بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

تکه پاره و گور

سحر دلیجانی


iran-emrooz.net | Fri, 29.05.2009, 14:12

 
صدايت در دستهای من می لرزد 
پسرت از تو که سخن می گويد 
گويی سايه ی چشمانش 
که از آب است و ترديد 
بر گور تو خم می شود 
تا اشکهايش سيرابت کنند. 
چهره اش به تو می ماند‎  ‎‏ 
يک رنگ 
‏   ‎‏        آبی 
‎     ‎رسوخ ناپذير ‏‎ ‎			‎ ‎‏ ‏‎    ‎‏ 
و از تو که می گويد 
صدايش می لرزد 
مانند تو 
‏    اکنون‏	‎            ‎‏ 
‏ در دستهای من.‏		‎ ‎‏ 
سالها انتظار کشيدی 
تا پيکرت را 
به لب ماسه پوشيده ی دريا سپارم 
ليک آن شب که جسد تو 
تکه پاره و بی رنگ 
بر دندان سرد بولدوز 
آويزان بود 
من به خوابی عرق نشسته و بی دريچه فرو رفته بودم 
و پسرت با گلبرگ پونه نجوا می کرد. 
‏ 
ماهی مرده ای در تنگ خالی به من چشم دوخته بود. 
‏ 
تو تيغ بران را که هر دم 
نزديکتر و نزديکتر می شد می ديدی 
و در خاک کهنه 
که می رفت تا زیرورو گردد‎  ‎‏ 
‏    ـــ چراکه تکه پاره های تو هنوز چنان بی کرانند	‎   ‎‏ 
‎ ‎‏ ‏‎  ‎		که اهرمن بر جای فلج شود ـــ	‎ ‎				‎     ‎‏ 
دست و پا می زدی 
که شايد 
‏    کسی	‏ 
‏ ‏ جايی			‎  ‎‏ 
‏ به نياز تو سر بلند کند				‏ 
و من خفته در بستری تار با قلمی بر لب 
و پسرت غرق در بوی پونه 
زمزمه کنان در دل رويا. 
‏ 
ولی تو 
‏ هرگز‏		‏ 
‏ به گور‏		‏ 
‏               باز نخواهی گشت. 
تا دهان پسرت پژواک تو را آواز است 
و دستان من به لکه ی جوهر رنگين 
صدايت 
‏      ـــ اگرچه خاک آلود، رنگ پريده و لرزان ـــ 
سنگ پاره به غريو آنچنان خويش به سوی می افکند 
و تکه پاره های خود را 
از دل زمين 
از آن سوی زمان و مرگ 
برون می کشد 
تا دگر بار در دستان من نشيند 
و به آواز پسرت 
که بوی تابستان می دهد و شبنم 
گوش سپارد: 
‏ شب رستاخيز‏			‏ 
‏                  شبی پرستاره است.‏		


نظر شما درباره این مقاله:


Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2019
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.