اصلاح‌طلبان تحميل برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و رقابتی به گروه مقابل است

وی انتخابات آتی را "اولين آزمون مردمی برای حاكميت يكدست" دانست و خاطرنشان كرد: در اين آزمون مشخص می‌شود كه حاكميت يكدست تا چه حد به آرای مردم اعتماد و اتكا دارد و تا چه حد خود را موظف به رعايت حقوق شهروندان می‌داند و در صدد است يك انتخابات آزاد را برگزار كند؛ البته من چنين شرايطی را مساعد نمی‌بينيم.

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی تاكيد كرد كه اصلاح طلبان تلاش می‌كنند برگزاری يك انتخابات آزاد، سالم و رقابتی را به گروه مقابل تحميل كنند، اما اين‌كه تا چه حد موفق شوند به عوامل گوناگون داخلی و خارجی بستگی دارد ودر ماه‌های آينده مشخص می‌شود.

بزرگ‌ترين اهرم ما آگاهی و اراده عمومی جامعه است

خبرنگار ايسنا پرسيد كه با توجه به موانعی كه برشمرديد چگونه می‌خواهيد انتخابات آزاد، سالم و رقابتی را بر برگزاركنندگان تحميل كنيد؟ تاج‌زاده پاسخ داد: از يك‌سو بزرگ‌ترين اهرم ما در اين زمينه آگاهی و اراده عمومی جامعه است؛ به ميزانی كه جامعه بيشتر طلب كند، ما بيشتر می‌توانيم به برگزاری انتخابات آزاد اميد ببنديم.از سوی ديگر اختلافاتی بين حاكميت يكدست فعلی ايجاد شده است، اگرچه هيچ يك از جناح‌های درون حاكميت صريحا از آزادی انتخابات دفاع نمی‌كنند، اما نفس وجود اختلاف در آن‌ها و همچنين افزايش نارضايتی‌های عمومی به‌ويژه در حوزه ناكارآمدی و تامين معيشت، قابل تامل و اتكا است.

وی با بيان اين كه " شعار اصلی دولت جديد حل مشكلات معيشتی بود" ابراز عقيده كرد: اما نه تنها نتوانسته شعارهای خود را محقق كند بلكه انتظارات جامعه را نيز افزايش داده است، البته تفاسيری می‌كنند مبنی بر اينكه "ما گفتيم سود نفت را بر سر سفره‌ها می‌آوريم نه پول نفت را"، به هر حال نتيجه اين است كه قشرهای متوسط به پايين انتظارات جدی داشته‌اند كه برآورده نشده است و اين نارضايتی و اختلاف در اركان حاكميت يكدست به علاوه‌ی افزايش آگاهی‌های عمومی و تلاش بيشتراصلاح‌طلبان می‌تواند انتخابات آزاد را تا حدودی به اين گروه تحميل كند.

حتی شعار برگزاری انتخابات آزاد را هم مطرح نمی‌كنند

به گزارش ايسنا تاج‌زاده هم‌چنين " با بيان اين‌كه طرف اصلی انتخابات در برگزاری آزاد آن، دولت است" گفت: ما هنوز هيچ نشانه‌ای مبنی بر تصميمی برای برگزاری انتخاباتی با ويژگی‌های بالا دريافت نكرده‌ايم، حتی شعار آن (برگزاری انتخابات آزاد) را نيز مطرح نمی‌كنند. اميدوارم دچار احزاب فاشيستی نشويم كه حاضرند تا مرحله‌ی رسيدن به قدرت قواعد دموكراتيك را تا حدودی بپذيرند، اما به محض اين‌كه به قدرت رسيدند تمام حقوق و آزادی‌ها را يك بار مصرف ارزيابی و آن‌ها را نقض می‌كنند. اميدوارم در هفته‌های آينده، به‌ويژه با توجه به چالش‌های بين‌المللی، برخی بيش از گذشته متوجه شوند كه فقط می‌توان به مردم اتكا كرد.

وی ادامه ابراز عقيده كرد: ازسوی ديگر راهبردهای متفاوتی نيز می‌تواند مورد توجه برخی قرار گيرد؛ يكی اين‌كه منتظر قدرت‌های خارجی باشند كه چه سرنوشتی را برای ما رقم می‌زنند. پاسخ ما به اين عده اين است كه روند حوادث افغانستان و عراق می‌تواند نشان دهد كه حتی اگر در حد آن‌ها مشكل پيدا كنيم (يعنی در صورت دخالت خارجی) فاجعه‌ای در ايران رخ می‌دهد.اگر حوادث افغانستان ادامه پيدا كند خيلی تعجب نمی‌كنيم كه بشنويم طالبان مناطق وسيعی را پس از يكی دو سال مجددا تحت نفوذ و سلطه‌ی خود درآورده است. راهبرد دوم اين‌كه جامعه به سمت نافرمانی مدنی و استفاده از روش‌های ديگری غير ازسياست ورزی قانونی و انتخابات برود. اين راهبرد هم چشم‌انداز روشنی را نه تنها برای ما ترسيم نمی‌كند بلكه به علت فقدان رهبری و مجموعه مورد قبول همگان و نيز ضعف نهادهای مدنی معلوم نيست چه شرايطی به كشور تحميل می‌شود و از امنيت عمومی گرفته تا يكپارچگی سرزمين‌مان می‌تواند مورد تهديد واقع شود. راهبرد سوم اين‌ است كه حاكميت يكدست شود، البته تجربه‌ يك سال گذشته نشان داد كه حاكميت يكدست نه تنها نمی‌تواند مشكلات جامعه را برطرف كند بلكه می‌تواند كشور را با چالش‌های بزرگی مواجه كند.

ناكارآمدی، تنها حرف اصلاح‌طلبان يا منتقدان نيست

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيان دلايل آن‌چه مبنی بر نا كارآمدی حاكميت يكدست عنوان می‌كند، اظهار داشت: كسی كه به نمايندگی از آقای احمدی‌نژاد در مناظره تلويزيونی مرحله دوم انتخابات سخن می‌گفت، در حالی كه تنها يك سال از آغاز به كار دولت می‌گذرد، امروز از ناكارآمد‌ی‌ها در دستگاه اجرايی صحبت می‌كند.آقای توكلی حامی‌ آقای احمدی‌نژاد نيز امروز دولت را در مواردی ناتوان می‌خواند و رييس كميسيون فرهنگی مجلس كه مدافع آقای احمدی‌نژاد است دولت را ضعيف می‌داند؛ پس ناكارآمدی تنها حرف اصلاح‌طلبان يا منتقدان نيست، به‌علاوه با گذشت يك سال اختلافات حاكميت يكدست از اختلافاتی كه اصلاح‌طلبان پس از 8 سال با آن مواجه شدند، بيشتر است.

وی ادامه داد: بر همين اساس چشم‌انداز ائتلاف اصلاح‌طلبان را به مراتب قوی‌تر از چشم‌انداز ائتلاف بين نيروهای محافظه‌كار و اقتدارگرا می‌بينم.

اصلاح‌طلبان معتقدند كه مردم بايد با توزيع قدرت در درون حاكميت اركان آن را پاسخگو كنند

تاج‌زاده ادامه داد:راهبرد چهارم اين است كه مردم سعی كنند با توزيع قدرت در درون حاكميت هم اركان آن را پاسخگو كنند و هم از حقوق بيشتری بهره‌مند شوند.هم‌چنين عرصه‌ی مناسبات سياسی را شفاف و امنيت كشور را تضمين كنند؛ دقيقا همان كاری كه در دوره‌ی اصلاحات صورت گرفت، به گونه‌ای كه وقتی در همسايگی ايران بزرگ‌ترين تحولات صورت گرفت، كشور ما در امنيت كامل به سر برد. هم‌چنين به لحاظ اقتصادی چشم‌انداز روشنی را برای توسعه‌ی اقتصادی، علمی و فنی بايد بوجود آورد، البته با وجود تنگناها و مشكلات اقتصادی، ما (اصلاح‌طلبان) از اين راه چهارم حمايت می‌كنيم واميدواريم درصد قابل توجهی از شهروندان نيز اين راه را انتخاب كنند.

با تصويب لايحه‌ی جامع نظام انتخاباتی نامزدهای منتقد تاييد صلاحيت نخواهند شد

معاون سياسی اسبق وزير كشور در دولت گذشته در ادامه با اشاره به لايحه‌ی جامع نظام انتخاباتی با بيان اين كه " اين لايحه به انتخابات شوراها نمی‌رسد و علی‌القاعده مربوط به انتخابات بعدی است" درباره‌ی ويژگی‌های آن گفت: از جمله اين‌كه جهت‌گيری آن به گونه‌ای است كه اختيارات را از نهادهای انتخابی سلب و در اختيار نهادهای انتصابی قرار می‌دهد. برای مثال هيات‌های اجرايی را كه فرمانداران و بخشداران پيشنهاد می‌كردند و هيات نظارت آن‌ها را تاييد می‌كردند طبق اين لايحه قرار است توسط سه نفر پيشنهاد ‌شوند؛ فرماندار، نماينده‌ی قوه‌ی قضاييه و نماينده‌ی هيات نظارت. به اين ترتيب دو نفر از سه نفر از نهادهای انتصابی هستند، بنابراين حتی اگر اصلاح‌طلبان دوباره بتوانند در انتخابات رياست جمهوری پيروز شوند و وزير كشور يك چهره‌ی اصلاح‌طلب باشد، هيات‌های اجرايی را عملا نهادهای انتصابی تشكيل خواهند داد و رد صلاحيت‌ها و ابطال انتخابات توسط هيات اجرايی انجام می‌گيرد، اما به نام وزارت كشور و دولت. در هر حال در صورت تصويب اين لايحه نامزدهای منتقد تاييد صلاحيت نخواهند شد.

در هيچ جای دنيا، نيروهای مسلح را به حوزه‌ی اجرا و نظارت برانتخابات وارد نمی‌كنند

وی در ادامه با انتقاد از اين‌كه نظارت بر انتخابات شوراها (طبق لايحه) به جای مجلس بر عهده‌ی شورای نگهبان گذاشته شده است، ابراز عقيده كرد: در اين لايحه دفاتر نظارتی غيرقانونی را قانونی كرده اند و شبكه‌ی عظيمی تشكيل داده‌اند تا عملا اشخاص دلخواه آن‌ها در انتخابات پيروز شوند. هم‌چنين وارد كردن بسيج به حوزه‌ی رسيدگی به صلاحيت نامزدها يكی ديگر از مواردی است كه در اين لايحه پيشنهاد شده است.

تاج‌زاده با رد تحليل‌های ارائه شده از سوی وزارت كشور درباره‌ی لايحه نظام جامع انتخابات، ورود بسيج به حوزه‌ی انتخابيه را باعث رودررو قرار گرفتن آن با بخشی از مردم دانست و گفت: در هيچ جای دنيا، نيروهای مسلح را كه بايد حافظ منافع و وحدت و امنيت ملی باشد و كليه‌ی گرايش‌ها بايد با اين نيروها ارتباط يكسان داشته باشند، به حوزه‌ی اجرا و نظارت بر انتخابات و رسيدگی به صلاحيت داوطلبان وارد نمی‌كنند، به همين دليل هم امام خمينی (ره)، در ابتدای جنگ اعلام كردند كه نيروهای مسلح بايد نظامی باشند يا اگر كسی می‌خواهد فعاليت سياسی كند بايد به احزاب بپيوندد؛ چراكه تجربه ثابت كرده است هر كجا نظاميان وارد عرصه‌ی انتخابات شده‌اند پس از مدتی از دموكراسی و نهادهای آن چيزی باقی نمانده است.

نقش فعاليت احزاب كمرنگ شده است

معاون سياسی اسبق وزير كشور در دولت گذشته با اعتقاد به كمرنگ شدن فعاليت احزاب در لايحه‌ نظام جامع انتخاباتی از اين موضوع انتقاد كرد و با بيان اين كه " تا كنون همه احزاب می‌توانستند در انتخابات حضور يابند، اما امروزفقط احزاب دارای پروانه می توانند در انتخابات شركت كنند" ابراز عقيده كرد: گام بعدی اين است كه دادستان می‌تواند فهرستی از احزاب ارائه دهد و بگويد آن‌ها و هواداران‌شان حق شركت در اتخابات را ندارند و نام قانون برآن بگذارند؛ چنان‌چه اين اتفاق در مجلس ششم افتاد، دادستانی برای من نامه‌ای نوشت و در آن تعدادی از احزاب را غيرقانونی اعلام كرد. من در جواب نامه‌ی ايشان، مستندات غيرقانونی بودن احزاب را خواستار شدم و چون هيچ دادگاهی اين احزاب را غيرقانونی تلقی نكرده بود،‌ از نظر ما قانونی بودند و اجازه داديم كه در انتخابات شركت كنند كه البته برخی از نامزدهای آن‌ها از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند. يكی ديگر از فعاليت‌هايی كه برای كمرنگ‌ شدن حضور احزاب انجام شده است، قطع يارانه‌ی احزاب است و اين‌كه آنان در انتخابات پس از دريافت مجوز فرمانداری‌ها می‌توانند مراسم تبليغاتی به سود نامزدهای خود برگزار كنند.

تصويب لايحه‌ی نظام جامع انتخاباتی يعنی اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری نامزدی نداشته باشند

تاج‌زاده با ابراز اميدواری نسبت به اين كه "پيشنهاد وزارت كشور در دولت يا مجلس تصويب نشود" گفت: ولی اگر تصويب شود بدين معناست كه تصميم دارند كاری كنند كه اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست جمهوری هيچ نامزدی نداشته باشند، نه تنها ما (اصلاح‌طلبان) بلكه حتی بخشی از محافظه‌كاران نيز نتوانند نامزد داشته باشند، زيرا مثلا اگر شخصی را 200 نفر از بزرگان كشورهم تائيد كردند، ممكن است شورای نگهبان صلاحيت او را رد كند. بنابراين اگر بخواهند اين انتخابات آزاد باشد، يا اصل اين لايحه را رد و يا اين كه اين موارد برشمرده شده را اصلاح ‌كنند وبه جای آن بايد به مواردی كه در انتخابات ما مشكل ايجاد كرده بپردازند، مثلا تصويب شود هر فرمانده‌ نيروی انتظامی يا نظامی كه بخواهد در انتخابات دخالت كند، اگر دخالتش ثابت شود، از فرماندهی عزل ‌شود تا بقيه بی طرف شوند، يا حتی صدا و سيما حق ندارد به سود جناح خاصی يا عليه جناح خاص ديگر فعاليت كند اين مساله بايد ضمانت اجرا پيدا كند.

جرم سياسی بيشتر مربوط به دولتمردان است نه شهروندان

اين فعال سياسی خاطرنشان كرد: اساسا يكی از مصاديق جرم سياسی سوءاستفاده دولتمردان از موقعيت خود به سود يا به ضررعده ای است و اصولا جرم سياسی بيشتر مربوط به دولتمردان است نه شهروندان و متاسفانه بيشترين تكيه تبليغاتی بر مفاسد اقتصادی يا اخلاقی مسوولان می‌شود كه البته آن هم مشخص نيست تا چه حد، به آن رسيدگی كنند، اما از ديگر سوء استفاده‌های دولتمردان سخن نمی‌گويند.

در انتخابات آزاد، عادلانه و سالم حتی با يقين عدم پيروزی شركت خواهيم كرد

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ملاك شركت كردن يا نكردن هم فكران خود را در انتخابات؛ آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات عنوان كرد و گفت: ملاك ما پشتوانه‌ی مردمی نيست، البته تلاش می‌كنيم كه آرای بيشتری را جلب و با برنامه‌های روشن‌تر در انتخابات شركت كنيم، اما معيار اصلی ما آزاد، عادلانه و سالم بودن انتخابات است، اگر اين سه شرط وجود داشته باشد، حتی اگر يقين داشته باشيم كه در انتخابات پيروز نخواهيم شد، شركت می‌كنيم، چرا كه گمان می‌كنيم نقشی كه شكست ما در يك انتخابات آزاد، عادلانه و سالم در تثبيت دموكراسی و نهادهای دموكراتيك در جامعه دارد، كمتر از نقشی نيست كه در صورت پيروزی‌مان می‌توانيم از امكانات عمومی به سود دموكراسی استفاده كنيم.

شرط‌مان پيروزی در انتخابات نيست بلكه قانونی بودن انتخابات است

تاج‌زاده تاكيد كرد: ما با هرگونه مطلق برخورد كردن با انتخابات مخالفيم، چه با كسانی كه بدون قيد و شرط در انتخابات شركت می‌كنند و هيچ خط قرمزی ندارند وچه با كسانی كه به طور مطلق انتخابات را تحريم می‌كنند، از اين رو ما طرفدار شركت مشروط در انتخابات هستيم و شرطمان پيروزی در انتخابات نيست بلكه قانونی بودن انتخابات است.

اگر در انتخابات خبرگان كانديداهای اصلی‌مان را رد كنند شركت نمی‌كنيم تا جريان مقابل كوتاه بيايد

خبرنگار ايسنا پرسيد ‌كه اگر يكی از شرايط شما در تحليل انتخابات، حاكميت آگاهی عمومی و ارتباط با مردم است، چرا می‌گوييد پشتوانه‌ی مردمی، معيار شما برای حضور يا عدم حضور در انتخابات نيست، بنابراين بدون پشتوانه‌ی مردمی چگونه می‌توانيد آگاهی عمومی را افزايش دهيد؟ تاج‌زاده گفت: آگاهی عمومی يك نكته است و ائتلاف و انسجام اصلاح‌طلبان نكته‌ی ديگر. يعنی اگر فرض كنيم برای انتخابات خبرگان كليه نامزدهای اصلی ما (اصلاح طلبان) را رد صلاحيت كنند و ما اعلام كنيم كه در اين صورت شركت نخواهيم كرد، به تصور من جريان مقابل كوتاه می‌آيد و بخش قابل توجهی از كسانی را كه رد صلاحيت كرده تائيد می‌كند، بنابراين از يك‌سو پشتوانه‌ی مردمی و خواست عمومی و از سوی ديگر انسجام ما (اصلاح طلبان) و تزلزل اصول‌گرايان و هم‌چنين شرايط بين‌المللی و البته حوادث پيش‌بينی شده، در انتخابات بسيار موثر خواهد بود.

بر دو عنصر رفتار مردم و اراده‌ی آن‌ها و انسجام اصلاح‌طلبان تاكيد داريم

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی همچنين گفت:ما (اصلاح‌طلبان) نبايد روی عناصری كه در اختيار ما نيست سرمايه‌گذاری كنيم. مثلا اين كه اختلاف جناح مقابل ما كم يا زياد می‌شود و يا حادثه‌ی از پيش‌ تعيين نشده‌ای اتفاق بيفتد، دست ما نيست، همچنين روابط بين‌الملل مستقل از ما رخ می‌دهد، بنابراين ما دو عنصر داريم كه بر آن تاكيد می‌كنيم ( هر چند به نقش سه عنصر ديگريعنی انسجام نسبی يا اختلاف رقيب،اوضاع بين المللی و حوادث پيش بينی شده اعتراف داريم) يعنی رفتار مردم و اراده‌ی آن‌ها و انسجام اصلاح‌طلبان؛ دو عنصری كه در دوم خرداد و انتخابات مجلس ششم و شوراهای اول خود را نشان داد. وقتی يكی از بزرگان محافظه‌كار، اعلام كرد كه جرم فلانی ،يعنی من، در انتخابات مجلس ششم اين بود كه شورای نگهبان را فلج كرد، پاسخ من اين بود كه خواست عمومی و اتحاد اصلاح طلبان چنين امكانی را فراهم آورد، كما اين‌كه در مجلس هفتم اگر اصلاح‌طلبان پس از رد صلاحيت‌ها اعلام می‌كردند كه در انتخابات شركت نمی‌كنيم، به تصور من فضای انتخابات تغيير می‌كرد.

به ما نگويند كه اگر شركت نكنيد، مجلس خبرگان را از دست می‌دهيد

وی تاكيد كرد: نظر من اين است كه اگر نامزدهای اصلی ما را در انتخابات خبرگان رد صلاحيت كنند، بزرگترين حربه‌ای كه می‌توانيم به كار ببريم تا محافظه‌كاران را به تائيد صلاحيت آن‌ها مجبور كنيم اين است كه اعلام كنيم در انتخابات شركت نمی‌كنيم واگر هم تائيد صلاحيت نكردند، چيزی از دست نداديم؛ چراكه وقتی نامزدهای مورد تائيد مردم وجود نداشته باشند، ما آن‌ها را دعوت می كنيم كه به چه كسی رای دهند؟ بنابراين - اگرچه از نظر سياسی مجلس خبرگان را واگذار می‌كنيم - از يك سو به لحاظ اخلاقی، معنوی و اصولی پيروز می‌شويم و از سوی ديگر( در صورت شركت) هم از نظر سياسی شكست نخواهيم خورد چون نامزد جدی نداريم و از هم نظر معنوی و اخلاقی.

تاج‌زاده خاطرنشان كرد: بنابراين به ما نگويند كه اگر شركت نكنيد، مجلس خبرگان را از دست می‌دهيد؛ چراكه اگر قرار باشد شرايط مانند مجلس هفتم پيش آيد، شركت ما شرايط را تغيير نخواهد داد، به عكس ما را مورد انتقاد قرار می‌دهند، بنابراين شركت‌نكردن بزرگترين اهرم نيروهای سياسی از مشروطه تا كنون بوده است، يعنی هرگاه انتخابات آزاد و سالم نبوده با شركت نكردن آن را افشا كرده‌اند،ولو اين‌كه آن مجلس تشكيل شود و به كار خود ادامه دهد.

گذشت زمان به سود اصلاح‌طلبان است

اين فعال سياسی گذشت زمان را به سود اصلاح‌طلبان دانست و گفت: مردم در عرصه‌ی سياست بين نيروهای موجود قضاوت می‌كنند و اين امر تنها مختص كشور ما نيست و يك رفتار كاملا سياسی است، مردم شرايط فعلی را با شرايطی كه اصلاح‌طلبان در حاكميت سهيم بودند مقايسه می‌كنند و به نظر من اين مقايسه به سود اصلاح‌طلبان خواهد بود، به خصوص كه ناكارآمدی حاكميت يكدست را می‌بينند . افزون بر آن در حال حاضر جناح داخل حاكميت سه فهرست متفاوت دارد؛ آقای قاليباف ساز خود را می‌زند، جناح راست سنتی (محافظه كاران) به دنبال سهم خود هستند و ليست خاص خود را دارند.ا ز سوی ديگر عدم تحقق برنامه‌ها و شعارها و همچنين نداشتن يك چشم‌انداز روشن باعث می‌شود بخش عظيمی از مردم احساس كنند كه وضع بدتر می‌شود.

موتور محركه‌ی اصول گرايان در حال سرد شدن است

تاج‌زاده با بيان اين كه " موتور محركه‌ی اصول‌گرايان در حال سرد شدن است" ابراز عقيده كرد: كسانی كه عمدتا با انگيزه‌های فرهنگی به آقای احمدی‌نژاد رای داده بودند گمان می‌كردند آقای خاتمی باعث رواج بی‌بندوباری فرهنگی شده بود، اما الان و با گذشت يكسال، می‌بينيد با ملاك های خودشان ، وضع امسال بدتر از سال گذشته است. عده‌ای از آن‌ها كه عميق‌ترند، معتقدند در 27 سال گذشته، تجربه ثابت كرده روش‌های فيزيكی ،بگير و ببند جواب نمی‌دهد و عده‌ای كه ناصادقانه‌تر و سياسی‌تر جواب می‌دهند می‌گويند شما اصلاح‌طلبان به قدری وضع را خراب كرده ايد كه امكان بازگشت و اصلاح وضع فرهنگی وجود ندارد. همچنين آن‌ها می‌بينند وقتی آقای خاتمی به سازمان ملل رفت و رييس‌جمهور آمريكا تقاضای ديدار با او را كرد، اما اكنون،چنين شرايطی وجود ندارد. در عرصه‌ی اقتصاد نيز قرار بود نفت بر سر سفره مردم آورده شود؛ اما امروز می‌خواهند قيمت بنزين را ابتدا 300 و سپس به 600 تومان برسانند و يا جيره‌بندی كنند .علاوه بر اين مشكلات معيشتی و اداری به قوت خود باقی است با آن‌كه هيچ دليلی نيز برای ناكارآمدی ندارند، به خصوص اين‌كه نفت گران شده است. البته افزايش قيمت نفت اين ويژگی را دارد كه ميزان توقع مردم را بيشتر از امكان واقعی كه برای حل و فصل مشكلات است، بالا می‌برد و اين دو منحنی (قيمت نفت و انتظارات مردم) روز به روز از يكديگر فاصله می‌گيرد.

افتخار برگزاری انتخابات آزاد شورای شهر دوم در تاريخ به نام اصلاح‌طلبان ثبت شد

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی درباره ضعف اصلاح‌طلبان در زمينه‌ی رسانه‌های گروهی تاكيد كرد: در ايران يك حزب می‌تواند بدون رسانه به قدرت برسد اما بدون رسانه نمی‌تواند حكومت كند و اين واقعا رخداد بزرگی است كه آقای خاتمی با اين‌كه 8 سال صدا و سيما در مقابل او ايستاد، هنوز هم محبوب‌ترين چهره‌ی سياسی كشور است، بنابراين معتقدم مردم مقايسه می‌كنند، به‌ويژه چشم‌انداز آينده را از لحاظ بورس، بانك‌ها، اعتبارات جهانی و... و اين مقايسه، امكانی را برای ما فراهم می‌آورد كه اگر بتوانيم به صورت منسجم در انتخابات شركت كنيم همان كاری كه در انتخابات رياست جمهوری انجام نداديم (البته عده‌ای اجازه ندادند به ائتلاف برسيم) امكان موفقيت زياد است. مهمتر اين‌كه، همانطور كه در انتخابات شورای شهر دوم افتخار تاريخی برگزاری آزادترين انتخابات ايران به نام اصلاح‌طلبان ثبت شد- گرچه رای نياورديم - آن‌چه در تاريخ می‌ماند اين است كه در دوره‌ای كه دولت و مجلس در اختيار اصلاح‌طلبان بود يك داوطلب به خاطر اختلاف سليقه و عقيده رد صلاحيت نشد.

در انتخابات غيرآزاد،غيرعادلانه و غيرسالم حتی در صورت موفقيت خود را پيروز نمی‌دانيم

وی همچنين گفت:ما (اصلاح‌طلبان) مانند جناح مقابل نيستيم كه گمان می‌كنند اگر در صحنه نباشند ايران از زمان شاه بدتر خواهد شد و اگربه قدرت برسند،كشور زير نظر امام زمان(عج) اداره می شود،تنها شرط ما برای حضور در انتخابات، آزاد، عادلانه و سالم بودن آن است، نتيجه هم برای اين است كه اگر انتخابات سالم برگزار شود، پيروزی با اصلاحات است و اگر انتخابات دارای شراط فوق نباشد و ما شركت كنيم، شكست اصلاحات محسوب می‌شود، حتی اگر چند اصلاح‌طلب نيز آرای لازم را كسب كنند.

كسانی كه می‌گويند نظام نيازمند پشتوانه‌ی مردمی است، انتخابات را سالم برگزار كنند

تاج‌زاده در برابر اين يادآوری خبرنگار ايسنا كه گفت؛ اگر اصلاح‌طلبان اعلام ‌كنند در انتخابات شركت نمی‌كنند، بخش عظيمی از حاميان اصلاحات نيز در جامعه شركت نخواهند كرد و به نوعی اين انتقاد از سوی برخی مطرح خواهد شد كه اصلاح‌طلبان پيش از برگزاری انتخابات قصد تضعيف قدرت نظام را دارند كه دارای پشتوانه‌ی مردمی نيز هست، اين را اتهامی از سوی كسانی كه اقتدارگرايان می ناميد دانست و اظهار داشت: ما به آن‌ها می‌گوييم كه اگر صلاحيت نامزدهای ما را تاييد و انتخابات را سالم و عادلانه برگزار كنيد، ما با تمام توان شركت می‌كنيم و مانند شورای دوم اگر شكست خورديم، اولين گروهی خواهيم بود كه به همه كسانی كه پيروز شدند تبريك خواهيم گفت، بنابراين اگر به قول خودشان نظام نيازمند پشتوانه‌ی مردمی است انتخابات را سالم برگزار كنند.

وی خاطرنشان كرد: چنانچه انتخابات سرد برگزار شود ممكن است طمع ديگران را نسبت به ايران و اهدافی كه دارند برانگيزند و كشور لطمه بخورد، پس اجازه دهند انتخابات رقابتی باشد، ملت نيز با شكوه شركت می‌كنند و اگر رقابتی شد و مردم شركت پررنگی نداشتند، همه‌ی ما مقصريم و تقصير جناح خاصی نيست.

همچنين خبرنگار ايسنا پرسيد كه با توجه به اين‌كه بخش قابل توجهی شركت در انتخابات را وظيفه‌ی شرعی و دينی خود می‌دانند، آيا حضورنيافتن اصلاح‌طلبان (با فرض نپذيرفتن حضور در انتخابات غيرعادلانه) باعث نمی‌شود كه آن‌ها به اين امر متهم شوند كه عرصه را واگذار كرده‌اند؟ تاج‌زاده پاسخ داد: ممكن است ما متهم شويم اما اين تقصير كسانی است كه اجازه نمی‌دهند انتخابات سالم برگزار شود.امام (ره) نيز شركت در انتخابات عادلانه را وظيفه‌ی شرعی و ملی می‌دانستند نه شركت در انتخابات نمايشی.

اصلاح‌طلبان مرده‌اند؟ ترس ندارد، انتخابات را آزاد برگزاركنيد تا چند مرده هم ثبت نام كنند!

اين فعال سياسی معتقد است: اين توهين به ملت ايران است كه از آمريكا بخواهيم در عراق و افغانستان انتخابات آزاد برگزار كند، اما در كشور خودمان 27 سال پس از پيروزی انقلاب اسلامی، نگران باشيم كه اگر انتخابات آزاد برگزار كنيم، مردم به چه كسی رای می‌دهند؟ اقتدارگرايان نيز پس از انتخابات رياست‌جمهوری نهم ادعا می كنند اصلاح‌طلبان مرده‌اند و مردم نيز شيفته‌ی آنها هستند! ما هم به آنها می‌گوييم كه "مرده ترس ندارد" انتخابات را آزاد بگذاريد تا چند كانديدای "مرده" نيز ثبت‌نام كنند، تا معلوم شود چه كسی زنده و چه جريانی مرده است. اما رفتار آن‌ها نشان می‌دهد آن‌ها خود را رو به موت می‌بينند وگرنه علی‌القاعده "اگر اصلاحات مرده باشد" نبايد نگران باشند.

سازمان و مشاركت همراه جبهه اصلاحات فهرست ائتلافی اصلاح‌طلبان را می‌پذيرند

اين عضو شورای مركزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه درباره‌ی فهرست ائتلافی سازمان متبوعش گفت: سازمان هيچ‌گاه در انتخابات به صورت مستقل شركت نكرده و همواره در فهرست‌های ائتلافی حضور داشته است، اين بار نيز طبق روال گذشته در فهرست ائتلافی اصلاح‌طلبان حضور خواهد داشت و چه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران و چه جبهه‌ی مشاركت تصميم گرفته‌اند همراه با جبهه اصلاحات معتقد به مشی آقای خاتمی به افراد مشتركی برسند و اشتراك نظر برايشان مهمتر از اين است كه چه كسانی از تشكيلات آنها در فهرست حضور داشته باشند.

تاج‌زاده در پاسخ به سوالی خاطرنشان كرد كه در فهرست ائتلافی حضور نخواهد داشت.

برخورد با رسانه‌های منتقد دولت نشانه عدم اعتماد به نفس برخوردكنندگان است

وی درباره‌ی برخوردهای رسانه‌ای در فضای فعلی و با توجه به نزديك شدن به دو انتخابات مهم خبرگان و شوراها گفت:‌ برخورد با رسانه‌های منتقد نشان‌دهنده‌ی اين است كه برخی اعتماد به نفس لازم را ندارند و از اين جهت به سمت بستن معدود رسانه‌های اصلاح‌طلب حركت می كنند.حتی شبكه‌ی هما هم كه در ميزگردهای آن، يك طرف از محافظه‌كاران حضور داشتند، تحمل نشد و چنانچه توقيف روزنامه شرق در نزديكی انتخابات رفع نشود، نشان می‌دهد اين تصميم توسط هيات نظارت بر مطبوعات گرفته نشده است، و بيانگر اين است كه اراده‌ی بالاتری باعث توقيف روزنامه شده است.منتظريم ببينيم نتيجه‌ی رسيدگی دادگاه به وضعيت روزنامه‌ی شرق به خصوص پيش از انتخابات چه می‌شود. البته از روزی كه روزنامه سلام را بستند، ترديدی نداشتم كه توقيف روزنامه‌های اصلاح‌طلب بهانه‌ای برای تعطيلی آزادی بيان است(فارغ از انتقاداتی كه به اين روزنامه‌ها وارد است) و هيچ كس باور نمی‌كند ارتباط با آمريكا يا مخالفت با امام(ره) و يا تضعيف اسلام دلايل توقيف سلام و صدور حكم عليه آيت‌الله موسوی خوئينی‌ها بود.

خاتمی هنوز می‌درخشد اما نكند برخی از تلطيف فضا و پنهان نماندن ناكارآمدی خود ناراحت هستند!

وی هم‌چنين درباره‌ی نوع برخورد‌های صورت گرفته با سيدمحمد خاتمی در سفر به آمريكا اظهار داشت: بر خلاف تمام تبليغاتی كه عليه آقای خاتمی انجام می‌دهند، آقای خاتمی هنوز می‌درخشد، چه در داخل و چه در خارج از كشور. قوت آقای خاتمی اين است كه با اين‌كه هيچ سمت دولتی ندارد، در عرض 12 روز سفر به آمريكا، فضای تبليغات و محافل دانشگاهی و روشنفكری و حتی عمومی آمريكا را تحت تاثير قرار می‌دهد و همين است كه باعث نگرانی اقتدارگرايان می‌شود، به ويژه آن‌كه اين استقبال مختص سفر او به آمريكا نيست. آقای خاتمی به هر محيطی وارد می‌شود، محيط را تحت تاثير خود قرار می‌دهد و آن‌ها از اين جهت به شدت نگرانند .اقبال فوق ربطی به رييس‌جمهور بودن ايشان نيز ندارد، بلكه اين منش و روش و بينش آقای خاتمی است؛ به ويژه در زمانی كه جنگ‌طلبان به راه افتادند تا جنگ شرق و غرب را احياء‌ كنند، كسی در كسوت روحانيت جهان را به گفت‌وگو، صلح، دموكراسی، حقوق بشر، عدالت و حاكميت قانون فرا می‌خواند،اين دعوت طنين بسيار جدی در جهان داشته است. متاسفانه اينان به دليل حسادت‌ها، نمی‌توانند از وجود ايشان بهره‌مند شوند؛ استفاده از كسی كه مدعی قدرت نيست بلكه در سفرش به آمريكا، تنها فضای آمريكا را عليه ايران تلطيف كرده است. من گاهی شك می‌كنم به اين كه نكند اقتدارگرايان از اينكه فضا تلطيف شود و نتوانند ناكارآمدی خود رادر پس ماجراجويی و بحران سازی پنهان كنند ناراحت هستند. در موفقيت آقای خاتمی همين بس كه در سخنرانی وی برای مسلمانان آمريكا ، مسوول مركز بيان كرد كه اگر می‌دانستيم حضور آقای خاتمی قطعی است تظاهرات يك ميليون نفری از مسلمانان و صلح طلبان آمريكايی بر پا می‌كرديم تا آقای خاتمی در آن سخنرانی كنند.

خاتمی ظرفيتی به مراتب بيشتر و بالاتری از اصلاح‌طلبان دارد

تاج‌زاده درباره‌ی ائتلاف اصلاح‌طلبان با محوريت خاتمی، هاشمی و كروبی نيز گفت: اين محوريت به دليل احزابی است كه به اين دو بزرگوار(هاشمی و كروبی) منتسب هستند، وگرنه به لحاظ موقعيت شخصی در شرايط كنونی ايران و حتی در بسياری از كشورهای دنيا آقای خاتمی استنثاء و بی‌بديل است،‌ چنانچه مثلا در ژاپن، نخست‌وزير اين كشور پس از سال‌ها، تنها مايل به ديدار با آقای خاتمی بود اما متاسفانه اصلاح‌طلبان از اين موقعيت به طور كامل استفاده نكردند، گرچه كه من موافق نيستم كه از اين ظرفيت فقط در انتخابات استفاده شود، اگرچه شوراها نهاد بسيار مهمی است، اما آقای خاتمی ظرفيت به مراتب بيشتر و بالاتری از اصلاح‌طلبان دارد. ما (اصلاح‌طلبان) همواره اعلام كرديم كه خط قرمز ما، آقای خاتمی است ضمن اين‌كه نقد را برمی‌تابيم .

گفتمان خاتمی رحمانی و در نتيجه نورانی است

وی با تاكيد بر اين‌كه " سياست عرصه‌ی نقد است نه عرصه‌ی تقدس‌گرايی" افزود: مقدس كردن افراد در عرصه‌ی سياست زيانش بيشتر است تا سود كوتاه مدتش، چراكه هر مسوولی در دوره‌ی رياست خود نقد شود از او بعدها به بزرگی ياد خواهد شد، چنانچه مصدق در دوره‌ی نخست‌وزيری خود، شديدترين نقدها را تحمل كرد و شاه چنين نبود. به همين جهت هنگامی كه به آقای خاتمی جسارت شد اصلاح‌طلبان با تمام توان دفاع كردند. حتی من با وجود اين‌كه توقيف شرق را به دليل نفوذ آن روزنامه و عدم نقش آفرينی در انتخابات و مساله‌ی هسته‌يی می‌دانم اما معتقدم انعكاس سفر آقای خاتمی در شرق و سرمقاله‌های خوبی كه پس از آن نامه‌ی حرمت‌كنانه نوشته شد، در اين كه عده‌ای عصبانی شوند و نتوانند روزنامه شرق را تحمل كنند تاثير داشت. در هر حال آقای خاتمی به هاله‌ی نور نياز ندارد زيرا گفتمانش رحمانی و در نتيجه نورانی است و از حرمت و كرامت و عزت همه‌ی انسان‌ها سخن می‌گويد و برای صلح،آزادی،معنويت،عدالت و پيشرفت بشريت می‌كوشد. البته آقای خاتمی را ملت ايران به دنيا معرفی كرد و ايشان قدر اين حمايت را دانست و همواره خود را در برابر مردم خاضع ‌ديد.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.