بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

شلاق

مهرانگیز رساپور( م . پگاه)


iran-emrooz.net | Sun, 28.05.2006, 17:42

يكشنبه ٧ خرداد ١٣٨٥اقرار کن . . . شلاق!
اقرار کن . . . شلاق!
صبح مسروقه کجاست؟
« در قاره‌ی خون!»
تحریک می‌کنی؟!. . . شلاق
	
در چه حالی دستگیر شدی؟
« پاسپورتِ صبح را مُهر ورود می‌زدم»
قاچاق وارد می‌کنی!؟ . . . شلاق

همسرات کجاست؟
«در پیراهن سپیدِ عروسی‌اش گم شد»
منع وصل می‌کنی!؟ . . . شلاق

تب‌ات را از کجا دزدیده‌ای؟
« اِهِه اِهِه از جراحتِ روز»
سرفه‌های باستانی می‌کنی!؟ . . . شلاق

رؤیایت را ظاهر کن!
« گریخت»
بگیرش!
« پناهنده شد»
به کجا؟
« به نافِ ستاره!»
کدام ستاره؟
« ستاره‌ی بختِ فردا»
امید تزریق می‌کنی!؟ . . . شلاق

خواب‌هایت دیده شده‌اند!
غلغله‌ی افکارت را شنیده‌اند
چه داری بگوئی؟
« باید . . . تبی 
تبی باید . . . خیانت کرده باشد!»
تسلیم نمی‌شوی؟ . . . شلاق

زمزمه‌ات را بلند کن!
« من ، به روشنی شما را در ظلمت می‌بینم »
چشمانت را در می‌آوریم . . . شلاق
« با پوستم می‌بینم»
پوستت را می‌کنیم . . . شلاق
« با استخوان‌هایم می‌بینم!»
استخوان‌هایت را می‌سوزانیم . . . شلاق
« با خاکسترم می‌بینم!»
خاکسترت را به باد می‌دهیم . . . شلاق
« بدهید
نگاهِ مرا تکثیر می‌کنید!
هوا پُر از نگاهِ من خواهد شد
با جوانه‌ها چه می‌کنید؟
با پرنده‌ها؟
با آب؟
با خود؟!
هوا را قرنطینه کنید!»
لغز می‌فروشی؟ . . . شلاق

سرنوشتت را کجا پنهان کرده‌ای؟
« در عاقبتِ روز»
شب را نیش می‌زنی؟ . . . شلاق

نیروهای تنفرت را کجا جمع کرده‌ای؟
« به نشانی کودکم ، پست کردم همه را دیروز»
کودک‌ات؟ . . . قه قاه  
چراغ عمرش را خاموش کردیم . . . پریروز!
« جایش . . . 
جایش . . . روشن . . . 
جایش روشن . . . 
جایش روشن باد! »

پدرت چه می‌کرد؟ . . . شلاق
« در امتدادِ بدبختی خویش می‌دوید» 

مادرت کجاست؟
« همانوقت که مرا گرفتید ، رفت»
کجا رفت؟ . . . شلاق
« رفت برسر خاکِ آرزوهایش »
آرزوهایش کجاست؟ . . . شلاق
« زیر شلاق شماست!»
مسخره می‌کنی؟! . . . شلاق . . . شلاق . . . شلاق
                             شلاق
                             شلا. . . ق
                                  شلا . . . 
*  *  *
قه قاه  قه قاه  قه قاه 
روح خندید
صبح مسروقه را باز کرد
سرش را روی افق گذاشت
و برسطح نور . . . 
             غلتيد!


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.