پنجشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۸ - Thursday 18 April 2019
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

قطعنامه مجمع عمومی ادوار تحكيم وحدت

ادامه فشار بر مطبوعات مستقل ، دانشگاه‌ها و كليد خوردن پروژه انقلاب ضدفرهنگی دوم با ممانعت از ثبت نام بيش از صد نفر از پذيرفته‌شدگان در آزمون كارشناسی ارشد در روزهای اخير و ادامه فشارهای خارجی بر كشور، شرايط نگران كننده‌ای را از هر نظر بوجود آورده است.

iran-emrooz.net | Fri, 15.09.2006, 17:02

به نام خدا
قطعنامه پايانی مجمع عمومی سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی

مجمع عمومی سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی در حالی برگزار شد كه نزديك سه ماه از بازداشت مهندس علی اكبر موسوی خوئينی دبيركل اين سازمان همچنان بدون ارائه هيچ توضيح قانع كننده و حقوقی می‌گذرد و از سوی ديگر ادامه فشار بر مطبوعات مستقل ، دانشگاهها و كليد خوردن پروژه انقلاب ضد فرهنگی دوم با ممانعت از ثبت نام بيش از صد نفر از پذيرفته‌شدگان در آزمون كارشناسی ارشد در روزهای اخير ، و ادامه فشارهای خارجی بر كشور شرايط نگران كننده‌ای را از هر نظر بوجود آورده است، سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی مواضع خود را در مورد شرايط روياروی جامعه به اين شرح اعلام می‌دارد:

١) ادامه بازداشت مهندس موسوی: علی اكبر موسوی خوئينی ، دبيركل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی و نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی از تاريخ ٢٢ خردادماه تاكنون به بهانه شركت در تجمع مسالمت آميز طرفداران حقوق زنان در بازداشت موقت به سر می‌برد در حالی كه تمامی ٦٩ نفر ديگر بازداشت شده در اين تجمع به سرعت از زندان آزاد شده‌اند بنابه نظر وكلاء مدافع و حقوقدانان برجسته مجموع دلايلی كه تاكنون از سوی مقامات قضائی اعلام شده‌است به هيچ وجه توجيه گر ادامه اين بازداشت طولانی‌مدت نيست از سوی ديگر سير رخدادهای پس از بازداشت ايشان بويژه مطرح شدن اتهامات جديد از سوی مقامات قضائی و امنيتی اين نگرانی را بوجود آورده‌ كه ايشان با نوعی پرونده سازی روبرو هستند ، اتهامهای مطرح شده در مورد ايشان بويژه اتهامهای مرتبط با مواضع و اظهارنظرهای ايشان در زمان نمايندگی مجلس كه در مقام ايفای وظايف نمايندگی صورت گرفته است نشان می‌دهد ايشان تاوان دفاع از حقوق شهروندی موكلين بويژه بخش محذوف جامعه ، دفاع از آزادی و حقوق بشر و نهايتاً كشف و تعطيلی بازداشتگاههای غيرقانونی بويژه بند ٥٩ سپاه پاسداران را می‌پردازد و اين انتقامجوئی از ايشان به حدی است كه حتی اجازه حضور در مراسم تدفين پدر گرانقدرشان را نيز پيدا نمی‌كنند سازمان دانش‌ آموختگان ايران اسلامی ضمن تشكر از تمامی احزاب ، تشكلها و روشنفكران ، دانشجويان و فعالان سياسی با گرايشهای مختلف كه با صدور اطلاعيه ، ايراد سخنرانی و شركت در گردهمائيهای اعتراضی ، برای آزادی ايشان از زندان تلاش كردند اعلام می‌دارد كه از تمامی توان خود برای احقاق حقوق ايشان و ساير زندانيان سياسی و دانشجوئی بويژه آقايان رضاعباسی ، حشمت‌الله طبرزدی ، ناصر زرافشان ، احمد باطبی ، زندانيان كوی دانشگاه و ديگر زندانيان عقيدتی و سياسی استفاده خواهد كرد و از همه گروههای سياسی ، احزاب و تشكلهای سياسی و مدافع حقوق بشر و همينطور روشنفكران ، دانشجويان و فعالان سياسی می‌خواهد در اين راه همانند گذشته پيشاپيش اين سازمان حركت نمايند.

٢) محورهای استراتژيك فعاليتهای آينده سازمان: از جمله مسائل مهمی كه در اين نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت محورهای استراتژيك فعاليتهای سازمان بود ، سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی در ادامه فعاليتهای خود اهداف ذيل را دنبال می‌نمايد:

٢-١) گسترش تشكيلاتی: سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامی به عنوان سازمانی متشكل از فارغ‌التحصيلان دانشگاهها بويژه فعالان سابق دانشجوئی كشور می‌تواند امكان مناسبی برای فعاليتهای سياسی و اجتماعی فعالان سابق دانشجوئی كشور باشد و در اين راه می‌كوشد با جذب بيش از پيش اين فعالان بستری مناسب برای طرح ديدگاهها و نظرات آنان و همينطور گامی برای ايجاد حركت برای دستيابی به دموكراسی و حقوق بشربردارد.
٢-٢) آموزش: نيروهای انسانی مهمترين سرمايه امروز جامعه ايران می‌باشد احزاب و تشكلها نيز همواره قائم به اعضاء خود می‌باشند و از اين رو افزايش توان و كيفيت اعضاء از طريق آموزش مستمر يكی از برنامه‌های عمده سازمان ادوار می‌باشد ما معتقديم برای ادامه حركت برای آزادی، حقوق بشر و عدالت، ارتقاء سطح كيفی اعضاء بسيار ضروری است و اين امر بدون آموزش مستمر خود و اعضاء مقدور نمی‌باشد.
٢-٣) دفاع از حقوق شهروندی: از نظر ما جدای از موضعی كه احزاب و تشكلهای گوناگون و از جمله سازمان ادوار تحكيم در مورد حكومت دارند و جدای از انتقادهای جدی كه نسبت به مبانی نظری و همينطور عملكرد ساختار قدرت وجود دارد ، حكومت دارای وظايف مشخصی در قبال شهروندان خود می‌باشد از جمله: فراهم كردن بستری برای دستيابی مردم به رفاه اجتماعی ، ايجاد مكانيسمهايی برای كاهش فاصله طبقاتی ، رعايت حقوق بشر و به رسميت شناختن حق مردم برای انتخاب تمامی مسئولان و نظارت مداوم بر آنها ، به رسميت شناختن آزادی بيان ، به رسميت شناختن آزادی انتخابات ، به رسميت شناختن حق اصناف گوناگون برای دستيابی به سنديكاهای مستقل و به رسميت شناختن حق انتخاب شيوه دلخواه برای زندگی و سايربندهای حقوق بشر مندرج در فصل حقوق ملت قانون اساسی و اعلاميه جهانی حقوق بشر و كنوانسيونهای آن كه ايران نيز از جمله امضاء كنندگان آن است و ملزم به رعايت اصول آن می‌باشد سازمان ادوار تحكيم وحدت مطالبه اين حقوق مصرح در متون فوق و دفاع از حقوق شهروندان بويژه فعالان سياسی و روشنفكران با هرگرايشی را از جمله وظايف خود می‌داند و جدای ازاينكه چه كسی و جريانی در راس قدرت قرار گرفته‌است از از اين زاويه با مشی مسالمت آميز به نقد قدرت خواهد پرداخت.

٣) بررسی وضعيت كشور از ديدگاه مسائل اقتصادی: آقای احمدی‌نژاد از آغاز ورود به رقابتهای انتخاباتی انتقاد از سياستهای اقتصادی دولتهای پيشين را به سكوی پرش خود به سوی قدرت تبديل نمود و عملكرد ضعيف دولتها در زمينه اقتصاد و مشكلات روز افزون گريبانگيرمردم بويژه طبقات فرودست جامعه اين امكان را برای ايشان فراهم نمود كه در انتخاباتی بدون حضور بخشهای عمده‌ای از مردم با شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض به قدرت دست يابد اما متاسفانه تاكنون نه تنها اقدام موثری در زمينه شعارهای انتخاباتی خود انجام نداده‌است بلكه مشكلات اقتصادی مردم نيز دوچندان گشته‌است اتخاذ تصميمهای شتابزده در عرصه مسائل اقتصاد بی توجهی به نظرات كارشناسی اقدامات عوامفريبانه و ايجاد هزينه‌های غير ضروری و سياستهای عوامفريبانه بويژه در سفرهای استانی رئيس جمهور در كنار تبعات سياستهای خارجی دولت جديد سبب شده‌است كه تورم به شدت رو به فزونی گذارده ، اقتصاد كشور بيش از پيش به نفت وابسته گشته ومشكلات اقتصادی مردم افزون گردد به طوريكه بسياری از مردم بازگشت قدرت خريد خود به شرايط آغاز شكل گيری دولت جديد را آرزو می‌كنند اين در حالی است كه درآمد دولت به دليل افزايش بی‌سابقه قيمت نفت در يكسال گذشته به شكل چشمگيری افزايش يافته است اما چندان جلوه‌ای از آن در زندگی مردم و اقتصاد كشور ديده نمی‌شود.

٤) بررسی وضعيت كشور از زاويه حقوق بشر:

الف) وضعيت زندانيان سياسی: متاسفانه وضعيت زندانهای كشور با شرايط بسيار اسفناكی روبرو است و زندانهای كشور به مكانهای بسيار پر خطری برای زندانيان سياسی تبديل شده‌است به طوری كه در مدت كوتاهی شاهد مرگ پرسش برانگيز دو تن از زندانيان سياسی بوده‌ايم مرگ اكبر محمدی در زندان اوين و ولی‌الله فيض مهدوی در زندان رجائی شهر، سازمان ادوار تحكيم وحدت يكبار ديگر تقاضای فعالان سياسی ، نهادهای حقوق بشر و وكلاء مدافع و خانواده اين دو زندانی را ياداوری كرده و خواستار بررسی علل مرگ اين دو زندانی از سوی پزشكان مستقل می‌باشد ، همچنين ما هنوز شاهد ادامه بازداشت و زندان فعالان سياسی و دانشجويان از جمله آقايان علی اكبر موسوی خوئينی ، ناصر زرافشان ، حشمت طبرزدی ، رضا عباسی، عباس امير انتظام ، احمد باطبی ، عباس دلدار و تعدادی ديگر از فعالان سياسی ، دانشجويان و وكلاء دادگستری می‌باشيم لذا ضمن ابراز نگرانی نسبت به سلامت اين افراد، خواستار آزادی سريع آنان می‌باشيم.

ب) وضعيت آزادی بيان: از سوی ديگر ما همچنان شاهد افزايش فشار بر مطبوعات مستقل می‌باشيم كه آخرين نمونه آن تعطيلی روزنامه شرق وماهنامه های حافظ و نامه می‌باشد اين در حالی است كه روزنامه شرق در ساليان اخير نقش گسترده‌ای در انتقال اخباربه شكل حرفه‌ای به خوانندگان داشته‌است و سعی كرده وقايع را آنگونه كه هست به اطلاع خوانندگان برساند نه آنگونه كه دولتمردان می‌خواهند و مسلماً برخورد با چنين روزنامه‌ای كه همواره سعی كرده‌است در عين ايفای نقش خبری خود با وسواس ماندگاری خود را دنبال نمايد نشانگر افزايش فضای سانسور در كشور است.ضمن اينكه فيلترينگ سايتهای خبری از جمله سايت خبری سازمان دانش آموختگان ايران(ادوارنيوز) نيز از جمله اقدامات دولت برای جلوگيری از انتشار آزادانه اخبار می‌باشد.

ج) وضعيت تشكلهای مدنی: از زمان آغاز به كار دولت جديد متاسفانه فشار گسترده‌ای بر فعاليتهای مدنی ايجاد شده‌است انحلال كانون مدافعان حقوق بشر جلوگيری از برگزاری نشستهای احزاب و تشكلهای مدنی جلوگيری از برگزاری تجمعات همگی نشانه های گسترده شدن فشار بر نهادها و فعاليتهای مدنی است.

د) انقلاب ضد فرهنگی دوم: متاسفانه در ادامه سياستهای انقباضی گذشته در مورد دانشگاهها همچنان انجمنهای اسلامی دانشجويان و دفتر تحكيم وحدت ازامكان برگزاری نشستهای خود در دانشگاهها محروم می‌باشند از سوی ديگر فعالان دانشجويی همچنان در معرض فشارهای قضائی و كميته‌های انضباطی می‌باشند علاوه بر اين بازنشسته كردن اساتيد دانشگاه و سخنان رئيس جمهورو وزير علوم در مورد دانشگاهها و نهايتاً بازگشت گزينش های عقيدتی برای ورود به دانشگاهها و اخراج دانشجويان فعال زنگ خطر بازگشت سياستهای سركوبگرانه موسوم به انقلاب فرهنگی كه معنايی جز پاكسازی دانشگاهها از غير خودی‌ها ندارد را به صدا درآورده است متاسفانه در روزهای اخير به دستور وزارت اطلاعات بنا به اطلاعاتی كه تاكنون در دست است بيش از صد دانشجو در دانشگاههای كشور پس از پذيرفته‌شدن در آزمون كارشناسی ارشد از ادامه تحصيل بازمانده‌اند كه در بين آنها علاوه بر اعضای انجمنهای اسلامی و دفتر تحكيم وحدت حتی نام دانشجويانی كه به فعاليتهای فرهنگی و انتشار نشريات دانشجوئی نيز می‌پرداختند ديده می‌شود و اين امر معنايی جز يك انقلاب ضد فرهنگی ديگر ندارد.

٥) سياست خارجی: بی‌شك مهمترين مساله پيشاروی كشور در حال حاضر موضوع انرژی هسته‌است و نوع حل اين بحران تاثير زيادی برآينده سياسی كشور باقی خواهد گذارد مهمترين دغدغه ما در حال حاضر حفظ منافع ملی و تماميت ارضی كشور است و از اين رو معتقديم بايد از هرگونه اقدامی كه كشور را با جنگ و يا تحريم اقتصادی رويارو نمايد اجتناب نمود بی شك دستيابی به انرزی هسته‌ای و استفاده صلح آميز از آن نشان از توانمندی متخصصان ايران دارد اما نبايد فراموش كرد كه امكان بهره‌مندی ازاين قابليتها در گرو نوع سياستهای خارجی دولت می‌باشد در اختيار داشتن چرخه سوخت هسته‌ای بدون دموكراسی در داخل كشور و ارائه تصويری قابل اطمينان در سطح بين‌المللی ممكن نيست و از اين رو اتخاذ سياستهای مبتنی بر ايدئولوزی در سياست خارجی و طرح شعارهای راديكال و غير قابل پذيرش در سطح بين‌المللی مانند حذف كشورها از نقشه جغرافيا! و يا انكار وقايع تاريخی مانند هلوكاست و نيز اتخاذ سياستهايی حتی فراتر از سياستهای دولت رسمی فلسطين در مورد صلح اعراب و اسرائيل همه و همه سبب می‌شود كه كشور از حقوق مسلم خود از سوی كشورهای زياده خواه غربی محروم گردد و مسلماً مسئوليت اين محروميت بر عهده كسانی است كه با سركوب در داخل كشور و شعارزدگی در سياست خارجی تصويری نامناسب از ايران در عرصه جهانی به نمايش می‌گذارند.
Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.