ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Tue, 24.12.2019, 19:01

خطابهٔ رگبار

ماندانا زندیان

«از کران تا به کران لشکر ظلم است، ولی
‏ از ازل تا به ابد فرصت درویشان است»(حافظ)


باز، خطابهٔ رگبار است وُ ‏
روشن می‌کند برگریزانِ صدایت
درد را، صریح، وُ
افشا می‌شود فقر در معنی وُ ‏
آبان، دی، قدرت، طاقت
در تعریف وُ
هیچ‌چیز شبیه خودش نمی‌ماند دیگر.‏

وَ این ظلمت، این سردخانه
سهمی از بی‌پناهی اَست وُ ‏
این فرصت
پرده‌خوانیِ خون وُ
عریضهٔ خاک وُ
این خیابان
کتیبهٔ آزادی.‏ماندانا زندیان
دی ۱۳۹۸‏